Статията започва с два линка. Погледнете втория - Закон за бюджета на ДОО за 2023:
чл.9, т.2
от 1 август до 31 декември:
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 780 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 780 лв.
;

Ето, вече е упоменато ясно и с цитат
Не печеля и нямам търговска дейност, нямам приходи.
Тогава какъв е смисъла да "си рекламирате"? Просто за спорта? Или търсите гадже?
Въпроса има ли как рекламирам без да се налага регистрация по ДДС или други декларации ?
1. Например през българска фирма ?
Сигурно може. Има рекламни агенции, които вършат точно това - публикуват Вашата реклама. Срещу някаква комисионна или такса. А може да навиете някой приятел с фирма, регистрирана по ДДС, да пусне от свое име Вашата реклама. Ей тъй безплатно. Само за едно пиене
....но ей такива изисквания на държавни агенции и опитването ми да се съчетаят техни изисквания с правилата и на осигуряването ми създават пълен хаос....

Така е с институциите :) Всяка е със собствени правила (често противоречащи на здравия разум). Не една и две са схемите за финансиране, които изискват собственика на ЕООД или ЕТ да е назначен на ТД в своята фирма. Незаконно, нелогично, но... изискване.

На Ваше място бих попитала сертифициращия орган на какво основание и как да се съчетаят ДУК и техн.ръководител. Придполагам, че ще кажат: "като сме писали "управител", не сме имали предвид "ДУК ", а "управител-СОЛ". Или ще дадат някакво друго (безумно) решение
Бих Ви казала "трябва", но за да сте сигурни отворете наредбата и прочетете в указанията към Д1 кога се попълва т.31
възнаграждението по ДУК се признавало за разход на фирмата. Може ли малко разяснение по въпроса...
Какви разяснения? Всичко е ясно - възнаграждението на ДУКа + осигуровките за сметка на възложителя са разход (съответно за заплати и за осигуровки)
Щом ще играете ролята на счетоводител,  първото, което трябва да ди изясните, е какво се признава за разход, кога де признава и кое не се признава
Чак пък до 3400 :), но поне върху пропорционалната част на 710 лв
ДУК е за управлението. Дейността на техническия ръководител е различна от управление. Следователно няма как да напъхате задълженията на техн.р-л в ДУК. За дейността като технически ръководител ще му трябва друг договор (трудов, граждански....). Не зная как управителя (особено ако е единствен) може да сключи ТД сам със себе си. От друга страна не бих се изкушавала с ГД при наличие на работно място и работно време.
Второ: "безвъзмезден ДУ", особено с лице, което не е собственик, е много съмнителен и уязвим. Очевидно търсите икономии, но може да Ви излязат солено.
Трето: в КСО е записано, че ДУКовете се осигуряват върху възнаграждението, което получават, но не по-малко от МОД. Т.е. - упражняват дейност => се осигурават. Никъде не питат колко им се плаща. И тъй като нула е по-молко от МОД, значи.... (направете си сама извода)

Защо не направихте този пенсионер съдружник с 1 лв капитал и да го оставите да управлява, да е технически ръководител,  да е снабдител, склададжия, кординатор по ЗБУТ и какво друго се сетите само срещу едни здравни осигуровки като СОЛ? Много по-издържано и достатъчно евтино е
Според мен лицето попада в т.2 на алинея 6 - до сега е бил ДУК, сега (след пенсиониране) започва дейност като СОЛ.
Освен ако вече е бил регистриан като СОЛ преди пенсиониране.
Интересно защо смятате, че СОЛ не може без възнаграждение в собственото си дружество?
"Не"-то явно е за подаване на ОКД5. Е, вероятно де :)
Аз мисля, че ОКД5 все пак трябва да се подаде с маркиране на "започвам дейност като съдружник/собственик" без отметтки в частта за осигуряване.
При прекратяване на ТД ро чл.71, ал.1 работникът няма право на обезщетение по чл.222, ал.1 (едната заплата, за която питате).
Отворете КТ и прочетете чл.222, ал.1

ПП Колкото до договарянето на срока за изпитване: не стига, че според КТ може да е в полза на която и да е от страните, но напоследък все по-често срещам ТД със срок на изпитване договорен в полза на работника. Е, вярно че при търсени кадри..

ПП2  Не съм се интересувала от нововъведенията в образованието. Скоро разбрах, че някои професионални гимназии (техникуми) плащат нещо като стипендии по 50 - 60 лв на месец на всеки ученик, който запише и учи дадена специалност. Освен това им осигуряват  работа (с възнаграждение) успоредно с обучението. И всичко това за ученици с успех от изпитите след седми клас под "среден".
Абе настава диктатура на пролетариата  :noexpression:
Стаж за какво?
Осигурителен стаж - от Персоналния регистър /РОЛ/ чрез подадените Д1.
Трудов стаж - няма, защото не е то КТ
Професионален опит /ако е за същата длъжност/ - периода на самоосигуряване с вноски за ОЗМ
 Ако заемът е до 10000 лв - да
Нито едното, нито другото, а миналата работна заплата за периода ( 710 за м.04÷12.2022 и 780 за 2023г). Вижте чл.41, ал.2, т.4 от КСО
Отворете наредбата (Н-13) и проченете  Д1 за ГД се позава до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане и се подава Д1 поотделно за всички месеци, които обхваща ГД. Д6 - по същия начин.
Разбира се Д1 и Д6 се подават само за тези месеци от ГД, за които су дължат осигуровки
Ами да вземат трудовия договор на човека, вместо да изискват глупости.
Кои са те, че да казват какво да пише в заповедта работодателя?
Не знаете какво пише в ТД. Срокът за изпитване може да е в полза на двете страни, нали.
След като има възможност чл.71 да е по инициатива и на работника и на работодателя,  логично е в заповедта да е указано кой е инициатора. Още повече, че при двата варианта обезщетението е коренно различно, защо мислите, че от НОИ няма да се вглеждат в детайлите
Изискват в заповедта да пише "в срока за изпитване по инициатива на работодателя"
За първите три работни дни на лицето се плаща на ден по (780*70%)/брой работни дни в месеца.
Осигуровките са върху дохода за отработените дни + обезщетението за трите р.д, но не по-малко от МОД за отработените дни+3. Осигуровките върху обезщетението не се смятат отделно.
За работните дни след третия - ЗО върху 710. Поне до края на юли.