Самоосигуряването при свободна професия може да стане едва след регистрацията в регистър БУЛСТАТ. Тази регистрация не може да се направи със задна дата.
Слагам си скрийншот на платежното, никога не съм имала проблем. Те и без това би трябвало да си виждат плащането вътрешно по техните си системи...
И аз така :)

Трябва нещо черно на бяло, че сте съгласен (желаете, разрешавате, упълномощавате...)  лицето ХХХ с лични данни ....да получи вместо Вас трудовата книжка, заповедта и останалите документи по прекратяване на ТД. Дата, подпис. Няма значение как ще го озаглавите. Важното е работодателят да има документ, с който да се защити, ако след пет дни отидете и кажете, че нищо не сте получил.
Ако има дейност като ЗП, ще трябва да се осигурява. Не зная какво сте посочили в ОКД5 за прекратяване на дейността. Ако е и прекратяване на самоосигуряването, то ще ттябва и за начало на самоосигуряване като ЗП.
Най-елементарното: за месеците с командировки (а и извън тях) да си гласува плащане на личния труд с по 120 лв месечно. Хем облигационно правоотношение, хем си "избива" осигуровките, хем няма данък. Пък и не се чудиш за командировките
И двата начина, посочени от Делфинчето , са нормативно издържани и се прилагат.
На патент с нетни приходи от 100 000.00 лв.?
Сигурни ли сте?

Под 100 хил., Под :)
В ТР не се публикува нищо. Нали лицето остава управител. УП-та се попълват до съответната дата, когато е придобил право на пернисониране.
Дали е нужно прекратяване на осигуряването  - не мога да кажа и не ми се чете.
. Просто това е едно от правомощията на Общото събрания съгласно чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ .
Това правомощие не се ли прилага само при освобождаване на управителя?
За цялата им дейност?
 :hmmm: Странна практика, като се има предвид, че гаранциите за някои стоки и услуги са 2, 3 или пове години, че проверки и ревизии се правят за 5-6 години назад, ....
Да, болничния се брои за трудов и за осигурителен стаж. Ще започнат да Ви плащат обезщетение, след като направите 6 месеца ОСИГУРИТЕЛЕН стаж. Ако трудовия Ви договор е на 8 часа, то от 15.05.2017 трябва да получавате обезщетение за болничния (ако в това време нямате някоя "дупка" в стажа)
А какво значи освобождаване на управителите от отговорност?
От каква отговорност ще ги освобождавате? Кой ще ги освобождава? Какво общо има това с приемането на ГФО?
Ще прекратявате договорите с тези управители ли?
Е, при капитал 10 000 няма начин баланса да е нулев :)
В пасива трябва да има 'собствен капитал' и нещо в актива (пари, материали, ДМА) за 10 хил. Или някакви задължения, някакви вземания...
Този въпрос не беше ли задаван и другаде?
За времето , зачетено за стаж, се подава Д1 с попълнена т.16 и без посочен доход в т.27. Поне така са ми обяснили и така съм подавала.
За времето, незачетено за стаж не се подава Д1.
И, разбира се, щом е пенсионер не се внасят ЗО.
Счетоводните сметки нямат значение. Описвате каквото имате в наличност  и за което имате фактура с начислен ДДС.
Подава се само за времето, зачетено за стаж. С попълнена т.16 и без т.27 и 28.
Поне мен ме накараха да го направя така, макар че не виждам смисъл....
1.1.  Трудовият стаж при предходния работодател може за бъде нанесен и след този от настоящия.
1,2, Ако стажът е след 1997 г, не би трябвало да има проблем.
2. Трудовият стаж не е от значение за пенсионирането. Важен е осигуртелния стаж. Ако става въпрос за стаж при непърно работно време /особено след 2000 г. /, то би трябвало да имате УП3 за този период.
Добре е все пак в ТК да е нанесен трудовия стаж, както е по правилата. Обърнете се към бившия работодател за корекция.
  а на 15 плащаме ДДС

На 15-ти? И всеки месец ли така?
 Трябва ли да прекъсвам самоосигуряването или не след като ще минат на ТД?
Ако правилно съм разбрала - остава си самоосигуряването на 460 лв. плюс осигуровката по трудовия договор. :blush:
Няма значение, че са вписани като управители. Има значение дали наистина управляват. Ако те си работят само по ТД (няма значение осиг. доход, щом е под максимума), а третия управител подписва всички документи, може да прекратят самоосигуряването
Значи трудов договор на друга длъжност  различна от управител.
На друга длъжност може.
Ако освен работата по трудовия договор И управляват, то за правлението трябва да се осигуряват /СОЛ или ДУ - според случая/.
Изобщо - за всяка дейност трябва да има осигуряване :) Само като СОЛове могат да вършат всичко слещу една осигуровка ;)