Искам да подам за м. 12 2014, но не знам дали трябва да се актуализира програмния продукт (аз ползвам този на НАП), във връзка с промяната на спесификацията на входните файлове.

Тази промяна дали е за подаване след 1.1.2015 год. или за данни, отнасящи се за 2015 год.?

На сайта на НАП има актуализация на ПП за Д1 и Д6. На новия сайт :)
от НОИ по телефона ми казаха, че след 12 месеца имам право да ползвам

Глупости! Трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, ДУК или СОЛ на "високия" процент/ за да имате право на " обикновен" болничен и 12 месеца за майчинство. Този стаж е ОБЩО! От първия Ви работен ден при първия работодател та кокато станат 6 или12 месеца. Може и разпокъсано. След като веднъж сте натрупали този стаж, после вече си го имате.
Задължително е в деня преди болничния да сте били осигурени за ОЗМ.
Имаш право, ако си болна и ако лекарят прецени.
 Иначе той не е работил, т.е. и осигуровките се намаляват. Според тях проблемът е някъде в дните, но къде?!

Това не е вярно!
Болничния можете да се го подадете в НОИ /не в НАП!/, но не променяйте Д1 и осигуровките!
Нова трудова книжка се издава само на работник, който постъпва за първи път на работа и когато старата книжка е запълнена изцяло, а следват още записи.
Декларация се подава само в първия случай. Във втория се прави "по задължение"
Трети вариант няма.
Към 31.12 ние сме работодател. Служителката е била по майчинство 10 месеца 01-10 месец и отпуска 11 месец. На новата работа е от Декември.
За времето на майчинство трябва ли да има служебна бележка ?

Служебната бележка за облагаемия доход и удържания данък за периода от 01.01.2014 до напускането.  Доколкото разбирам освен майчинството е имало и платен отпуск или обезщетение. Значи има нещо платено и нещо удържано :)
Друг въпрос е, че Вие сигурно не сте плащали нищо през 2014 и ще изравнявате само дохода при другия работодател.

ПП Подкрепям мнението, че това са глупости, но са задължителни по закон ...
Нямам представа как точно и къде се регистрира упражняване на занаятчийска дейност. Предполагам, че е нещо като свободните професии, но ... За свободните професии знам, че ако имаш регистрирано ЕТ /независимо действащо или не/, не може да се регистрираш като св.професия. За занаятчия - не мога да кажа.
Колкото до осигуряването - и за занаятчия и за ЕТ - все едно и също.
Ако дейността е патентна -  и за занаятчия и за ЕТ е едно и също.
Ако дейността не е патентна, и разходите са под 25% от приходите - по-добре е занаятчия. При по-големи разходи - ЕТ.
По ДУК не се назначава, а се възлага :-)
Може, защо да не може. Стига този съдружник да управлява /само/ и да е вписан като управител в ТР
Вие нищо не правите. Няма декларация - няма плащане. Давност - три години.
А лицето рискува пак да го върнат от НОИ. Особено ако попадне на някоя праволинейна и не дотам компетентна служителка
Тъй като не разбрах Вие бившия или настоящия работодател сте, то: прави се годишно изравняване от този работодател, който е актуален към 31.12. Предходният трябва да издаде сл.бележка.
може да могат, а може и да не могат... ето малко повече подробности http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13131.msg78251/topicseen.html#new


Само да допълня:
МОДа е абстрактно понятие. Той не е възнаграждение или доход. Никой никому не изплаща МОД и никой не получава МОД. МОД не се облага с данъци.
Управител - СОЛ?
Управител - ДУК?
Управител по ТД?

Ако е първото - Д6 за годината /т.нар. м.13/ за дължимите през годината осигуровки + годишното изравняване
Ако са второто и третото - защо нямате месечни Д6?
но при това положение, ще трябва осигуровките да ги платите до 25.01.

Защо "при това положение"? Има ли друг вариант?
:-)
Изискването за 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за болнични не се отнася за последния работодател, а общо. Ако имате 6 месеца осигурителен стаж по трудов договор - имате право на обезщетение за болничния. Гражданските договори не се броят.
А на болничен винаги имате право, когато сте болен и лекарят прецени, че се нуждаете.
Добре е да пуснете/връчите заповедта малко преди да изтече предизвестието, като правилно попълните датата "считано от.."
Ако сега не го прекратя, трябва да му се връчи ново предизвестие след изтичане на болничния,така го разбирам,

Не. Никакво ново предизвестие. С изтичане на отправеното вече предизвестие ТД се прекратява. Какво като е в болнични? Пускате си заповед, пращате я по  пощата и толкоз. Заповедта за прекратяване на ТД с изтичане на предизвестието има по-скоро уведомителен характер.
Не може да продължите договора след изтичане на предизвестието. Освен ако не отмените самото предизвестие /не зная каква е процедурата по отменянето/ и след това договорът си продължава като безсрочен. С всичките условности и защити.
Няма друг начин, освен да прекратите договора от 04.01 /или от 05.01 - както Ви идват дните/
За връчването на заповедта - можете да идете на гости или да я пратите по пощата или по куриер. След като сте знаели за продължителността на болничния, добре е било да направите това по-рано. Е, и сега не е късно.
Колкото до регистрацията на борсата - вижте в КСО дали не пише нещо за уважителни причини.

И един несъвсем законен съвет - сменете датата на предизвестието.
Тази заплата за последния месец ли е или за всичките 18 /24/ месеца назад?
Добре де, като нямате персонал, с какви лични данни оперирате? Имате ли картотека на някакви лични данни - ЕГН-та, паспортни данни, и т.н.?

В края на краищата по-лесно е да се регистрирате. Нито се плаща, нито отнема време /става по интернет/, нито пък ще Ви глобят за закъснението /ако въобще има закъснение/.