наистана не разбирам защо МОД е 710, освен да е някаква нормативна недомислица.

Не е недомислица, а разминаване правомощията на институциите плюс липса на постоянно правителство.
В отговор #9 | Днес в 12:39 съм написала точната причина.
Дължат се здравни осигуровки. А може и да не се дължат. Зависи.
Чл.40, ал.1, т.1, буква б от ЗЗО
Здравейте!Доколкото разбрах наемодателя внася и декларира данъка за 4-тото тримесичие.А наемателя който е ЮЛ само начислява сумата на чистия наем през 4-то тримесичие?
Да. Освен ако наемодателят изрично не пожелае да му бъде удържан данък при някое или при всичките плащания през четвъртото тримесечие
МРЗ 780, а МОД 710. Усигуровки се дължат върху 780, нали така?
Така е.
Е, почти така :) Пише се Осигуровки.
Тогава за какво е МОД 710...
Защото МРЗ се променя с ПМС, а МОД със закон и НС още не е променило ЗБДОО /прието е и в началото на 2023 да действа закона за 2022/, пък МС си е издал ПМС. Та така.
Заплати с ДДС :hmmm:
голямо възнаграждение за личния труд, предполага още по-големи приходи и най-вероятно повечко ДДС за хазната
Мисля, че ясно съм свързала ДДСто с приходите, а не със заплатата. Пък и най-често за да имаш пари за по-високи заплати би било логично да има и голяма разлика в сумите от Дневника на продажбите и Дневника на покупките, нали
А ако е твърде голямо възнаграждението няма ли да се счита като скрито разпределение на печалба, реално се избягва данък дивидент?
Доколкото помня, данък дивидент е 5 процента, а данъка върху доходите - 10. Е, ще се "икономиса" корпоративен данък, но пък за да си плаща много голямо възнаграждение за личния труд, предполага още по-големи приходи и най-вероятно повечко ДДС за хазната :)
Не е задължен. Независимо дали има  друг доход или не.
Възнаграждението, ако има такова, може да е от 1 ст. до милиони или повече /стига да има пари/
Няма лимит за часовете за ГД дори и при този вариант.
Корекцията не би предизвикала някаква проверка от страна на НАП, нали?
Не
Защо не. Стига собствениците да вземат такова решение.
Говорим за счетоводното отчитане, а не за данъчното третиране въпроса, нали?
Управителя няма да бъде освободен.
 ще прекратя договора.
Благодаря!
Последно: ще прекратявате ли договора или не?
Този управител по ДУ ли е или по ТД?
Собственик ли е или трето лице?

Знаете ли какво правите?
Договора е приравнен към трудов договор и е подаден с 01 в НАП.
Нали казвате (поне в заглавието) че е ДУ? Защо тогава подавате Д1 с код 01?
В Д1 има една точка "Последен ден в осигуряване". Попълнете я. Разбира се ако самият ДУ предполага спиране на възнаграждението на управителя при спиране дейността на фирмата.
 
ПП Това "е подаден с 01 в НАП" предполагам,че се отнася за Д1. Не разбирам защо го представяте като еднократен акт?
Първото. Нали все пак трябва да коригирате Д1. Не мога да кажа дали има смисъл да го правите, но е добре всичко да си е коректно.
Щом сумата в Д6 е вярна, не правите корекция.
Освен това системата равнява Д1 и Д6 само по отношение на осигуровките, но не и за данъка.
Здравейте,при замразяване на дейността на фирмата и спиране на осигуряването на Управителя,подават ли се документи към НАП. Управителя няма да бъде освободен.
А какво е записано в ДУ за случаите на спиране на дейност? Все пак това е индивидуален договор.
Колкото до документите към НАП: при започване на дейността по ДУ какви документи към НАП подадохте?
Нямаме информация за осигуряване на друго основание, съответно е удържан само данък.
А СИС не сте ли попълвали? В нея изпълнителят трябва да е декларирал каква част от сумата по този ГД е осигурителен доход.
Ако сте му обяснили какво и как да попълни (и може да докажете, че сте го направили!) и въпреки това не е попълнено, не е Ваш проблем как ще се оправя от тук нататък. За всички останали случаи - както е написала Делфин.
А защо да няма, след като в дена преди настъпването на нетрудоспособността е осигурена за ОЗМ и явно има 6 месеца с осигурителен стаж с ОЗМ?
Ами като си продадете дяловете (цялата собственост) от ЕООДто, Вие ставате .... никой за това ЕООД. За какви Ваши осигуровки иде реч тогава?