Здравейте!
Нещо се обърках с един болничен :(
Първият ден от работодател е 29.09. и е платено 500:19*0,7=18,42. Вторият и третият дни са 02. и 03.10. Октомври е с 22 р.д. Колко трябва да платя за всеки от тях -  по 18,42 /изчисленото за първия ден/ или 500:22*0,7=15,91 /среднодневното възнаграждение през м.10/.
Как е правилно?

Текстът на ал. 5 от чл.40 на  КСО е  Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение

Неработоспособността е настъпила през м.09. 70% от среднодневното  възнаграждение за този месец е 18,42, което не е по-малко от 70% от уговореното среднодневно възнаграждение, изчислено за м.10
Ами махнете я тази неразпределена печалба и преведете сумата на ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, собственик на ЕТ-то. Ползвайте Сметка на собственика или Разчети със собственика.
После това ФЛ да предостави един заем на ЕООД-то и готово.
Вече се обърнах към НАП, Агенция по вписванията, Занаятчиите, Общината, 4 счетоводителя и 1 адвокат и никой от тях не може да ми каже как да си реша казуса
Не Ви казаха, или отговора не Ви хареса?
Казаха ми да се регистрирам като творец в общината
Лично аз не зная каква е тази регистрация (не изключвам да съществува), но бих Ви препоръчала регистрация като упражняващ свободна професия в регистър БУЛСАТ. Обърнете се отново към някого от четиримата счетоводителя (не към адвоката!!!) за да Ви обяснят за данъците и осигуровките при свободните професии. Не зная колко плащате за материали, но ако е повече от 25% от приходите, по-добре се ориентирайте към едно ООД или ЕООД.
Успех!

ПП Напоследък НАП зачести проверките на физически лица, породавали "разни неща" чрез Еконт и други куриерски фирми.
 По какъв начин трябва да ми бъдат изпратени тези пари, за да ми покачат майчинството?
По начин, при който има осигуровки за общо заболяване и майчинство /трудов договор, ДУК, СОЛ на високия процент.../. При ГД няма такива.
Как процедирате ако имате към един служител да речем три запора. Всичко по първия по време, по трите по равно или в зависимост от размера на запора ?
Ако всичките запори са заради кредити - всичко по първия. Пишете писмо до втория (третия, четвъртия...) ЧСИ, че вече има запор по дело N.. от ЧСИ Еди Койси.
Когато има запор за издръжка или за задължения към държавата май имат предимство.
Нищо не става автоматично. :)  Регистрацията би трябвало да е преди първата услуга. Вижте чл. 97а от ЗДДС.
Да споделя изненадата си. В петък ми звъннаха от НОИ Пловдив и ми казаха да не се притеснявам за получените в повече 35.79 лв. Те са отнесени в групата "добросъвестно получени" и няма да ги връщаме. Добре, че бях седнала:)
Абе "зъннаха", "казаха".... Да го бяха написали. :(
Поне запомни ли името на този/тази/ ангел-вестител?
Не съм си правила труда да търся, но сигурно има статии, мнения и коментари, които подкрепят мнението на antea.
Лично аз също смятам, че при нетно възнграждение от 600 лв,  допустима удръжка 1/3 и МРЗ 460 лв, трябва да се удържат 140 лв - по-малкото от 600*1/3=200 и 600-460=140.
Писала съл писма до различни ЧСИ и съм получила три групи отговори: 1. По схемата, която описах  - в примера - 140 лв; 2. По схемата, цитирана от delphine - по примера 1/3*140=46,66 лв; 3. "Според изискванията на чл. 446 от  ГПК" (?!?).
Приела съм следната практика: карам работника да подпише декларация, че желае удръжка у размер на  140 лв /примерно/. Така хем вълкът сит, хем агнето цяло :) Удръжка от 46,66 правя само ако работникът не е съгласен да плаща повече и наложилия запора ЧСИ е дал писмени указания за прилагане на тази схема.
Първо провери на какво се дължи повечето - на повече дни или по-висок доход. После се обади в НОИ. Като гледам датите, най-вероятно са изчислили и наредили предода преди обработката на подадените приложения.
През годината се правят АВАНСОВИ вноски върху избран осиг.доход, но не по-малко от посочения таблицата според РЕАЛНИЯ доход от по-предишната година. В края на всяка година се прави изравняване върху РЕАЛНИЯ доход.
За 2017 ще довнасяте според тези 15000 лв,  през 2019 ще правите авансови вноски минимум върху 600 лв или колкото ще бъде посочено в таблицата за 2019.
За патента нищо не мога да кажа. Доколкото съм наясно, вноските за патент нямат общо с счетоводството. Годишното приключване може да е достатъчно.

