Това, че основншя договор е на 4 или на 2 часа, не го прави по-малко основен.
Допълнителен трудов договор може да има едва след като вече работите по основен. Т.е. ако работите на две места.
Не е задължително основния трудов договор да е на пълно работно време или да е с по-голяма продължителност от основния.
А какво точно искат в детските градини, не зная. Децата ми отдавна са минали този ририод.
Щом ЕТ няма приходи и разходи, не попълва прил. 2.
За дивидентите не се подава ГДД и не се посочват в нея.
За ДУ би трябвало да попълни прил.1, но не съм сигурна, дали трябва да подава ГДД
Само с прекратяване на стария ТД и нов ТД.
Всичко друго е "удобно" заобикаляне на КТ.
В колона 5.
А дали ще довнася ЗО или не, зависи от другите данни в таблицата
Не точно. Ако дохода Ви през последните 24 месеца е бил нисък /имате "дупки" без работа или сте работили на 4 часа, или.../ обезщетението може да е 9 лв на работен ден и при "подходящ " член на прекратяване на договора. Още повече, ако има стаж под 3 години
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им да управляват....
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им за управляват....
Дивидента на местно ФЛ, въху който е внесен окончателен данък не се декларира. Независимо дали декларирате други доходи или не
1. Приспадат се на това основание,  на което са внасяни осигуровките и на което е декларирал, че ще се самоосигурява. /по кой ЕИК подава Д1/.
2. Включва ги в Таблица 2 и прави годишноизравняване.  Само за месеците,  през които се осигурява по чл.40, ал.5. Ако е нужно -довнася
Пример:
През м.02 имате 20 отработени дни и заплата 800 лв. М.03 имате 5 отработени дни и 15 дни неплатен отпуск и заплата за отработеното 250 лв. М.04 работите 15 дни и напускате. Да 15-те дни на април заплатата Ви е 300 лв. Ако имате неползван отпуск, той ще Ви се плати по 40 лв за ден, колкото е средната надница за м.02. М.02 е последния месец преди м.04 /весеца на прекротяване на ТД/, през който имате най-малко 10 отработени дни.
Ако работите на 4-часов работен ден и искате 2 дни отпуск, ще ползвате точно два дни.
Щом е работила в тази фирма, то може да има срок на изпитване само ако е на дрета длъжност, различна от предходната.
Колкото до 10-те дни /малко дни/ работа преди уволнението,  вече Ви казах: има голяма вероятност за проверка от НОИ
Или според трудовия стаж пак една година може да е на борсата с обезщетение?

Мисля, че по-горе бях ясна: трите "лоши" години са минали и не са ограничение . Значи според дохода и стажа.
Чл.71 също предполага според дохода и стажа.
Изискването 12 от 18 е условие, без което въобще няма право на борса.
Обезщетението се плаща на база последния ПРЕДХОДЕН месец, в който има отработени поне 10 дни.
Та : зависи каква е заплатата предходния месец. Часовете нямат значение
При мен беше ЕТ, та всичко беше по чл.50  :blush:
Да разбирам ли , че ако е по чл. 328 няма опция да бъдат изплатени и 4 рз от работодателя И да се запази правото на обезщетение от бюро по труда?
Е, две сладки наведнъж не става ;)

Освен ако Вашия работодател има желание или някакъв договор го задължава при прекратяване на ТД, независимо от основанието, да плаща по 4 заплати.
Щом е била на борсата още през 2016 /гледа се датата на отпускане на обезщетението/, то трите "лоши" години са изтекли през 2019 и сега старото обезщетение няма да е пречка.
Трябва да има минимум 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
Не знае колко е брутната й заплата, но чисти е взимала 500лв. - значи около мимималната. Имайте предвид, че при определяне размера на обезщетението за месеците без осигуровки се взема МРЗ. Тока че по-дългата "дупка" няма да окаже голямо влияние върху размера на обезщетението.
За периоди след 2003-2004 искат само ГДД . Ако има някакво несъответствие, тогава искат и платежни.
Няколко дни след като подадете заявление и опишете срока за заверка ще Ви се обади съответния инспектор, ще Ви определи час и ще каже какво да носите.