Вторият ТД не се вписва в ТК.
Издава се УП
Значи чл. 111.
След като е втори - по чл.110 или 111, в зависимост от това, дали основния ТД е при Вас или не.
Това: просто се допълват двата договора не го разбрах.
В срок си до 23:59 на 15.06.2020
 :wink1:
Възможно ли е ДУК да бъде уговорено плащане пропорционално на отработено време, а оттам и по-малко осигуровки?
Не, не е възможно. При ДУ няма работно време. Дори в договора да е уговорено някакво почасово присъствие, осигуровките не може да са под МОД за управител /за 8 часа/ според дейността на фирмата.

Ако собственика е "работещ собственик", т.е. върши всичко във фирмата /не само да управлява/ и управлението е по ДУ, то е длъжен да се самоосигурява да дейността си извън управлението.
Най-икономичното е самоосигуряване върху 610 лв  без ДУ. При СОЛ също няма работно време
А текст: Получател подпис, име и фамилия  на получателя, виждате ли?
Подписът отдавна не е задължителен реквизит на фактурата. Това се отнася като за подписа на издателя, така и за подписа на получателя.

Някъде е уточнено, че и длъжността на получателя в предприятието трябва да се запише при получаването й.
Никъде няма такова изискване.

gergenetsite, прочетете отново чл. 6 от Закона за счетоводството за изискванията към първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател/ какъвто е фактурата/ и чл. 114 ал.1 от ЗДДС, където е посочено задължителното съдържание на фактурата. 
Остроумниченето само по себе си не е лошо, но когато се основава на знание, а не на избиване на комплекси!

Моля модераторите да обърнат внимание на публикациите на потребител gergenetsite!
Закон за счетоводството
Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя


Значи ЕГН-то е задължително.

за декларацията за ЛД нищо не мога да кажа. Все пак събирате тези ЛД и ги обработвате само и единствено по изискванията на нормативен акт /ЗСч, ЗДДС/
Когато искате. Може и да не го правите.
Така или иначе имате задължение:
1. Да изчислите отпуска минимум върху МРЗ, т.е. не може да платите под 610 лв за месец
2. Да начислите и внесете осигуровки минимум върху МОД за длъжността, независимо че възнаграждението може да е по-ниско.
Ако мислите да повишите заплатата, може да пуснете заповед или ДС. Една промяна на заплатата преди отпуска без отработени поне 10 дни в месеца, няма да повлияе върху размера на отпуска.
Здравейте,
искам да попитам, ако получавам обезщетение за безработица, и имам граждански договор - трябва ли да го декларирам към АЗ и ще ми спрат ли обезщетението или ще го прекратят. И ще ми го възстановят ли след прекратяване на гражданския договор.

Зависи от сумата по договора. Ако е под 610 лв след приспадането на НПР - не е нужно да се декларира и не се спира обезщетението.  Ако е над - декларира се в 7 дневен срок от започването на работата, временно спира обезщетението, после се регистрирате отново и продължава плащането.
Може, ако имате някакъв договор с това лице /ГД, ДУ.../.
Иначе на какво основание може да дадете служебен ананс на някото, с когото нямате трудови или облигационни правоотношения.
 :noexpression: :noexpression: :noexpression: :noexpression:
досега на всички пенсионирани съм начислявал ЗО и по време на неплатения отпуск в/у 280 и 305

А не е трябвало.  По време на неплатения пенсионерите са здравноосигурени на друго основание (от бюджета). Виж, ЗО за времето на болничните се дължи и за пенсионерите.
Като е пенсионерка, защо има ЗО за неплатения? Трябва да са само ЗО за болничния.
Като изключим термина "назначаваме", всичко друго е така.
Издавате СИС.

1-я е в неплатен от октомври 2019 до края на юни 2020, този целия период е пуснат в една заповед.
При този случай е трябвало да отчетете 30 р.д. от 01.01.2020 до към средата на 02.2020 като НО със стаж. По новите правила би трябвало да му се полагат още 30 р.д. със стаж. Според мен това би трябвало да са дните, непосредствено след първите 30 /от средата на м. 02 до към края на март/. Отговарям уклончиво, защото все още не съм видяла някакво указание какво да се прави при НО от началото на годината, нито как и до кога трябва да се коригира Д1

2-то лице пуска 100 дни неплатен, като казва, че отива да работи на друго място. Сложила съм му първите. Сега през юни свършват първите 30 дни. Ще продължи ли с още 30 със стаж, при положение, че работи и осигурява другаде? - би трябвало да продължи. Поне тези втори 30 р.д са след 14.05.2020  :wink1:
По данните, които сте посочили, третата година изтича така, какгто сте посочили.
 Макар че дали 31.03 или 01.04. няма значение на 07.06. :)
1. Болничният ще бъде платен от НОИ само до 30 дни сред прекратяване на договора.
2. Нямате защита. Договорът Ви е такъв.
3. Не само че имат право да прекратят договора, а дори ще са в нарушение ако  при завръщането на титуляра не прекратят Вашия договор. Това, че сте в болничен или майчинството, не променя нещата
4. Ако не започнете работа няма да Ви платят нито болничните, нито майчинството.  Трябва да си намерите работа и да имате поне един отработен ден преди поредния болничен. През това време не трябва да сте в болничен. Говорете с лекаря си.
Този тригодишен период се брои от датата на отпускане на предходното обезщетение.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица,  чл 10, ал.2
Опитах се да подам ОКД 5 за начало на самоосигуряването на малкия % осигуровки, но ми я отхвърли. Основанието е, че промяна в осигуряването се прави до 31.01

Този СОЛ  за пръв път ли започва да се самоосигурява или вече е бил СОЛ и временно е прекратил дейност (независимо дали в тази фирма или друга)? В първия случай няма причини за отхвърляне на ОКД5 на основанието, което сте посочили. Във втория случай, ако предходното самоосигуряване е било на високия процент, то сега не може да започне на ниския.
И в двата случая наличието на ТД няма значение.
За липсата на пари и наличието на задължения, може и да е почти нормално за ООд с 2 лв капитал.
Според мен по-уязвими сте за това:
Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продажната цена ще бъде 100 единици.
То бива да продавате на загуба, ама на половин цена... :hmmm: Още по-голям проблем ще е, ако с купувача сте свързани лица.
Ако бонусите са с постоянен характер (не ме питайте какво значи "постоянен ") - 1700, ако не - 1100.