Абе, не подавайте. Така и така до три-четири години напред няма да го обработят. Пък после ще е минало давност
Щом има грешка в кода /т.12/, първо заличаване, после нова редовна Д1. Всичко това в един файл.
Прекратяване на ТД в срока на изпитване по инициатива на работодателя (чл. 71) Ви върши идеална работа за борсата.
Трудов договор
Граждански договор, ако е възможен
Да стане съдружник
Да си регистрира фирма, че която да върши услуга на другата. По пазарни цени, защото ще са свързани лица
Може ли управител който не е съдружник/собственик  да се самоосигурява?
Не
Поне не в това дружество. На друго място, където е съдружник,  ЕТ, ЗП... няма проблем да си е СОЛ, но това по никакъв начин не засяга дружеството на което е управител ез да е собственик.
Същата сметка, по която се превеждат осигуровките. Дори можете да преведете цялата сума /осигуровки плюс лихви/ с едно платежно
 управителя си полага личен труд с ДУК
Не е редно личния труд да е с ДУ. ДУ е само за управлението. За всичко друго, което което върши във фирмата си /личен труд/ трябва да се осигурява допълнително.
Освен ако "личния труд"  не обхваща само управлението.
Само не знам има ли право на платен отпуск?
Ще има право на платен и неплатен отпуск, ако ДУ е по КТ. Ако ДУ е по ЗЗД ще има право на отпуск само ако това е вписано в  самия договор.
Не. Върху болничните не се дължи данък.
1. 2500-НПР=2500-625=1875
2. 1200+1875+пенсията=ХХХ
3. ХХХ - 3000= УУ
4. 1875-УУ=сумата, от която изчислявате ЗО

Между другото: сумата ХХХ трябва да си я посочи лицето при попълването на СИС. Вие нямате задължение да я проверявате.
Освен това има значение дали сумата по ГД се отнася за един или повече месеци.
Да няма някаква промяна в КСО, та говорите за сумарен доход по ТД и ГД? Може би съм пропуснала...
Последният ми спомен за ГД е, че се дължат осигуровки винаги, когато изпълнителят е осигурен и на ТД, независимо от полученото възнаграждение.
Ако разходите са в такъв размер,  че да могат да се отнесат като осигуряване на ЗБУТ - може. Ако офисната кухня е оборудвана и зареждана като малък ресторант, а шампоаните и балсамите подсигуряват 24 -часова непрекъсната работа на банята, бих се замислила за т.нар.лично ползване.
ДОО по желание на пенсионера. Добре е да има писмено изразяване на това желание/не пжмня дали има отметка в СИС/
Здравната осигуровка е 4,8% за Ваша сметка и 3,2% за сметка на лицето върху цялата сума минус НПР.
Данъкът е върху цялата сума минус НПР и минус личните осигуровки
Естествено че получателят. Нали той плаща.
Това "доставчика от негово име .." значи че доставчикът  получава парите в брой /за което трябва касов бон/ и после решава да си захрани сметката с някаква сума /случайно в същия размер/. Нищо повече.
КТ, чл. 327, ал.1, т.3, чл. 325, ал.1, т.1
КТ чл. 357
Съдебен иск заради тормоз на работното място
Изглежда идеално. Д.1 и д.6 ще са за м.март, нали? Д.55 за първо тримесечие.
Защо да са за март?
Договора е сключен м.02. Плащането е през м.03. Кога е завършена работата - не е ясно.
Според мен Д1 и Д6 трябва да са за февруари и март или само за февруари, в зависимост от това, от кога е приемо-предавателния протокол.
Не, не дава същата грешка. Приема Д6 с код 5 за м. 02.2019 с дата 31.03.2019 в т.18
Е, други грешки може да има - не съм проверила.
за всеки месец Д1 с код за заличаване, а за Д6 с код корекция и нули
Платецът на дохода е длъжен да го посочи в справката по чл. 73. Най-малкото защото не знае и не може да знае дали е облагаем или не при получателя на дохода.
Доколкото помня, фотографските услуги са на патент. Проверете какъв е размера на патента във Вашата община. Ако сумата Ви устройва, регистрирате ЕТ или свободна професия. Освен патента не плащате друг данък. Като пенсионер имате право да се осигурявате само здравно (8% от 560 лв месечно)
Ако прецените, че патента е много повече от 10% от разликата между приходи и разходи, регистрирате ЕООД. Данъкът е 10% върху печалбата (приходи минус разходи за дейността). Осигуровките са същите.
Свободната професия има едно малко предимство - не сте длъжен да издавате касов бон за сумите,  които получавате в брой.
1. За данъка по ГД не се подава Д6
2. Да