Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
Извинявам се за нелепия въпрос,  но това защо се прави? На основание на какво? Нали сумата по ГД е под МРЗ, няма осигуровки, няма Д1...
Благодаря,но търсех лично мнение!Говорих и с ЧСИ-то и то ми каза 1/3 от горницата,а не цялата сума!
Хубав ден!
Поискайте да Ви даде този съвет писмено. Да не стане после че сте внесли по-малко
Можете да се регистрирате и преди да изтекат трите години, но ще получавате минимално обезщетение и после нови 3 години...
След 19.10.2019 имате шанс за повече. Смята се от датата, от която е отпусннато предходното обезщетение
През втората година - 380 лв, ако не го променят след 01.01.2020.
Стажът по време на майчинс;твото е като при 8-часов работен ден - двете години са си две години трудов и осигурителен стаж.
Като пенсионер, независимо дали е поради заболяване или по възраст, сте осигурени само здравно. Това не Ви носи никакви права (болнични, майчинство,  безработица), освен че се водите здравноосигурен и не плащате при лекаря
Последната борса е била от 10.б.2016, значи вече до минали трите години.
Работили сте на трудов договор от 02.07.2018 до сега (може би с един ден прекъсване) - значи имате 12 месеца с осигуровки за безработица  и имате право на обезщетение .
Освобождаването по чл.71 по инициатива на работодателя придполага "пълна борса"

Не си спомням, дали нямаше някакво ограничение за минималния срок за регистрация след работа по програмата за заетост и за съжаление сега не мога да проверя. Не мога да проверя и дали при работа по таза програма има осигуровки за безработица. Ако има ограничение и/или няма осигуровки за безработица,  сега няма да имате право на обезщетение
Ако през последните 18 месеца прекъсването на осигуряването за безработица е само месец и половина, ще имате изискуемите 12 месеца и ще имате право на обезщетение.
При прекратяване на ТД по чл.328 и повече от 3 години след последната борса, ще имате право на "пълна борса"
Забравяте, че сградата е апортна вноска. След апорта сградата вече е станала ДМА на дружеството и по нищо не се различава от останалите ДМА.
За конкретната сделка е важно: чия е собосвеността към момента на продажбата, кой продава и кой купува, дали сградата е "стара" по смисъла на ЗДДС и т.н. са осчетоводяването не важно по силата на какво е станала собственост
Аз също също съм на мнение, че срочен ТД не може да премине в безсрочен, ако лицето реално не работи. Т.е. щом е в болничен и срока изтича - прекратявате ТД и толкоз. Лицето има право да получи обезщетение за болничния след прекратяването при условията на КСО.
За работа по ГД не се изисква регистрация като свободна професия.

Декларацията по чл. 55 не се подава всеки месец и при ГД не се подава от Вас
Може само с ГД.
Не е добре да вършите дейността сега, а ГД да е сключен в края на годината. Не е добре и сумата по ГД да е подозрително малка.
Човек учи стъпките преди да се хване на хорото. Щом вече се е хванал само следи ритъма.
Да, точно "придвижване" исках да напиша, но една "умна" машина ме вкарва в нейния си речник :)
Не виждам проблем, освен ако:
- не са спазени изискванията за междуседмична почивка
- основния работодател  е поставил ограничения за допълнителен труд
- за някоя от длъжностите има ограничение за допълнителен труд.

Наистина е малко спорно дали предвиждането от едната работа до другата не "изяжда"  част от междудневната почивка, но е факт, че институциите на приемат, че два ТД със сумарно работно време 12 часа не са в противоречие с трудовото законодателство.

Колкото до това, че основния е на по-малко часове - няма проблем.
Само не разбрах какво общо с обезщетението за временна нетрудоспособност и безработица имат гражданските договори :(
Или журналистите пак са се изказали неподготвени или има и нещо, свързано с пенсиите.
А този човек има ли някакъв договор с Вашата фирма?
Може БТВ да е по-голямо, а осигуровките да за пропорционално на прага
Не, не може така :)
Осигуровките са върху по-голямото от брутното възнаграждение и МОД. Пише го в КСО.
А как ще процедирате в месеци като този, дето е с четери седмици и половина? Т.е. ако работи от 01,07. до 05.07, после от 15-ти до 19-ти, ще трябва да работи и от 29-ти до 31-ви. Това са 30% над 2-те седмици. Добре е в ТД заплатата да е по-прецизно описана.

Иначе: ако 325 е заплатата за 13 р.д  от м.07. то за 8 р.д. би трябвало да му платите 200 лв. БТВ ще е над МОД и осигуровките би трябвало да са върху 200 лв или колкото му платите
 
Например определили сме Брутно възнаграждение 325 лв, Нетно -252,19 лв. МОД за тази длъжност е 566 лв. Месец юли ще има 8 работни дни по график, тоест осигурителен доход ще бъде 566/23*8=196,87 лв
Минималният осиг.доход за 8-те отработени дни е така, но дали толкова ще е осигурителния доход за месеца, зависи от размера на брутната заплаат за тези отработени дни.
Не разбрах тези 325 лв бруто за цял месец /с 10-12 отработени дни/ ли са или само за 8-те дни този месец?
Отменено е задължителното правене на график. Графикът и правенето му не са забранени
От въпросите на Ви личи, че много неща не са Ви ясни.
1. В регистър БУЛСТАТ не се регистрира самоосигуряващо се лиде (СОЛ), а свободна професия, занаятчийска дейност, дейност като земеделски стопанин и т.н.
2. СОЛ се регистрира в НАП след започване на работа по някоя от горните дейности или на дейност като ЕТ, че собственик или съдружник в ООД или ЕООД и т. н.
3. Щом упражнявате дейност, подлежащи на самоосигуряване трябва да правите осигурителни вноски. Обикновено минималния на месечен осигурителен доход в такива случаи е 560лв (поне през 2019 г.)
⁴. Ако Освен самоосигуряване имате и други доходи, осигурявате се и върху тях до достигане на максималния месечен осигурителен доход (3000лв през 2019). Ако сумарни те Ви осиг. доходи са повече, осигуровките са до максимума, като първо се внасят върху доходите на по трудов договор и по договор за управление, след това по гражданските договори, наквая като СОЛ
5. Щом като имате по-високи доходи естествено е, че ще имате и повече данъци. Формирането на данъчната основа е според начина на придобиване на доходите.
6. Личното Ви имущество няма отношение към дейността Ви като свободна професия, земеделски стопанин или като съдружник на в ООД. Има значение само когато по някакъв начин е свързано с конкретната Ви дейност или предоставено са временноползване