При положение, че е в срок на изпитване, без каквито и да е дълбоки мисли го прекратете на основание чл. 71, ал. 1 и не се вкарвайте сами в "небрано лозе"...
И аз на свой ред се въздържам да навлизам в дълбокомислени разсъждения, за да не Ви плаша - просто ви казвам, че най-чистото основание за вас е чл.71... Вярвайте ми, че всяко друго, произтичащо от вашата инициатива, е по-проблематично...

Това е точно така, ако kersi пита като представител на работодателя, но имам съмнение, че това е работника.  ;)
Много работници се плашат, че в трудовата им книжка ще има прекратяване по чл.71. Вярно, логично е да се мисли, че е поради несправяне с работата, но не винаги. Когато е направено с цел "пълна борса", то се вижда и от птичи поглед, а когато работникът си е калпав, това ще си проличи още на другия ден.

ПП Не можете да принудите работодателя да приложи по-скъпо струващ за него начин на прекратявяне на ТД само за да изглежда добре трудовата Ви книжка. 
Благодаря за отговора!

В такъв случай трябва да подам само Декл. по чл.55 с данъка до 31.10.18г.? Така ли е?
Изобщо да не подавам Д1 и Д6?

При тези обстоятелства - да.
Ако при второто плащане лицето пожелае да му се удържи данък - подавате Д55 и за четвъртото тримесечие.
Сроковете са така, но дали трябва да подавате Д1 и Д6?
Изпълнението по този ГД обхваща 7 месеца. Зачи възнаграждението е по около 430 лв месечно /около 320 след приспадане на НПР/, което е под МРЗ и не дължите осигуровки.
Няма право на платен болничен.
За да има право трябва деня преди настъпване на нетрудоспособността да е бил осигурен за общо заболяване и майчинство (да е работил на трудов договор в деня, преди болничния или да се е самоосигурявал като ЕТ, съдружник ,.. на "високия процент"). Освен това трябва да има поне 6 месеца осигурителен стаж (общо) с осигуровки за ОЗМ.
За съжаление, щом вече е в болница,  (почти) нищо не може да се направи.
т. 30  дава определение кои са предприятията без дейност.
И по-нагоре е обяснено, че следва да подадете декларация.
И а какво точно фирмата на bp нарушава изискванията за фирма без дейност?
Според мен не е била длъжна да подава ГДД. Поне при посочените обстоятелства (няма приход, има разход, от който не очаква икономическа изгода или печалба).
dp,отидете на място, проверете за какво става дума. Може да е грешка. Може някой да е ползвал данните на фирмата за издаване на фактура. Може от Вас да е укрита някаква информация. Няма как иначе да разберете.
Ако има промени ще имам ли проблеми с подаване на коригираща Д1? - не
Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат до 10 работни дни за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.
Това го пише към справката по БУЛСТАТ за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО. Сигурно го пише и на друго място, но не ми се търси. 
Според мен попадате в подчертания срок - 5 р.д. след 27.06. Като се има предвид, че първите три работни дни са от работодателя и за м.05. нямате плащане от НОИ, то може да очаквате цялата сума някъде в началото на юли.
 ако управител се назначи по ДУК трябва да се осигурява на максимума на дейността с която се занимава фирмата
И това не е вярно. Изискването не е точно такова, пък и такъв максимум (по дейности) няма регламентиран.
Ако бяхте пропуснали с какво се занимава фирмата Ви, може би щях да отговоря по друг начин, но сега ми е неудобно. Просто трябва да четете повече!
Наистина до сега не съм се занимавала с ТРЗ...Но мисля ,че трябва да е съобразен с МОД за 1008 лв.
Не е правилно. Прочетете отново КСО в частта му засягаща осигуряването на СОЛ (чл.4, чл.6). Обърнете внимание и на чл.54м.
А Вие как мислите?
Как бихте отговорили на клиент, ако Ви зададе такъв въпрос?
 Не се осигурява на високия процент.  От всякъде ми казват различни неща.
А Наредба Н-8 прочетохте ли? Много ясно си е казано.

