Какво значи "приравнен към ТД"?
Разликата между ГД и ТД беше в:
- основанието за сключване (КТ или ЗЗД)
- осигуряването (ал.1, т.1 или ал.3, т.5 и 6 на чл.4 от КСО)
- данъчното облагане (ЗДДФЛ,  чл.24 или 29)
- деклариране на осигуровките и данъка (Д1, Д6, Д55, справки по чл. 73...)

Проверете в текстовете на законите, актуални към 01.01.2024 има ли промени или не.
Авансови плащания?
За осигуровките - вижте сроковете за внасяне (не са пряко обвързани с плащането на заплатата)

Предполагам, че има и професионалист, който се занимава с ТРЗ във фирмата ....
Става с програмата на НАП. И преди съм подавала, и сега проверих.
Като влизеш с код 90 в т.12 клетките за осиг.стаж и осиг.доход са сиви. Активни са само т.14, 15 и тези за облагаемия доход и данъка
А ако е с възнаграждение за личен труд - да ?
Да, за възнаграждението за личния труд подава Д1 с код 90 и данни само за облагаемия доход  и данъка. Плюс Д6 за данъка
За първи път ли работите с ГД?
Намерете бланка "Сметка за изплатени суми"  (за предпочитане от сайта на НАП). Разгледайте я внимателно.
В kik-info има калкулатор за ГД и приложение за попълване на СИС.
Този ГД не се подава никъде. Подават се Д1, Д6, декларация по чл.55. Ако в тях има данни, разбира се. Справката по чл.73 е догодина
По желание са само осигуровките за пенсия. Здравните са без желание, по задължение :)
За осигуровките има значение дали този пенсионер е осигурен другаде и каква е сумата по ГД.
Данък се удържа и внася. Освен ако:
 - лицето е с ТЕЛК 50% и отгоре и не е прескочило необлагаемия минимум
 - плащането е през четвъртото тримесечие и лицето не е пожелало да се удържа данък

Предолагам, че пенсионерът не е СОЛ, защото тогава нямаше да питате за данък и осигуровки
13-то число... много фаталисти,
а никой не отказва 13-та заплата!  :wink1:
Аз, като фаталист, бих искала и14-та.  :wink1:
Ако работех на заплата, де
Щом счетоводителката ще се появи скоро след Нова година и преди тодишното приключване - изчакайте я.
И следващия път говорете с нея преди да предприемете нещо, а не пост фактум. Ако тези 2 ст могат да се оправят някак, за други неща може да не е чак толкова лесно.
Първите 30 / работни /  дни неплатен са признати за трудов стаж независимо колко време е бил по ТД в годината при вас.
Да допълня: Първите 30 / работни /  дни неплатен за всяка календарна година
ЗО за безработните е върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица
За периода на обезщетението по чл. 222/1 лицето е "безработно" за целите на ЗО /попада в чл.40, ал.5/
Оборотът от м.12.2022 влиза за последно с периода 11.2023 - 12.2022.
Оборотът от м.12.2023 влиза в 12-месечния период 01.2023-12.2023
Или бъркам... :hmmm:
Заповед от 05.01.2024г.

Щом ще то освобождавате считано от 05.01. (последен ден в осигуряване 04.01.), то направете заповедта от по-ранна дата - 04.01 или още през м.12.2023
Какво правим - ремонтираме, заменяме, ползваме по-малка част...
И за мен е един актив
Е, ако сте СОЛ като свободна професия, ЗП или занаятчия, то подавате болничния с КЕП на ФЛ.

В края на краищата - както подавате Д1 (чрез ЮЛ или като ФЛ), така подавате и болничния
Самоусигоряващо лице което цели да плаща осигуровки за стаж и майчинство. Никакви съдружия в оод/еоод, не знам как ви хрумват
За да се самоосигурява едно лице трябва да има основание за това - да е собственик или съдружник във фирма, да е ЕТ, да е регистриран като свободна професия, занаятчия , земеделски производител... Самоосигуряване само за да си "плаща осигуровки за стаж и майчинство" няма.

Тъй като попитахте кой подава болничния ФЛ или ЮЛ, предположих единственото логично - съдружник/собственик в (Е)ООД.
Колкото до цената на КЕП - вярно, сега има намаление в цената на КЕП за ФЛ и увеличение на тази за ЮЛ. Моята информация е от преди година. Но като се има предвид, че цените, които посочвате, се плащат веднъж за 3 години, а през следващите не плащате четеца, а само подписа, то едва ли разликата е решаваща. Ако парите накуп са Ви много, може да си купите КЕП за една година. За справка - миналата година КЕП на ФЛ без носител беше 24 лв, в началото на тази година -12 лв, сега, както видях, вече е 6 лв. Догодина може и 2 лв да стане. Защо предварително да се набутвате за три години? :(
Както казах - няма проблем ЮЛ да упълномощи ФЛ да му подава болничните. А може да упълномощи и счетоводителя си и да не си закупува КЕП.
1. Зависи защо сте се регистрирали ро ДДС. Може да е "начало на дейност", може да не е. Зависи как могете да се аргументите.
2. Декларацията е една. В нея се посочва а) началото на дейност, б) началото на самоосигуряване,  в) измбор на рисковете, за които ще се осигурява. Декларацията може да се подаде и само за една от точките.
Съвети: 1. Прочетете НООСОЛБГРЧМЛ
 2. Изтеглете една декларация за регистрация на СОЛ  (ОКД5) и вижте какво съдържа.
3. Преценете дали собственика упражнява дейнод или не, както и каога е започнал дейност
Зависи от СОЛа.  Ако е като съдружник в ООД или ЕООД  - с КЕП на фирмата. Няма проблем ЮЛ да упълномощи ФЛ да подава болничните.
Колкото до цената на КЕП на ФЛ и ЮЛ - разликата не е пъти, а 10-15 лева.
ОКД5 от датата, от която започва дейност като СОЛ.
Няма значение кое е първо, кое второ (ОКД5  или пенсионирането). Осигуровки "само здравно" от когато вече е И СОЛ И пенсионер едновременно.
В такъв случай допустимо ли е, когато подлежащият на изравняване доход е по – малко от размера за който избирам да се осигурявам и съм внасяла авансовите си вноски, да ми се признава само минималният размер на осигурителния доход,
Не само е допустимо, но е и правилно.
Защо доходите от непреработена селскостопанската продукция не се включват в изравняването на осиг.вноски - защото така са решили законодателите.  Лично на мен така ми харесва