При работа на 4 (5, 6 или 7) часа осигурителния стаж не може да е равен на трудовия :)
Може по чл. 71. Още повече че е с ТЕЛК.
Пенсията поради заболяване не е ограничение за получаване на обезщетението за безработица
 Въведох нов първи болничен по бременност, не ми излизат три дни за сметка на работод. Автоматично ли трябва да излязат?
При болничните за бременност и раждане няма 3 дни от работодател
Бройката няма значение :)
А върнатото от НАП ДДС (кореспонденции между 503, 4538, 4532)  Вие сте го били внесли в бюджета при първоначалното плащане (кореспонденции между 4532, 4539 и 503). Така че всичко си е наред :)
Ами то при  Вас нищо не се равнява. Като се тръгне от началните салда през оборота,  та до крайните салда.
Ще трябва да проверявате число по число,  статия по статия ...
Първо извравнете ОВ, после мислете за баланса
От юни започва дейността и трябва да се пусне декларация към НАП за започване на дейност - да
да се пусне юли месец осигуровска на ЗП и декларация образец 1-  - да
нещо друго трябва ли? - не се сещам
Кога трябва да се пускат декларации за авансовите вноски за данък? - когато има доход. Вижте чл.55 на ЗДДФЛ
Как е по-добре да се облага ЗП - като ЕТ или като НПР 60%? - зависи от дейността, приходите и разходите. За тази година е късно да направите избор. Оставате на НПР
Благодаря за отговора, говорим за години. Търпим ли нкакви глоби?
Естествено, че с глоби. И лихви.
Глобите са определени в КСО.
Ако са за много стари години, може да се позовете на давността и да не плащате глобите или част от тях.
Подава приложение 11 с промяна на обстоятелствата /че вече не работи и няма да получава 50% обезщетение/
По-късно /след ден - два/ подава ново приложение 11 като декларира, че не работи и иска цялото обезщетение.
Информацията е от консултанския център на НОИ. Проверено е, работи.
Никъде не видях за ползване на личен автомобил и гориво, предполагам че няма да се признае
В цитираната по-горе тема, Делфин се е постарала да прочете вместо Вас нужния член от ЗКПО. Там всичко си е казано. Имате и писмо на НАП, предоставено от n_alex76. Какво повече е нужно?
Защо търсите точно "пътуване с личен автомобил"?  Не се ли включва в "разходи за пътуване"?
По-важното е да определите в коя алинея попада пътуването на Вашия управител. Ние тук няма как да знаем.

ПП Не мислете, че се заяждам с Вас. Напротив - искам да Ви помогна. Искам да Ви накарам да четете и да мислите. Чрез отговори "на готово" никога няма да се научите.
Ще се изравнява, защо да не се изравнява.
Само в Таблица 2 трябва да се включи и пенсията, като доход, върху който са внесени ЗО. Това ще има значение само при сумарен осиг.доход около максимума
Щом приложението не е прието - ново
Корекция се прави когато е прието, но в него има сгрешена информация.
Текстът си е добър и допустим. Поне в частта, която сте цитирали. Другите клаузи не мога да коментирам. Предполагам, че би трябвало да става въпрос за договор за изработка. При него не се изисква спазване на работно време или определен брой присъствия.

Допускам, че възложителя се е позовал на чл. 269 от ЗЗД : Ако изпълнителят умре или стане неспособен да извърши работата, договорът се прекратява, .....

Ако смятате, че някоя клауза не е спазена от възложителя и с това са нарушени правата на изпълнителя - заведете дело.
какво става с болничния при раждане, в случай, че договорът й е вече прекратен?
Нищо. Няма как да се издаде такъв болничен, след като лицето е неосигурено за ОЗМ.
При граждански договор - явяване на работа, работодател, уволнение?!? Това си плаче за глоба по чл. 414 от КТ. Глобата е от 1500 до 15000 лв. и се налага от Инспекцията по труда
По принцип - ГД се сключват по Закона за задълженията и договорите. За всеки ГД важат правата и задълженията, включени в конкретния договор. При неспазени клаузи от договора, може да търсите правата си чрез съда по общия ред.
При ГД не може да се говори за "отсъствие" и "отсъствие поради заболяване". Там може да става въпрос за свършена или несвършена работа /услуга/ и спазен или неспазен срок.
Ако е на трудов договор преди първия болничен и ТД не е прекратен, мремето в болничен и майчинство се зачита за стаж, въпреки че няма обезщетение. Болничните се подават чрез работодателя, независимо, че са без обезщетение.  При подаване на болничния в НОИ се посочва кога ще има 12 месеца стаж и придобива право на обезщетение.
Сама носи болничния в НОИ само ако се самоосигурява.
Щом е пенсионер, независимо дали е по възраст или по болест, има право на избор между:
- само здравно
- здравно и за пенсия
- здравно, за пенсия и за ОЗМ

Изключение: ако вече е бил СОЛ с ОЗМ и не е променил това обстоятелство до 31.01., сега не може да избере варианта "здравно и за пенсия". Или ако е бил без ОЗМ, сега не може с ОЗМ. Поне до края на годината