Нали при плащането СОЛът издава документ с реквизитите на фактура? С този документ се "отчита"
предлагам с 503/452

Втори път :)
Дивидентит е и данъка са декларирани със Справка по чл.73 от ЗДДФЛ?
 За коя година? И кога я подадохте?
Няма такава възможност
При така зададен зъпрос, отговорът е: "Защо да не може?"

А ГД със собственото му ЕООД ли е или с друга фирма?
Аз също съм против ограничаването на правото на среднистите с голям стаж да съставят ГФО.
От друга страна това не е новост - някъде около 1999 г. в ЗСч имаше изискване ГФО да се заверява само от икономист с висше образование без изискване за стаж. И това продължи около две години. Съжалявам, че не мога да намеря текста, но като новоизлюпен магистър съставих първия си ГФО /този за 1999 г./ с пълното законно право.
През този период много колеги с дългогодишен стаж успяха да се сдобият с тапия за висше образование /специалист, бакалавър/.
Съгласна съм, и знам от опит, че изискването за стаж също е важно.
А трябва ли е при всяка промяна на длъжността на такъв служител да се иска някакво съгласуване с ТЕЛК? Мисля, че консултация със СТМ е необходима, но дали е достатъчна?
Първо си отговорате на въпроса: "Тези 11 месеца признават ри се за трудов стаж или не?" Ако смятате, че се признават - включвате ги в общия трудов стаж. Ако мислите, че не се включват  -не ги включвате ги в общия трудов стаж и вписвате периода отзад на ТК.
Не ми се търси в КТ, но залагам на първото.
Вижте какво използвате за десетична запетая. Програмата на НАП иска да използвате точка /препинателния знак/.
Пробвайте в различните варианти
Два броя Д1 - едната с код 01 и прекратяване на осигуряването до 13.06. и една с код 28 и начало на осигуряване 14.06
В т. 27 на всяка декларация посочвате сумата, пропорционално на дните в периода
Пишете каквото искате. И нищо да не пишете, пак ще мине.

Нищо. Нали няма данък. Какво ще декларираш?
Зависи. Ако не работи нищо друго, освен управлението - може. Ако работи и друго  -не може.
Има две възможности: въобще да не е подавано уведомление за прекратяване, или да е подадено уведомление, но то да не съответства на уведомлението за ТД. Направете си проверка.

Не мисля, че ще имате проблем. Щом няма доказателство, че лицата са работили при Вас /инструктажи, графици, присъствия, заплати и т.н. Най-много да Ви дръпнат едно конско, че сте немарливи и толкоз.
По принцип - сключили сте договора, подали сте уведомление в съответния срок и сега чакате лицето да дойде на работа. И чакате, чакате... Какво да се прави - много сте търпеливи ;)
Ами тогава първо покажете документите и обяснете. После заличавайте.
Дано в тези ТД няма дата на постъпване...
Къде да излиза?
Относно трудовите договори има две справки - актуални ТД към днешна дата и за всички ТД, за които някога е подавано някакво уведомление. На следващия ден, след като подадете заличаване, ТД ще изчезне от първата справка. Във втората ще си остане и ще пише, че е заличен
Според мен  - заличете ги