А подали ли сте ГОД в НСИ?
Щом сте ЕТ, би трябвало първо да се "отчетете " в НСИ, после в НАП.
Не подава Д6.
Задълженията се формират от Д7. А как се отразяват ЗОВ за довнасяне, не мога да кажа. Явно системата си взема нещо от ГДД.
То от това довнасяне няма никаква полза, само за едното спазване на закона и ... за пълне е на бюджета на НЗОК💨
Тези ౩000 лева за какъв период се отнасят? Ако са за по-малко от 6 месеца, би трябвало възложителя да внесе осигуровки. Ако са за по-дълъг срок - от сумата вадите НПР и остатъка разпределяте по равно през месеците, през които е работено. В Т2 попълвате колони 4, 5, 6 и 7. След това т.1 и 2 под таблицата. Осигуровките от цялата година и тези за довнасяне попълвате в т.8 и 9 на приложение 3. После следвате декларацията.
И аз така бих го тълкувала. Особено ако аз съм продавача :)
Да разширя малко въпроса Ви: ако сумата от двете продажби надвишава 50000, трябва ли регистрация по ДДС?
8% върху дохода, опрделен в ЗБДОО 2017, според дохохите от 2015 г. Иначе казано - продължава да внася същите ЗОВ, каквито е внасял през м.01. и 02.2017.
Декларира се с Д1.
1. Да
2. Да, но вижте пак приложението
3. Това е възможно само ако лицето е пенсионер, не е пожелало да се осигурява за пенсия и месечния доход по ГД - НПР е над МРЗ. Във всички други случаи или са всички  осигуровки или никакви. Е, ако е нещо, свързано с авторски права.... там не съм наясно
Много зависи това "В края на октомври сключва трудов договор" какво значи. Ако ТД е сключен през м. 10, а работата по договора е започнала след 01.11. - няма проблем.
Ако ГД е до 15.10., а работата по ТД е започнала на 20.10., се водите осигурени на друго основание през съответния месец и по ГД трябва да има осигуровки
Вижте това указание. Обърнете внимание на т.V,  първи пример.  Осoбено  на шестото изречение
Не. Фирмата наемател ще Ви издаде СИС за платения наем. Независимо, че сте СОЛ.
След като имотът е СИО, ще трябва да издадат СИС и на двамата собственика.
Не мога да разбера сметките, които правите. Много усукани ми се струват...
С уговорката, че не съм наясно с отпуските на учителите, ще Ви отговора по принцип: Щом за една календарна година Ви се полагат 48 дни отпуск, то за 8 месеца /предполага се, че договорът Ви ще бъде прекратен към 05.09.2017/ Ви се полагат (48:12)х8= 32 дни. От там нататък Вие трябва да си знаете какво сте ползвали през 2017 през разните ваканции, какво имате да ползвате от 2016 и т.н.
Ако смятате, че има някаква грешка, най-добре е да поискате информация в канцеларията, счетоводството или от лицето, което се занимава с отпуските.
Здравейте!

Имам въпрос относно попълване на Част IV, Приложение 3 от ГДД за доходите с код 306 - доходи от упражняване на свободна професия за лице, регистрирано като самоосигуряващо се. В тази част следва да се попълни доходът, на който се е осигурявало лицето през годината (напр. минимален за миналата - 420 лв), или реалният доход? Попълва ли се нещо, ако изобщо няма реализиран доход?

В ГДД се попълват почучените през годината доходи, пждлижащи на данъчно облагане.
Ако нямате получен доход - не попълвате нищо.
Отделен въпрос е на какво основание сте се самоосигурявали, след като нямате дейност. Или имате дейност, но нямате доход през 2016?
1, 2, 3 - да
4. може и с молба и без молба
5 24,04,2017
6. УП3 ако е бил на непълно pаботно вpеме. УП2 може да не се издава
7.да. Обикновено се издава по-късно когато се платят заплатите и се удъpжи данъка
8. 23.04
Е чак лишени от граждански права, мисля че са лишени само от свобода. И защо да могат да работят от затвора, пък да не могат да си управляват дружествата?

Представете си следната ситуация: Уговаряте сделка с някакво дружество. Стига се до подписване на договор и от дружеството Ви молят да изчакате два-три дни, защото управителят може да подписва само в дните за свиждане.  :no:
Като няма доходи, подлежащи на облагане и деклариране, защо да подава ГДД?
По чл.50 няма "декларация без дейност"
Отговорът е "не", но за да стане по-ясно бихте ли казали каква е целта на въпроса?

Междувременно сте писали.
Да се поясня: Ако сте ЗП - физическо лице и сте избрали доходите Ви да се облагат с приспадане на НПР /40%, 60%/ - няма значение дали ще отчитате разход или не.
Ако сте ЗП - ФЛ и сте избрали да се облагате по чл. 29а /като ЕТ/ - това, което плащате на работника ще е разход, а Вашият доход ще бъде печалбата след данъчното облагане.
Ако сте ЕООД или ООД, регистрирано като ЗП /не зная дали такова нещо има/, тогава може да си плащате за личния труд и да минава за разход на фирмата.
Пенсионер по ГД може да се осигурява за пенсия само ако доходът по този ГД подлежи на осигуряване. При единствен доход от ГД за месеца с доход след НПР в размер до 460 лв не подлежи на осигуряване. Нито по желание, нито без желание.
Ако в ООДто само ще управлява и няма да върши друго, няма да има проблем и при ТД и при ДУ. Няма да трябва да довнася осигуровки. При ТД на 4 часа има една особеност - трябва да е на работното си място от... до... (работното време трябва да е посочено в ТД) . При проверка ще има проблем както ако не е на работа през това време, така и ако е на работа извън работното време. При ДУ няма работно време - работи, когато е нужно.
Ако върши и друго в ООДто (продава, шие, проектира, шофира служебния камион...) трябва да се осигурява/ самоосигурява и за тази си дейност.