Доколкото знам ЮЛ нямат "лична" сметка. Финансите на фирмата, вкл. плащания по фирмени сметки, нямат нищо общо с финансите на ФЛ-собственици и със сметките на ФЛ. Имаме два различни правни, данъчни, финансови и каквито щете субекти и нещата трябва да се разграничават.
Дори и при ЕТ.
Дала съм Ви насоки и за двата случая :)
А какво ще правите с въпросния климатик?
Ще го оставите в наетото помещение? - Продажба или дарение в полза на наемодателя.
Ще го демонтирате и ще си го приберете? - Консервиране на ДМА, спиране на амортизациите и изчакване на по-добри времена. За целта вижте НСС / или МСС/ за амортизациите, както и чл. 59 от ЗКПО.
Не мога да коментирам датата на СИС. Според мен е нормално първо да е СИС, после превода, ама знам ли...
Колкото до Д6, мисля че трябва да е с дата 31.03.2015, защото определяща е датата на плащането.
Сега по данъка ми седи надвнесена сума и по осигуровки по - малко внесена Ако нямате задължения към НАП, това не би трябвало да се получи. Вижте как стои въпроса с прехвърлянето на пари от общата единна сметка към отделните сметки след март/юни/ 2014

Аз лично следя и осчетоводявам "задължение-плащане", пък НАП как си разпределят плащането по различни задължения  - техен проблем. Не виждам смисъл, ако имаш задължение за ДДС 100 лв и за ДДФЛ 50 лв, като внесеш първо стоте, 60 да отидат за ДДФЛ и 40 за ДДС, после като внесеш другите 50 /по платежно за ДДФЛ/ да отидат за погасяването на остатъците. Особено нелепо ми се струва такова разпределение, ако сумите са внесени един и същи ден.
Да съгласна съм с вас, в Д1 на часовете пише 0, за заплата обаче пише примерно 468 (вместо 936 , колкото е прага за ДУ, по КИД) и Д1 и Д6 се равняват и в НАП ги приемат така....

Сигурно наистина минава така. Щом казвате....
Но защо ли не мога да повярвам, че има такъв пропуск в контролите....
Такова осигуряване е недопустимо. Освен ако се достига максималния осиг.доход.
1. Вписват се дължимите осигуровки. Включително и тези от годишното изравняване.
2. Не мисля че е от голямо значение. Вписвате тази сума, която сте приспадали при определяне на месечния данък.
Значи протокол с решение на съвета за изменение на възнаграждението и анекс към договора. А това че е под МОД- а по НКПД няма значение, така ли?

Няма значение.
Има възможност. Намалете заплатата на 20 лв. Ще има само 2 лв. данък.

За да не кажете, че се бъзикам - няма ограничение за размера на възнаграждението. Има ограничение в осиг.доход. Но Вие не внасяте осигуровки...
Интересното е, че в книгата "Трудови отношения" с 7-8 автора го пише обратното : основание чл.70 във връзка с чл.67 или други

Значи някой нещо не е догледал :)
" Чл. 67 и други" е основанието на договора, а "връзката с чл. 70" е допълващо условие.
:)
Ако като ЗП се осигурявате и за ОЗМ /"високия" процент/, то трябва да Ви издадат два болнични листа. Един за работодателя то ТД, другият за ЗП.
За застрахователното агентство, не трябва ли да е регистриран като свободна професия? Следователно  - да е регистриран като СОЛ и да се осигурява върху 420 лв? Ако е така - попълва справките за осиг. доход.
Колкото до ГД, не съм наясно дали ЗП са равнопоставени на другите СОЛове. Според мен са СОЛ, но може и да греша.Ако съм права, то данъка и осигуровките са неправилно удържани и трябва да се направи корекция.
Всичко зависи и в какви периоди лицето е ЗП, кога е по ГД, кога застрахователен агент...
1. При ДУ/К/ въобще не се договаря работно време. Човекът може да си има и 5 ДУ/К/а и всичките да са по 7 дни и по 24 часа. Как ще ги съвместява, си е негова работа. Осигурителния стаж е колкото при един ТД на 8 часа. Изисква се осигурителния доход по всеки от ДУ/К/ да е равен или над МОД за управители.
Как системата приема Д1 за ДУ на 4 часа, не мога да коментирам. Нямам ДУ и не зная дали въобще се попълват часове.
2. Ако има ДУ за управлението и упражнява и друга дейност във фирмата си, наистина трябва да е и СОЛ.  Съвсем възможно е като СОЛ да извършва И управленски функции. Ако собственика-управител управлява само като СОЛ и получава възнаграждение за личен труд, но личния труд не би трябвало /без да съм сигурна/ да включва управление. Управлението му е безвъзмездно. Само за сметка на дивидента.

Ограничението за работното време касае само трудовите договори. Съвсем възможна е комбинацията: основен ТД на 8 часа, втори ТД на 4 часа, СОЛ в една или няколко фирми, няколко ДУ/К/а, и няколко ГД.
данъчно задължено лице  - фирмата
по избор лицето може да остане регистрирано.
Понякога дори е невъзможно да се дерегистрира при падане на оборота. Например при регистрация по желание преди изтичане на определен период.
Първо - махнете приложените документи. Съдържат твърде много лични данни.
Второ - предизвестието е връчено на 28.02.2015. Поне под такава дата сте се подписала. При тази дата на връчване 30-те дни предизвестие би трябвало да се броят от 01.03 до 30.03 включително и на 31.03. да не сте на работа.
Това, което Ви е връчено на 05.03. е заповедта за прекратяване на трудовия договор. Дали е връчена на 5-ти или на 6-ти, няма никакво значение. Хората са се постарали да я връчат рано. Аз бих ви я дала след 25.03.
Това с четирите заплати обезщетение не го разбрах. При прекратяване на ТД по чл.328,ал.1, т.2, имате право на:
- обезщетение за неползван отпуск по чл. 224. Такова е вписано в заповедта.
- обезщетение за оставане без работа до един месец след прекратяване на договора. Такова евентуално ще бъде изплатено след 01.05., ако не сте си намерила работа до тогава или сте постъпила на по-ниско платена работа. След 01.05. трябва да отидете при бившия си работодател, да подадете едно заявление, че искате да Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал.1, декларирате, че не сте почнала работа и удостоверявате това с трудовата си книжка.
- евентуално би могло да Ви платят обезщетение за неспазено предизвестие, но по така представените документи е видно, че работодателят желае да си отработите предизвестието.
Други обезщетения няма. Предполагам, че няма да се пенсионирате веднага след уволнението.
тогава заповедта за освобождаване ще бъде 28.03. - пак събота, това проблем ли е?

А защо не пуснете заповед от 27.03/ или по-ранен работен ден/ за прекратяване на ТД считано от 28.03. Тогава няма да има никакъв проблем
:)
Не. Само трудовата книжка и заповедта за прекратяване на ТД, където ясно се вижда основанието.
Щом сте го връчили на 28.02. /събота/, то броите 30 дни от 01.03. и 30.03. е последен работен ден.
Стига в събота лицето да е било на работа, за да сте връчили предизвестието законно.