Бракуването на стоки става при определени условия. Закриването на фирма не е едно от тях.
Да уточним: ще закривате магазина или ще закривате и самата фирма?
В първия случай прибирате стоката и активите и си ги пазите за по-добри времена.
Във втория - всичките Ви активи /пари,стока, дълготрайни активи/ формират Вашия дял при ликвидирането. Плащате данък върху ликвидационния си дял и получавате всичко за себе си. После можете да се разпореждате с нещата както намерите за добре - да ги ползвате, да ги продадете, да ги изхвърлите.
Ако ще ликвидирате фирмата по-добре разпродайте каквото можете, покрийте си задълженията и/или загубите и после закривайте.
При подаване на Уведомлението излизаше код за достъп, може би той трябва да се въведе някъде, но къде, не намирам
С този код се проверява дали уведомлението е обработено /валидно/.
Като влезете в страницата за Д15 някъде на втория или трети ред има посочен адрес. Отивате там. Справки. Статус. И правите проверка.
Ако това Ви върши работа...
Зависи от Вашата счетоводна политика.
Можете да го отчетете като разход за счетоводни цели, но за данъчни трябва да направите корекции и ДАП. Вижте изискванията на ЗКПО

Има осигуровки.
Има данък
Д1, Д6, Д55, справка по чл.73
Според мен върху 111 лв. по ТАЗИ сметка и корекция на предходните СИС, като и там удържите осигуровки.

Обезщетението е една БРЗ. Д1 е само за 01-29.06 с цялата сума. Осигуровките са за пенсия и ДЗПО. Няма здравни.
Потърси в подобни теми - въпросут е дъвкан, дъвкан...
Обезщетението по чл. 222, ал.1 е за оставане без работа до един месец. Един месец след прекратяване на договора. Освен ако с акт на Министерския съвет или колективен ТД не е уговорен по-дълъг срок.
Работникът може да потърси това обезщетение едва след изтичане на този месец.
В същност защо смятате че обезщетението по чл. 222, ал.1 ще обхваща два месеца? 30 и 31. 05 са неработни дни. При период на обезщетението от 30.05 до 29.06 включително ще има дни в осигуряване и Д1  само за м. 6
Как да постъпя?
Първо - да уточним датите на предизвестието и на прекратяването на ТД. Второ- колко е предизвестието по този ТД?

Ааа, то било друго :)
чл.222 , ал.1 извинете ме
За това обезщетение - когато му дойде времето. Може човекът за започне работа...

Иначе - една брутна заплата делите на работните дни в периода на обезщетението. Числото умножавате по работните дни за всеки от двата  месеца в този период
Работодателят държи на служител да му  бъде прекратен договорът от 30,05,Затова изготви предизвестие към него от 29,04. Въпросът ми е как се постъпва със обезщетението по чл.221,ал. 1, тъй като обхваща двата месеца и как да се начисли. Април лицето е в платен отпуск  и декл.1е подадена.
Обезщетение по чл.221,ал. 1 при предизвестие от 29.04 и прекратяване на ТД от 30.05?
Благодаря. И аз мисля да направя точно това
СОЛ ще подава ОКД5 за възобновяване на самоосигуряването. Като разгледах документите открих, че преди това не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването. Няма нито самата декларация, нито печат в осиг. книжка. Самоосигуряването е спряно през 2002 г. Стажът з 2002 не е заверен. Не са правени проверки.
Как да се процедира сега:
- една декларация за спиране със задна дата /без глоба поради давност/ и една за възобновяване
- декларация за възобновявяне, пък ако не я приемат - тогава горното
Има ли нещо страшно?  :blush:
По кой член освобождавам, ако се прекрати договора с тримесечно предизвестие от страна на работника? - 326 / 1   
Когато договорът е втори, кое основание е водещо за начин на прекратяване?    - според мен се прилага всичко, свързано с чл. 111 - предизвестие 15 дни                       
Ето ти извадка от такъв договор:

2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите по т. 1.2. от настоящия договор
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при условията, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на писмено предизвестие до насрещната страна. Срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Броите само работните дни между 22 и 31.12. Те със сигурност не са 8
Нали е за покупка, а не за продажба. Споко тогава. :-)
Аз бих се замислила защо ф. е отразена с грешна стойност, защо има неплатена част, каква част е доставена, има ли следващо КИ....
 Условието за регистрация е предходните 12месеца оборотът (т.е. издадените от фирмата фактури) да надхвърлят 50хил.лв.

Това е едно от условията :)
Има и някои задължителни регистрации според дейността, според клиентите...
Аз залагам на първи приход(продажба, ф-ра или маркирана сума на ФУ).

Стига да може да се защитиш при проверка :))

Ето конкретен пример: Регистрирам строителна фирма на 05.01. Сключвам договор с клиент на 01.02. за ремонт на негово помещение. От 10.02. започвам да купувам материали, на 20.02. назначавам работник, ремонтирам помещението до 30.03 и подписвам приемо-предавателен протокол. Издавам получавам плащане в брой на 10.04. Не издавам фактура, а само касов бон.
Та кога според Вас съм започнала дейност?
Ами всичко, което може да се тълкува като дейност - първа фактура за продажба, подписване на първи договор, първа фактура за покупка...
Да не забравиш да впишеш периодите без стаж  на съответната страница отзад в ТК.

ПП.  Видях, че вече е написано. Извинявам се за дубъла.