може да не внасяте пълни осигуровки за всеки месец, а само за дните в които работите и за дохода, който действително получавате. Давам пример: Имате ангажимент на 30 и 31.08.2017г. Започвате дейност на 30.08.2017 и прекъсвате на 01.09.2017 - два дни в осигуряване.

Това може да се направи и при фирма /ЕООД или каквото регистрира/
Законът регламентира събирането, съхранението и обработването на личните данни. Не съм казала, че ЛК не съдържа лични данни, но едно е само да я покажете за да се легитимирате и да си я приберете, друго е да Ви запишат данните и да ги обработват.
По Вашата логика не трябва да ми искат ЛК когато ми доставят пратка, когато подавам някакви документи с пълномощно и т.н., така ли?
Излъгали ли са ме ? 
Най-вероятно да. Поне според данните, които предоставяте.
Няма данни в първата колона. За датата долу ли говорите?
Датата долу, кода горе... Това са данни, изискващи Д1
Пуснете само втората колона
С какъв код подавате Д6?
Ако е с "8", би трябвало да го приеме.
Показването на ЛК не е предоставяне на лини данни.
Ако се безпокоите от злоупотреби, поставете на видно място цитирания текст он Наредба 3 и се мотивирайте с него когато искате да откажете плащане с карта.
Ами хубаво. Искайте да се идентифицира и да докаже, че картата е негова. Но защо Ви е да му записвате ЕГН-то и да му издавате фактура?
Не. Проблемът е в това, че искате да издадете фактура на ФЛ, което не я желае.
Че то с ЕГН 999...9 можете да издадете фактура всекиму. Независимо дали е платил в брой или на ПОСтерминал. Недай боже някой да го потърсят за произход на средства
Щом клиентът не иска фактура, не сте длъжни да издавате. Плащането си е достатъчно "обвързано" с фискалния бон.
При заплати за м.07, платени през м.08 за осигуровките: горе м.07, долу 31.07.

в този случай долу не се ли пише дата 31,08
Да. Точно така. Просто съм копирала текста без да го поправя.
Посипвам си главата с пепел  :blush:

При заплати за м.07, платени през м.08 за осигуровките: горе м.07, долу 31.08. Подаване на Д6 до 25.08. За данъка: горе м.08, долу 31.08, подаване на Д6 от 01.09. до 30.09.
В наредбата и в указанията към Д6 нещата са описани много добре.
При заплати за м.7, платени през м.07, и за данъка и за осигуровките: горе м.07, долу 31.07. Подаване на Д6 от 01.08. до 25.08.
При заплати за м.07, платени през м.08 за осигуровките: горе м.07, долу 31.07. Подаване на Д6 до 25.08. За данъка: горе м.08, долу 31.08, подаване на Д6 от 01.09. до 30.09.
Ако сте декларирали данък за м.07, а сте внесли данъка след 25.08, ще имате лихви. Данъкът все още не се засича между Д1 и Д6.

ПП За да не се бъркате, мислете за данъка отделно от осигуровките и не го обвързвайте със заплатата, за която се отнася, а с датата (месеца) на плащането и реалното удържане на данъка.
Аз бих се замислила за едно ЕООД. Така ще можете да се осигурявате "само" върху 460 лв (през2017. За 2018 още не се знае минимума). Данъците ще са върху печалбата (приходи-разходи). Ако разходите Ви са над 25% от приходите, така е по-изгодно.
От друга страна - ако фотографскте услуги са на патент и размера на патента е изгоден - по добре е да упражнявате дейността като физическо лице (свободна професия, ЕТ).
Всичко е въпрос на конкретни сметки. Помолете някой познат счетоводител да Ви помогне с Вашите цифри.
Проверете и дали доходите Ви от тази дейност не могат да се свържат с авторско право. Тогава нещата могат да са по-различни.
За подаването на Д1 има значение месецът/месеците на полагане на труда, а не месеца на плащане. За определяне максималния осиг.доход се разглеждат всички месеци от горния период по отделно.
 Е, и датата на плащане има значение, но само за сроковете

ПП Малко ми е обидно да отговарям на такъв въпрос, зададен от човек, извършващ счетоводно обслужване срещу заплащане. :(
То и 331 е с тяхно съгласие, ама... :)
Абе още не са се усетили :)
Или така им изнася :)
А кой /ще/ издава този болничен?
Лекуващия лекар или лекар от спешна помощ?
Вижте Наредба за медицинската експертиза, чл. 7. Разгледайте и останалата част от наредбата.

Може би проблемът не е в адресната регистрация, а в друго. Ако джи пито е претрупано с пациенти, сигурно има право да подбира новите по някакъв собствен критерии.
Ваденето на документ за настоящ адрес отнема 15 минути и минимална такса.
Това не е уточнено в КСОто за безработицата :)))
Според КСО: Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107,....
Тъй като отделните обстоятелства са изброени със запетая, следователно са равностойни /1. по желание, 2. със съгласие, 3 виновно поведение, 4. по чл.... и т.н/
При напускане по чл. 71 по желание /инициатива/ на работника, когато има право да направи това, съвсем спокойно в т. 15.1 ще пиша "2", защото нямам право да заблуждавам НОИ при отпускането на обезщетението за безработица "без посещаване"
когато е по инициатива на работодателя - няма да коментирам.
За пенсия, здравни, евентуално ДЗПО.
Пише го в КСО, в ЗЗО и в самата СИС. Трябва само някой да прочете... :(

Май само аз се връзвам да отговарям...
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20976.msg125678.html#msg125678
Според мен зависи :)
Зависи по чия инициатива е приложен чл.71
Аз пък не съм мното убедена, че "собствении" на ЕТ може да върши каквото и да е по ГД. Според някои колеги може да сключва ГД за нещо, което е различно от дейността му като ЕТ. Аз не се наемам да сключвам подобни договори. Още повече, че дейността на много ЕТ е " ... и други, незабранени със закон".

ПП В случая използвам понятието "ГД" с общо прието значение - договор по ЗЗД с изпълнител ФЛ, данъчното облагане на който е с процент НПР. Другуят вариант е отново договор по ЗЗД, но с изпълнител ЕТ, издаване на фактура и облагане на база приходи-разходи.