За напускащия съдружник наистина е по-добре първо да се разпредели неразпределената печалба като дивидент. За оставащия по-добре е обратното.
При напускане на съдружник единственото, което му се дължи, е внесения от този съдружник капитал. Ако си продаде дяловете на друг /на другия съдружник или на трето лице/, може да получи номинала на своя дял от капитала или повече, ако фирмата е атрактивна и ако може добре да се спазари.
Ликвидационните дялове са само при ликвидация на предприятието.
ще  се смята минималната работна заплата за съответния период
Не очаквах такъв въпрос от теб :)
1. Това лице работило ли е другаде? СОЛ ли е? В кой период какъв е бил статуса?
2. Таблица 1 и/или 2 попълват само СОЛовете и тези по чл. 40, ал.5 от ЗЗО
3. За този ГД - подайте данните така, както са. Ако има проблем  -ще върнат ГДД и ще я оправяте според указанията.
Благодаря Ви. А в приложение 2 да вписвам ли авансово внесените вноски в част ІV ред 1?
Не помня номерата на редовете и приложенията, но преди определянето на данъка от дохода на СОЛ се приспадат дължимите през годината /от м.01. до м. 12./ осигуровки + евентуалното довнасяне, определено в Таблици 1 и 2
Не е правилно. ЕООДто може да е новооткрито, но като СОЛ си е старо. Трябва да вземете под внимание дохода като СОЛ през 2013г., независимо дали е бил СОЛ като ЕТ, като  съдружник или като свободна професия.
Как може някой, незапознат с конкретните факти, да Ви даде точен отговор?
Пълен списък с различните длъжности можете да намерите тук:
http://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/index.php?alphabet=%25

Извадих и някои длъжности, свързани с ел.технически дейности. Предупреждавам, че не всички длъжности са приложими при всички фирми и че не съм запозната с Вашата  работа.
Да. И аз се оправих с  F5.
Сега вече наистина е добре
:)
Това, което четете в ТР, явно е по НКИД - 2003, актуална при регистрацията или пререгистрацията на фирмата. Сега по актуалната НКИД такава дейност няма. Дейностите по този код са разпределени по 8-10 други кодове по КИД 2008.

При толкова дейности, посочени при регистрацията на фирмата, включително и "BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT" трудно можем да отгатнем в коя сфера има най-много зает персонал и каква точно е основната "основна" дейност.

Как мислите дали такава трябва да ми е минималбия осигурителен доход

Нищо не можем да мислим по въпроса. Минималният осигурителен доход се определя според кода на длъжността и кода на дейността на фирмата. При тези данни - такъв доход.
Заеманата длъжност и работната заплата се ДОГОВОРИРАТ в трудовия договор, а правата, задълженията и отговорностите на работника са вписани в длъжностната му характеристика.
Вие имате две възможности - да НЕ СЕ съгласите да подпишете трудов договор за длъжност и/или за заплата, която не Ви удовлетворява или за тази заплата и на тази длъжност да вършите САМО ТОВА, което е вписано в длъжностната характеристика.
Щом сте подписал трудовия си договор, значи сте запознат с длъжността, заплатата и с длъжностната си характеристика и сте съгласен с тях. Нечетенето на договора не Ви оневинява.
Относно визията на сайта:
Малко трудно се ориентирах какво и къде да натисна, но вече напредвам :) Не зная какво е продиктувало замяната на част от видимите бутони /например за редакция, за непрочетени теми и т.н./ да се вмъкнат в общ бутон със стрелка и падащо меню. Не смятам, че е по-удобно, но пък и не е кой-знае колко по-сложно. Ще му свикнем :)
Не ми харесва, че полетата "Последни теми", "Последно в Новини" и "Общ чат" са преместени отдолу под темите. Полето в дясно така и така е празно. Защо не върнете въпросните полета отново там. Смятам, че предишното място беше по-удобно за следене на темите. 
И още нещо - наименованието "Общ чат" е малко безлично. "Говорилня" предполага по-приятелски разговори и по-непринудено общуване.

