Аз също съм против ограничаването на правото на среднистите с голям стаж да съставят ГФО.
От друга страна това не е новост - някъде около 1999 г. в ЗСч имаше изискване ГФО да се заверява само от икономист с висше образование без изискване за стаж. И това продължи около две години. Съжалявам, че не мога да намеря текста, но като новоизлюпен магистър съставих първия си ГФО /този за 1999 г./ с пълното законно право.
През този период много колеги с дългогодишен стаж успяха да се сдобият с тапия за висше образование /специалист, бакалавър/.
Съгласна съм, и знам от опит, че изискването за стаж също е важно.
А трябва ли е при всяка промяна на длъжността на такъв служител да се иска някакво съгласуване с ТЕЛК? Мисля, че консултация със СТМ е необходима, но дали е достатъчна?
Първо си отговорате на въпроса: "Тези 11 месеца признават ри се за трудов стаж или не?" Ако смятате, че се признават - включвате ги в общия трудов стаж. Ако мислите, че не се включват  -не ги включвате ги в общия трудов стаж и вписвате периода отзад на ТК.
Не ми се търси в КТ, но залагам на първото.
Вижте какво използвате за десетична запетая. Програмата на НАП иска да използвате точка /препинателния знак/.
Пробвайте в различните варианти
Два броя Д1 - едната с код 01 и прекратяване на осигуряването до 13.06. и една с код 28 и начало на осигуряване 14.06
В т. 27 на всяка декларация посочвате сумата, пропорционално на дните в периода
Пишете каквото искате. И нищо да не пишете, пак ще мине.

Нищо. Нали няма данък. Какво ще декларираш?
Зависи. Ако не работи нищо друго, освен управлението - може. Ако работи и друго  -не може.
Има две възможности: въобще да не е подавано уведомление за прекратяване, или да е подадено уведомление, но то да не съответства на уведомлението за ТД. Направете си проверка.

Не мисля, че ще имате проблем. Щом няма доказателство, че лицата са работили при Вас /инструктажи, графици, присъствия, заплати и т.н. Най-много да Ви дръпнат едно конско, че сте немарливи и толкоз.
По принцип - сключили сте договора, подали сте уведомление в съответния срок и сега чакате лицето да дойде на работа. И чакате, чакате... Какво да се прави - много сте търпеливи ;)
Ами тогава първо покажете документите и обяснете. После заличавайте.
Дано в тези ТД няма дата на постъпване...
Къде да излиза?
Относно трудовите договори има две справки - актуални ТД към днешна дата и за всички ТД, за които някога е подавано някакво уведомление. На следващия ден, след като подадете заличаване, ТД ще изчезне от първата справка. Във втората ще си остане и ще пише, че е заличен
Според мен  - заличете ги
Уведомление за заличаване или уведомление за прекратяване?
В първия случай няма срок, а във втория е изтекла давността на административното нарушение.
Според брутното възнаграждение по ТД, но не по-малко от МРЗ
Наистина не е добре бъдеща майка да остава без ТД, но при закриване на предприятието няма избор :(
Всъщност за закриване ли говорим или само за временно спиране на дейност?
Ако е само временно спиране /намаляване обема на работа, закриване на част от предприятието.../, ще трябва да се съобразите с чл. 333, ал.5 от КТ.
Относно борсата - върху обезщетението за безработица не се внася ОЗМ и за това при определяне размера на майчинството за този период ще се вземе МРЗ.
И повтарям това, което е казала marpan_64 - ако в деня преди датата на 45-дневния болничен жената не е осигурена по трудов договор или като СОЛ, няма да ишма право на майчинство, а само на социална помощ.
1. По ГД няма заплата, а възнаграждение за извършената работа.
2. Не е задължително лице, което сключва ГД да е регистрирано като в регистър БУЛСТАТ. Освен ако не става въпрос за застрахователни агенти. Там има изискване за задължителна регистрация като свободна професия.
3. Осигуровките са според вида на регистрацията.
4. Данъкът е 10% от сумата след приспадане на НПР и личните осигуровки, ама не винаги.
5.С зависимост от комбинацията на горните, данъка може да не се дължи чак в края на годината, а на тримесечие. Освен това може да се дължат ежемесечни осигуровки и декларации при започване на работа, месечни и т.н.

Намерете някой познат сметоводител. Покажете му договора и поискайте конкретен съвет. Тук може да получите само отговори "по принцип".
Прочетете внимателно чл.3 и чл.4

ал.1 Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима
икономическа дейност
, без значение от целите и резултатите от нея
.

ал. 5 Не са данъчно задължени лица ... /изброени/

Т.е. - всички лица, извършващи независима икономическа дейност, които не са посочени в ал.5 или в чл.4, са данъчно задължени по ЗДДС.

Регистрираните имат права и задължения, произтичащи от закона. Нерегистрираните имат право или задължение за регистрация при определени условия.