Да СТЕ работили повече от 12 месеца. Клавиатурен пропуск, но да обърнем внимание все пак.
Не, не е нито клавиатурен пропуск, нито грешка. В питането става въпрос за временно прекъсване на вече отпуснато обезщетение поради започване работа на ТД. Ако работата по този ТД е по-малко от 12  месеца, има право да получи остатъка от обезщетението. Ако работи повече от 12 месеца, губи остатъка, но има право на ново обезщетение - на минималното (поради факта, че няма 3 години от предходното обезщетение)
След като фирмата съществува като правен субект, можете да започнете дейност и в зависимост от характера на дейността ще се снабдите с необходимите разрешения. Добре е да се консултирате с адвокат и счетоводител.
Имайте предвид, че повечето срокове изтичат .... утре.
Няма значение по кой член се прекратява договора. Трябва да не сте работили повече от 12 месеца, да сте подали декларация в НОИ в 7 дневен срок от започване на работа и да ве регистрирате в АЗ в 7 дневен срок от прекратяването на ТД. КСО, чл.54д, ал.1, 3 и 5
30 работни дни са около месец и половина. За този преиод се полагат поне 2 дни платен отпуск (най-грубо).
Ако бил неплатен цяла година, има право на 2 (3) дни платен.
Ако през годината има 30 р.д неплатен и останалото е работил - 20 дни платен отпуск (минимум).
Ако неплатения е за гледане на дете по КТ - целия се зачита за стаж.
закупени стоки за 2000 лв.

Ако тези покупки не са с цел бъдещи приходи и печалби или не са инвестиция, значи може да сте фирма без дейност.
Ако смятате, че 2000 е разход до 500 лв, тогава подайте такава декларация.

По моето скромно мнение сте си фирма с дейност (ГДД в НАП+ ГОД в НСИ + ГФО в ТР)
Няма норматив, който да изисква задължително плащане на аванс. Оттам нататък отпадат останалите Ви въпроси.
Единственото място, където може да е регламентирано, са Вътрешните правила за организация на работната заплата.
На ТЕЛК или на ЛКК?
Няма основание да ги отписвате или отчитате като директен разход. Няма основание да ги водите и като стоки на склад. Защо не ги водите като "Активи, отдадни под наем", "Активи, за отдаване под наем" или нещо подобно? Все пак сметкоплана е индивидуален.
С непрекъснати здравоноосигурителни права е.
Щом е издаден болничен, щом деня преди това е бил осигурен за ОЗМ и щом има поне 6 месеца осиг.стаж с ОЗМ, какво се чудите?
Здравноосигурителният статус е проблем на докторите, а не Ваш. А щом имтакъв проблем няма, тогава?
Не е задържително. Трябва да има 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица
Земеделските производители не определят окончателен размер на осигурителния доход.
Само за доходите от непреработената им селскостопанска продукция :)
 
Аз мисля, че не изпълнявате последната точка от изискванията на т.30 от ДР.

 :good:
Ако пропуска е само 2 дни - няма проблем :) Ще се отрази върху размера на обезщетението с по-малко от 0,3% от разликата между осигурителния Ви доход и МРЗ.

Е, и пет месеца и половина да е пропуска, пак няма да е проблем за срока на обезщетението.  Ще се отрази на размера, ако заплатата Ви е била над МРЗ.
Погледнете нещата така: счетоводните печалби и загуби - за счетододни цели, данъчните печалби и загуби - за данъчни.
Имате счетоводна печалба за 2017, с която се разполагате според решението на собствениците. Те могат да решат с тази печалба да покрият загубите от минали години. Съвсем логично е.
7-дневен срок от спиране на дейността на това лице във фирмата. Може да е преди посоченоте от Вас дати.
Съдружник, който не полага никаква дейност във фирмата си, не подлежи на (само) осигуряване.
Право на "пълна" борса ще имате най-рано през ноември 2018 - три години след отпускането на предходното обезщетение.
За да имате право на обезщетение въобще, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (трудов договор). 12 общо (сумарно).  Може разпокъсано.
"Високото" обезщетение се изчислява според средния осигурителен доход от последните 24 месеца. Дали дохода от Англия ще се отрази, не мога да съм сигурна.
Освен това  за "пълна" борса трябва и подходящ начин на прекратяване на трудовия договор.
работникът реши да го прекрати - може и да има право. Зависи дали има 12 от 18. Само че обезщетението ще е минимално
може ли няколко дни преди да изтече срокът за изпитване писмено да заяви , че не желае договорът да премине в безсрочен - може да поиска прекратяване. Самият договор си е срочен или безсрочен независимо от срока на изпитване. зависи от основаниетона сключване
трябва ли да отработи предизвестие - зависи в чия полза е уговорен срока на изпитване в договора
Здравейте,
трябва да назнача тракторист от 01.04.2018 г ,но първи април е неделя.
Той трябва да започне работа на втори април-нали?.
Правилно ли е да подам уведомлението  на 30.03.2018 г, тъй като 31 март е събота,а  първи април е неделя.
Може да е правилно, а може да не е. Зависи кога е сключен договора. Вариантите са три:
- при ТД, сключен преди 27.03.2018 - неправилно и подлежи на глоба.
- при ТД, сключен от 27.03. до 30.03.2018 - правилно
- при ТД, сключен от 31.03. до 02.04.2018 - невъзможно подаване на 30.03.2018
За ТД, сключен след 02.02.2018  няма да коментирам
Доколкото виждам, става въпрос за ТД за определен срок, а не за ТД със срок на изпитване. Така че няма значение, че е на същата длъжност и при същия работодател. Важно е да се спазват изискванията на чл. 68 за допустимостта на поредни срочни ТД. Ако подозирате, че може да има нарушение, ползвайте ТД по чл. 68, ал.1, т. 2 за определена работа и го прекратете по чл. 325/1/4. По принцип трудовите договори за определена рачота са много "чисти" ;)
По въпросите:
2. Няма изискване за минимален срок. Добре е все пак срока да е разумен  -поне 5-10 дена
3. Не се сещам за такива, ако нещата са оформени както трябва.
4. Щом известно време /при няколко години/ не сте работили при този работодател, няма проблем и за срочен ТД по чл. 68/1/1
5. Означава