 Варианта, който ми е най-приемлив е да спрем осигуряването от 1во число на следващия месец, да си подпише договора за управление от същата дата и вече ще се подава без код 12, а като ДУК с код 10.
Това е бобър вариант единствено ако този управител само управлява и не полага никакъв друг труд в дружеството. Ако върши и нещо друго, задължително трябва да е И  СОЛ.

Не зная какво толкова бихте спечелили от преминаване към ДУ. Вярно, ще имате малко по-голям признат разход, но и повече вноски към бюджета. Платеното възнаграждение за личен труд също е признат разход на фирмата, а осигуровките се приспадат от облагаемия доход. (Приемам, че плащате поне 2600 на месец за личния труд. Иначе нямаше да има смисъл да се самоосигурява на такава сума)
Зависи дали се самоосигурява за ОЗМ. Ако "да" - подава Д1 с код 12. Ако "не"  - не подава.
Д1 с код 90 - само има възнаграждение за личен труд
Един монах отишъл на гости в друг манастир. Дошло време за молитва и той влязъл в църквата да се моли. Гледа: всички се молят и пушат. След молитвата попитал един от домакините как допускат това:
- Как така пушите по време на молитва?
- Имаме разрешение от Светия синод.
- Разрешиха ви да пушите по време на молитва?
- Е, разрешиха ни да се молим докато пушим. Много зависи как питаш :)

С това не искам да кажа, че методолозите от НАП не са пpави, но винаги има и някакви вратички. Важното е някои неща да се правят с разум, да не излезе после че си пазим триците, а пилелем брашното.
На практика имате фактура с един и същи номер и различни стойности при двете страни.
Чак такава глупост не ми се вярва да са направили :)
Аз го pазбиpам така: издали са фактура с някаква стойност После решават, че тази стойност е грешна /било техническа или аритметична грешка, било грешна единична цена.../ и търсят начин за корекция.
И двата начина за корекция са възможни. При техническа грешка е по-добре анулиране. При корекция в цени и т.н. - кредитно или дебитно известие.
Зависи как се тълкува т.1 от чл. 18 на ЗСч:

1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:.....
бб) при бакалавърска степен – три години;

Предполагам, че  Вас Ви притеснява подчертания израз. Това може да означава, че трябва да има стаж 3 години като бакалавър /т.е. - след дипломирането/ или  когато е бакалавър са му нужни минимум 3 години /въобще/. Аз нямам конкретен отговор, макар че клоня към второто.
Теоретично може. С няколко условности:
1. Няма да  дейност в дружеството, а кой ще управлява?
2. друго лице, което ще извършва цялата дейност - а кой ще контролира това лице?
3. Може да започва и спира самоосигуряване за всеки един ден, през който върши нещо - сключване на ТД, подписване на договор с клиент или доставчик, подписване на платежни за осигуровките на работника, теглене на пари от сметка и т.н., и т.н.
Възможно е и по втория начин - директно на разход по обекти. По-лесно е за осчетоводяване, но по-трудни за следене на вложените матеирали. Особено ако в един момент имате няколко обекта.
Относно разхода на материали - обикновено се взема от разходни норми /по разни книжки, по вътрешни норми и т.н./. Добре е за всеки един обект да имате опис на вложените материали, подписан от техническия ръководител, управителя или отговорника на обекта. Е, в този опис може да фигурират "други под 20 лв", "ръчни инструменти и пособия на стойност..." и т.н. Важното е да не са вложени например 50 торби теракол  и 15 кв.м. плочки за 5 кв.м. настилка с теракот.
Строителството ще бъде чрез възлагане на стр.фирми.
В случая има значение И каква е целта на изграждане на сградата - дали ще е за нуждите на фирмата /разходи за изграждане на ДМА/ или це е с цел продажба /разходи за остовна дейност, незавършено производство.../
Ако предлаганата работа не е според специалността и образованието Ви, можете да откажете.
Ако работата наистина е подходяща - започвате със срок на изпитване, не Ви харесват, прекратяват договора и отново се връщате на борсата за остатъка от обезщетението. При следващия работодател  пак така... Вярно - разправия е, може да не искат да Ви изпускат и т.н. Но в края на краищата борсата е именно за това - да Ви търси работа, а не да Ви издържа.
От друга страна - при 3 до 7  години стаж обезщетението е 6 месеца, три от които ще преминат докато се pегистpиpате в НОИ .

