ДС не е със срок на изпитване, няма допълнителни изисквания, на които да не  отговаря лицето, професионалния стаж се зачита. Мотиви - освен че не му харесва името, друго не изтъква като причина
Значи няма проблем :)

Ако не е тайна за какви длъжности става въпрос?
Аз бих добавила и още въпроси:
- в новата ДХ има ли допълнителни изисквания, на които лицето не отговаря?
- какво става с професионалния стаж?
- какви са мотивите на работника?
Ами аз съм описала за цялата година има 4 месеца работени на МРЗ, защото е нискоквалифициран труда.

Облекчението е до размера на дохода /общия годишен облагаем доход/
Какъв е проблемът и при вас да си получи сумата в пълен размер ?

Проблем ще е , ако облагаемият му доход за годината е под 2000 или 2200 лв.

ПП Предполагам, без да съм сигурна, че в общия годишен доход трябва да се включи и дохода при предходния работодател
на 420
не зависи от часовете
Ако това е преди болничния, представете пред настоящия си работодател нужните документи /трудова книжка, УП.../ и той ще коригира приложение 15
173 работни дни трудов стаж При 8-часов работен ден? И преди болничния?
следва да си доплатте за ЗО  за периода 13,11.15-30.11,2015
Не трябва цялата осигурителна вноска  в размер на 16,80 лева, а само 9,60 за 12 работни дни
Да не забравите до 25.12 да подадете декларация обр.7. Подава се в НАП по лична карта
Хм, не може... попаднали сме на някоя лелка с недоволство от живота.
Пускате едно заявление в деловоството, че да видим как ще ви откажат - или ако ви откажат, на какво ще се обосноват.

Аз пък смятам, че наистина не може да се коригира подадена ОКД5 в частта за избор на осигурителните случаи.  За тази процедура си има срок в началото на годината.
Питах в данъчното, но казаха, че не може.

:hmmm: Хайде де

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Чл. 6а. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. ...
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Значи Д1 за 2015 спокойно могат да се коригират до 30.04.2016 без проблем. То и след това може, но с предписание от НОИ. Ако не коригирате сега, при заверка на осигурителната книжка със сигурност ще се стигне до предписание.
Служебни функции - избор на задължено лице - добави
Не става ли?
Посъветваха ме да го прекратя по чл.325, но той е в срок за изпитване..така че чл.71 бил идеален вариант, за да не си създаваме неприятности. След това ако иска работодателя да го съди за кражбата.

А в ТД вписан ли е срок на изпитване?
 какъв документ да се прекрати ДУК. - с какъвто е счлючен или по какъв начин в самия ДУ е предвидено прекратяването му.  Задължително в писмена форма. Може да го наречете Анекс, Добавък, допълнително споразумение към Договора за управление. Съдържание: Страните по договора се споразумяха да прекратят действието на ДУ считано от...
Къде трябва да се обяви и в какъв срок? - ако при сключването е вписан в ТР, сега ще трябва да впишете и прекратяването. Иначе - чрез последен ден в осигуряване, посочен в Д1
Делиш сумите, но пропорционално на работните дни
Не бъркайте УчителскиПФ с Универсален ПФ. Като СОЛ правите вноски в УПФ, а не в УчПФ. УПФ е с отделна сметка и параграф.
Значи - не може с едно платежно
След като е подал Окд-то на високия процент, не мисля, че ще му признаят осигуровките на ниския, дори да прави корекции на Д1.
Моят съвет е да си довнесе осигуровките и през януари 2016 да подаде Окд на ниския процент

Аз точно това имах предвид - ако Д1 е подавана на ниския процент, ще трябва да се коригира с високия и да се довнесе разликата
Лихви върху невнесените вноски, корекции на Д1...
Ако се разболее - нямаа му платят балничния...
Щом веднъж е вземала лайчинство, значи има нужните 12 месеца с осиг.стаж. Сега и трябва поне един отработен ден на трудов договор преди 45-дневния болничен.
За размера на осигуровките можете да прочетете в КСО. За Д1 и Д6 - в съответната наредба.
И като разглеждате КСО - обърнете внимание дали в чл.4 няма изискване да се самоосигурявате.