Без осигуровки не може. Без трудов договор може, но ако я направиш съдружник.
При срочен ТД по чл.68, ал. 1, т. 3 не се фиксира срок. Срокът е до завръщане на титуляра.
Програмата може да не е съобразена с разместването на работните дни.
Предполагам, че не сте задали един ден в болнични.
Според мен няма проблем, щом няма дейност. Стига да поднови самоосигуряването преди началото на сезона /дейността/
За съжаление наистина сте изпуснала срока. Вижте цитираното от irenabrili, Май 02, 2014, 07:15
Остатъкът се вижда в справката за направените плащания и погасените с тях задължения. Проверете по всички групи задължения.
Явно не съм прчела добре въпроса  :blush:
Ако се базираме на това:
Скрит текст :
значи трябва да има някаква наредба на министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.
Вижте това : Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, т.3
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-8-%D0%BE%D1%82-22-06-1987-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-_l.l_i.128788_at.5.html
ЗБДОО 2014
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и  кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

Иначе за дейност 0119 МОД е съгл. ред 1 от таблицата:

1   А   01, 03 без 1.49   
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство   
885   631   558   542   415   449   515   613   345
Това не е проблем. Грешката не е фатална и системата приема дневниците.
Да, нали е "брутно"

27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование
Няма проблем - Д1 за обезщетението е с друг код, а Д6 е в увеличение
Прочетете внимателно допълнителното споразумение. Ако в него е записано, че длъжността ще се заема до назначаване на друг работник или нещо подобно - с новото назначение ДС се прекратява автоматично. Ако не е вписан подобен текст - работодателя е в неблагоприятна позиция. Единствения му избор е да осигурява работа, подходяща за възнаграждението.
Щом на 10.05. ще е първия работен ден, то в уведомлението е добре да посочите като "12. срок на договора" 10.05. Когато го прекратите, в т.17 ще посочите датата, посочена в заповедта като "считано от", т.е. - първия неработен ден.
Можете да включите и срок на изпитване.
Назначете го по чл. 68, ал.1, т.1 или т.2 и го уволнете по чл. 325, ал.1 ,т. 3 или 4.
Можете да го назначите по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 и срок на изпитване, уговорен в полза наработодателя. Изискването е работникът да не е работил на същата длъжност при Вас. Уволнението е по чл. 71, ал.1
Ф-рата се пуска на името на фирмата
При осчетоводяването не посочвате процента ДДС, а сумата, отразена във фактурата.
Добре би било да сте връчили заповедта преди да излезе в отпуск. Дори още с връчването на предизвестието. Самата заповед можете да изготвите с дата 30.04. за прекратяване на ТД считано от 01.05. /или котаго точно изтичат 30-тге дни/ пък я връчете на 07.05.
Колкото до отпуска - какво обезщетение ще плащате, нали си е ползвала дните
1. След като предизвестието е от 31.03., то ТД  би трябвало да се прекрати  считано от 01.05. Независимо от празниците. Предполагам срокът на предизвестието не е 37 дни
2. От 01.04. до 30.04. са 20 работни дни. Ако служителката е има право на повече от 20 дни отпуск /от минали години + 1/3 от отпуска за 2014/, но я обезщетяване за дните неползван отпуск.
16,80 /30 дни = 0,56 ден
28 дни трябва да заплатя - 28 х 0, 56 = 15,68, а се оказва 15, 12 лв. И не ми става ясно, ако имаше калкулатор нямаше да питам, извинявам се за което!

Смята се пропорционално на работните дни. За м.04.2014 са 20 работни дни, до 28.,4. вкл. - 18 р.д.
(16,80:20)*18=15,12
ТД по чл. 111 не върши ли работа? В ТД трабва да е фиксирано работното време. При шофьорите имаше някакви изисквания за продължителност на почивките, та не съм наясно до колко часа могат да работят на друг ТД.
Добре е да имате и някакъв договор за наем на автомобила.
Вие си съставяте таблицата за Ваши нужди. Сами решавате какво и как да запишете.
Не разбрах защо трябва да отделяте стажа преди 01.07.2007г? До тогава на същата и сходна длъжност ли е бил? Или е работил във Вашата фирма? Или по неведоми пътища сте записали във ВПОРЗ, че на всички зачитате за стаж и проф.опит времето преди 01.07.2007?
Щом работникът сега постъпва при Вас за първи път, то зачитате за  проф.опит само времето, през което е заемал същата или сходна длъжност. Независимо дали е преди или след 01.07.2007