И обърнете повече внимание на правописа!
Здравейте. Работил съм откакто завърших всичко на всичко близо 4 години. На постоянна работа пълен работен ден съм, понеже работодателя ми няма да ми направи услугата да ме съкрати а от много време искам да напусна тази работа и да запиша да ставам програмист някак си ми допада зарибих се тука по СофтУни... Та целта ми е да използвам максимума от това което мога да извлека от борсата преди да започна да горя спесяванията си. [До колкото прочетох начина е следния:
Подавам заявление, че напускам, с предизвестие 1 месец както си е по договор . След 1месец ме назначава друга фирма за срок от 1 седмица и ме съкращава "хубаво" имам право на борса. 6 месеца на 60% от брутното си възнаграждение.] Въпросите ми са следните:
1. Работодателя има ли как да контрира този сценарии ако иска да ми прави мръсно, например може ли да ми забави трудовата книжка за да изтърва срок за започване след предизвестието... може ли да срещна спънка понеже това не е по взаимно съгласие напускане а по мое желание и той примерно иска да ме мъчи малко садист си пада...
2. В какъв срок и до какъв срок трябва след предизвестието да започна работа на друго място (имаше едни 2 месеца има ли ги няма ли ги как стои въпроса)?
3. Трябва ли длъжността да е сходна?
4.1. Под какъв член трябва да ме назначи и в смисъл на постоянна работа ли трябва да ме назначи или може и на граждански договор за 1 седмица няква работа?
4.2. Под какъв член трябва да ме освободи другият работодател за да ида на борсата по-добрия начин.
5. По принцип това голяма услуга ли е, трудно ли ще намеря такъв човек да ми свърши работа и въобще голяма драма ли е за човек с фирма да ми свърши такава услуга, ясно е, че такси по осигуровки и др. ще си ги поема... Просто се страхувам че фирмата която уж ми обещава тази работа или няма да е няаясно какво точно трябва да правят, или ще се окаже прекалено голям "жест" от тяхна страна и понеже не сме рода ще ме отрежат, а аз ще съм напуснал вече и ще увисна с безплатна супа и 7 лв на ден за 3 месеца. Та като цяло трудно ли ще намеря фирма да ми направи тази услуга ако не стане работата с тази дето за сега уж е "насреща"...
6. Последен въпрос понеже и на борса не съм бил до сега, да кажем, че съм на борсата и ми звъннат да ме зарадват, че са ми намерили някаква работа, да де ама аз уча за Програмист, ако откажа "офертата" губя ли си борсовите пари щот не ща да работя каквото ми дадат?
1. Може и да може, но не е законно. Можете да го съдите. Може да не е съгласен на "взаимно съгласие" и да иска да си отработите предизвестието. Само толкоз.
2. Няма никакви 2 месеца
3. Няма никакво значение.
4.1. Има няколко възможности Бъдещият Ви работодател (или ТРЗ-то ми, или счетоводителя му) трябва да знае.
4.2. Основанието за прекратяване най често е свързано с основанието за сключване на договора. Вижте 4.1.
5. Принципно си е бюрокрация, натоварване (и заплата!) на счетоводителя или ТРЗ-то, но не е чак толкова непосилно за работеща фирма.
6. При два или три отказа (не помня точно колко) ще останеш без обезщетение. Макар че и за това има вратички.