Благодаря за бързия отговор!
Бръз, но неверен.
Първо: според посочените дати не сте получили цялото отпуснато обезщенение и сте работили по-малко от 12 месеца.  Ако в 7 дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и сега се регистрирате в АЗ до 7 дни от прекратяване на договора, ще имате право на остатъка от обезщетението.
Второ: за право на ново обезщетение се изискват 12 месеца с осигуровки за безработица  от последните 18.  Не 9
а ако отработеното време е по малко от 4 часа дневно няма зачетен трудов стаж и съответно няма причина в ТК да се прави вписване.

Вие прочетохте ли горния отговор?
И колато отработеното време по ТД е под 4 часа дневно, пак се зачита за трудов стаж и пак се вписва в ТК. Нещо повече - в такива случаи осиг.стаж е равен на зачетения трудов и това се вписва в ТК.
напускаш по взаимно съгласие.След това обаче мога ли/трябва ли да се запиша на борсата
Можете да се регистрирате като безработна. Обезщетението, което ще получавате е 4 месеца по около 200 лева (заради взаимното съгласие)
Не сте длъжна да се регистрирате на борсата и ако посоченото обезщетение не Ви е крайно необходимо, по-добре не го правете. Имайте предвид, че че ако веднъж сте получили обезщетение, то 3 години след това ще имате право само на минимума, независимо от начина на прекратяване на договора.
Не
Освен ако не иска да ползва някакво облекчение или има над внесен данък
Здравейте!
Наистина сте се захванали с нещо, дето не разбирате.
Първо за ДДС-то: начислява се при продажбата върху всичко, начислено преди това. Трябва обаче да се отчете, че за някои разходи се ползва данъчен кредит, а за други не и съотношението между двете групи не е фиксирано число.
За данък печалба е още по-сложно да се направи обща формула. Този данък се пресмята от данъчния финансов резултат (приходи минус разходи плюс увеличения за данъчни цели минус данъчни облекения и намаления) Предвиждането за този данък в цената на продукцията може са е само на база предходен опит, очаквания или оценки.

Желая Ви весели празници!
ЗДДФЛ, че чл. 11, ал. 1
В годишната данъчна основа влиза всичко, което е ПЛАТЕНО ПРЕЗ календарната година.
Ега ти адвокатите, ега ти питането, ега ти отговора от/кого от/ ИТ :(
След като продава в магазин, значи има работно място и няма как да не се тълкува като скрит трудов договор. Колкото и тъп, сговорчив или корумпиран на да е проверяващия от ИТ едва ли би лишил бюджета (вкл. личния си приход като процент) от една прилична сума, която която съм посочила по-горе или да лиши джоба си от "малка почерпка"

Иначе може да представлява майка си, че баща си... пред НАП,  НОИ и други институции. Доколко това може же да е без заплащане няма да коментирам. Когато изпълнява дейности, които могат да се асоциират с управление на фирмата, нещата могат и да изискват и договор за управление.
само за Януари, когато е бил СОЛ
Проблем винаги има :)
Евентуално при проверка. Сега празнувай спокойно :)
Няма такава възможност.

Е има, но струва между 1500 и 15000 лв при проверка.
Ами то си пише: "Настоящия документ се изготви в ДВА еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните"
Щом са еднообразни, какво значение има кой кой екземпляр ще вземе?
И от мен: Весела Коледа! И щастлива Нова година!
И да нямате вземане-давано с НАП, НОИ и най-вече с ДАИ и ИТ!
Успехи и щастие!
По закон е длъжен да плати. Ако не плати можете да го съдиите. И ще спечелите.
Болничния е 80% от средния осигурителен доход с вноски за общо заболяване и майчинство от последните 18 месеца.
Майчинството  е 90% от средния доход с осигуровки за  ОЗМ 24 месеца назад.
И в двата случая: За времето с платена борса както и за времено без осигуровки-се взема минималната работна заплата., а за периодите с болничен - сумата, от която е изчислен.
Да се на начина ГД не е желателно. Дори да не е на борсата :)
ГД може да се сключи с лице, което получава обезщетение за безработица. Ако по този ГД ще има осигуровки, лицето трябва да уведоми НОИ за временно спиране на обезщетението. Ако по ГД няма осигуровки, не уведомява НОИ и не му спират обезщетението
искам да си платя осигуровките  това е
За да плащате осигуровки трябва да имате основание. Какво е то?
Здравейте,аз съм футболист и искам да се регистрирам в бюрото по труда... Искам да попитам при положение ,че не взимам максималния доход от 2600лв  , мога ли да помоля наш семеен приятел да ме назначи във неговата фирма на максилания доход от 2600 и след 10-15 дена ме освободи по какъв член трябва да ме освободи и ще мога ли да кандидатствам за максимално обещетение . Благодаря предварително

Размерът на обезщетението за безработица, когато имате право на такова, се изчислява от осигурителния доход с вноски за безработица 24 месеца назад. 10-15 дни с максимален доход сигурно ще окажат влияние, но не повече от 15-20 лева на месец.

Членът, че по който ще Ви освободят е по-важен - не трябва да е 325,ал.1 т. 1, чл. 326, чл. 331 или дисциплинарно уволнение. Всичко друго може.

Моля за мнение какво може да направи заместничката, за да не загуби обезщетението до 410 ден.

1. Да си намери друга работа преди 45-дневния болничен
2. Да си регистрира фирма или свободна професия и да започне да се осигурява като СОЛ и за ОЗМ поне ден преди 45-дневния болничен
1. От когато спира да работи в дружеството,  но не по-късно от продажбата на дяловете.
2. Актуалния към датата на съставяне/подписване
3. Е и?
4. Би трябвало да е ново, но не съм сигурна

ПП Предполагам, че после ще питате новия собственик от кога се самоосигурява.  Явно няма да има основание преди вписването в ТР. И на мен самата не ми е ясно какво става в едно ЕООД, от момента на фактическата продажба (подписване на акна за прехвърляне, плащането, подаване на документите в ТР) до вписването на новия собственик в ТР. И какво точно става, ако точно в това време трябва да се подпише договор, да се назначи работник...