Декларация 6 с код 8 не се засича с Д1.
Ако подавате Д1 само за СОЛа с личен труд, би трябвало да сте чекнали, че не се подава Д6
А с какъв код подавате Д6?

за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се попълва код:
8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица , .....
Данъка върху доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ попада именно в чл. 42
Бихте ли уточнили:
- Какво означава "е СОЛ в България"?
- Къде живее лицето? Каква част от годината е в България?
- Къде е центъра на жизнените му  интереси?
Не!
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21659.msg129440.html#msg129440
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21612.msg129228.html#msg129228

Е, ако ЕООДто няма дейност, може.

За да няма недоразумения, добре е да зададете въпроса по-ясно и да споделите повече факти.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21671.msg129478/topicseen.html#new

Колеги  ,при подаване на ГДД по електронен път  до 31,03,2017 ще се ползва ли отстъпка от 5 % ? Някъде  четох,че отпада,но сега като чета в страницата на НАП  оставам с впечатление ,че се запазва.
Запазва се като отстъпка, но само до 31.01.
Няма начин. ДУ е преди СОЛ в реда за осигуряване.
Здравейте, СОЛ /собственик на ЕООД/ се осигурява на 460,00лв., от началото на 2017г., за този период трябва да пусна ДУК на 2600.00лв., въпроса ми е за да няма надвнесени осигуровки, на каква сума трябва да го осигурявам по ДУК.
По ДУ на 2600, а за СОЛ-а - корекции и искане за възстановяване на надвнесеното.

ПП Защо чак сега се сетихте за ДУ? Нали знаете, че ще има глоби и лихви?
Дължите.
Всички осигуровки са както при първия трудов договор.
Освен ако по първия не сте осигурен на максимума.
Не. Освен ако в първата се осигурява и по ДУ и като СОЛ.
Няма как едновременно да спрете осигуряването, но да продължите дейността. Освен, ако в системата на НАП това не става автоматично, ако се подаде ОКД5 с осигуряване през друг ЕИК.
Явно става автоматично. Не съм го пробвала, но така казват:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,20726.0.html
Имам следното питане. Лице, което е назначено на работа по ТД на 12.07.17 г. и има само 3 отработени дни в месеца, след което излиза в продължителен болничен до ден днешен, трябва да бъде освободено с утрешна дата. Каква е базата за изчисление на обезщетението по чл.224 ?
Заплатата по договор.
Ако е съдружник и ако прекрати договора за управление - може.
Този въпрос не го ли обсъждахме вече?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21529.msg128913.html#msg128913

Както виждам - и отговорите са същите :hmmm:
Щом е ЕГН-то - първо заличаване с грешноот ЕГН, после редовна с вярното. Двете в един файл и отмятате, че няма Д6
Ако отчетете телефона като разход, отстъпката ще е приход.
Ако го отчетете като актив с нулева стойност - и прихода ще е нулев
Ако е ЕООД - става с еднолично решение. :)
Нещо друго трябва ли? - осчетоводяване на решението :)
За да влезе в дневниците:
Дт 4531 - 0
Кт 401 - 0

:)
Не мога да посоча норматив.
В ЗДДС, чл.114 изисква фактурата да съдържа количеството и вида на стоката, вида на услугата и единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката. Поради тази прична, когато във фактурата основанието е по-общо /"По договор",  "по протокол", "по оферта" и т.н./ , към фактурата трябва да е прикрепен съответния документ, съдържащ количества и единични цени.
Ако опитът може да Ви е от полза: При нас 90% от фактурите издаваме  на база протокол за извършени услуги. Обикновено протоколите са с много позиции, а във фактурата описваме само номера и датата на протокола и евентуално датата на договора. Не сме имали проблеми при проверка, но винаги са търсели проколите. Не сме имали проблеми с ползването на данъчен кредит по фактури от доставчици с основание "по складова/и разписка/и №..." и прикрепени към тях разписки с вид, количество и стойност.
Намерих и това http://narabota.bg/личен-труд-на-самоосигуряващ-се-съдружник-index356.html, незнам как може да се избегне данъка.

Не можах да разбера нищо от линка и не разбрах защо го публикувате.
За данъка: прочетете отново ЗДДФЛ относно облагането на лицата по  § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби - от възнаграждението се приспадат внесените чрез фирмата през месеца осигуровки на съдружника.

Някак си ми е неудобно да обяснявам такива елементарни неща на човек, който съставя и заверява ГФО и изкарва хляба си със счетоводство :(