ПП Няма да хваля направеното. То се вижда. Наблягам на недостатъците, за да стане още по-добре.
ГДД и Д6 се подават отделно. Не зная дали годишната  Д6 въобще може да се подаде по пощата.
Тук не става въпрос за избор, за можене или неможене.
В т.22 се посочва избрания  и деклариран процент на осигуряване.
Като гледам ЗБДОО за 2015 г. при посочената длъжност и КИД на фирмата /ред.69, колона 4 /, то МОД за длъжността е 360 лв.
Това значи, че работодателят е прав.
При ТД по чл. 68/1/2 не се уговаря срок, а конкретна работа. Когато работата е завършена, независимо от срока, се съставя протокол за приемането на работата и ТД се прекратява. Ако имате друга работа /обект, проект.../ можете да сключите нов срочен ТД по 68/1/2. или ако имате желание - безсрочен ТД.
Ако работата още не е свършена, независимо от дългия период на извършване - ТД си продължава.
В трудовата книжка ще впишете прекратяване и назначаване само ако такива действия наистина са извършени /вкл. съответното документиране и уведомяване на НАП/
По принцип - да дата на прекратяване на ТД в тр.книжка се вписва първия неработен ден /датата "считано от...", посочена в заповедта/, а за дата на назначаване се вписва първия работен ден /денят на реалното постъпване на работа/, която обикновено е след датата на сключване на ТД или ДС и след датата регистрирането на ТД или ДС.
Къде го пише ли? Не съм сигурна, но предполагам, че е в наредбата за трудовия стаж и трудовата книжка.
С уговорката, че в трудовата книжка се вписва основната заплата, а не осигурителния доход, във Вашия случай би трябвало да впишете основната заплата, договорена на 29.09., щом като тя е била единствената заплата в сила от първия работен ден.

Ако вече ТК е попълнена със заплатата, договорена към 01.09, впишете и един ред за повишението. Е, ще е малко нелепо от 01.09. до 01.09. с една заплата и пак от 01.09. - с друга, но щом променяте нещата със задна дата...
Ако правилно разбирам въпроса ти, питаш какъв е минимума за самоосигуряване. Минималния осигурителен доход за новорегистрирани самоосигуряващи се е 420 лв месечно. Задължително се внасят осигуровки за пенсия и здравни. Предполагам, че си роден след 1960 г., следователно задължителните вноски са: 12,8% за пенсия, 5% допълнително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд /или 17,8%, ако не искаш ДЗПО, а внасяш всичко в НОИ/ + 8% здравно. По избор може да внасяш още 3,5% осигуровки за болнични.
Това е. Ако фирмата има дейност и Вие работите в тази фирма И нещо друго, освен управлението -  няма измъкване от осигуряване.

И наистина е добре да не вписвате ДУК в ТР.

Един съвет - намерете си счетоводител непосредствено след започване на дейност. Дори е по-добре това да стане малко преди започване на дейността.
Започва дейност като СОЛ - няма никакви доходи през 2014 година - има голяма печалба???
Как става това?

Ако има счетоводител то той е магьосник:)

Защо да не е възможно? СОЛовете не са само ЕТ :)
За месеците в болничен се взема дохода, върху който е изчислен болничния. Т.е. средното от 18 месеца преди болничния.
Като гледам доходите Ви, един евентуален по-дълъг болничен през последните месеци ще завиши маичинството
дел

Вие цитирате т.2 от ал.7. Като чета, разбирам точно това - взема се дохода, от който е изчислено майчинството.
Благодаря Ви.
Точно това питам.
По настояване на собственика подадох  ОКД5 за възобновяне на дейността, но изобщо не съм сигурна , че е правилно.

Е, не е неправилно. Допустимо е :) Ще се поосигурява някой друг ден, ще внесе едни пари в държавата, после ще подаде декларация за прекъсване на дейност... Въпросът е дали е нужно.