За ЕГН-то - отворете си записа и погледнете каква цифра има след ЕГНто - 0 или 2.
Ако е 2 , значи програмата е приела ЛНЧ вместо ЕГН. Поправете 2 на 0 и пуснете отново.
Ако е 0 - не мога да помогна
Просто ме предупредиха от фирмата, поддържаща ТРЗ-програмата, да проверя, че било без значение, на каква стойност ти е гражданския договор, осигуровките трябвало да се платят върху минимум МРЗ. Видя ми се абсурдно, и затова пиша тук. Извинявайте още веднъж, разбирам, че звучи странно,.. :(((

Честит празник!
Това не е вярно. Можеш да провериш в КСО. А ако програмата, ползвана от Вашето ТРЗ, не се съобразява със нормативите - не работете с нея!
В програмата на НАП въвеждам Д6 на СОЛ пенсионер само за здравно, същата като миналогодишната и при проверка програмата не я приема, дали има някакво изменение ? Подавам 460х8% за 12 месеца - 441,60лв с код 13 за 2016  :blink:
От какъв осигурител създавате и подавате Д6-13? Трябва да е от ФЛ по ЕГН. Как я подавате към НАП? Ако е по електронен път, трябва да е с КЕП или ПИК на ФЛ. Обърнете внимание и на периода.
Програмата не проверява сумите, грешката трябва да е другаде.
Да
Нали е облагаем доход и има удържан данък.
Да,в НАП-за продължаване срока на договора
 за още 1 година.И аз мислех три дни,ама като 11.03. е събота-как се броят!?

Ами правите ДС ден по-рано - на 10.03. и го регистрирате до 13.03.

Дано сте се съобразили с изискванията на КТ за промяна ан срока /втори срочен ТД/
Защо сега? Нали м. 02,2017 е първи месец на възстановяване?
Може
Все още
Той няма как да има проблем, защото НОИ гледа Д1, а когато лицето е в платен отпуск Д1 се попълва с отработени дни. По този начин подадена, те няма как да знаят дали лицето работи или е в отпуск. Когато е в платен отпуск се внасят нужните осигуровки и е осигурен за съответния риск, така че няма никаква пречка. А и както каза n_alex76, след като лицето е нетрудоспособно, няма как да се яви на работа.
:good:
Благодаря ви много за бързите отговори!
Казаха ми, че след време може да е проблем при изчисляване на пенсията, затова малко се паникьосах...
Два дни да са проблем? Хайде стига бе :)
Е, тогава не виждам проблем.

Имала съм случай болничен от болница/отпуск/болнични от личен лекар и от ЛКК. Всичките болнични с една и съща диагноза. Не е имало проблем с плащането.
Няма никакъв проблем.
Болничен от Януари 2016 г до Ноември 2016г. включително? Това са над 180 дни! Не е ли минал на ТЕЛК?
Колкото до отпуска - нали за този период са внесени осигуровки за всички осиг.рискове? Защо тогава да не може да излезе в болничен непосредствено след отпуска?
Нека и колегите да кажат.

Мен ме смущава дългият непрекъснат болничен...
има платена такса за публикуване на отчет в ТР и съотвено фактура за публикуване на отчета.

Имате фактура за публикуване на отчета в ТР? Или сте публикували и на друго място?
Ако е фактурата е от ТР - бихте ли казали какъв е реда за издаването ѝ.
 Счита се за прието

Добре е тези неща да се уточняват между страните.
Все пак работникът трябва да ходи на работа от датата на молбата до датата на прекратяване на ТД, нали ;)
В служебната бележка по ал.1 се включва сумарния доход по ТД, ПЛАТЕН през 2016, по който е удържан данък.
В служебната бележка по ал.4 се включва сумарния доход по ГД, друга стопанска дейност и т.н /вижте ЗДДФЛ и самата бележка/,  ПЛАТЕН през 2016 по който е удържан данък
Вижте т.4 на ал.2 и не му издавайте друга сл.бележка.
Освен това Вие не сте "работодателят по чл. 49, ал. 1", за да издавате сл.бележка по чл. 45, ал.1
Здравейте!
При подаване на Д6 - годишна на собственика с ПИК, веднага ли излиза в подадени, че е приета декларацията?
Не ми излиза, след въведен ПИК и не знам какво се случва отново.
След подаването излиза текст, че е подаден докумет с ПИК. Това не значи, че декларацията е приета или отхвърлена. Трябва да влезете в "подадени" Д1 и Д6 и да видите какво става. Обикновено надписът "очаква обработка" стои от 15 минути до 5-6, че и 10 часа. След това отваряте резултатът от обработката и виждане дали е приета или не.
Аз имам проблем при подаване на Д1 и Д6 с ПИК на ФЛ през Експлорера. Обикновено не реагира след натискане на бутова "подписване и подаване". В този случай ползвам Мозила.
Влезте в досието си, проверете дали е отразено, че сте подали Д6. Ако "да" - изчакайте обработката, ако е "не" - пробвайте през друг браузър.

ПП Да подчертая - за подаване на Д6- 13 с ПИК, ПИКът трябва да е на ФЛ, а самата Д6 са е от осигурител ФЛ.
ЕООД е регистрирано по ДДС ,В договора пише ,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗАПЛАЩА СУМАТА 1500 ЛВ БЕЗ ДДС.
Върху  уговорената сума възложителя заплаща и ДДС.
За извършената услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактура .

Тогава какво се чудите? То си е написано толкова ясно.
За да не задавам повече въпроси:
Ако сделката е облагаема по ЗДДС с 20% данък, издавате фактура за 1500 + 300=1800.
Ако сделката е облагаема по ЗДДС с друга данъчна ставка, издавате фактура за 1500 + начисления ДДС.
Ако сделката е необлагаема по ЗДДС, издавате фактура за 1500 и посочвате основанието за неначисляване на данък.

ПП Добре е все пак да сключите договор със счетоводител. Както виждам, не са Ви ясни принципни неща и възможността да сбъркате е голяма.
Има право само на мимнимума, защото не са минали три години от отпускане на последното обезщетение. Не зная какво пише във форумите, но това, което казвам, го пише  в КСО.
Програмите рядко си измислят данни. Вижте какво задавате като дата на прекратяване на ТД.