Заплатата се състои от основна заплата и добавки. В ТД се записва основната заплата и начина на изчисляване на добавките (достатъчен е записът "добавка за трудов стаж и професионален опит съгласно Вътрешните правила за организация на РЗ").
В трудовата книжка - основната заплата по договор.
В уведомлението - също. В същност в уведомлението няма значение какво пишете за заплата. И нищо да не пишете, пак става.
За промяна на заплатата не се подава уведомление.
Дали ще направите ДС или ще пуснете заповед за начисляване на "клас" - въпрос на организация и предпочитания. Правите това от месеца, през който е представен документа за стажа.
Колкото до личния картон - добре е да си нанесете всички известни данни.
Ако ТД приключва на 30.12, т.е. 31-ви в неработен ден, може би ще хванете старото правило, но знам ли...
Не, не влизате в полето  на скритото разпределение на печалба. Това си е доход от труд - има осигуровки, има данък...
За плащането в брой нищо не мога да кажа - погледнете затона и указанието.
СОЛ, пенсионер, който е продължил да се осигурява за фонд Пенсии една година след пенсиониране, сега от 01.12.2017 решава, че ще се осигурява само здравно. Дейността не е прекъсвана.
В декл. обр. 1 трябва ли да се попълни последен ден в осигуряване /30.11.2017/ и от следващия месец - само здравно?

От мен - да.
"то всъЩност в тях няма какво да се декларира за това лице" - тогава защо да подавате Д55?

ПП И не "назначавайте" по ГД. Макар и пенсионери :)
Подайте заличаваща Д1. После проверете какво е заличено (едната или и трите). Ако са заличени и трите - подайте редовна Д1. Един път :)
Едно допълнение към промените в КСО относно обезщетението за безработица: в ал.3 на чл.54б вече е включен и чл.331.
Имам подобен казус!! А на някои дори не знам на кой доставчик са платени сумите чрез ПОС терминал. И собственика не знае къде са и за какво са..
Не смятам, че трябва с тях да се увеличава фин.резултат, защото не съм ги осчетоводила като разход,/ и не са  увеличили себестойността на продукцията/
съответно, не са ми  намалили печалбата.
Няма нито да предполагам, нито да гадая за какво са.. Това са платени от сметката на фирмата суми, които собственика трябва да възстанови.
Ще ги закрия както колежката е написала.
Има разлика между "фирмата е платила по банка сума на доставчик без фактура" и "платени някакви суми от сметката чрез ПОСтерминал". Първото е разход без разходооправдателен документ, второто си е ... харчене.
Да, при Вас най-добрия и единствен вариант е възстановяването на парите от собствиника.
Не виждам защо набърквате скритото разпределение на печалбата? Не е ли достатъчно да увеличите финансовия резултат за данъчни цели с размера на плащането, за което нямате фактура?
Предполагам, че има доставка и че доставената стока/услуга е включена в себестойността на продукцията Ви
Т.14 си е добре. Само че за 4 дни осиг.доход не е ли по-малко от 460?
В данъчно-осигирителната  сметка би трябвало да има това, което сте посочили в Д1. Важно е и какво има в т.16 и какъв осиг.доход е посочен.
Искаш колкото може повече. Да кажем поне двойно на традиционното. Ако дадат -дадат, ако не - не си заслужава труда.
Работодателят е длъжен да подаде информация за болничния до 10-то число на месеца, следващ месеца на представяне. Т.е. - той може да го подаде от вчера до 10.01.2018. Обработката в НОИ и плащането е до 10 работни дни от постъпването на информацията при тях.
Не зная каква справка от НОИ следите, но там, където аз гледам, информацията за болничния със статус "обработва се" излиза до два дни от подаването.
Абе на теб не ти ли правят услуга? Тогава защо не вярваш? Можеше да разпиташ работодателя или счетоводителя му.
И "да" -  могат да прекратят договора по всяко време ПРЕДИ изтичане на изпитателния срок. Без предизвестие,  без защита, без обезщетение. Напомням - изпитателният срок включва само действително отработеното време и "спира" по време на болнични, отпуски и други отсъствия.
Хората са се застраховали - осигурили са си възможност за прекратяване на договора след като се върнеш от майчинство .
Това са документите. Погледнете: 1. от коя дата и час е справката за подадено уведомление? 2. Пише ли на трудовия договор "Постъпил на..."? Коя е датата?
Ако отговорите са: 1. 8:00 часа на 13.12 или по-рано И 2. 13.12. или по-ранна И първия ден от болничния е 14.12. - всичко е наред
В такъв случай, как трябва да изглежда уведомление по чл. 62? Трябва да го съкратя от настоящата длъжност и да назнача на нова с две уведомления?
ДС е достатъчно. Регистрирате ДС за нова длъжност.
Доброволна или задължителна застраховка ТЗ?
Застрахованите и незастрахованите с един вид дейност ли се занимават?
Според мен Д7 до 25.12. Мотив: в последната подадена Д1 ще има дата за край на осигуряване през м.11.
Колкото до вноската за м.11 не би трябвали да я прави, след като вече ще е осигурена на максимума. Пак според мен.
Съвет: подайте Д7 до 25.12. Няколко след тази дата проверете задълженията за здравно осигуряване. Тогава трябва да е подадена Д1 от бившия работодател и да се вижда, че не трябва да довнася.
Не гарантирам 100% сигурност. Само споделям мнение.
На футболистите от клуба са раздавани храна и вода по време на срещите. Държи ли се данък върху разходите за тях?
Това не са ли разходи по ЗБУТ?