За боята също има разходни норми:)
Например 100-120 мл за 1 кв.м. на една ръка. Пише го и на кутиите.
Срочния договор за месец или направо 2 месеца трябва да е?
Може и месец
При срочен за определена работа (68/1/2) може и за 5 дни. Стига добре да формулирате работата и да е изпълнима в този срок. Пример "боядисване на офиса с латекс" /ако имате офис и имате купен латекс :)/, "извършване на годишна инвентаризация "...
  Ако няма управител в срок от 6м., прокуратурата трябва да иска ликвидирането му.

Това къде го пише?
При прекратяване на ТД по чл.71 под месец от сключването, вероятността за проверка от НОИ е много голяма. Не че е незаконно да прекратите ТД 5 дни след сключването, но е подозрително.
Ако всичко е оформено добре, проверката не е страшна.
Ако още не е сключен този ТД, то опитайте с назначаване по чл.68, т.1 или по-добре  по т.2.
Ако се превеждат минимални сумички за изплащане на задължението  дали няма да им се "замажат" очите и да достигнем до прословутите 5 г. с  една дума да "надхитрим " НАП ?  :smile1:
Едва ли някой ще успее да "надхитри" НАП :) Особено ако е "редови" данъкоплатец, а не Някой Нечииси.
Може да не платите осигуровките, може да се позовете на давност, но, както казаха и по-горе, периодът няма да бъде зачетен за стаж при пенсиониране. Най-вероятно ще Ви създават проблеми при пенсионирането, още повече, ако има подадени Д1 за периода или дори основание за задължително осигуряване. Виж, със здравните осигуровки може и да "мине номера".
А този дивидент води ли се приход за фирмата ? не се ли случва многофазно облагане на една и съща печалба?
чл.27 от ЗКПО?
Осигурява се този, който упражнява дейност. В този случай се предполага, че управителят работи (по ДУ или ТД) и по тази причина би трябвало да се осигурява (да го осигуряват).
Собственикът, ако не работи и не управлява в дружеството, а само чака дивиденти, няма основание за осигуряване
"неплатени осигуровки на Управителя като самоосигуряващо се лице" не са задължения на фирмата.
Нали представят трудовата книжка за попълване при назначаване?
От нея се вижда стажът. Какви други доказателства трябва да се представят?
Че трябва да представят - трябва, ама ...
При мен около 30-40% са си "загубили" ТК, "задържана е от предходен работодател", не знаят къде е.... Или носят някаква, която е издадена значително след началото на трудовата им дейност или е видимо непълна. Какво да ги правя ... Без "клас" и толкоз
Здравейте и за много години!
Осигурителния стаж обикновено не се вписва в ТД. Търсих в КТ, НСОРЗ... но не намерих изрично изискване за вписване на общия и професионалния стаж. Може и да не съм гледала навсякъде. Лично за мен е важно в ТД да е вписан поне трудовия стаж на същата или сходна длъжност, за да няма недоразумения при определяне на добавката за ТСПО. Когато нов работник не представи доказателства за ТС и проф.опит, вписвам "нула" и работникът се съгласява с това, подписвайки се под договора. Когато реши, че може да "изкара нещо отгоре на заплатата" и донесе някаква трудова книжка или УП, тогава подписваме анекс (или ДС) в който посочваме признатия стаж и проф.опит и началото на начисляване на добавката за ТСПО.
ЗДДС, чл.3, ал.3
"Личния труд" не е ли правоотношение, приравнено на трудово?
С оглед на ЗКПО е добре да го заведете в някоя материална сметка (206, 302...) с аналитичност "активи под прага на същественост, но над прага по ЗКПО " и да го включите в ДАП. В ГДД би трябвало да увеличите фин.резултат с разхода (ако е признат нацяло като разход)
 Тези здравни осигур. вноски, които са за сметка на лицето при неплатен отпуск редно ли е да се изваждат от облагаемия доход, за да се формира годишната данъчна основа?
Според мен е редно, тъй сато са "лични осиг.вноски"

Годишна данъчна основа по чл.25 от ЗДДФЛ - с минус или 0

Нула. Не може минус.

На практика ДОД, който се удържа от обезщетението по чл.224 при изравняването излиза, че няма да бъде ефективно внесен към НАП.
Така излиза.
Здравейте, а дали ще имам проблеми с това разминаване и различно смятане?
Едва ли ще имате проблем за стаж от 2008 г. насам. За този период се гледат данните от персоналния регистър. При пенсиониране може и да потърсят някаква допълнителна справка от работодателя. А може и да не поискат.  За болнични - едва ли. Тогава гледат само персоналния регистър.
Евентуално някой бъдещ работодател маже да се заяде за някой друг ден стаж на съответната длъжност, но и това не е проблем :)


ПП И аз пресментах стажа като Вас -  13г., 7м. и 24 дни.
В Наредба Н13 има ясно написани отговори на всичките въпроси.
Колконо до плащането на "линия труд" за м.12, наистина е по-лесно и по-мързеливо да се плати преди 31.12.същата година
Нещо не схванах :(
Във първото дружество ....  във второто дружество ...в третото дружество получава възнаграждение за положен личен труд... в третото дружество е СОЛ
В първото и второто не е ли също СОЛ, след като има "възнаграждение за положен личен труд"?

В Четвъртото дружество ,където е управител на юридическо лице - да разбирам ли, че е управител по ДУ? И ДУ е без възнаграждение?

чл. 22 в
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50
Ако като самоосигуряващо се лице се осигурявате без ОЗМ, мисля, че ще стане
Не се подава нищо за увеличаване на майчинството. Става по служебен път.  Ако в месеците, за които се отнасят бонусите, съпругата Ви е била осигурена на максимума, няма как да се зачете повече осигурителен доход и няма да има промяна