Всичките дължими за годината осигуровки
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП?

Служителката е и права и неправа.
Ако през 2019 сте били СОЛ дари за кратък период, е трябвало да подадете ГДД по електронен път (с ПИК или КЕП). Ако не сте били СОЛ, може и на хартиен носител.
След като не сте ЕТ или ЗП, избрал облагане като ЕТ, то срокът за подаване на ГДД е 30.04.2020, а не 30.06.2020.
Сигурно може.
Документи: вероятно медицинско свидетелство или ТЕЛК решение. Поне с такива се доказват здравословни проблеми, възпрепятстващи изпълнението на определени трудови задължения
 :good:
То е написано в прав текст в долната част на стр.5
С тебе ли спорихме по този въпроси преди няколко теми? :)))

Много помниш :)

СОЛ, като съдружник в търговско дружество спада ли към тях?

Не, не спада. Доходите му като СОЛ -съдружник в търговско дружество се декларират в прил . 1 . Там се приспадат и осигуровките му.
Освен ако притежава под 5% от капитала на дружеството.

Е, ако няма доходи от това, за което се самоосигурява, приспаднете осигуровките от там, където може.
https://www.nap.bg/document?id=19966

В това становище на НАП е обяснено подробно
не са му удържани от възложителя
Тока и трябва. Нали е СОЛ.

На ред 7 в прил.3 вписва всичките осиг.вноски, които е внесъл през годината ако е СОЛ -свободна професия, занаятчия, ЗП/. Ако е СОЛ на друго основание, попълва тези осигуровки в приложението, където са доходите му на тази друга дейност.
Дохода от ГД, след приспадане на НПР, се посочва в колона 5 на таблици 1 и 2.
В колона 4 за месеците 10,11,12 - по 280 лв. всеки месец. :good:

Този облагаем доход от 4800 трябва да деля на 12 и да попълня по 400 лв. за месеците 10,11,12 :good:
Часовете нямат значение за правото (и на 4 часа сте осигурени за безработица)
Ако заплатата е намалена, то и обезщетинието ще е по-малко. (Изчислението е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад)
Щом е било СОЛ през чост от годината, попълва таблиците само за тази част.
Осиг.доход по ТД също влиза в таблиците за месеците, за които попълвате.
Ако нещо е в повече или грешно, влезте в таблиците и коригирайне или изтрийте ненужното
Питате за таблици 1 и 2, така ли?
Ако през цялата година не е бил СОЛ по смисъла на КСО или безработен, който сам си е внасял здравни осигуровки, нямате основание за попълване.
Не се удържат осигуровки. По тазе причина не се подават Д1 и Д6.
Ва ТЕЛКа и данъка: прочетете внимателно СИС. Има място за отметка.
Добре е да се посочи.
Ако е пропуснато, не е фатално.

А този човек само ще управлява ли? Има ли си персонал за другите дейности?
И аз наскоро имах подобно нещо - през март платихме по СИС за работа, извършена през февруари. Първо писах последната дата на март, но не ми прие. После, не знам дали е правилно или не, написах 29.02. и мина (добре че беше преди 25-то число на март).
Какво значение има дали е преди 25.03. или след това? Както описвате ситуацията, срокът за подаване на Д1 и Д6 за този ГД е бил до 24.04
Ако под "МОД" имате предвид "максимален осигурителен доход" - не подава Д6-13, защото няма нищо за деклариране.
Ако под "МОД" имате предвид "минимален осигурителен доход за длъжността" - тогава имате проблем

От указанията към Д6:
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната дата:…
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014

Ако сте платили през м.04, не виждам защо не Ви приема Д6. Срокът е "до …", а не "от..- до"
Щом договора е срочен, то най-логичното е да се прекрати по чл. 325, ал.1, т. 3, 4 или 5 според вида на срока. И трите точки предполагат пълните 60% обезщетение.
Е, има и други членове, които важат за всички ТД, независимо дали са срочни или не. Бобо е прав
Това, че основншя договор е на 4 или на 2 часа, не го прави по-малко основен.
Допълнителен трудов договор може да има едва след като вече работите по основен. Т.е. ако работите на две места.
Не е задължително основния трудов договор да е на пълно работно време или да е с по-голяма продължителност от основния.
А какво точно искат в детските градини, не зная. Децата ми отдавна са минали този ририод.