съдружник, който не полага личен труд, не се осигурява в дружеството/на трудов договор е в друга фирма/

Не се осигурява във фирмата защото не упражнява дейност в нея или защото работи по ТД другаде?
Какво разбирате под "не полага личен труд"? - въобще не полага труд в дружеството или не получава възнаграждение за личния труд?
Обаче, "статистиците" в справките им за "Разходите за труд,  начислените средства за работни заплати и други разходи" не признават осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица, а ако счетоводно се отразят по разчетна сметка, то ще излязат и във формуляра.


Предполагам, че никога не сте се занимавали с такива прозаични неща като разработване на индивидуален сметкоплан, начисляване на заплати и осигуровки, начисляване на осигуровки на СОЛ и други подобни. Да Ви просветя: осигуровките на СОЛ се начисляват, като се използват разчетни сметки с осигуряването (обикновено 455) и разчети със собственика. И двете сметки не се отразяват в статистическите отчети. Там се отразява оборота по "Разходи за осигуровки" (обикновено 605).

Извинявам се за резкия тон и за пореден път обръщам внимание на модераторите върху поведението на gergenetsite във форума.
Здравейте, от скоро се ьанимавам с Трз и бих искала да попитам къде мога да намеря повече информация относно подаването на Д1 и Д6,както и за периодите на деклариране особенно ьа данъка,защото изключително юного ме объркват различните дати в декларациите?
Благодаря предварително.!

Единственото място, където може да намерите информация е Наредба Н-13. Там всичко си е описано.
Може да потърсите и указания на НАП, свързани с тази наредба, както и с отменената Н-8
 на 05.09.2020 г. изтича уговорения срок на срочен трудов договор на служител
При така посочените дати и с оглед дрока на предизвестието (както е подочено от Бобо), въобще не бих се замисляла за друго, освен за 325/1/3
С уговорката, че никога не съм се занимавала с бюджетни предприятия:
Според цитирания текст смятам, че ако лицето не си намери работа до 01.10. (до два месеца от освобождаването), то след тази дата подава заявлевие за изплащане на обезщетението и Вие му плащате две заплати. И тези два месеца ще му се зачитат за осигурителен стаж.
Естествено, ако междувременно е започнал работа, плащате само за частта от двата месеца, през които не е работил или е работил на по-ниска заплата. Но би трябвало да изчакате 01.10. и тогава да предприемете каквото и да е според случая.
1. В периода на "платена борса" се внасят осигуровки за пенсия и здравни осигуровки за сметка на бюджета. Периодът се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.
2. По време на "платена борса " няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.  Ако се разболеете или сте бременна, нямате право на болничен докато не почнете работа. При изчисляване на следващо обезщетение (болничен или майчинството) за периода на "платена борса " се взема минималната работна заплата за страната
3. Плюсове - дават някакви пари, има осигуровки,  търсят Ви работа,  евентуално Ви обучават... Минуси - не работите
На този с 2-та часа бих дала 3 дни ПГО.
Ако работеше цяла година,  ПГО би бил 5 р.д. Тогава за половин година ще има право на 2.5 р.д., закръглено на 3.
Обикновено се издава фактура за аванса. Напр:
Аванс 100 лв, ддс 20 лв, общо 120
При доставката се издава окончателна фактура с количество и ед.цена на стоката. Напр:
1. Стока 6 кг* 20 лв = 120 лв
2. Приспада се аванс 100 лв
Стойност        20 лв
Ддс        4 лв
Общо   24 лв


При Вас са издавани фактури за всяка отделна доставка, без де е отчетен аванса. Така ли?
С оглед на краткия период, ако не сте издали фактура за аванса, може да не издавате. Направете си една рекапитулация и пуснете на клиента искане (под каквато и да било форма) за доплащане.
Като чета инструкциите, би трябвало да е с код 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
И аз така. Но при мен компютъра е на почтенна възраст а ОС е НР
Ако някъде в трудовия договор е вписан размера на минималния осигурителен доход, наистина ще трябва анекс (или казано на български - допълнително споразумение).
В нашата фирма няма такава информация в ТД. Нито вписваме нетното възнаграждение
Брат ми е в предизвестие, след което ще започне работа от където да го освободят и да отиде на борса,
Не уточнявате от чия страна е предизвестието.  Ако е от работодателя, защо правите тези врътки?

