И е редно да връщат - това не е просто някакво обезщетение - върху него се дължат и осигурителни вноски и се признава за осигурителен стаж, така че от НОИ резонно си го търсят. Да не говорим, че изплащането на обезщетението за безработица започва след това...
:good:
Абсолютно съм съгласна с теб, макар че не е в мой интерес като работодател :)
 
Много се надявам само това да е проблема . Имам още едно питане - от НОИ ще върнат ли човека за още една заплата заради оставане без работа един месец ?
Обикновено връщат. Зависи от конкретното РУ. По мои наблюдения - в около 80-90% от случаите връщат.
Всичко вярно само какъв ГД ви гони не разбрах?
Тъй като никъде няма определение за ГД, то обичайно така наричаме една голяма група договори, различни от ТД по КТ.
Решението на ЕСК за определяне на възнаграждение за личния труд, не е ли някакъв договор, макар и едностранен? Какво му пречи да се нарече ГД? Лично аз не виждам смисъл в подобно озаглавяване, но не смятам, че е забранено.
Е, не съм юрист ;)
1. Да
2. Не е нужно нито заглавие, нито друг документ. Достатъчно е в решението по т.1 да са описани дейностите /прегледи, посещения на болни.../ и размера на възнаграждението. Колкото до управлението - не бих го включила.
Осигурете си двама свидетели на връчването. Ако лицето откаже да подпише, подписват свидетелите.
Теоритично -трябва Ви поне 1 ден. На практика - желателно е да са поне 5-6-10 дни
Д6 с код 8 се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца  на удържането на данъка (месеца на плащането).
За плащане на 20.2. Д6 с код 8 се подава от 01.03 до 25.03. В същия срок се подава и за плащането на 23.02. Най-добре е за двете плащания да се подаде една Д6 с код 8 и общата сума на данъка.
При "личен труд" не се подава Д6 с код 5.
Проверете да не сте чекнали ЛНЧ
Не разбирам от тематиката, но тези неща:
Отидох с кола
и
За да бъде присъдено обаче, трябва да се направи искане за това до края на заседанието, в което се дават показанията.
ми се разминават във времето.
Иначе, четейки горното, ако си поискате навреме надница + транспорт+ други разходи, може да Ви платят.
Приети са законодателни промени, които регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията за получаване на парично обезщетение за безработица, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават такова обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си

Ако се вярва на Лекс.бг, не виждам промяна

Закона за насърчаване на заетостта,
 чл.18, ал.2  Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;....

КСО, Чл. 54а. (1)Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;...

Питайте в Агенцията по заетостта.
Здравейте,
Разгледах форума, но никъде не намерих отговор на този казус :
- Имат ли студентите редовно обучение, обучаващи се в български университет, в 5 годишен курс на обучение, право на обезщетение от Бюрото по труда, защото преди години имаше полемики по този въпрос ?
Какво е положението към момента? Могат ли студентите да се регистрират в БТ.
Нямат право на обезщетение. За заисване с цел ъсене на работа - няма ограничение
Здравейте, имам и аз въпрос , защото доста се обърках.
1. ЕООД плаща наем за помещение на ЕТ, но в договора за наем е записано, че наема се заплаща на 31.12. Трябва ли да подава  декларация за авансовите вноски на наема в НАП НА ТРИМЕСЕЧИЕ?
Ако наетото помещение е собственост на ЕТ, въобще не се интересува от Д55.
Ако собственик е ФЛ, което е регистрирано и като ЕТ, би трябвало да подава Д55 когато има удържан данък. При плащане на 31.12. по принцип не се удържа данък, освен ако наемодателя не пожелае писмено.
Щом е платено през януари, данъкът е удържан през януари. В т.9 пишете януари
Писах Ви на лични.
Аз бих задала въпроса по друг начин:
Лице работи на основен ТД на 8 часа (от 8 до 17 с обедната почивка) и на допълнителен ТД на 2 часа (от 18 до 20 ч.). Заплатата по втория ТД е 210 лв, месецът е с 21 р.д. (по 10 лв на ден или по 5 лв на час)
През месеца ползва 5 дни (понеделник, вторник,... петък)) отпуск по втория ТД, като в същото време си работи по основния. (Има си работа петте вечери :))
1. Какво възнаграждение ще получи за този месец по втория ТД?
а) 210 лв, 16*10 за отработеното и 5*10 за отпуска
б) 360 лв, 16*10 за отработеното и 200 за отпуска (5*8=40 часа*5=200)
в) друго
2. Колко часа почива по втория ТД в първия ден от отпуска:
а) 2 часа (от 18 до 20ч.), защото толкова време би трябвало да работи съгласно ТД
б) 8 часа, защото е един ден почивка. Ако смятате това за правилен отговор, как ще се комбинира с работата от 8 до 17 по основния ТД, където не ползва отпуск?
Ако здържите повече или по невнимание натиснете два пъти, отметката изчезва. Когато е отметнато, че няма основание за Д1, редът за тази декларация изчезва. Опитайте пак!
Другият вариант е да не сте попълнили правилен код в Д6. Проверете!
Здравейте, имам следния проблем
Декларирала съм за м Декември с 69.69 лв по малко Декларация 6, подавам я в увеличение и отбелязвам без декларация  1, защото вече е подадена, но в отговор ми дава " отхвърляне поради липса на декларация 1". Как трябва да подам декларацията ? Благодаря !
За да е минала декемврийската Д6 с по-малка сума, значи и в някоя Д1 за м.12 има грешка. Иначе нямаше да мине.
Изключение: ако грешката е в данъка (Д6 с код 8). В този случай не търси връзка с Д1, но трябва да е отметнато при подаването.
Неподаването на ГДД в НАП и ГФО в ТР е въведено за облекчаване на дребните и неработещи фирми. По този начин те спестяват таксата за ТР и възнаграждението на съставител на ГФО. Не виждам причина декларацията за неактивност да се подава в ТР  от съставителя на ГФО, след като ГФО не се подава, а за неработеща фирма съставител може да е собственика.
Подавайки нулев ГФО в ТР, Вие принуждавате собственика плати таквата за ТР и да Ви плати възнаграждение за услугата. Друг въпрос е, ако този неработещ фирмаджия е толкова мързелив, че не му се ходи до ТР и е готов да си плати за удоволствието, то има възможност да си наеме адвокат.
Колеги, нека да не си губим времето, опитвайки се да изтискаме неработещи фирми, а да се съсредоточим върху работещите!
Успешно приключване!
Ще питам програмистите ни, защо реално идва 5 дни, но реално като си пусне 1 ден ПО, то реално не трябва да дойде на работа 4 дни х 2 часа.

Това не може да е истина! Както подразбирам, става въпрос за бюджетна организация и тези измислени отпуски се плащат (и) с мойте данъци. :(
Щом си "е пуснал" един ден отпуск, то отсъства 1 (двучасов!) работен ден и получава обезщетение за 1 (двучасов) работен ден! За цялата година му се полагат минимум 5 такива дни по два часа всеки!
Осигуровките не зависят от загубата на трудоспособност, а от други фактори (друг осиг.доход, пенсия, размер на възнаграждението...).
За данъка бих проверила в ЗДДФЛ кога може да се ползва облекчение. Бих прочела подробно и една СИС...