Служителят е съгласен да се откаже от полагащите му се обезщетения от страна на работодателя
Това  няма правно действие и по никакъв начин не освобождава работодателя от задълженията му.

За членовете: чл.71, ал.1, чл.325, ал.1, т.3, 4, някои точки от чл.328, които не да описани в чл.222, ал.1...
И аз така.Но се учудих защо одитор преоценява ДМАта всяка година и то амортизирани.
Благодаря ви.
Не се чудете, радвайте се :) Повече амортизации- повече разходи.
Моите автомобили отдавна са с нулева стойност и така си стоят.
Колко до "даването на стойности", вижте какви са условията за преоценка на активи според СС..
Нямам възможност да погледна в закона. Бихте ли ми припомнили до кога е срока за третата вноска?
След като уведомлението не е прието, за каква корекция става въпрос?
Продавате ново уведомление. Ако е нужно - анулирате стария ТД и подписвате нов ТД
Значи, след като лицето Х закупи автомобила от където и да е, тя става негова  собственост.  След това, на когото и да я продаде, продава своя кола.
Особености:
- след като лицето продава автомобила като ФЛ, то при сделката се дължи ДДС,  само ако е регистриран по ЗДДС. Дали фирмата- купувач е регистрирана  или не по ЗДДС в случая няма значение
- след като продава автомобила на собствената си фирма, трябва да се съобразява с пазарните цени. Иначе попада в обхвата на чл.16 от ЗКПО
1.Върху цената по документи.
2. Едва ли.  Освен ако сте свързани лица.
3. Ами отчетете си я. Според това дали цената е под или над Вашия праг за ДМА, може за отчетете разхода веднага оли като процент амортизация

Моля!
1. 1. Никой не знае. Ще стане ясно като приемат Закона за бюджета на ДОД за 2021.
1.2. Върху обезщетението за безработица няма данък, осигуровки и други удръжки. Така че каквото Ви определят, това получавате.
3. За периада до 410 дни се взема дохода, от който е изчислено майчинството.  За периода, през който сте получавали по 380 лв, се взема минималната работна заплата за страната.
трябва ли да броя дните - естествено.
Ако към 01.12.2019 е имал стаж 5 г.  0 м. и 2 дни, то при така описания отпуск към 01.01.2021 ще има 5 г.11 м. и  27 дни и увеличението на добавката за ТС и ПО ще е от 01.02.2021, когато ще има 6 г. и 27 д.
По друг начин ще стоят нещата, ако към 01.12.2019 е имал стаж  5 г. и 5 д. или 5 г. и 28 д.
https://www.anagami.bg/blog/grajdanski-dogovor-maichinstvo/
https://accountingnews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-129.html

Ето два коментара по въпроса.
При добро желание може да намерите още.

ПП Тъй като във въпроса не е уточнено, приемам, че майката ползва майчинството по ТД.
Ако кажа "може", ще ми отговориш ли какви осигуровки ще се дължат по този ГД?
Пресмятате каква част от тези 4 месеца се зачита за трудов стаж и каква част не се зачита.
Пресмятате отново трудовия му стаж след последната кръгла година /последното увеличение на "класа"/ и определяте датата за ново увеличение. Най-вероятно не е нито след два, нито след 4 месеца, но и тези варианти са възможни.
Напомням, че тази година се зачитат 60 р.д., което е близо 3 месеца.
Може да си ползва облекчението по ТД. Не трябва да му искат декларация за другите доходи, освен такива по втори трудов договор  или ТД с други работодатели през годината, ако има такива.
Със сигурност сегашната програма на НАП го приема и по двата начина
Коректно е да е 30.10. -последен ден в осигуряване.
Може да подочите и 31.10. Системата ще го приеме, а ефекта ще е един и същ.
можеше да внесем данък до средата на октомври
Ако държите, все още може да го направите на 02.11. (понеделник), тъй като 31.10. беше събота. :)

Може да потърсите съдебна практика. Аз съм попадала на решение, според което един подпис за 10 секунди не било дейност. Не случайно написах, че зависи от проверяващия.
По-заядлив проверяващ може да определи подписването на платежното за превеждане на данъка като упражняване на дейност, подлежаща на самоосигуряване.. Същото се отнася и за другите "управленски дейности", свързани с разпределянето на дивидент - платежни, РКО, декларации... Особено за тази част от тях, които не се извършват от обсружващия счетоводител.