колко време трябва да изкара на новата си работа?
Колкото повече, толкова по-добре :)
Теоритично /и по закон/ няма долна граница. Може и един ден. На практика от НОИ са много чувствителни към подобни нагласени ситуации и често правят проверки при договори под месец.
По първия въпрос: мнението ми е "таралеж в гащите"
По втория: щом е по негово желание или по взаимно съгласие не се уведомява ИТ.
Регистрацията като самоосигуряващо се лице е в 7 дневен срок от започването на дейност. Осигуровките са след регистрацията. Могат да се плащат онлайн, но след подаване на Д1. Д1 е задължителна. Д6 е годишна. В зависимост от доходите може да се наложи да подава и декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
Не може да се регистрирате като СОЛ преди да сте вписани в регистър БУЛСТАТ като ЗП. (Датата на самата регистрация,  а не кога е получено картончето с БУЛСТАТа).
Ако нямате регистрация като ЗП, няма начин да се самоосигурявате като такъв. Ако работите на пчелина на друг ЗП, той би (!) трябвало да ви осигурява според договора, по който работите.
Препоръчвам консултация със счетоводител.  Добре е да не е само еднократна.
Собственика нали не е на ТД? Защо го набърквате в схемата?
1. Според това, какво сте декларирали в декларация ОКД5 при стартирането на дейност
2. За можене - можете, ама няма законово основание за отказ.
3. Заличаване на декларация ОКД5 /ако въобще е възможно/ + липса на каквато и да било Ваша дейност във фирмата Ви, липса на дейност на фирмата

И ако стане през месеца, то тогава ще трябва да направите две ведомости за работни заплати за същия месец- до промяната и след промяната на ТЗПБ.

Е, хайде де :) чак пък две ведомости :)
За месеца, през който строителите са станали повече от озеленителите, подавате Д1 с код за дейност строителство, номера на реда от ЗБДОО за строители и ТЗПБ за строители. От първо число на този месец. (Ако искате и може да се защитите - почнете от първо число на следващия месец)
ДС не са нужни. МОД не се вписва нито в ТД, нито в ДС. Осигуровките са върху заплатата, но не по-малко от МОД. Просто от един момент нататък ще попаднат в "не по-малко от МОД за строители" (ако заплатата не е достатъчно висока) . Не че МОД за строителните работници е много над МРЗ...
 Отнася ли се за всички - след като не е посочено, че се отнася за определени групи, значи е за всички.
трябва ли да се коригират предходните месеци преди 13.05.2020 г.. - според мен "да", ако тези месеци включват дни от 31-вия до 60-ия.
....в Декларация 1 е генериран с код 28 ( вид осигурен ), при корекция на тази декларация т.е. да има дни зачетени за осигурителен стаж не ми дава да коригирам. - естествено. Кода за вид осигурен не може да се промени с корекция, а само със заличаване и нова Д1.
Следователно трябва да подам в един файл заличаване и  редовни данни иначе няма да я приеме - да.
Сега като разсъждавам, ако примерно декларация 1 има освен неплатен и работни дни, т.е. разминавания за сумите в декларация 6, - защо да има разлика? Осигуровките при неплатения със стаж и неплатения без стаж са едни и същи. Просто когато в месеца има работни дни и дни в НО със стаж, в Д1 отразявате дните НО в съответната подточка на т.16, а за дължимите ЗО попълвате т.27 и 28.
Излиза, че ако се занимаваш с допълнителна дейност, с малка печалба 300-500 лв. на месец, то въобще няма смисъл да го правиш.
Така излиза. Особено ако приходите са всеки месец
Във връзка със следното мнение, което се припокрива и с други искам да попитам дали това означава, че формирания облагаемия доход може да бъде под минималната заплата?
Облагаемия доход може да е колкото си е. Осигурителния доход за периода на упражняване на дейност не може да е под минималния праг за самоосигуряващи се лица (за 2020 г. - 610 лв). От тук: самоосигурява се, когато има дейност, когато няма - спира самоосигуряването.
Имам впечатлението, че няма яснота в тази ситуация как трябва да се процедира
Има си яснота. Пълна яснота. Проблемът е, че правилата често са свързани с разходи. А никой не обича разходите, нали?
Нали смисълът на самоосигуряването е лицето да се осигурява за положения от него личен труд в неговата си фирма :) Щом полага труд в дружеството си, независимо дали получава възнаграждение за този труд или не, подлежи на самоосигуряване или на осигуряване по ДУ /ако има ДУ и упражнява само управленска дейност/
По конкретните въпроси:
Трябва ли и какъв договор да му се пусне?  - е, чак пък договор. Достатъчно е едно решение на едноличния собственик на капитала /на него си/, че от еди коя си дата ще си изплаща възнаграждение за личния труд в размер на..лв.
Трябва ли да му спирам самоосигуряването? - не!!!
Уведомявам ли НАП? - единствено чрез  Д1, като попълните точките за брутен доход, облагаем доход и данък
А ето и отговори на непоставени въпроси:
Включвате плащането във ведомостта за заплати или в добавък към нея
Дължимия данък отразявате в Д6 с код 8, като го включвате в общия дължим данък на фирмата