Почти това искам да кажа. За определяне на данъка не отчита нито приходи, нито разходи, нито НПР. Данъкът е определен като крайна стойност в зависимост от местонахождението на обекта. Вижте ЗМДТ.
Относно изравняването на осигурителните вноски имат значение приходите, разходите и/или НПР. Не ми се търси в закона точно как стоят нещата, но Вие можете да прочетете.
Относно отчитането на приходи и разходи - да, отчитат се. Независимо че не влияят върху размера на данъка /патента/. Най-малкото за да следите оборота и достигането на 50000 лв за регистрация по ЗДДС.
Може и в едно УП, но те съветвам да направиш две отделни.
Сигурно авторите на това становище имат право, но питам:
1. Задължително ли е работодателят да подава Д1 за служителите в неплатен отпуск?
2. Задължението по т.1 зависи ли от това, дали неплатения отпуск е по майчинство , дали е по желание на работника, дали е със стаж или без стаж, дали работника си е внесъл авансово ЗО или после ще си изчиства сметките с работодателя?
3. Задължително ли е в Д6 да се включат ЗО на работниците в неплатен отпуск, независимо от основанието, продължителността и финансовите взаимоотношения между работник и работодател?
4. Текат ли лихви, ако работодателя не внесе цялата сума на ЗО, декларирана в Д6? Плюс объркване в цялата сметка към НЗОК.

Извод: На който му стиска да се позовава на цитираното становище и да НЕ внася със собствени средства ЗО за неплатения отпуск. Аз предпочитам да се съобразявам със закона и да се "бръкна" за тези пари. Пък после ако трябва ще се съдим :)

И накрая две забележки:
- Не коментирам формулирането на молбата и заповедтта за неплатения без краен срок. Щом така сте се минали, сега ще чакате човека да се върне от чужбина и да се оправите.
- Никъде не казвам, че внесените ЗО със средствата на работодателя, са разход за фирмата.
Дали може да прекрати осигуряването като СОЛ не зависи от това дали има друг ТД и на колко се осигурява, а дали упражнява дейност в това ЕООД, дали този СОЛ е управителя на ЕООДто и дали ЕООДто има дейност.
Иначе прекратяването на осигуряването като  СОЛ става задължително и единствено чрез подаване на ОК-5 в НАП.
Не се дължат осигуровки на пенсионер на трудов договор за неплатен отпуск, независимо дали се признава за тр.стаж или не се признава, защото пенсионерът е здравноосигурен на друго основание.
За Д1 не мога да кажа със сигурност дали се подава. Аз лично не подавам за времето, незачетено за стаж, но скоро срещнах тълкуване, че трябва да се подава. Не мога да си представя как ще бъде приета Д1 само с нули....
А ведомостта за заплати по тази логика и тя ли ще е 2 броя - с новия и стария булстат?
Естествено
Нали до определена дата са при един работодател, а след тази дата при друг.

Просто приемете факта, че имате две различни предприятия и сама си отговорете на въпросите.
тогава тези 5 дни трябва да са в кл. 16.4 - дни без осигурителни  вноски зачетени като осигурителен стаж - защо? Нали този болничен няма да се плаща. Дните са си неплатен без стаж.
на тях явно нои ще си начислява и социалните осигуровки - не мисля
трябва ли работодателя да начисли 4.8% здравни осигуровки върху тези 5 дни  - не мисля

Споделям мнението, че щом лицето не е било осигурено за ОЗМ преди настъпването на осигурителния риск, то болничният няма да бъде платен от НОИ.
От друга страна - правя аналогия със случая на болничен преди събран нинимален осиг.стаж. По този случай имаше спор дали трябва да се плащат трите дни от работодател или не. Резултатът е 50:50 с лек превес на отговора "трябва да се плащат".

Смятам, че въпроса заслужава да бъде изяснен.

