Да.
И да не забрави Д1 за м. 01 и Д6 за 2013 и догодина  - Д6 за 2014
Първо си изясни дали тези съдружници през 2013 са получавали доход за личен труд или само са се самоосигурявали.
Ако не са получавали такъв доход /не е задължително/ - за какъв данък говорим? Сам по себе си избрания осиг.доход, върху който са правени осиг.вноски, не е доход.
Ако са получавали - кога е платено.
Второ - виж как е определен този осиг.доход от 450 лв - според облагаемия им доход през 2011, по желание на съдружниците  или по хрумване на предходния счетоводител.
Ако този осиг.доход е избран по желание и през 2013 няма получени суми за личен труд или друг доказан доход, подлежащ на самоосигуряване - осигуровките, внесени над 420 лв са недължимо платени и подлежат на връщане/приспадане от НАП.
Може. С някои уточнения:
1. Приспадането се извършна с ГДД, ако говорим за данъчни финансови резултати.
2. В ГДД за 2012 загубата трябва да е нанесена в Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби
3. Ако става въпрос за счетоводни финансови резултати - приспадането е след приемане на ГФО за 2013 и решение на общото събрание за приспадане на загубата.
Щом няма доходи каква ГДД да подава?

Само че при заверка на осигурителната книжка ще се наложи на дълго и на широко да обяснява на лелките от НОИ защо няма ГДД, пък иска да му се завери осиг.стаж....
На 7.4 изписваге 700 кг. Това са 400-те  закупени на 3.4. и 30 от закупените на 5.4. Остават 150 от 450-те, закупени на 05.04.
На 12.4 изписвате 100 кг. Това са 100 от останалите 150, закупени на 5.4. и от партидата, закупена на 5.4. остават 50 кг.
На 20.4. изписвате тези 50 кг и още 550 кг за да станат 600. Тези 550 кг се формират по реда на постъпването в склада, а именно - всичките 400 закупени на 10.4 и 150 от закупените на 15.4

В учебниците не може да няма подобен пример, но кой да чете  :hmmm:
За сега равнят осигуровките :)
Данъка ще започнат да равнят когато си уеднаквят сроковете за изискуемост на данъка и на осигуровките
Д6 с код 5 и осигуровките с дата 03.02. в срок до 25.02
Д6 с код 8 и данъка с дата 28.02 и срок на подаване от 01.03 до 25.03.

Сега /от 01.02 до 25.02./ би трябвало да подадете и Д6 с код 8 и данъка за декемврии ските заплати, платени през м. 01 . Ако има такива, естествено. В т.18 пишете дата 31.01
Без договор не става :) Самият факт, че предоставяш нещо и срещу това получаваш възнаграшдение си е вид договор. :)
Ако тръгнеш по законов ред  -трябва да се регистрираш по БУЛСТАТ за извършване на консулнантски услуги, в 7 дневен срок от започване на дейност трябва да се регистрираш като СОЛ и да започнеш сам/а да си внасяш осигуровки. После декларираш доходите по тримесечия и внасяш авансов данък. В края на годината изравняваш и данъка и осигуровките. Междувременно всеки месец подаваш декл.1.
Абе защо не си стоиш в "сивата" икономика...
Има значение и като какъв ще извършване тези консултантски услуги - като физическо лице, нерегистрирано като свободна професия и/или СОЛ или като СОЛ /свободна професия, ЕТ.../?
Може и да има право да "му върти целия бизнес". Може да има договор за прокура. Знам ли...
Това може да се провери в Търговския регистър.
Плащайте възнаграждение за личен труд. Какво Ви пречи?
Явно и тук се сблъскват двете позиции - на работниците и на работодателите. На работника каквито права да му дадеш, все ще са му малко. Ако може само на обезщетения да я кара - още по-добре.
Аз смятам, че сегашния КТ дава много повече права на работниците и много повече задължения на работодателите. А освен задълженията по КТ, на работодателя се вменяват и ред други задължения, свързани с време и пари  - договори със СТМ, застраховка на работниците за трудова злополука, плащане на първите дни от болничните, подържане и съхраняване на голяма база данни, подаване на множество справки... И в края на краищата няма право да уволни работник само защото нарушава психологическия микроклимат и травматизира колегите си.
Трябва да се разбере веднъж за винаги, че трудовият договор  Е ДВУСТРАНЕН ДОГОВОР и страните трябва да имат равностойни права и задължения!!!
Подкрепям с две ръце предложениеята на БСК!
Първият ДУ+СОЛ.
А защо не се осигурява само като СОЛ?
Възможно е, ако първият САМО управлява, а вторият работи САМО това, което е включено в трудовия му договор. Е допускам и една по-широко обхватна ДХ ;)
Все пак не е желателно вторият да е на длъжност общ работник или технически секретар, а в ДХ да впишете: Да подписва платежни, да сключва договори, да продава и т.н"
Какъв годишен данък? Къде се внася? Имате ли други доходи освен от фризьорство? Платили ли сте си патента?
Или питате за годишното изравняване на осигуровките? Е там трябва повече да се обяснява, а аз нямам желание. Във всички случаи е еднакво и за занаятчия и за свободна професия.
Какъв годишен данък при патент? Нали патента по ЗМДТ е алтернатива на годишния данък по ЗДДФЛ.
При патента няма нормативно признати разходи.
Не зная да има законово основание нито за задължително представяне на копие нито за забрана на предоставяне на такова.
Принципно работникът трябва да има право на достъп до всяка информация /заповед/, която пряко го засяга.
Щом И ДВЕТЕ са на патент - патента зависи от вида на дейността/услугата и от местонахождението на обекта. Не се изчислява, а се определя ат съответната община в определени от закона граници.
Ако вършат едно и също на територията на една и съща община /район/, патента е едвакъв.
А този счетоводител, дето ще подпише ГФ0, не знае ли, че неплатения ГД не е разход? По-точно - отчита се като счетоводен разход за годината, но за данъчни цели се посочва в увеличение на финансовия резултат.
Хайде подайте си декларацията по чл.92 както е коректно

Ако мислиш, че различните форуми ще получиш различен отговор - лъжеш се. :hmmm:
Както до сега. С актуалните варианти на образците