КТ
чл.350
(2) Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

ПП Щом стажът е от 2006 г. насам и ако го има в персоналния регистър, не би трябвало да е проблем. Проблем ще възникне когато трябва да доказвате стаж при бъдещ работодател, при регистриране на борсата и т.н. където все още се изисква трудова книжка
Физическо лице отдава имот под наем, регистрирано е по чл.97А, в регистър БУЛСТАТ, както и подадено ОКД-5.
В този случай отдаването под наем е по занятие.
След като наемът е бил основание за регистрация като СОЛ, то Ако продължи да подава ДДС декларации със съответно протоколи за фактурите от Букинг си е дейност, подлежаща на осигуряване.
Смятам, че няма да има проблем с майчинството, което ще получава по ТД, единствено ако като СОЛ е без ОЗМ

В края на краищата бих пуснала едно писмено запитване към НОИ.
А това "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19" облагаем доход ли е?
Не виждам как ще "назначите" друго лице за извършването на дейността "отдаване под наем" на Вашия собствен имот. По-точно - можете да си назначите такова лице, но прихода ще си е Ваш, а не на това лице.
Имаше някакви разяснения дали "отдаването под наем" е трудова дейност или не, но Вие сте се регистрирали именно за такава дейност...
Според мен е облагаем доход, както всички други държавни помощи.
Все пак изчакайте и други мнения
Няма значение.
Изисква се:
- в 7 дневен срок от дапочнане на работата, за която подлежи на задължително осигуряване, да подаде заявление в НОИ за спиране на обезщетението
- да работи по-малко от 12 месеца
- в 7 дневен срок от прекратяване на ТД да се регистрира в Агенцията по заетостта
Е, не се плаща остатъка от обезщетението цели 12 месеца, а само толкова, колкото са останали от вече определеното обезщетение :)
Това, за максималното прекъсване на обезщетението поради работа по ТД до 12 месеца е откакто изискването за отпускане на обезщетение за безработица стана 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18. Преди, когато се изискваше 9 от 15, остатъка от обезщетението можеше да се ползва, ако прекъсването за работа по ТД беше до 9 месеца.
А осъществявате ли някаква дейност във второто дружество? Ако "да", то подлежите на осигуряване според упражняваната дейност. Заплащането на положения от собственика труд не е задължително изискване при самоосигуряването.
1. С НПР. А догодина -както реши и зависи дали подаде заявление, че ще се облага като ЕТ
2.1. Да. Ако е избрал такова облагане.
2.2. ЗП е освободен от изравняване на осигуровките само за доходите от непреработена селскостопанската продукция.  За всички други доходи прави изравняване. Това не зависи от регистрацията по ДДС
Щом се осигурява само за пенсия, има ли право на тези 15 дни като СОЛ?
Може с ДС. То по друг начин няма и как да стане - трябва съгласието на двете страни.
Не, не се подава уведомление в НАП
Благодаря! В декл 6 с код К записвам сумата, с която се намалява /например минус/ -/120.00/ или новата сума на коригираните декл 1.
Изписвате вярната сума, а не само намалението.
И не само тази, която е резултат от коригираните Д1, а коригираната (вярната) стойност на цялото месечно задължение на фирмата.
може ли да му пусна ДУК във фирмата ЕООД - може. Ако собственика така реши.
трябва ли да му прекратя самоосигуряването в ЕТ-то - ако е спррял дейността си в ЕТ-то - да
или мога да посоча, че е осиг. на максимален осигурителен доход  - къде да го посочите?
да му подавам декл.1 без стойности - зависи за какви осигурителни рискове се самоосигурява. И не съвсем без стойности :) все нещо се пише в тези Д!
Попрегледах нормативната база и наистина видях възможността за прехвърляне на майчинството да е посочена само в НРВПО и да се свързва само с отпуска по чл. 164
От друга страна - майките-СОЛ, осигурени за ОЗМ имат същите /почти :)/ права, както работещите по ТД . Визирам правото на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, 50% от обезщетението, ако започнат работа преди втория рожден ден на детето, обезщетенията за осиновяване и т.н.
Да изчакаме включването на по-компетентните и/или патили колети
Не мога да отворя статията :(
Цитатът не е за прехвърляне на майчинство, а за отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Да, СОЛките нямат право на отпуск по чл. 164, ал.1 по простата причина, че не са "подчинени" на КТ, но имат право на обезщетение за този период, ако не упражняват трудова дейност. /КСО, чл. 53, ал.5/ Т.е. - не са в отпуск по КТ, но не работят и си гледат детето.
подава се декларация по чл.55 за авансовия данък върху наемите удържан от наемателите когато са фирма и от физически лица  наемодатели отдали под наем имот или друго имущество с физическо лице.
Е, не само за данъка върху наемите :)
Не зная къде се опитвате да съставите СИС, но в самата СИС има отметка "2. Желая да ми бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината: да"   
Чл.54г, ал.1 от КСО не е променена. От опит: не във всяко Бюро по труда прещат безработния да си търси обезщетението по чл.222/1. Някъде започват да плащат обезщетението от първия месец.
По закон лицето има право да си потърси обезщетението до 3 години след напускане на работа. И Вие трябва да платите, да внесете осигуровки и да подадете Д1 за месеца, за който се отнася обезщетението. Как ще процедират от НОИ, когато установят, че за същия месец има и обезщетение за безработица, не мога да кажа.

ПП Като не си търси обезщетението, няма смисъл да му напомняте. На сила може да вземеш, но на сила не може да дадеш. Пък и за Вас е по-изгодно да си траете.
Може ли при евентуална проверка да има проблем, при положение, че тези фактури са издадени с получател дружеството, за което отговарям, а не са осчетоводени и това да се счете, че са използвани от собствениците или свързани с тях лица, при което следва да
намерят приложение разпоредбите на ЗКПО относно скрито разпределение на печалбата?
Да, има вероятност за проблем при проверка
Първо - защото от НАП правят засечки между издадените към фирмата фактури и отразените в дневник покупки
Второ - едва ли проблемът ще е личното ползване (ако сте ги отчели сигурно ще платите по-малко, отколкото ако не са отчетени).  Има голяма вероятност проверяващите да решат, че тези покупки са ползвани за дейност "на черно", от която сте получили приходи, но не сте ги отчели. Следват недекларирано ДДС по евентуалните продажби, корпоративен данък върху евентуалната печалба, лихви...
Та по-добре си отчитайте покупките. Било като лично потребление, било като непризнати разходи по ЗКПО. Или ги "продавайте" на ФЛ, което ги е купило.