         
Да не бъркате видовете обезщетения? Или бившия работодател да сее объркал...
Здравейте имам няколко въпроса свързани с гражданските договори:
1. Когато се внасят осигуровки при граждански договор и се подават Д1 и Д6, трябва ли да се подава декл. по чл.55 от ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да разпечатам ведомост?
3. Ако плащането става на ръка как да се документира?

1. Имаш отговор
2. Каква ведомост за ГД? Не се прави ведомост. Съставя се СИС и се издава служебна бележка.
3. Издава се РКО, ако имате практика да издавате такива ордери. СИСа е достатъчна.

Все пак става въпрос за лице, което не е СОЛ, нали?
А разликата от 1 ст. къде я отнасям?
Където искаш :)
Може към "Други разходи" или към "други приходи" според вида на разликата.
Няма такава възможност за самоосигуряване на 4 часа!!!
Или се самоосигуряваш или не се самоосигуряваш.
При самоосигуряването въобще не се говори за часове, а за осигурителен доход.

ПП Само от любопитство - какво може да бъде това, което "налага" самоосигуряването Ви на 4 часа?
Счетоводителката ти бърка само в едно - таксата вече е 40 лв.
Е, като добавим и банковата такса от 2 до 4 лв според банката и едно кафе за счетито, че ти върши работата  -ще докараме 50 :)
Ако са "назначен" по ГД - има само глоби :)
Ако са сключили ГД за определена услуга, мисля че НПР са 25%.
40 % са НПP за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство
Вашите хора нито произвеждат, нито събират. Те полагат труд по извънтрудово правоотношение.
Поне аз така мисля. Дали е вярно - не зная.

Прави бижута /услуга/ или продава бижута /стока/?
Може при определени условия. Виж чл.67 ал.3 от КТ.
По кой член  - чл. 68, ал.1, т.1
Ако обстоятелствата са такива, каквито казваш - мисля че си права /без да проверявам номерата на колоните в справката /
След като ТД е сключен "на основание чл.70 ал.1 от КТ в полза на работника, във връзка с чл.68 ал.1 т.1" означава, че освен срока на изпитване трябва да е указан и срока на договора. Макар че нещата би трябвало да са в обратния ред, но това е друг въпрос. Важното е, че ТД е СРОЧЕН за ОПРЕДЕЛЕН СРОК. След изтичане на този срок  /не срока на изпитване, а този по чл. 68, ал.1, т.1/ ТД може да бъде прекратен независимо дали работникът е в болнични или не.

въпреки горното твърдение трябва да изчакам до юли, така ли?
 - Ако в края на юли изтича срока на договора  -изчакайте. И без това предизвестието при срочните ТД е 3 месеца, но не повече от срока на договора.
 - Ако в края на юли изтича срока на изпитване, а срока на договора е по-дълъг - датата 31.07. не променя нищо. Поне относно прекратяването на договора по инициатива на работодателя.


Този ТД може да бъде прекратен от работодателя по реда на чл.328 или 330, ако има условия за това или по чл. 325, ал.1, т.1 или 331, ако и работникът е съгласен.
В противен случай чакате изтичането на срока, за който е сключен договора.
При така сключен ТД за работодателя няма значение дали срока на изпитване е изтекъл или не.
Според мен- не

А защо да няма право? Нали казахте, че стажа е счетоводителски?
Няма да коментирам дали може или не може. Това са лични въпроси.
Чл. 35. (1) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:...
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител

Не е чак толкова субективно :)
1. Всяка фирма има Вътрешни правила за организация на работната заплата, в приложение или пояснения към която трябва да са посочени същите и/или сходни длъжности за определена професия
2. Има национална класификация на професиите и длъжностите, от където също воже да се правят заключения дали длъжността съответства на инженерната специалност.
3. След като този работодател има изисквания за професионален опит и стаж, то би трябвало да посочи кои заемани длъжности отговарят на това изискване, както и какви документи са нужни като доказателство.