Да допълня - плащане "по банков път" има само тогава, когато плащането е директно от банковата сметка на подотчетното лице, документирано и отчетено с платежно нареждане.
Когато пурво се теглят пари и се плаща в брой, както и когато подотчетното лице плаща с банкова карта, задължително трябва касов бон.
До 12.2008г. е попълнена осигурителната книжка, а от 01.2009 до 2014г. съм попълнила трудова книжка.
И защо? На какво основание? Този ДУ нали не е сключен като трудов по КТ?
Първо се подава ГДД по чл.50 за да се формират задълженията за осигуровки и след това се плащат
Последователността не е от съществено значение :-)
Особено ако подавате ГДД в края на срока.
Ако СЕГА плащате заплатите за тези месеци, то данъка не е за минали години, а за м. Февруари 2015.
 Ако в точка 2 добавите и "при друг работодател", ще стане идеално :)

2. за всяка година трудов стаж  при друг работодател на същата или със същия характер работа.
От мен имаш "Да".
Нали знаеш, че трябва да направиш и изравняване на осигуровките.
Осигуряването е на ФЛ, а не на ЕТ или ООД.
Здравейте! При Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2015 за дейност  код 01 с 0,9 % определени за 2015 г. , в декларация 1 ми дава възможност за избор между 0 и 0,7% /колкото беше миналата година - 2014/. Как да се справя с този проблем?
Коригирайте процента на ТЗПБ в данните на осигурителя.
Само да напомня, че ако имате желание да платите, давността не е от значение
Точно това правя - изтрих грешния запис и почнах нов запис, но програмата е запаметила, че на това ЕГН няма ДЗПО и не приема нищо друго.
Пак да повторя: първо отметката, после ЕГНто.
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Не е само за МРЗ, а за общия годишен доход.
Това с едната стотинка лихва може и да е смешно, но според закона е "друг доход", лишаващ Ви от връщане на данъка. Поне за сега. Ако не променят нещо....
Да така е,но за ДОО процентите са за родените преди 01.01.1960
и не дава възможност да се поправят
Не е вярно. Версия 3,  ЕГН 60***** и по-младо, отметка на ДЗПО, после набирате ЕГН-то и процентите се появяват.
Не отмятайте "данни от предходен месец", а наберете всичко наново. Често проблемът е в това.
Успех!
За ново назначените трябва да сложите отметка за ДЗПО-то точно под ЕГН-то.
И първо отметката, после ЕГН-то :-)
Да, най добре е да изчакате. За сега нямате право на възстановяване на данъка, защото имате друг доход - обезщетението за безработица. Сигурно и по разплащателната сметка имате някоя стотинка лихва...
Все още се надяваме на някакви допълнителни указания. Ако БСП наистина искат да направят нещо, разбира се, а не само да вдигат популистки лозунги.
До 30.04. има време :-)
Целия трудов стаж без периодите на безработица.
Попълва се и от СТМ. Трябва "мокър" печат и от работодателя и от СТМ.
Здравейте!
Не уточних.Дружеството е ЕООД-частна собственост.
Естествено,че най-напред съм прочела ЗС.
Според Вас по коя от точките има задължение?
Благодаря!

Доколкото видях в изброените условия за задължителен одит има изисквания за правната форма на дружеството, за активите и пасивите, за оборота, за персонала /неща, които не знаем за Вашата фирма/ и никъде няма изискване за вида на търговската дейност, нещо, за което ни информирахте.
Как да Ви се даде по-конкретен отговор?

Извинявам се за грубия тон, но въпросът Ви е неуважение към професията ни.
А погледнахте ли закона за счетоводството?
Скрит текст :
1. Наличие на неразпределена печалба от минали години. По възможност - наличие на пари.
2. Решение на общото събрание на съдружниците - трябва да е регламентирано в учредителния договор.
3. Данък върху дивидента и деклариране - описано е в ЗДДФЛ.
4. Плащане - по касов или банков път. При разпределяне над 15000  - само по банков път.
т.3 и т.4 може да са разменени във времето.

Това е за разпределяне на дивидент в полза на местни физически лица.
Проблем с признаването като разход едва ли ще имате. Не гарантирам, че няма да имате проблеми с ИТ при проверка. Все пак има работно място. Всичко зависи на какъв инспектор попаднете.