За да са начислени осигурителни вноски, значи има основание за осигуряване. При всяко основание за осигуряване се подават Д1. Явно сега трябва да се подадат със задна дата. Най-вероятно трябва да бъде подадена ОКД5 /освен ако основанието за осигуряване е друго/.
Аз бих поискала предписание за подаване на Д1 и Д6.

Нямам опит с подобни случаи. Само разсъждавам на глас
първия независимо, че е на 4 часа
Защо да не може.
Добре е да се съобразите с "пазарната цена", каквото и да значи това.
При отклонение от пазарните условия ще трябва да правите корекция на финансовия резултат
Предполагам, че питате за кобственика та капитала на ЕООДто :)
За напред използвайте това понятие вместо МОЛ.
След като ЕООДто няма дейност, собственикът не е задължен да се осигурява. Ако не се самоосигурява (не е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице) само наличиено на фирма не ограничава  правото на обезщетение за безработица.
За времето на борсата се взема минималната работна заплата за периода.
Върху обезщетението за безработица няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Подайте ги сега с КЕП. Ще има лихви. Вероятноста за глоби е малка
Като погледнах календара, оказа се, че 03.04. и 04.04.са неработни дни. Така, че ако нямаше болнични, то на 05.04. /не както казах 03.04./, щеше да е последния ден на изпитването.
Както и да смятаме: три дни отпуск, един отработен ден в април (нали  от 02.04. насам няма отработен ден) 3-1=2. Остават два работни (наистина работни) дни изпитване
Да, все още сте в изпитателен срок.
Заради ползвания отпуск, изпитването е щяло да е до 03.04., но междувременно сте излезли в болничен....
Два дни след като оздравеете и се върнете на работа ще сте още в срок на изпитване.
Позволява ли законът да възобновявам и прекратявам дейността с ОкД5 всеки месец? - да. При това  може да не е на цял месец, а според дните, през които имате дейност.
Ако през март сте платили две заплати, независимо за кой месец се отнасят, в Д6 с код 8 за м.март посочвате общата сума на данъка, който е удържан през март.
При попълване на Д6 с код 8 забравяте понятието "заплата за месец..." и мислите за "възнаграждение/ия, платено/и през месец..." . Така никога няма да се объркате.
За Д6 с код 5 няма значение кога са платени заплатите
Прекалено много въпроси с прекалено и прекалено много места за подхлъзване.
Най-добре е да отделите някой друг лев за счетоводно обслужване или за консултация със счетоводител.

ПП Аз не съм се занимавала с онлайн магазини
Записа на Д6 как го направихте? Осигурител трябва да е ФЛ по ЕГН
Не, бе. Намираме се на приказка. :)
При теб разхода си е разход. Не мога за ти помогна при осчетоводяването
Тихомир имаше предвид, че австралиеца няма да декларира доход от България :)
Нормативноопределено е и че ЗО не може да са за доход над 3000, нали :)
Съгласна съм с програмата.
Този член не е за освобождаване, а за плащане на обезщетение за неползван отпуск :)
ЗСчетоводството
Скрит текст :

Плащането на аванс за ДМА сякаш води до неизпълнение на подточка "в" и според мене не сте за "фирма без дейност".

Подкрепям.

Това, че фактурите за покупки не са отразени в дневника и СД по ДДС, няма общо с отчитането на разходите.
7 месеца съм назначена във фирмата.
А каква част от тези 7 месеца действително сте работили? Ползвали ли сте отпуски, болнични...?
Нещо не разбрах :(
Вие искате да отчитате "полагане на личен труд" /т.26и/ на ФЛ, което не е собственик на част от капитала на дружеството?
Доколкото разбирам, във второто дружество, където ще се полага труда, собственик на капитала е друго ЮЛ,  а не ФЛ, което полага труда.
Не че това ФЛ не може да полага труд в това дружество. Може. Само че би трябвало да го оформите като ГД със СОЛ. Предимството е, че ще има (мисля, че не бъркам) 25% НПР.
За тези осигуровки трябва да са подавани Д1 и Д6 през съответните години