Ако сте работила по трудов договор, задължени са били да Ви осигуряват за ОЗМ
когато имам осн тр.договор -на 8часа в фирма ААА  и сключа допълнителен ТД на 4 часа в фирма ВВВ но и двете фирми са с един и същ собственик мога ли да подпиша втория ТД който е на 4 часа по чл.111 от КТ.

Може. Аз и не виждам друг вариант.

И искам да попитам  при прекратяването на този допълнителен ТД -4часа  по кой член да напиша заповедта  за прекратяване чл.325 ли... той ще бъде случен за 5 дни.....
Може и по 325, може и по 328, може и на друго основание  - зависи от условията, желанията...

А това за 5-те дни не го разбрах
С предизвестие - по чл. 328. Във връзка с това прочетете и чл.333, чл.220 и чл.222, ал.1.
Без предизвестие - чл.331.

Няма да коментирам заигравките с преназначаване на нова длъжност и чл. 70 и 71 от КТ.
Например Дт Каса Кт Разчети със собственика
Ама това не при приключването, а преди касата да излезе на червено  ;)
При основния попълвате ТК и издавате УП3
Ако знаете, че продажната цена на даден продукт е формирана с 30% надценка, колко максимална отстъпка можете да дадете на клиент, за да не сте на загуба след продажбата?

Задачата е от учебниците по математика за началния курс.
Знаете продажната цена, знаете надценката като процент, търсите надценката в лв.
Приемаме, че себестойността /покупната цена/ на стоката е Х, надценката е 30%Х, уравнението е  Х+30/100 *Х=продажна цена
От тук себестойността е (продажната цена/1,30), а размера на надценката в левове е (продажната цена/1,30)*30/100 или 23% от продажната цена.
От там нататък - направете си сметка какви разходи покрива тази надценка и колко можете да отстъпите.
Ако имате 12 м. осигурителен стаж общо преди започване на майчинството  ще имате право на 2-те години.
След като договора е станал постоянен малко трудно ще Ви уволнят саво заради това, че сте бременна.

КТ
ЧЛ. 333 (5)  Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Това са въпросните основания:
Скрит текст :
Къде да я подава?
За някои предприятия е нужно да представят приложение към ГФО, за други ГФО съдържа само ОПР. Нито едно предприятие не е задължено да прилага счетоводната си политика към ГФО

Можете да прочетете тук:

НСС 1 - Представяне на Финансови Отчети
Скрит текст :
Закон за счетоводството
Скрит текст :
В НСИ - декларация за неактивно предприятие.
В НАП - Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако има други доходи. Ако няма доходи, различни от заплата по ТД - не подава.
В НАП  -годишна Д6, ако има някакви осигуровки през 2013
В ТР - нищо. Съмнявам се ЕТ-то да подлежи на одит.
Тъй като няма отработен пълен месец - няма обезщетение.
Първо - представя копие от решението на ТЕЛК пред работодателя, за да не удържа данъка поне през тази година.
Второ - за удържания данък през 2013 да вземе от работодателя служебна бележка за облагаемия доход и внесения данък, да подаде ГДД, като приложи тази бележка и да иска възстановянате на данъка.
За периодите преди 2013 не зная дали може да се оправят нещата. Логичното е пак да стане с ГДД, но срока за подаването й е минал и може да има глоби. Ако някой знае точната процедура - да сподели.
За да се възползвате от този член, трябва да имате доказателство, че нямате подходяща работа за този човек. Консултирайте се със СТМ.
До колкото разбрах - има ТЕЛК, няма пенсия. Така ли е?
Преди две години имах подобен случай - работникът беше минал на ТЕЛК. Преди ТЕЛКа имаше болнични за малко повече от 180 непрекъснато. След ТЕЛКа донесе болничен от ЛКК - продължение със същата диагноза. В болничния беше вписан номера на решението на ТЕЛК.
В резултат - този болничен беше платен /"Щом има посочено решение на ТЕЛК"/, а предходния беше върнат за корекция /не платиха дните над 180/
Не зная как е редно, но това е факт.
по месеци
Нищо, че не сте по ДДС. Пак издавате кредитно.
Добре сте се насочила. Само един съвет - не употребявайте изразите "да си пусна болничен" и "да изплащам дължимите осигурителни вноски на работодателя" пред външни лица :)
При мен няма нищо ново - както си вървят нещата, така са си. Няма нито нови задължения, нито новопоявило се надвнесено. Нещата са нулирани :)
Само дето си стои оня червения надпис за периодите преди единната сметка....  Защото нямам желание да оправям няколко стотинки с минала давност
Ама за Мтел ли става въпрос? Нали на всяка фактура има старото задължение и каква част от него е погасена? Хич не бих се занимавала.

Пък и тези бончета така бързо избеляват...
Във връзка с годишното приключване можете да поискате справка за задълженията от и към този доставчик.