2.Безвъзмездно предоставени средства от собствениците на фирмата, които няма да се връщат?

Не зная за питащата, но аз се интересувам от счетоводното отчитане и данъчното третиране на такива "безвъзмездно предоставени средства"
Като ДМА?
Като паричен поток?
Като заем от собствениците?
Като допълнителни вноски на собствениците?

Или като три от горните?
На първия въпрос не мога да отговоря.
По втория - минималната заплата за 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица е 360 лв. Горна граница няма. Това важи да всички професии и за всички градове и села в България. Поне за първата половина на 2015 г.
по третия въпрос - минималният платен годишен отпуск е 20 работни дни. Ако при Вас е започнал през средата на годината - изчислявате пропорционално на стажа при Вас.
Оооооо, аз това редовно го слушам :)

внася здравно, човекът, значи се самоосигурява :)

И ако искаш да знаеш  - прави са.
Виж ЗЗО, Допълнителни разпоредби, §1, т. 18.
"Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Да знаеш и аз колко съм спорила за това "самоосигуряване", ама то самите законотворци така са го сътворили...
При гражданския договор няма осигуровки за майчинство, така че няма смисъл от него.
Можете да регистрирате фирма или свободна професия и да започнете да се самоосигурявате. Ако условията по ТД позволяват такава дейност. Око се самоосигурявате върху сума над 420 лв., ще трябва да докажете дохода, върху който сте внасяли осигуровките .
Ако до началото на болничния има малко време - намалението на осигурителния доход няма да окаже съществено влияние. Още повече че има ограничение на обезщетението за майчинство до размера на нетното възнаграждение.
Щом имате други доходи, макар и необлагаеми и независимо от размера, нямате право на връщане на данъка.
Няма логика, но така са написали закона. БСП-то се канеше да иска някакви промени, но още нищо не са направили.  И не се знае дали ще направят :(
Ето ти две примерни споразумения. Може да ти свършат работа
Ако работникът подава това предизвестие - може.
при прекратяване на срочния трудов договор по време на изпитателния срок, СЛУЖИТЕЛЯТ е задължен да отправи 3-месечно писмено предизвестие до РАБОТОДАТЕЛЯ, но не повече от остатъка от срока  на договора

Това последното можеш да го махнеш. Нали срока на договора е 12 месеца, а изпитването само 6. Когато и да даде предизвестие в рамките на 6-те месеца, все ще е преди края на срока на договора.

Останалото е с малко повече обяснения, но става. По-добре повече и по-подробно, отколкото да възникват въпроси :)
Всичко може. Стига да е договорено

За уточнение - отговорете на следните въпроси:
- ТД за управител по КТ или ДУ по ЗЗД?
- какво пише в договора да процента прослужено време?
Подаването на Д1 и Д6 е в срокове, определени в Наредба Н8 и не зависи от датата на плащане на заплатите или датата па превеждане на осигуровките.
Поне от 1-2 години насам
 :no:
Щом не са приети - редовни декларации
Обърнете внимание, че човекът е СОЛ като ФЛ. По ЕГН. Може да има и 5 действащи фирми, СОЛът е един.
При започване на дейност на ЕООД имате два варианта:

- подава ОКД5 за начало на дейност в ЕООДто без да се осигурява през това ЕООД.
- спира осигуряването през ЕТ и декларира самоосигуряване през ЕООД, като за ЕТ подава декларация, че има дейност.
Тъй като нямам под ръка самия формуляр, не мога да кажа точно какво се отбелязва. Отговорът ми е "по смисъл".

Добре е в две работещи фирми да има поне един счетоводител. И този счетоводител да е чел КСО и НООСОЛ...
Срочният се прекратява, независимо че сте в болнични.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да уведомите работодателя по втория договор, че вече не работите на друго място и този втори ТД ще трябва да стане основен.
В НОИ и бюрото по труда нямате работа, защото си имате действащ трудов договор.
Следващият болничен - само един брой. Само за единствения работодател.
При тази заплата май болничните са по-изгодни
Доколкото съм наясно, трябва да демонтирате фискалната памет със съответната процедура. Демонтажът се извършва от сервизна фирма. После бракувате апарата и правите с него каквото си искате.
Това, което искате да направите е меко казано смешно.
Остава да кажете, че фирмата е регистрирана по ДДС....
Честно казано до момента не съм подавала още чл. 92, но ако това беше ситуация, щеше да се разбере по форумите отдавна.
Е, аз пък подадох ГДД по чл.92 без прикачен файл за ГФО. Само чекнах съответното поле и ми изледе номера на вече подадения ГФО в НСИ. Всичко това с КЕП.
Не. Достатъчно е преди това да сте предали ГФО в НСИ и да посочите входящия номер.
За сметка на собственика.
Пък след ГДД и печалбата ще трябва да прехвърлите в сметката на собственика