При наличие на запор едва ли някоя банка ще отпусне кредит.
Не мисля че може да прехвърлите запора върху заплатата на баща си. Ако баща Ви иска да помогне - да внася доброволно /сам или да Ви дава Вие да внасяте/ пари по сметката за по-бързо погасяване на задължението.
А, то въпросът бил за осигуровки...
Осигуровките се внасят според датата на плащане, а Д1 се подава според периода на полагане на труда.
Върху тези 50 лв има ли осигуровки?
Доколкото знам - за да работи като застрахователен агент, трябва да е регистрирал свободна професия. Осигуровките продължават да са за свободната професия. Трудовия договор си е отделно.
Осигупоските за св. професия се дължат от датата , подочена в ОКД5 за начало на дейност до датата, посочена за прекъсване на дейност. Ако не ви мързи - през периодите без дейност можете да се разхождате до НАП и да си подавате декларации...
В края на годината се прави изравняване на осиг.доход.
При нужда се плаща на счетоводител.
А кой трябва да ги внася?
Ако е възложителят /най-вероятно/ - по неговия ЕИК
Да, освобождавате го считано от 31.12.
Заповедта трябва да е връчена поне в последния работен ден преди 31-ви.  Уведомлението - в седемдневен срок след 31.12.
Бих искала да се защитя, но не можах да намеря Указанието, методологията, или както там се казваше документът, който посочваше основните изисквания за съставяна на индивидуален сметкоплан. За това ще карам по спомен - при отчитане на разходите за дейността задължително се минава през разходи по икономически елементи. Разходите за бъдещи периоди се посочват в сметки от отделна група /напр. 65/ от раздел 6 Сметки за разходи. Рпи отчитането на разходите за бъдещи периоди не се минава през гр.60.
Е, не съм сигурна дали е точно така, но предполагам разбрахте какво имам предвид
Не разбрах наименованието на Сметка 613?
Ако мислите да използвате втория начин - използвайте сметка "Разходи за бъдещи периоди, която не трябва да е в гр. 61
От 01.01.2012 до 30.04.2012 МРЗ е 270.00 лв
От 01.05.2012 до 31.12.2012 - 290.00 лв
От 01.01.2013 - 310 лв.
Ако 613 е Разходи за придобиване на ДМА - първият вариант.
В ОПР - Част Приходи, приходи от оперативна дейност, Разходи за придобиване на активи по стопански начин

Това, ако в края на годината ДМА не е въведено в експлоатация.
Майчинството се смята от дохода през последните 24 месеца, като за месеците без доход /когато не сте била на ТД/ се взема минималната работна заплата за периода.

Абе какъв е този термин 3.10.2014? Това е след повече от 9 месеца?!?
Мен ме притеснява факта, че над т. 26 пише:
§ 1.  По смисъла на този закон:

А "този" закон е ЗДДФЛ, а не КСО.
Също има много неясноти в понятието "работа без трудово правоотношение". ГД е най-тесния обхват.
Не може без възнаграждение. Поне официално. Още повече, че сте свързани лица.
Присъствието на майката в магазина в точно определено време, трябва да е обосновано или с работно време, посочено в ТД или с график. С ТД по чл. 114 и договори със СИРВ не съм наясно.
Е, ако майката няма да продава, а ще се мотае нещо в магазина, може да се помисчи да аргумент от вида: "Дошла е да види сина/дъщеря си". Но хванат ли я зад щанда без ТД или извън времето, през което е длъжна да работи - не Ви завиждам.
Тогава съдружието отпада :)
А граждански договор за продавач, чистач и някои други дейности не може да се ползва. Или поне не е желателно. Освен ако нямаш някакви 1500-15000 лв в повече....
Май пак ще чакале разяснения, указания и разработени примери  :hmmm:

Впрочем  -не ми е ясно защо въобще не задължат собствениците на фирми, вкл. и ЕТ, които работят нещо във фирмата си да се осигуряват за всички осиг.рискове. Нещо като задължителен ДУ, но не за управление, а за личния труд. И да има МОД за такима случай, равен на МОД за СОЛ  /според осиг.доход от предходна година/
Хем хазната ще се пълни повече, хем ще отпаднат редица въпроси...
Трудов договор на 2 часа
Или да я направи съдружничка /СОЛ/ и да се самоосигурява само здравно. Тогава  само за 33,60 месечно ще може законно да си работи по всяко време
Да. Права си. Това е само за възнаграждение за работа без трудово правоотношение при наличие на предходно осигуряване на максимума.
Остава да изясним как ще тълкуваме "личния труд" на собствениците -СОЛове? Дали като доход от  работа без трудово правоотношение или доход от работа приравнена към трудово правоотношение.
Или ако по ТД е на максимума, то за втори ТД, за ДУ, за СОЛ и т.н. не се подава Д1
Така го разбрах.
Само че в случая как ще се прилага онзи член "5 за 4"? И къде ще се декларира данъка, удържан по втори ТД или за ДУ?
Личният лекар би трябвало да те насочи.
Удължаването на по-дълги болнични /до 180 дни без прекъсване/ се издават от ЛКК, а след 180 дни ще трябва да се явите на ТЕЛК
Относно недекларирането на данъка по ГД в Д6 - прочетете Наредба Н-8 за реда и сроковете за подаване на декларации за осигурените лица и указанията към Д6 /има ги и в самата наредба/.
За декларирането на ГД - къде дали се декларира?
Щом ще се занимавате с ТРЗ, обезателно трябва да прочетете КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, Наредба  Н8, наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица..., наредбите за трудовия стаж, за почивките и отпуските, и т.н.
И какво като е отказал? Свидетели има ли?
В края на краищата  -пратете заповедта по пощата с обратна разписка. Има и вариант чрез нотариус, но не зная кавъв точно е реда.
При прекратяване на ТД по чл.71/1 работникът няма никаква защита. Заповедта е еднолично волеизявление на работодателя. Представянето на заповедта на работника има само уведомителен характер. Болничният не го защитава по никакъв начин.