Много неща са възможни. Включително и да не плащате ДОД (впрочем сега се казва ДДФЛ).
Дали можете сам/а да си водите счетоводството само Вие си знаете.  Или можете, или не. Или четете и се учите. Препоръчвам Ви последното.
А данък върху доходите плащате само когато имате доход. Ако нямате облагаем доход, не плащате данък.
Освен това много важно е да проумеете, че целия 7оход на фирмата не е облагаем дохо и че дохода/печалбата на фирмата не са соход/печалвба на физическото лице - собственик. Ако не може да го схванете, по-добре не се се опитвайте да се самообслужвате.
Прави са от НОИ. Вижте чл.54м от КСО.
Това, че АВАНСОВО сте внасяли осигуровки върху по-висок осигурителен доход  все още нищо не значи. В годишната данъчна декларация е трябвало да направите изравняване на осиг.доход на базата на реалния и да поискате възстановяване или прихващане на недължимо внесените суми. Между другото: и пенсията (някога) ще бъде изчислена върху минималния праг, а не според недължимо направените вноски.
Добре би било да смените и счетоводителя си, щом не е Ви е обяснил тези (елементарни) неща.
В Наредба Н8 изрично е записано, че НЕ се подава Д1 на СОЛ без ОЗМ, ако другаде е осигурен на максимума.
Ако има взаимно съгласие - "късат" предизвестието и прилагат 325/1/1.
Ако работникът желае да си отработи предизвестието, а работодателят иска да прекрати договора по-рано - трябва да плати обезщетение за остатъка от предизвестието. Тогава основанието е чл.326
Докторът още не е подал справката. Вие си подавайте спокойно.
  :good:
Възнаграждението за личен труд не се лимитира нито отдолу, нито отгоре.
Може да е и 5 лв месечно. Осигуровките, обаче, трябва да са поне въгху 560 (610 след 01.012020)

Между другото : и заплатите на работниците не се лимитира от МОД, а от МРЗ. Съвсем законно е при длъжност с МОД 1000, заплатата да е 560, а осигуровките върху 1000. В случая осиг. доход за пенсия, болничен, безработица и т.н. ще е 1000, а обезщетенията по КТ ще са върху 560.
Виж това:
https://www.tita.bg/page/314
Малко е старичко, но не помня да е променяно
Сл.бележка включва всичко, което е платено при този работодател през 2019 г. Това значи, че включва и заплатата /вкл.бонуси и др/, която се отнася за м.12.2018 щом е платена през м.01.2019. Включва и заплатите, бонусите и обезщетенията, отнасящи се за м.10, платени след това
А за м.12.2018 каква е заплатата Ви? Кога е платена - през м.12.2018 или през 01.2019? Нещо друго от минали години да Ви е плащано през 2019?

Тук само може да гадаем. За точна информация попитайте бившия работодател.
Обикновено решенията на ОС се записват в протокола от събранието. :)
Няма значение как ще го наречете, важно е да има съгласието на съдружниците, да е  описан труда, който ще се плаща и възнаграждението. Може и договор да е, може и ГД - все тая. Аз лично предпочитам 'решение'
Е, и?
Първо: предполагам, че става дума за управител, че който е съдружник/собственик и се самоосигурява именно като съдружник, а не като управител по ДУ.
Второ: предполагам, че става въпрос за дужеството, чрез което е избрал да се самоосигурява, независимо че в определен момент реално не внася осигуровки, защото е достигнал месечния максимум.
Трето: в наредба Н8 ясно е посочено, че в подобни случаи не се посава Д1 само ако самоосигуряването е без ОЗМ.
До тук не виждам никакво противоречие.
Аз пък имам такъв въпрос:
Имам три фирми с /почти/ еднакъв предмет на дейност. ООД1 е със съдружници Иван и Стоян. ЕООД2 е със собственик Петър. ООД2 е със съдружници  Иван и Петър. ЕООД1 и ООД2 са с едно и също седалище. ООД1 и ЕООД1 имат един и същ офис. Трите фирми работят едновременно. ООД1 е регистрирана по ЗДДС.  ООД 2 и ЕООД 1 са с годишни обороти по около 30-40 хил.лв. всяка. Та: тия две фирми попадат ли в новите постановки за задължителна регистрация?
Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Евентуално КСО.
Нищо не искам да постигна (от осиг. точка), но би било добре да избегна глоба, ако пък липсва, а е било необходимо. Правя аналогия със СП по ЗДДС, които понякога са нулеви, но ги подаваме, нали?
В случая няма такава аналогия. Д1 се подава само там, където е декларирано самоосигуряването.
Погледни ЗКПО - 12 месеца след спиране на амортизацията по САП трябва да продължиш да начисляваш по ДАП. След това да правиш корекция...
Чудя се, ако спре с амортизациите на 01.01.2019, дали до 31.12. ще са минали 12-те месеца и в ГДД за 2019 да има и начислено по ДАП, и корекция....
Виж в днешния ДВ
Щом имате И друга дейност, освен тази по ТД, трябва да се осигурявате и за нея . За целта трябва да се регистрирате (трябвало е вече да сте регистрирани!)  като СОЛ и да внасяте осигуровки минимум върху 560 лв месечно, а в края на годината да довнесете върху реалния доход.
Като се има предвид, че осигуровките са около 27% и 15% данък, май нещата наистина отиват към 42%
До три дни след подписване на новия ТД и най-късно до 31.12. - еведомление за новия ТД.
От 31.12. до 07.01. - уведомление за прекратяване на стария ТД.
Добре е заповедта за прекратяването са е издадена преди подписването на новия ТД. Е, моге и в един ден :)
Доколкото гледах справкана и доколкото можах да разбера: в първата част на декрарацията всеки работодател, вкл. и основния, попълва САМО сумите, които е платил. Във втората част на спирката основния работадател или работодателя към 31.12. попълва даните за данъка и то само ако е правил годишно изравняване.
Ако получава възнаграждение за личния труд в ООДто - подава. Ако не получава - не подава