Стаж за какво?
Осигурителен стаж - от Персоналния регистър /РОЛ/ чрез подадените Д1.
Трудов стаж - няма, защото не е то КТ
Професионален опит /ако е за същата длъжност/ - периода на самоосигуряване с вноски за ОЗМ
 Ако заемът е до 10000 лв - да
Нито едното, нито другото, а миналата работна заплата за периода ( 710 за м.04÷12.2022 и 780 за 2023г). Вижте чл.41, ал.2, т.4 от КСО
Отворете наредбата (Н-13) и проченете  Д1 за ГД се позава до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане и се подава Д1 поотделно за всички месеци, които обхваща ГД. Д6 - по същия начин.
Разбира се Д1 и Д6 се подават само за тези месеци от ГД, за които су дължат осигуровки
Ами да вземат трудовия договор на човека, вместо да изискват глупости.
Кои са те, че да казват какво да пише в заповедта работодателя?
Не знаете какво пише в ТД. Срокът за изпитване може да е в полза на двете страни, нали.
След като има възможност чл.71 да е по инициатива и на работника и на работодателя,  логично е в заповедта да е указано кой е инициатора. Още повече, че при двата варианта обезщетението е коренно различно, защо мислите, че от НОИ няма да се вглеждат в детайлите
Изискват в заповедта да пише "в срока за изпитване по инициатива на работодателя"
За първите три работни дни на лицето се плаща на ден по (780*70%)/брой работни дни в месеца.
Осигуровките са върху дохода за отработените дни + обезщетението за трите р.д, но не по-малко от МОД за отработените дни+3. Осигуровките върху обезщетението не се смятат отделно.
За работните дни след третия - ЗО върху 710. Поне до края на юли.
Този бонус с постоянен характер ли е?
Ако "да" - влиза в базата
Не става,  но може да опитате със заявление до НАП
Чл. 71 наистина е добър, но прилагането му една седмица след смяната на длъжността най-вероятно ще предизвика проверка от страна на НОИ. Вярно, проверката не е страшна когато нещата са изпипани, но е разправия за работодателя и забавяне на обезщетението за безработица. От НОИ отдавна знаят всичките "номера" за "благоприятно" прекратяване на ТД и са много чувствителни 
За "безпроблемен" чл. 71 трябва поне месец, месец и нещо
Не става ли
Дт 4532 - 2000
КТ 4531 - (-3000)
КТ 4539 - 5000
?
Тоест разлика между напускане по взаимно съгласие и освобождаване на служител, поради съкращаване на щатна бройка за работодателя няма,
Има разлика за работодателя и то не малка. При напускане по взаимно съгласие Ви дължи само обезщетение за неползван отпуск (ако има такъв). При съкращаване на щата Ви дължи обезщетение за 1 месец оставане без работа (една заплата плюс осигуровки)
Не може. Щом има един ТД, при Вас не може пак да е основен.
Друг въпрос е, че ако имате декларация, че ва основния ТД е в отпуск, може да го назначите на 8 часа. Основание: чл. 111 във връзка с... ( чл.67, ал.1, т.1 или каквото искате)
Отпускът не се ли изчисляваше на базата на последния предходен с поне десет отработени дни?

Така е. И изискването е за "поне десет отработени дни", а не за 10 дни трудов или осигурителен стаж.
Пример: Лице работи на 8 часа до м.05 вкл. През м.06 минава на 2 часа, като е отработил всичките 22 работни дни. През м. 07 излиза в отпуск, като ще ползва 5 дни от 2022 и  10 за 2023. Платения отпуск се изчислява от заплатата за м.06. И толкоз. Ако е искал по-добро заплащане, да е  ползвал отпуск през м.06 или преди това.
Нали фирмата Ви няма дейност? Ремонтът на помещението не е ли дейност?
Прочетете внимателно чл.4, ал.3 от  КСО.  Прочетете наредбата за общественото осигуряване на СОЛ. Прочетете и текста на декларация ОКД5.
Всъщност Вие нямате ли счетоводител? Или сте счетоводител?!?
просто да се подаде декларация за спиране на осигуряването ли?
Че какво друго?
Може да регистрирате фирма. Може да се регистрирате като упражняващ свободна професия. Регистрацията е в Регистър БУЛСТАТ (за София - ул. "Елисавета Багряна"). Носите лична карта и копие от диплома или друг документ за упражняваната дейност,  попълва се заявление на място,  таксата (десетина лева) може да се плати с карта. Става за 15 мин.
Ако чуждестранната компания е от ЕС, вероятно ще трябва да се регистрирате по ДДС преди първото плащане.
Цитат
  правили някакво преизчисление на таксите по пос терминал и въстановявали някакви суми
Защо решихте, че е приход? Очевидно е намаление на таксите. Щом не е ясно точно за кой месец е, намалявате общата сума на разходите за банкови такси към настоящия момент.
Банките "дават" пари  в няколко случая - лихви, надвнесени (удържани в повече) такси, грешно преведени суми.