вижте чл.40 от ЗЗО
за първия месец работодателя му плаща здравни осигуровки - това добре. Стига да не са за сметка на работодателя. И защо само месец, а не 30 работни дни?
затова решава сам да си внася осигуровките - това не е концерт по желание. Длъжен е да го направи. Той дава парите на рабоотдателя, а работодателя ги внася. И подава Д1.
Ако лицето не е в страната повече от половин година може да подаде декларция за спиране на ЗОВ. Как, къде и при какви условия - вижте ЗЗО
Трябва не само да ги напишете, но и да ги ОФОРМИТЕ като отпуск - молби, заповеди и т.н.
Може. Защо да не може. Всичко е въпрос на договор. А МРЗ все още е 310 лв. За осигурителните прагове няма да коментирам.
А как успявате да смените кода без да подадете прекратяване на стария договор?
а каква заплата ще получите?
Защо не ги оформите като отпуск?
Щом е назначен на трудов договор, трябва да спазва трудовото законодателство /в частност КТ/ относно изискванията за работно време и почивки. Независимо, че е собственик.
Изискването за спазване на работното време и почивките е САМО за дейността, която върши по ТД, не и за други дейности и /или управление, които върши по силата на друг договор /ДУ, самоосигуряващ се съдружник, ГД/.
Няма да коментирам кога е възможно или невъзможно да се сключи ТД със съдружник И управител. Предполагам си знаете :)
Има. Виж КСО, чл. 4, ал.1, т. 7
Не мисля, че щее проблем да се плати за труда ГД по следните причини:
1. По ГД няма осигуровки за ОЗМ
2. По ГД няма работно време  -човекът може да еработил преди и слуз самия болничен. Няма да разделяме периода на ГД на подпериоди, я :)
3. Счупеният крак възпрепятства ходенето на работа, но не пречи на човекът да си счетоводителства на лаптопа в леглото.

Само една забележка - забравете израза "граждански договор при друг работодател"
ако е ЕООД или ООД и не е по ДДС какво първаначално трябва да имам предвид.

На първо време - Закона за счетоводството, счетоводните стандарти за малки и средни предприятия, ЗКПО и някои други закони
Има ли значение на колко ще се осигуряват наетите лица
Естествено че има значение  - осигуровките са върху брутната заплата, но не по-малко от минималния осиг.доход за съответната квалификационна група според вида дейност. Вижте ЗБДОО за 2013. Също и наредбата за елементите на възнаграждението, върху които се начисляват осигурителни вноски.
какви осигуровки ще дължат и какъв ще бъде мин им осигурителен доход
Погледни КСО и ЗЗО. Там си пише за вноските. Виж и ЗДДФЛ - за данъка.

Добре е, че увеличаваш кръга на обслужваните фирми, но като чета как поставяш въпросите, явно много неща не са ти съвсем ясни. Срещни се с някой познат, който обслужда подобен род фирми и виж какво точно прави. Пречупи информацията през конкретните условия на твоята фирма и ... четене, четене, четене...

не са и давали договор да подписва - не е добре. Сигурни ли сте, че има договор. Преди постъпване на работа трябва да й дадат не само договор, но и справка за регистриране на ТД в НАП, както и длъжностна характеристика.
За болничния  -трябвало е да си вземе. Нищо, че не се полага обезщетение.
За напускането - като не знаем какво пише в ТД, има ли изпитателен срок или не, в чия полза е уговорен  и т.н, как да Ви отговора. Принципно - ако има срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя, то работникът може да подаде молба за напускане по взаимно съгласие /чл. 325, ал.1, т.1/ или предизвестие за напускане /чл.326, ал.1/. Предизвестието е полкова, колкото е вписано в ТД /от 30 до 90 дни/ и може да се отработи или да се плати обезщетение на работодателя в размера на заплатата за неотработеното време. По същия начин може да се поиска прекратяване на ТД, който не е със срок на изпитване или след изтичането на срока на изпитване.
Все пак - най-напред трябва да се говори със шефа. Може да се разберат по взаимно съгласие. Ако е по-сговорчив - може той да предложи прекратяване по чл. 71, ал.1
Дано съм Ви помогнала с нещо.
Да кажат къде. И аз искам да знам.
И какво се интересуват БТ от уведомлението? Ако е за регистрация на безработен  -трябва заповед за прекратяване на ТД и УП3, от което се вижда, че е на 6 часа. Ако е за временно прекъсване на обезщетението  - трябва копие от трудовия договор, където е видно ваботното време.
 
Аз казвам, че има право. А в КСО какво пише?
Спазени ли са другите условия? Кога за последно е получавал обезщетение за безработица?...
КСО - чл. 54а - 54и - там пише всичко!!!
Съжалявам, но работодателя е в пълното си право да прекрати ТД дори по време на болничния. Дори е в нарушение, ако работата е завършена, а ТД не е прекратен. След прекратяване на ТД ще ви се плащат още 30 дни от болничните и толкоз.
Варианти - разберете се с работодателя да прекрати този ТД и да Ви назначи на постоянен. Или "постъпете" на работа при друг /познат/ работодател. За целта трябва да имате поне 1-2 работни дни между болничните, защото не можете за почнете работа по нов ТД когато сте в болничен.
Краен вариант - работодателят да си затвори очите и да не прекратява ТД докато се оправите... Да си намери някаква причина - недовършена част от работата, не приета работа и т.н.
Първо погледнете чл.333 от КТ, след това, ако се стигне до чл.328, прочетете и чл.222, евентуално 220.
За чл. 224 няма да напомням
Ще го приеме и още как. Дори да има обявен ТД в същата фирма.
Пробвала съм. Без да съм в нарушение на КТ, естествено :) Пример - Имаме работник на срочен ТД за определена работа. На 03 -ти прекратяваме този ТД считано от 5-ти и подписваме безсрочен ТД . На 3-ти подавам уведомление за новия ТД, работникът постъпва на 5-ти, а уведомлението за прекратяване на първия ТД подавам чак на 12-ти. Системата се съгласява :)
Да. И вписваш продължението в дневника на издадените трудови книжки
Продължение. Аз поставям стария номер тире 2. Издадена  -днешна дата
Да. И му връщаш служебната бележка от предходния рабоотдател, ако е представил такава.
Търговският пълномощник върши някаква дейност от името и за сметка на трето лице. Регламентира се с договор между пълномощника и упълномощителя. Договорът обикновено е възмезден, а щом има заплащане, обикновено има и осигуровки.
Генерално пълномощно като термин не съществува. С пълномощно се дава право на лице да свърши нещо вместо упълномощителя. Издава се за конкретен случай/случаи. Според случая може да се изисква заверка от нотариус.

ПП Ти да ен беше този, дето иска да работи във фирмата на баща си без да плаща нищо?