През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? . Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? В Т1 и Т2 съм включила само доходите с код 306. Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
На първо четене:
Имате доходи от свободно професия,  значи трябва да сте регистрирани кано СОЛ. Трябва да попълните таблици 1 и 2 и резултатът за довнасяне да се нанесе в клетката, отметната с молив на първата снимка
минималната  заплата за март си е  старата -  650лв.
Дали ще  се изплащат от утре във Вашето предприятие, дали от днес или на 30.04. - това няма как да знаем. :)
Не се надявам, ама как да постъпя? Мисля да пробвам с прилагане на декларация от служителката за отказ от откриване на банкова сметка към досието с болничните.
Така няма да стане. Без сметка няма да приемат болничния. Catch-22 е дала добър съвет.
 а по-скоро да си направят опция в сайта, че сметка не е необходима до 3 дни болничен!
Това "по-скоро" го чакаме от 7-8 години :), така че не се надявайте :)
Личи си, че скоро сте започнали дейност и още не сте подавали годишна данъчна декларация :) Като дойде време да плащате 15 процента данък + осигуровки върху цялата печалба, тогава ще Ви питам колко сте икономисали от консултацията със счетоводител :) Защото това "да се регистрирате в НАП като самоосигуряващо се лице" не е само опция, а задължение на всяко физическо лице, което упражнява търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ . Е, то и ако е регистрирано като ЕТ е все същото
Това, че сте изявили желание за регистрация по ДДС още нищо не значи. Тепърва ще Ви се обадят от НАП (по имейла, който сте посочили), ще Ви кажат какви документи и справки трябва да им занесете, после ще Ви регистрират.
Между другото - един от изискваните документи е договор със счетоводител.
Декларацията за ЕТ е приложение към ГДД на ФЛ. Отстъпката е една за целия дължим данък
И сега в системата си стоят като срочни, но това не е от голямо значение.
Само човекът да не тръгне да тегли кредит, че в банките въобще не са чували за чл.69 и си искат ТД да е посочен като безсрочен. :)
А как се е осигурявало до момента на заболяването?
Очаквате всичко, което може да се очаква при ревизия. Освен това - да си подготвите обяснение на въпроса защо сте наели точно това лице? Защо като толкова Ви е трябвало работник, не сте назначили заместник? И такива подобни. Проверете си присъствените форми, разговаряйте с другите работници и ги убедете, че са виждали жената на работа през съответния период. Пък и тя да понаучи нещо за колегите си.  Нищо страшно :)
И "да", ще трябва да чака края на ревизията.
Май най-добре е нещо средно между отделни ДМА и  инвентар по сметка 302   :wink1: в зависимост от стойността на всяко нещо и възможността за последващо ползване, продаване, бракуване и/или преместване на друго място.
Наистина е добре всеки актив /ДМА или инвентар/ да бъде отнесен към конкретния апартамент и да се признава като разход чрез амортизация или при бракуването/продаването.
Смятам, че въпросите, трябват ли ми разходи сега не са уместни. Не е допустимо още при покупката да признаем за разход столове, маси, печки, хладилници  и др. само защото са под 700 лв, при положение, че ще се ползват по-дълъг период. Още повече, че самата експлоатация още не е започнала.
Според мен /без да съм 100% сигурна/ по ЕГН, ако попадате тук: Чл. 55, ал.2 Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
По новия БУЛСТАТ, ако попадате тук: чл.55, ал.1 ... самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон...

При свободна професия и двете са възможни :)
Няма ли някакъв вариант, да си платиш 2 месеца и за да получиш това обезщетение? Както е здравното например -  пускаш си декларация плащаш и си осигурен.
Има - корекция на Д1, увеличение на Д6, промяна във ведомостта за заплати, промяна в присъствената форма, и т.н. незаконни или полузаконни неща. Но всичко това не и след отказа на НОИ
А когато лицето/пенсионер  има и ТЕЛК дължи ли се ДОД?

В СИС си пише:
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв

Това, че е пенсионер не е меродавно. Важното е дали има и друг осигурителен доход през месеца. Ако е "просто пенсионер" и няма други доходи, освен пенсията - да, така е, както сте го написали.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)

§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни
.

През 2021 г. беше същото, само че не ми се търси.

Това, което касае обезщетението за безработица е в чл. 54а, ал. 2, т.3. За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето: ...на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Ако тези допълнителни 60 р.д. неплатен отпуск са решаващи за достигането на 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица, няма смисъл да обжалвате.
Когато нещата се променят на парче, така става. промяната е само за осиг.стаж за пенсия, не и в членовете за безработица
трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 няма начин да стане безсрочен. Освен ако преди майчинството не си е свършила работата и ще я чакате 2-3 години да си довърши :)
Освен това срока на изпитване "не тече" докато лицето е в болничен, отпуск или друго отсъствие