Закон за статистика,  чл.20, ал.3 Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.

Та: ЗП, ФЛ по чл. 26, ал.7, свободни професии.... и всички други ФЛ, които осъществяват стопанска дейност
Това е като задължение към НСИ. По ЗДДФЛ не всички са длъжни да вписват вх.номер от НСИ в ГДД
Достатъчно е в т.3 да попълните обкия осигурителен доход за месеца (ТД+ГД) без настоящия. Това е важно за да не се надвиши максимума за месеца.
Ако искате може да разделите ТД в т.2, останалото в т.3. Най-добре питайте възложителя по ГД как точно си представя попълването

ПП Предполагам знаете, че осигурителния доход по ГД е брутната сума, намалена с НПР
По всеки член, различен от 325, ал.1, т.1 и 2, чл.326, 331 и дисциплинарно уволнение.
Е, чл.328, ал.1, т.1, 2 и 3 не бих ползвала, щом ще назначавате друг.
Най-удобно е 71, ако е приложим
В началото на ЗДДФЛ пише, че ДЗЛ са тези, които са били 183 дни в България, икономическите интереси са им тук и т.н. Погледнене как точно е записано
Отчетите кога са съставени? Кога са подписани от управителя? Кога са приети от собственкка(ците)?
Е, който е бил управител към момента на подписването - този. Който е бил собственик съм момента на приемане - този. Който е собственик и/или управител към момента на подавяне на  ГДД -този. И т.н.
За майчинството няма проблем. 12-те месеца явно вече ги имате, щом сте били с отпуск по майчинство. Е, ако този месец влезе в 24-месечния период за изчисляване на новото майчинство, за него ще се смята върху 933 лв (ако не бъркам - върху обезщетението по чл.222,ал.1 няма осигуровки за ОЗМ).
За борсата: Вие регистрирахте ли се вече? Отпуснато ли Ви е обезщетение?
 разход по банка ... само касов бон
?!?
Няма опция за осъществяване на каквато и да е трудова и търговска дейност без осигуряване. Нито без данъци.
Единствения вариант: спиране на дейност (и осигуряване) когато няма поръчки и възобновяване, когато има
Доколкото познавам Кодекса на труда, в него не се предвижда възможност за прехвърляне на трудови задължения от работник (служител) на трето лице
Как може да стане: работодателят да наеме друго лице, което да върши част от Вашата работа (на трудов договор или ако работата позволява - на граждански договор). Тъй като Вашите задължения ще намалеят, много вероятно е и заплатата Ви да бъде намалена
попълването на таблици 1 и 2 трябва ли да започне от юни?  - да
Според Вас, трябва ли да изтрия подадените данни за гражданския договор? - според мен -да. Поне за нуждите на Т1 и Т2. Този допод не е доход на лицето в качеството му на СОЛ
Попрегледах какво пише в нета за този "Срок на договора". Отговорите са точно три типа:
- датата, на която срокът на договора изтича /цитат от наредбата/
- последен работен ден по договора, защото тогава изтича договора
- първи неработен ден, защото така (ще) пише в заповедта за прекратяване и в ТК
Съотношението на отговорите е 10:1:1
Аз също залагам на 01.08. - първия ден без договор.
целта беше да използвам изкараните пари за лични средства.
Ей това не може да стане без плащане на данъци.

Цитат
  и се оказало, че това било често задаван въпрос (и всеки с различен отговор )
Отговорите не са различни - варантите са различни, условията са различни, възможностите за такива преводи не са малко :)
Слушайте Вашето си счети. То най-добре знае какво точно става във Вашето ЕООД.
Както посочи колегата p.zhekovasky-k.bg - никъде не пише основен или допълнителен ТД.  Важното е, че се плаща само един път - на едното място. Предполагам, че за работника е в интерес да си потърси обезщетението там, където има по-висока заплата.
ме освобождават тъй като не са доволни от мен след 3 месеца от назначаването ми - това си звучи като чл. 71
по кой член не трябва да се съгласявам да подписвам - чл. 325, ал. 1, т. 1 /взаимно съгласие/ и 331 /срещу 4 заплати/. Също и 326, но не мисля, че ще Ви го предложат
При възможност да се ползва 71, не виждам смисъл да Ви предлагат 325/1/1
И в заповедта задължително да пише "по инициатива на работодателя".
 
 
Не само че не е нужно, но и не трябва. Обаче може да имате задължение за подаване на декларация 1. Говорете с Вашия счетоводител!!!
Остава само въпросът дали това няма да се брои като вид разход и да се искат обяснения/документи, понеже самата дейност е фрийланс във Fiverr
За разход едва ли ще се брои, но е много вероятно да се окаже, че дължите някакви данъци върху тази сума. Точно за това първо разговаряйте с Вашия счетоводител. Има много варианти
След като ще превеждате ОТ фирмената сметка, а тя е в Банка ДСК - попитайте в банката дали технически има възможност за такива прехвърляния /преводи/.
А счетоводителя си попитайте дали имате основание да го правите и при какви условия
Цялата тази теория я знам :)
Въпросът е: Какво ще посочите в какво ще посочите в ОКД5 за упражнявана дейност? Ако се подава на хартия може и да се запише "дейност по чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ", но при подаване по електронен път в падащото меню няма тази опция за избор.
Явно трябва да се регистрират първо в Агенцията по вписванията, трябва да има вариант да им дадат Булстат - със сигурност трябва да се регистрират, но какво ще е основанието?
И как практически може да стане това със задна дата?

ПП Още не мога да отворя линка, който сте публикували, но продължавам да опитвам
До сега не съм имала вземано-давано с лица, които са  търговци по смисъла на ТЗ, но не са регистрирани като ЕТ /чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ /. Според КСО са длъжни да се осигуряват като СОЛ /чл.4, ал.3, т.2/. Това е ясно. Никак не ми е ясно обаче как точно на практика става това осигуряване? Никъде не съм видяла че са длъжни да подават само Д6-13. Като СОЛ би трябвало да подават и месечна Д1. Да, ама как? За да подавате Д1 трябва да са регистрирани като СОЛ /декларация ОКД5/, за да подадат ОКД5 трябва да имат някакво основание за това - някаква регистрация в ТР или БУЛСТАТ. Проверих, че  при подаване на  ОКД5 няма основание "Упражнявам дейност като ФЛ по чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ".
Моля да споделите: на какво основание се извършва регистрация в БУЛСТАТ? На какво основание /каква дейност/ се подава ОКД5?
Като се има предвид, че обикновено се сещаме за тези неща в последствие /едва при подаване на ГДД/ - кога подавате ОКД5? Подавате ли Д1 със задна дата?
Ще се радвам на всяка полезна информация и споделен опит.