Не, не дължи.
Дори и ако в двете ЕООДта си плаща по 300 лв за личния труд, а се осигурява само в едното върху 610, то при годишното изравняване няма да ДОвнася осигуровки.
Майчинството е обезщетение,  а не облагаем доход и няма място в декларацията по чл.50.

Понеже питахте: периодът на майчинството се зачита за  осигурителен стаж при пенсиониране. Само че не си представяйте, че като работите (или ползвате майчинство) по трудов договор и същевременно работите (или ползвате майчинство) като самоосигуряващо се лице, то един календарен месец ще се зачита за два при пенсиониране. Не, ще си се зачита за един. Само дето осигурителния доход ще е по-висок.
Изравняването не е по дружества, а общо за доходите па ФЛ като СОЛ.
Самоосигуряването е един път на едно ФЛ, независимо на колко основания подлежи на самоосигуряване
Изравняването е общо за доходите на ФЛ като СОЛ, а не е по дружества и/или основания за самоосигуряване.
Наименованието на клетка 19  е "Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103" По ясно от това?
А лихвите за закъснели осигуровки от заплатата на работника ли ги удържате? Те нямат място в справката по чл. 73, ал.6

Между другото: Днес има нови актуализации на програмите на НАП за Д1/Д6 и за ДДС
 от НАП искат осигуровки за всяко поотделно до достигане на максималния осигурителен доход??
Точно това ли поискаха или Вие така го разбрахте?
Лицето е длъжно да подаде ОКД5 за започването на дейност на трите места, само в една от декларациите посочи и избрания начин на осигуряване. Само на посоченото основание прави осиг.вноски минимум върху 610 лв, а в края на годината прави годишно изравняване на осиг.доход на база на общия доход на СОЛа на всичките основания /може да не са само три - може да има и ГД например /
Да си призная не мога да схвана каква е целта на "гимнастиката"?
За да коригират по-малко? Може би :)

От въпроса разбрах следното:
- през м.12 лицето е получило обезщетение по чл.222/1, върху което са дължими/внесени осигуровки съгласно КСО. Значи през м.12 лицето е осигурено на друго основание през м.12
- през м.12 работи по ГД.  Съгласно чл.4, ал.3, т.6 от КСО върху възнаграждението по ГД се дължат осигуровки  независимо от сумата.

Периодът, през който лицето работи по ГД, възниква основание за задължително осигуряване и на основание  трябва да се спре плащането на обезщетението за безработица. Лицето трябва да уведоми НОИ в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 54д, ал.1, т.1 /виж чл. 54д, ал.3/ За настъпване на обстоятелства се счита началото на работа по ГД /обикновено е датата на сключване/, а не датата на плащане.
Най-правилно е с прекратяване, сключване на нов и уведомления към НАП.
Може би ще стане и с ДС + уведомление към НАП, но не съм убедена
Щом няма друг осигурителен доход през месеца, през два ГД за 150 лв общо, не се дължат осигуровки. Не се подава Д1 и Д6.
Ако ТЕЛКа е 50% и над 50%, няма и данък. Не се подава Д55
При плащането издавате СИС, а догодина - справка по чл. 73/1. Изпълнителят си подава ГДД, независимо че няма данък
А този пенсионер има ли друг осиг.доход през месеца?
Регистриран ли е като СОЛ?
Щом е по ДУ - всички осигуровки върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител.
Д1 като за ДУ
Има възможност да почнете и от 436, ако желаете.
Колкото до програмите: наистина не бива да позволяват да се променят номерата, защото може да стане дублиране, пропускане или друго объркване. Повечето програми в началото питат от кой номер ще почнете. И тук пишете каквото искате.
За избора се доверете на счетоводителя си. Настоящия. Той е запознат с дейността Ви, клиентите Ви, касови апарат и т. н.
Може да ползвате и програмата в този форум. Всичко останало ще е реклама или анти реклама.
А ЗП физическо или юридическо лице е?
Имотът, който се отдава под наем, чия собственост е? На ФЛ?
Регистрацията на ЗП по ДДС, регистрация на ФЛ ли е, или на ЮЛ?

От въпроса Ви предполагам, че питате за ЗП-ФЛ. Ако е така - продължават да издават СИС при плащането, а ФЛ начислява ДДС
Ако е получил доход за личен труд само един месец в размер на 600 лв, а са внасяни осигуровки 10 месеца за обща сума около 1550 лв, то какви осигуровки  би трябвало да се приспаднат в справка 73/6:
- 155 лв, колкото е вноската, приспадната за единствения месец с личен труд
- 600 лв - частта от всички  осигуровки до размера на дохода
- всичките 1550 лв и да излезе на "минус". От къде да знам дали няма някакъв друг доход като СОЛ по ГД в друга фирма и от там да може да си приспада в ГДД?

Колебая се между първото и второто. Третото ми идва в повече.... Ама знам ли....
Защо внасяте само здравни осигуровки? Нали сте "млад земеделски производител "? Или сте пенсионер?
Няма как да се зачете годината за стаж за пенсия, след като нямате осигуровки за пенсия. /Е, нали работите на трудов договор - там ще си трупате стаж за пенсия/.
В годишната данъчна декларация задължително трябва да декларирате всички помощи, субсидии и плащания, които сте получили през годината като земеделски производител.  И да платите данък. В НАП получават информация от ДФЗ и при разминаване ще Ви потърсят за обяснение и/или санкция.
В годишната данъчна декларация трябва да обявите и доходите и внесения данък  по трудов договор. Както и всички други доходи, получени през годината.
Първо проверете в голямата папка дали има папки от 2016-2019 г.
След като откопирате цялата папка, направете актуализация на програмата.  Дори и на стария компютър да сте ползвали последната версия.  Стартирайте програмата с иконата, която се появява с новата актуализация.
Извинявам се!
Това не съм го видяла. Или не съм го запомнила