Със сигурност фирмата няма нито задължение, нито възможност да подава данъчна декларация вместо Вас.

ПП  Добре е да ползвате препинателни знаци и главни букви. Виждам същия пропуск и в другите Ви участия.
Няма забрана,  но не е практично по средата на месеца. Ами ако някой се разболее, напусне или просто спре да ходи на работа?
Подава се.
Данните на ФЛ.
Подава се и Д 55. Справката по чл. 73 и Д55 са според датата на вземане на решение, а не по датата на плащане.
Аз бих ползвала Разчети със собственика/Банка
А още в началото на годината /или след подаването на ГДД/ бих записала Печалба/Разчети със собственика.
Кои документи не са внесени в НОИ?
Във връзка с другите Ви питания: Трудовият Ви договор регистриран ли е в НАП? Получихте ли справката за подпис? Започнахте ли работа /макар и фиктивно/?
Ако нямате отработен ден /макар и фиктивно/ по ТОЗИ трудов договор, не може да се надявате на майчинство. Пък и на болничен.
Може. Трябва писмено изразено желание от работника в което да е фиксирана сумата и банковата сметка, по която да се превежда.
Вече имаш отговор. Защо питаш във всички форуми?

Повтарям (потретям): Щом имате 12 месеца осиг.стаж /общо, някога/ и работен ден преди 45-дневния болничен - ще имате право на майчинство.
Ще е минималното или около него, защото за голям период от време ще се смята върху минималната заплата.
Да, като се съобразите с т.26и от  параграф 1 на ДР ЗДДФЛ.
Код - както и за СОЛ без личен труд. Обърнете внимание на указанията за попълване на т.29-34.
Влезте през друг браузер. Може и да помогне...
Ще Ви спомена, че авансовото внасяне на данъка (и декларирането му!!!) зависи от датата на плащането на наема.
Дано разбрахте.
За останалото съм Ви писала на "лични".
Няма изискване за 3 години трудов стаж. За обезщетение за безработица (през 2017г.) се изискват 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни месеца. Ако можете да ги докажете - няма проблем.
По-малкия стаж ще доведе до по-кратко обезщетение.
С договорите не доказвате нищо. Стаж се доказва с трудова книЖка или УП.
Трябва да подадете нова молба. Работодателят може да Ви разреши, но може и да не разреши. Законът му дава право да решава и не е задължен да обосновава решението си.
Не е задължително да ползва ДК точно в този месец. Можете да направите това в следващите 12 месеца. Може да включите фактурата в дневника за покупките и по-късно (когато почне дейност), но без право на ДК.
Тоест  без начислен ДДС върху продажната цена?
Ако сте регистрирани по ЗДДС - не.
Иначе можете да продадете за 100+20=120 или за 83.33+16.67=100
Фирмата е нова,сега стартира.За сега само управителя ще работи.Но се оказа,че работи на 4 часа в друга фирма.Непрекъснато изниква нова информация!
Ами като ще работи, трябва да се осигурява за дейността си. Най-евтино е като СОЛ - и за управлението и за всяка друга работа.

ПП И вземете че махнете /прекратете, заличете/ този ДУ. 
Дали ще е по чл. 110 или 111 зависи от това, дали ще е при същия работодател или при друг.
За часовете - по принцип става 8 часа на единия ТД и 4 часа по другия.
Защото може да има задължения към фиска. Поради това няма право на облекчения.
Това и за данъчното облекчение и при ТЕЛК над 50% ли важи?

ПП Така се получава, когато въпросите се задават в неподходяща тема  :noexpression:
1. Фирмата действаща ли е?
2. Съдружниците или някой от тях упражнява ли дейност в тази фирма?
Имате ли възнаграждение по договора ?
По-лесно ще покаже, че има възнаграждение, отколкото да се докаже, че няма :)

Бих искала да попитам от кога се осигурява по ДУ? Да не е от последния месец преди болничния или от когато най-рано е било възможно след издаване на болничния?