Трябва ли да се върна по майчинство за отглеждане на дете до 2г преди да изляза в 45 дневния болничен?

Не е нужно. Пък ако и здравето Ви не го позволява - изобщо не трябва да го правите

ПП. А през 2021 как беше определено майчинството за второто дете?
СОЛ с личен труд, не подава декл. Обр.1, плаща данък по ЗДДФЛ и подава декл. Обр. 6 всеки месец. Полученото възнаграждение минава за разход на фирмата. Ако е избрал ТВ  710 лв., плаща данък 71 лв. и получава 639 лв. Правилно ли съм разбрала ?

Заплащането на личния труд не е задължително.
Вярно, майчинството се изчислява от средния осигурителен доход 24 месеца назад, но:
1. За периодите без осигуровки се взема минималната работна заплата, а тя е съизмерима, дори от 01.01.2023 е по-висока от минималния осиг.доход на самоосигуряващите лица.
2. Майчинството не може да е под МРЗ, така че и при минимално осигуряване ще вземате по 780 лв на месец

Важното е в деня преди да започне 45-дневния болничен:
- да сте осигурена за общо заболяване и майчинство (високия процент)
- да имате 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ.
С оглед факта, че бебето не се съобразява с нашите сметки, добре е осигуряването да започне поотрано. Ако не успеете да съберете 12 месеца стаж, проблемът е по-малък - плащането на майчинството ще започне като съберете 12 м.

Най-добре е да се свържете със счетоводител. Той ще Ви отговори подробно на въпросите, ще Ви съдейства за регистриране на фирма или свободна професия, ще Ви каже какви декларации трябва да попълвате и подавате, какви срокове да спазвате, каква информация може да получите от НОИ и НАП и по какъв начин и т.н.
И след прекратяване на ДУКа е илал право на обезщетение. Вярно на минималното, но все пак право. Е, не трябва да е пенсионер по стаж и възраст и не трябва да е осигурен на друго основание.
При прекратяване на ТД в срока на изпитване по инициатива на работодателя обезщетението за безработица ще е по-благопроятно. Теоретично работа по новия ТД може да е само 1 ден, но на практика при по-късите срокове (под месеца, месец и половина) правят проверки
Осигурените по чл.40, ал.5 от ЗЗО не подават Д1 и Д6, колега
Автомобилът с регистрация  (с номера) ли е? Ако "за" - покупко-продажба с нотариален договор. Ако е бракуван и отписан от КАТ (върнати номера), то проучете на кого може да го продавате. Имам някакъв спомен, че бракуван автомобил се третира като отпадък и може да се продаде само на фирма с лиценз за изкупуване на вторични суровини.

Няма начин сума над 10000 да мине по касов път по документи (законово, а не "под масата"). И не става въпрос за отделни плащания, а за стойността на сделката като цяло.
Няма доход, но дължи осигуровки :)
И то като СОЛ по смисъла на КСО, а не като СОЛ по смисъла на ЗЗО
На трудовия стаж няма да се отрази, защото 1 р.д. на 4 часа се зачита за 1 р.д. трудов стаж. Въпросът е за какво ма значение трудовия стаж - за самочувствие, за добавка за професионален опит...?
За пенсия е важен осигурителния стаж. Щом по ДУ се осигурява - вече си има "пълен" стаж.
Явно проблема е в софтуера, който ползвате. Или в настройките, които сте задали.  Няма начин, нещо, плетено през м.12.2021 да влезе в справката за 2022.
Крайно време е и разработващите програмите, и счетоводителите, които ги ползват , да започнат да правят разлика между "платено през" и "платено, което се отнася за"

ПП Не е ли малко късно за справка по чл. 73?
А Вие възстановихте ли тези 450 лв?
Потвърждавам.
Но не нося отговорност за думите си .
Вие знаете какво е правила счетоводната кантора за Вас. Правете го същото. Не е невъзможно. Успех!
 бих искал да знам какво да очаквам и дали има някакъв риск от данъчно законодателство със задна дата

Ако този текст не мине, възможно ли е да решат например да вдигнат данъка от 10% на 20% за всички през 2023 г. или е твърде късно?

Съвсем възможно е законът да бъде променен със задна дата. И няма да е за първи път.
Дали ставката на данъка за 2023 може да се завиши по средата на годината - не би трябвало, но не е невъзможно.
Да решиш да правиш бизнес в България трябва винаги да си готов за промени в законите, за отмяната им, за нова промяна, за неясни или двусмислени текстове и още по-двусмислени указания. Е, някой свикват :)
Да, важи и за ЕТ и някои ФЛ /тези, които упражняват търговска дейност и ЗП, избрали да се облагат по чл.29а/:

§ 31а (2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:...
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


ЗДДФЛ, чл. 51, ал.1  Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а,....

Азансови вноски не дължат само фирмите, регистрирани през 2023 и ЕТ и ФЛ, започнали дейност през 2023

§ 31д (5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
Не ми стана ясно:
1.  как ще се правят изчисленията, ако през периода 2018 - 2021 има години със загуба. Пример:
2018 - загуба 1000 лв
2019 - печалба 2000 лв
2020 - загуба 1500 лв
2021 - загуба 500 лв
2022 - печалба 800 лв
2.  солидарната вноска трябва да се прави от всички данъчнозъдължени лица, които се облагат по ЗКПО, независимо дали са задължени да правят авансови вноски по чл. 83. Така ли?
3. Тези солидарни /с кого?!?/ вноски само за периода юли - декември 2023 ли ще се правят или от 07.2023 до второ пришествие?
4. Тази солидарна вноска не зависи от финансовия резултат за 2023. Т.е. - може през 2023 да си на загуба или да си спрял дейност - пак дължиш авансови вноски на база печалбите от 2018 - 2022. Така ли?

Освен това името на управителя по ДУ (не самият ДУ) подлежи на вписване в ТР.

Фирмата продължава ли да работи?

Помислете, ако бъдещата майка спре дейност като СОЛ, дали ще има право на болнични
КСО, чл. 40, ал. 5
Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение
Ако през този месец с 21 р.д. беше работил по ТД би трябвало да получи брутна заплата съгласно ТД /вкл. всички месечни надбавки/ 2100 лв. За трите дни (2100:21)*3*70%
определя се от среднодневното възнаграждение за месеца,през който започва болничния.
Напр. при 20 р.д. в месеца 15 са отработени и 5 болнични. Възнаграждение за 15-те дни 1500 лв /как ще го о пределите си е Ваша работа/, за трите дни от работодател /1500:15/*3*70%.
Ако първият ден от болничния е в един месец, а другите два в следващ - за първия ден болничен определяте обезщетението по горната схема. За останалите два - същото като за първия ден, независимо че следващия месец е с различен брой дни или различна заплата
Не може. След като не е собственик (съдружник) не може да е СОЛ. Може да управлява само по ДУ или по ТД
Ако месечно е под минималния осигурителен доход - нищо не се прави.
Е, чак нищо ... Не трябва ли да попълни Т2, независимо че няма да довнася?