Точката е 26:

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:....
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
Четете по-нататък. Мисля че беше т.28, но нямам закона.
Нали сте наследили имота, а не сте го купили и не сте го получили като дарение.
Първо - при продажба на жилище от Фл не се дължат осигуровки.
Второ - щом жилището е придобито по наследство или завет не се дължи данък върху дохода. Прочетете целия чл.13 от ЗДДФЛ, а не само първите точки.
Не разбрах каква е връзката между изплащането на дивидент при загуба и скритото разпределение на печалбата.
Когато през предходна/и година/и си бил на загуба и нямаш неразпределена печалба от минали години не може безнаказано да разпределяш дивидент. Всяко едно решение за разпределяне на дивидент от текущата /необложена с данък/ печалба е  т.нар. скрито разпределение на печалбата
Не разбрах какъв в проблема/въпроса.
След като някой Ви иска такъв отчет - направете го. Какво значение има, че годината е приключена? Ако не можете ссъс софтуера, направете го на ръка.
Не зная защо бързате с тези дивиденти. Ако искате да регистрирате някакви доходи - плащайте "личен труд". Или направете един ДУ.
Е, по-скъпичко ще дойде, но е по-законосъобразно.
Зависи дали има неразпределена печалба от минали години - 2014, 2013,....1995....
Това, че /само/ през 2015 е бил на загуба, не е от значение. Не е от значение и текущия финансов резултат през 2016.
Сметката се издава с датата на плащане. Датата на плащане е според уговореното в ГД. Може да е и месец след полагане на труда, може и година...
Осигуряването е за месеца на полатане на труда, независимо от датата на пращане. Подадането на Д1 и Д6 /ако се налага/е според месеца на плащане и се отнася за месеца на полагане на труда. Д55 се подава според месеца на плащане и не зависи от месеца /годината/ на полагане на труда
Мога да използвам с-ка 601/5 и записвам" активи под прага на същественост",нали
така? Дано да съм го разбрала правилно.
Благодаря.
Не трябва ли да ги заведете в 302/5 /примерно/ "активи под прага на същественост", а при бракуването да ги отчетете като разход през гр. 60?
Първо - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец трудов стаж. Това е от значение за размера на отпуските и за "класа", но не и за обезщетението за безработица.
Второ- един месец работа на 4 часа се зачита за около половин месец осигурителен стаж. Това е от значение при пенсиониране, при болнични, при майчинство, но не и за обезщетението за безработица.
Трето - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец с осигуровки за безработица. Ето това е важното за обезщетението за безработица
Какво значи 6 работни дни? 6 дни работил + 6 боледувал? Или няма отработен ден, а само 6 дни болничен?
Имайте предвид, че при заплати близки до МОД, осигуровките за трите дни от работодател не са върху 70% от заплатата за три дни, а върху МОД за 3 дни /по-голямо число/.
Не мога да Ви отговоря в цифри, защото кода на длъжността не е достатъчен за определяне на МОД.

ПП Работя с програмата на НАП и до сега не е допускала осиг. доход под МОД още при въвеждането. В самата програма има опция за проверка на Д1. Ползвайте я.
В неплатен можете да го пуснете винаги когато поиска и  работодателят е съгласен.
Полагащия се отпуск за 2016 може  да се ползва след придобиване на минималния изискуем стаж /след 18.12.2016/ или да се прехвърли през 2017  .
Това е ако въобще преди това не е работил никъде или е работил някъде за малко и до сега ОБЩО няма 8 месеца трудов стаж.
Всъщност, каква е сумата? Попада ли в ограничението за плащане в брой? Имате ли касов апарат?
Аз не бих превел пари по лична сметка, трудно и въртеливо ще докажа, че съм си платил задължението по фактурата.

Да не би случайно да се бъркате, че ако във фактурата е посочено "по банка" не може да се плати в брой?
Е, за плащане в брой трябва касов апарат, а цената му е доста по-висока от годишната такса за поддържане на разплащателна сметка :)
За да бъде всичко изрядно е добре да си намерят счетоводител преди или при започване на дейността.
Освен това трябва да помислят дали ГД е най-удачния вариант за приятеля. Да не се окаже прикрит ТД.
Ако Вие сте счетоводителя, трябва да сте наясно с ОКД5, Д1, Д6, Д55, регистрация на ТД, документиране на ГД и плащанията по него и ред такива "елементарни" нещица.
ФЛ не е задължено да води счетоводство и не съставя финансов отчет. Следователно не подава нищо в НСИ.
Освен това срокът за подаване на отчет в НСИ изтече на 30.04. /03.05./
Фл, което не е регистрирано като ЗП през 2015г. , но има продадена СС продукция освен декларация по чл.50 трябва ли да подава и отчети в НСИ ?/
И ако не е подало, а трябва може ли сега да подаде по ел. път.
Ще подава документи по програма 6,3, а там изискването е прилагане на дан. декларация в едно със съставните части на финансовия отчет... та не знам
А къде видяхте изискванията за документите по програма 6,3?
Аз видях само принципните изисквания и първото от тях е лицето да е лицето да е регистриран ЗП.
Договорът ми е прекратен по чл.325, ал.1
Днес се регистрирах в НОЙ за обезщетението от 7.20 лв. на ден.
Сега разбрах за варианта за назначаване за 10 дена и последващо съкращаване по чл.71.
Късно ли е вече да се възползвам от този вариант, за да получавам 60%, след като днес вече се регистрирах в НОЙ?
Късно е
мерси за информацията , значи до 10 000 лв може от касата , а доли има ограничение колко пъти по 10 000 може да се теглят като дивидент?

Ако има едно решение за разпределяне на дивидент от 10001 лв. и всеки ден да плащате по пет лева, пак трябва да са по банка.
Ако всяка седмица вземате отделно решение за по 9999 дивидент, всяко плащане може да е в брой. Д55 включва общата сума на решенията за тримесечието и не се ограничава от закона.
Повече от 1 година ще е, така е трудно да се каже точно колко време. Зависи от работните дни в месеца.
Колко повече от 1 година?
Ако работи на 8 часа по основен трудов договор,работата по втория ТД няма да донесе никакъв допълнителен осигурителен стаж. Няма начин да наваксате пропуснат в миналото осиг.стаж. Единствената възможност е преди пенсиониране да си купите до пет години стаж чрез внасяне на осѝгуровки.
Не, не означава. При никакви обстоятелства по трудово правоотношение лицето не може да се осигурява върху доход по-малък от минималния. Поне аз така смятам, позовавайки се на нормативната уредба, въпреки че от написаното по този начин човек може да се замисли в подобна насока.
Ще се замисли, ако доходите от двата договора достигнат или надминат максимума. Когато осиг.доход от първия ТД + МОД по втория са под максимума, какво има за мислене?