За другото: естествено, че  всеки месец се плащат към НАП осигуровки за СОЛ и ТД . Дори се подават Д  и Д6 всеки месец. За осигуровките и Д1 на СОЛ-а - става с ПИК. За декларациите по ТД - не мога да кажа. Предполагам, че marpan_64  е сигурна в това, което пише. ПИК или ел.подпис са нужни само да декларациите, а не за самите вноски. Ако искате да ползвате електронно банкиране, проверете изискванията на обслужващата банка. Вече повечето банки не работят с ел.подпис, а с токън.
За честотата на "водене" на счетоводството - зависи от документооборота, от това, с какво сам се справя собственика, от Вашите предпочитания.... Обикновено при ЕТ се води едностранно счетоводство, но не пречи да водите и двустранно.
Относно договора: не е задължително да се "водите" в тази фирма. Ако работите в къщи /или във Ваш офис/ един "Договор за счетоводно обслужване" под формата на т.нар. граждански договор, е достатъчен. В договора задължително трябва да има: какво точно ще обработвате, какви крайни документи ще изготвяте, в какви срокове ще ги предавате, размер на възнаграждението, начин на плащане и т.н.
Имайте предвид, че по този ГД ще трябва да има и осигуровки, съответно Д1, Д6, Д55, справка по чл. 73.

Преди да почнете работа - запознайте се с КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, Наредба Н-8, Наредбата Н-18 ....
Ще взема отношение само по това: 3. Мога ли аз да се водя на граждански договор .
- Вие какво ще работите? Ще водите счетоводството? Само на тази фирма ли?
- какъв ще е начина на работа - постоянно в салона или веднъж месечно във Ваш си офис?
- разяснете си разликите между трудов и граждански договор. При ГД няма работно място и работно време, а само срок и краен резултат, който може да бъде измерен /отчетен/.
- работите ли другаде на трудов договор?
- защо смятате, че е задължително да се "водите" някак в ЕТ-то?
и още един въпрос-Решението на общото събрание е за 15000лв.На единия съдружник 7500 са платени по банка , а на другия /който е без дейност и банкова сметка / е изплатен дивидента в брой?нарушавам ли закона за ограничение на плащанията в брой?
Нарушавате.
И не по-малко от МРЗ :)
КСО Чл. 49. (1), изречение последно.
Прекратяването поради "намаляване обема на работа" става. То е  различно от "взаимното съгласие" и е по-скъпо за работодателя. Трябва да има предизвестие поне 1 месец (евентуално обезщетение за незпазено предизвестие) и обезщетение по чл.222/1.
При такова прекратяване на ТД, обезщетението за безработица ще е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад и за срок според стажа. При МРЗ обезщетението е около 250-260 лв. месечно.
Да. При напускане по взаимно съгласие обезщетението е фиксирано и не зависи от заплатата. През 2017 е 7,20 за работен ден. Догодина се очаква да е 9 лева на ден.

ПП Какво разбирате под  "прекратяване на трудов договор поради намаляване на обема на продажби"?
Следва.
Освен ако не е прекратил/възобновил самоосигуряването с ОКД5.
Продължавам с питането. Ако пусна предизвестие на този пенсионер от 06.11.17 мога ли да му пусна и друга заповед за ползване на платения отпуск по време на предизвестието. Или в самото предизвестие да пиша , да си ползва годишния отпуск.
Имате ли основание да пуснете заповед за ползването на отпуска?
Благодаря!
Все се надявах, че ще платят по-рано, но.... Все пак 05.10. (или 07.10) не е толкова далеч :)
"Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат до 10 работни дни за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението."

Това е от забележките към справката за представени и изплатени болнични. Подала съм болничен за периода 27.09.-08.11.2017. За сега в справката фигурат само трите дни от м.09 с надпис "не подлежат на плащане", защото се плащат от работодателя. Кога да се очакват следващите плащания? Доколкото разбирам - това за м.10 ще се плати до 05.11., а това за м.11 - до 15.11. Така ли е?