може ли собственик на ЕООд да бъде назначен на трудов договор в същото дружество  макар че има впидсан дог за упвавление и е собственик ???
Не може. Независимо дали има ДУ със себе си.
Има само една възможност собственика да работи на ТД в своето ЕООД - да има друг управител по ДУ /вписан в ТР/ и да върши само работата по трудовия договор. И тази възможност е доста спорна.
Здравейте, в продължение на темата - въпросното СОЛ се регистрира в НОИ и ще получава обезщетение. Но, не признаха осиг.стаж от осиг.книжка, за да получи обезщет. по дълго време. Като СОЛ той има заверени 11 г. и по тр.договор 2 год. Но отговорили че се взема под внимание само от тр.д-р и му дадоха само 4 мес. Не съм сигурна, това правилно ли е?
Правилно е. Взема се стажа с осигуровки за безработица, а като СОЛ няма такива.
Пише го в КСО, точно под табличката с месеците.
Ще получаваш, когато достигнеш 12-те месеца стаж. Болничният и майчинството също се броят за стаж. Т.е. - ако преди да започне майчинството имаш 11 месеца стаж, то първия месец няма да ти се плаща, а след това ще имаш 12 месеца и ще започне плащането.
Никаква. Стига плащанията да са документирани
От  22.02.2016 до 21.03.2016 вкл
Обезщетението не трябва ли да е от 06.01.2016 до 05.02.2016 г вкл.?
Иначе дните са така
Вземате двата екземпляра от фактурата, установявяте кой къде е сгрешил и "грешният" прави корекция.
Недопустимо е една фактура /с един номер, една дата, един издател/ да е с различни стойнокти в различните екземпляри.
Здравейте,
аз съм СОЛ и платих през февруари 2016-та осигурителни вноски за ноември и декемемврийските ми се изчистиха и справката ми за задължения е чиста, но като отворя архив 2015-та ми излиза, че имам неплатени задължения за ноември, а вноските ми за тези задължения стоят като надвнесени (остатък). Имате ли някаква идея дали НАП ще си ги прихванат някога или да пусна молба? Не ми се иска да пускам молба, за да не им се набия на очи и да ми напишат акт затова, че съм платила по-късно.
Този въпрос не го ли задавахте вече? Или може би не и в този форум? Казах Ви - ако не можете да си изясните нещата само от справките на сайта на НАП или по телефона, отидете на място, но не на гишетата, а при инспекторите
Втория ми въпрос е има ли право работодателя по втория ми трудов договор да го прекрати след изтичане на първата година майчинство, по мое желания?

По вторият въпрос - всеки работодател /по първи или по втори ТД/ има право да прекрати трудовия договор по време на болнични и/или майчинство, когато прекратяването става по Ваше желание.
Не е точно така. Имахме го вече този проблем сблъскан с НАП. Щом има ЕООД задължително се осигурява от там.
Това няма ли да пречи, ако ЗП кандидатства за субсидии и трябва да представи документ за самоосигуряването?

ПП Не съм наясно. Питам за да си изясня нещата за себе си, защото може би скоро ще се сблъскам с този проблем.
А да прикача ли помощната справка към ГДД?
По желание.
Доколкото съм наясно със ЗДДС, обикновено ДДС се начислява при продажбата и от продавача. Малко са случаите на сделки в страната, при които ДДС се начислява от купувача. Аз се сещам само  за покупка на отпадъци от лицензирани фирми.
Добре де, нали купувате, а не продавате? Защо ВИЕ ще начислявате ДДС? Това е работа на продавача. Ако е регистриран по ДДС.
А на каква основа и с какъв документ е начислявала ДДС?
Вие нали купувате, а не пpодавате?
Благодаря.
Т.е. той не може да се води вече земеделски производител, така ли?
Не, води си се земеделски производител. Само осигуряването е чрез ЕООД :) И код осигурен в Д1 няма да е 13, а 12

Не съм сигурна колко е правилно, но ако в ЕООД няма да има "личен труд",  бих предпочела да оставя осигуряването чрез булстата на ЗП, а за ЕООД да подам само `започване на дейност`.  Вноските ще са върху 420 лв, разбира се и ще подлежат на изравняване според всичките доходи на ФЛ-СОЛ без дохода от продажба на непреработена зем.продукция.
Охххх.... Не четете ли бе хора... Ако не наредбата, поне във форума....

Заплати за м.01.2016, платени през м.02.2016:

Д6 с код 5 - т.9 - 01.2016, т. 18 - 29.02.2016. Подава се до 25.02.2016

Д6 с код 8 - в т. 9 - 02.2016, в т. 18 - 29.02.2016. Подава се от 01.03. 2016 до 25.03.2016
Ако брутото е 1000, а нетото 850, то 80% от брутото е 800 и тъй като е над нетото, ще вземате 800.
В същия пример при нето 750, ще получите 750, защото обезщетението не може да е над нетото.

ПП Цифрите за примерни. Не съм сигурна и за процента на обезщетението. Нямам достъп до КСО
КСО, чл 54м
Или някъде наоколо
Да. Както до сега.