Първият път сте имали право само на 3 м. или са били повече и сте ги прекъснали, започвайки работа?
Ако са били повече можете да си ги ДОизползвате.
Ако ли пък не, няма да получите обезщетение.
Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение.

E, не могат да бъдат само три месеца :) Най-малко 4 трябва да са били :)
Ако в 7-дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и обезщетението е спряно, сега, при напускане на работа, трябва да се регистрирате в агенцията по заетостта в 7-дневен срок и ще получите остатъка от определеното вече обезщетение. Изисква се работата да не е продължила повече от 12 месеца. Начина на прекратяване на договора няма значение.

Трябва да изминат 3 г. от предишното, за да получите право на ново обезщетение - това не е вярно. Изискването е да имате 12 месеца с осигуровки за безработица/ трудов договор/ през последните 18. Друг въпрос е, че преди да изтекат трите години обезщетението може да бъде само минимално.
Неплатения е по КТ, а СОЛът не е на трудов договор. Значи НЕ може неплатен отпуск. И платен не може :)
Да имаш някакво салдо по гр.61? Някакво незавършено производство от предходен период /начално салдо в гр.61/? Продадени материали или ДМА?
И погледни дали се равни оборотката, дали всички сметки от гр.60 са приключени.
След като вече управителя е вписан в ТР, евентуално ако се подпише договор за управление, трябва ли да се вписва в ТР отново - He
1.Да
2. Ще имате право. Щом вече сте била по майчинство, значи имате едната година осиг.стаж. Периода с обезщетение за безработица е без осигуровки за общо заболяване и майчинство и при изчисляване на обезщетението се взема минималната работна заплата.
Щом е самоосигуряващ се /разбирам, че е по смисъла на КСО/, подписва една декларация /или на допълнителен ред в молбата за отпуск/, че за периода от... до.. е здравноосигурен на друго основание. Не внасяте ЗОВ. Подавате Д1 само за периода, който е зачетен за трудов и осиг.стаж - код 01, евентуално т.15, в т.16 - дните зачетени за стаж, в съответната подточка - дни без осигуровки, зачетени за стаж и толкоз. Без осиг.доход. Системата приема Д1 в такъв вид.
510/2*8% - ако не е здравноосигурен на друго основание.
Ако е здравноосигурен /допълнителен ТД, пенсия, СОЛ.../ - не внасяте ЗОВ.
На 10.09.2015 ми беше отпуснато само за един месец. Това означава, че трябва до 10да се водя на работа ли?
Не НА коя дата, а ОТ коя дата е отпуснато обезщетението.
Пример: прекратяване на трудовия договор на 01.03., регистрация на борсата на 04.03., регистрация в НОИ на 08.05, решение от 10.05. за отпускане на обезщетение от 01.04.2015., защото от 01.03.до 31.03 е платено обезщетение от работодателя за оставане без работа. В случая се брои от 01.04.2015
За "воденето" на работа: може да работите на един договор, да напуснете, да не работите известно време, да започнете отново, да Ви съкратят и така много пъти. Важното е да имате 12 от 18 (сумарно) и последния договор, след който ще се регистрирате на борсата, приключи по подходящ начин на 02.04.2018. Ако датата е по-ранна или прекратяването е по Ваше желание или съгласие, обезщетението ще е минимално.
Датите са случайни.
Винаги можете да се запишете на борсата. :) Няма ограничения.
Ако питате за право на обезщетение - ако имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18, не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание,  ще имате право.
Ако питате онова за трите години - броят се от датата на отпускане на предходното обезщетение до датата на прекратяване на трудовия договор. Вижте си предишното разпореждане. Понякога има разлика между датата на "записване" и датата на отпускане.
Много ли ти се иска да си създаваш ядове? Още повече в случая, когато Нямам никакви документи, нищо.. Пък и на познат...
Какво ти пречат нулевите декларации?
В ГДД не се прави засечка с дата на фактурата и самоосигуряването. Такава се прави само при проверка/ревизия.
Вижте какво точно е фактурирано и ако може да се тълкува, че е възнаграждение за минал/бъдещ период, през който е положен труда, нямате проблем.
Това, върху което са внасяни осигуровки за безработица„
Това , което е в трудовата книжка, е основната заплата и обикновено е по-малка от брутния и осигурителния доход.
За уведомлението по чл.62 няма значение какво ще пишете. Става и с нула, и с 5 лв, и с 1500 лв. Аз бих писала за месец с 21 р.д.
Важното е в договора да е описано добре и недвусмислено
Какъв размер обезщетение за безработица ще получи лице съкратено по чл 325 т.4
Ако отговаря и на останалите изисквания - 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца. Условията за ползване на обезщетение за безработица са: да има 12месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (трудов договор), да не извършва друга дейност, подлежаща на задължително осигуряване, да не е пенсионер по възраст и стаж. Има и едно ограничение: ако отговаря на горните условия, но през последните три години е получавал обезщетение за безработица, сега ще има право само на минимално обезщетение (4 месеца по около 200 лева) независимо от основанието за прекратяване на ТД.
моята нето заплата не надвишава 510 -МРЗ за в момента. Каква сума може да ми удържа счетоводителката. - никаква. Освен ако запора не е за издръжка.
Мислите сравнително правилно. Разликата е, че ОКД5 не е за спиране на дейност, а за спиране (възобновяване, ...) на самоосигуряване. Тя се подава в 7 дневен срок от спиране (възобновяване,..) на дейността.
Здравейте, как мога да получавам 1година борса след като съм напуснала по собствено желание. Има ли друг начин след като съм напуснала по собствено желание. Благодаря!

То начини се намират, но нещо зачестиха проверките от НОИ...
А Вие имате ли 15 години осигурителен стаж с осигуровки за безработица от 2002 г. насам?