Не може. Носите го.
Трябва и декларация за банкова сметка....
Поредно безумие, но какво да се прави...
Ааа, може регистрацията /и осигуряването!!/ като ЗП да прекрати и преди това :)
Не разбрах - това първи месец ли е, ще се приспада ли следващия месец или сте за реално връщане на ДДС?
Изискванията за отпускане на обезщенетие за безработица са:
1. Да има 9 месеца с осигурителни вноски за безработица /ТД, ДУ/ през последните 15 календарни месеца преди прекратяването на ТД.
2. Лицето да не е осигурено на друго основание - ЕТ, ЗП, свободна професия, друг ТД, ГД и т.н.
3. Лицето да не е пенсионер за стаж и възраст.

Регистрацията е до 7 работни дни след прекратяването на трудовия договор.

Ако се вмествате в тези точки и спазите срока за ретистрация - можете да получавате обезщетение за безработица.
За не забравите, че при осигуряването като ЗП няма осигуровки за безработица.
Възможно е, разбира се. Аз работя в word
А да сте чували някой да е глобен за пропуск да публикува?
Не само съм чувала, ами съм и виждала :))
Ама преди няколко години. Всичките, които зная че глобиха с по 2500 лв., бяха ЕТ с дейност. С и без ДДС, но не подлежащи на одит. И това - няколко месеца преди да отменят задължението за публикуване на техните отчети ... :no:
Тази точка не я ли отмениха?

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 7 от 2012 г.) при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;
10а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Да
Влезте в страницата на НАП и си изтеглете указанието за попълване на Д1 и Д6 в различните случаи.
Съгласна съм. Облагаем доход е и би трябвало да се посочи като такъв в Д1.
На практика обаче е невъзможно в Д1 да се попълнят САМО клетки от 29 до 34. 
Май е по-добре да не подавате Д1 за перода 1-6.05.
Няма как Д1 да е с 0 дни
А имате ли регситриран ТД?
Не. Има срок за подаване на декларация по чл.55
За проф.опит се взема САМО времето по ТД на същата или сходна длъжност. Ако майчинството е било по време на ТД - да, но когато е през време без ТД.... не мисля, че се включва.
1. Защо да се подава Д6?
2. Най-добре да си останат само СОЛ и да забравят за ДУ. ТД не е необходим.
3. не
Защо да трябва проверка? Просто трябва да оформите това "прехвърляне" на активите и пасивите. За активите може би ще трябва покупко-продажва, за работниците чл.123, а за пасивите - незная.
Ако старата фирма има някакви лицензи, тях едва ли можете да ги прехвърлите.
За регистрирането няма никакви ограничения :)
За упражняване на дейността може и да има. Зависи от дейността. И от съседите :)
И прочетете ДОПК относно адреса на седалището и адреса за кореспонденция. Не че е от съществено значение...
предполагам, че объркаването е станало от претоварване 

Едва ли :) По скоро е от невнимание в часовете по счетоводство :) Или от нечетене ...
Ами като от 40 ст. продажна цена извадите 20 ст. надценка, пак ще получите 20 ст. цена, по която да изпишете стоките :)
А това с процентите - явно ви се губят някои правила от математиката
Тръгнете по схемата Цена на придобиване Х, надценка У%, продажна цена Z= Х+У/100*Х или Z=(1+У/100)*Х. От тук Х=Z/(1+У/100). Няма начин да не получите 20 ст :)
След като всичко е купено по 20 ст, то на каква друга стойност искате да изписвате?
Имате две опции- да връчите на лицето предизвестие или директно да го освободите по чл.71  :thumbup:

Сега ще наддаваме ли?
Или ще гласуваме?
 :wink1: