По т.1 - заличаване, а не корекция
При всяко плащане издавате СИС. Няма  значение от тримесечието.
При плащане през четвъртото тримесечие, полечателят на дохода има право на избор дали да му се удържи данък или не. Това се посочва в СИС. Според случая подавате или не Д55.
Наемодателят подава ГДД и в двата случая. Независимо дали има данък за внасяне или не.
Защо само с 35 лв. месечно? Каква е формулата, по която се изчислява размера на обезщетението? Не би ли трябвало да е средно аритметичното от 600 и 2000?   :noexpression:
60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица  от последните 24 месеца преди месеца, в който е прекратен договора. За периодите без осигуровки се взема минималната работна заплата.
Кога е осъществена доставката и как е документирана?

Няма да питам защо пярите са постъпили ПО сметката НА клиента ;)
Освен ако нямате предвид, че продавача е Ваш клиент.
Щом изпълнителят е СОЛ, възложителят по ГД няма задължение за удържане на данък и осигуровки. Следователно няма задължение за подаване на Д1, Д6 и Д55  за този договор . Тримесечието не е от значение
Ами опитайте.
Аз по-скоро бих попитала дали бихте предоставили своята дебитна карта на друго лице за да участва в хазартни игри.
Благодаря. Аз исках и практически опит т.е. ако работодателя целенасочено иска да наложи дисциплинарно уволенине на служител.
Колкото и да е целенасочено, не може без основание, без писмени обяснения и т.н.
Дисциплинарните уволнения са най-често оспорваните в съда и при най-малкото отклонение от процедурата, съдът се произнася в полза на работника.
Вижте Кодекс на труда, чл.190 и 193
Може да погледнете и другите членове от 186 до 195
Какви 6 месеца?
Ако сте в неплатен отпуск са отглеждане на дете до 2 год. възраст, можете да го прекратите и да си ползвате болничния. Ако ползвате "обикновен" неплатен и темето вече не се зачита за стаж, трябва да имате поне един отработен ден преди болничния.
Да.
И трите декларации подавате едновременно.
Ако може ще използвам темата, за да не отварям подобна.
ООД с трима управители и тримата с ДУК. Единия управител обаче от 2017г. не работи, но са пропуснали да го отпишат от ТР. Не му се внасят осигуровки, не му се плаща заплата и той съответно и не работи от 2017. Каква е процедурата в този случай? Дължат ли се осигуровки и данъци?
Ако този неработещ управител е съдружник и ако не сте имали глупостта да обявите по някакъв начин в ТР, че управлява по ДУ, направете едно решение на Общото събрание със задна дата за прекратяване на ДУ или каквото е предвидено в самия договор за прекратяването му. И толкоз.
Здравейте. Точно в момента правя корекция на регистър за две години назад, заради това, че имаме вписан управител в търговския регистър, а е назначен на трудов договор на длъжност управител. Фирмата е ООД и собственик е друга фирма- ЕТ. От НАП направиха проблем, заради вписването в търговския регистър. Излязоха с предписание, че щом лицето е вписано в търговския регистър, не можело да е на трудов договор.Задължително СОЛ или ДУК. В нашия случай СОЛ не е подходящо.

В предписанието посочено ли е законово основание?

ПП Писах преди да прочета отговора на Дицве, но няма да трия. Аз имам същата ситуация с двама управители на ТД, които са собственици и управители по учредителен договор.
Би трябвало да има право на пълна.
Не би трябвало да има проблем с увеличението на заплата. По-високата заплата би допринесла за увеличаване на обезщетението с около 35 лв месечно, а платните в повече осигуровки са няколко пъти повече
Благодаря, но после за четвъртото тримесечие ЮЛ не подава нищо, то тогава ФЛ какво ще подаде?
ГДД

Може би трябва да се подаде само сумата в 55-цата с данъка в тримесечието, когато са изплатени доходите? 
:good:
И по двата еднакво.
А ако лицето иска, може и осигуровки за пенсия.
Пълна.
Щом е на срочен ТД за 1 месец,  защо не изчакате края на срока и не прекратите договора по чл.325, ал.1, т.4? Пак ще има същите права за борсата, но няма да рискувате с евентуална проверка.
Щом е друго лице, може и ТД, може и ДУ. Въпрос на избор.
Да напомня: независимо от договора, този управител трябва да е вписан в ТР. Не самия договор, а името на управителя