Без да коментирам дали трябва да се минава през сметка 609 и защо като има 609 няма и гр.61, смятам, че сумите трябва да изглеждат така:
609/501 - 9500 лв
609/454 - 500лв /5% данък върху сумата/
122/ 609 - 10000 лв

Тъй като не съм допускала да изпадна в подобна ситуация и не съм се задълбочавала по отчитанено й, може и отговорът ми да не е точен.
За шофьор на лек автомобил в фирма, занимаваща се с наземен транспорт минималния осигурителен доход за 2020 е 610 лв. Минималната заплата също е /ще е/ 610.
За 610 лв личните осигуровки (за пенсия, болнични, здравни...), които се удържат от заплатата са 84.06, данъка е 53.59. Или общо удръжки 136.65
 Ако Ви интересува: работодателят дължи още 115.41 лв осигуровки и в крайна сметка при запрата от 610 лв в бюджета влизат 252.06 лв
А тази земя за какво ще се ползва? Най-добре е да се купи на името на този, който който ще я ползва. Или на този, който който ще плати.
Относно въпросът за изповядването на сделката на по-ниска цена от действителната, всеки отговор "да"  ще е подтикване към предтъпление. Вярно, ще има по-малко разходи по прехвърлянето, няма да се налага да доказват доходи и т. н., но как ще оправдаете паричния поток (ако е документиран), какви пари би Ви върнал продавача, ако има някаква нередности и сделката се развали, каква печалба ще отчетете, ако след време продадете земята на нетолкова сговорчив купувач?
Не е правилно.
Отпуска е спрямо времето, признато за трудов стаж. При работа на 4 и повече часове дневно един отработен ден е един ден трудов стаж.
Полагат се 26 работни дни отпуск.
Вярно е, че се признава за разход на фирмата.
Вярно е, че може да не се наложи да внасяте допълнителни осигуровки над задължителния минимум, но от минимума няма отърване :)
Данък се дължи върху всички доходи. И тук няма спасение :) Важно е да се ориентирате какво се приспада от възнаграждението преди облагането с данък. Например доход от 150 лв за личен труд в дружеството, чрез което се самоосигурявате, може (не винаги)  да е практически необлагаем
Е, нали сте собственик,  какво ви пречи като такъв да си водите счетоводството. Без всякакъв договор. Облигационно правоотношение ще Ви е нужно ако съставяте и подписвате годишния отчет. Едно решение за заплащане на личния труд ще е достатъчно. Всъщност и друг начин няма. Или ако има, то пак ще се сведе до същото.
По предписание на НОИ правите корекции на Д1 и Д6 и разликата остава по осигурителната Ви сметка като надвнесено. Може да си го изискате от НАП или да си го приспадате от следващи задължения.
Много неща са възможни. Включително и да не плащате ДОД (впрочем сега се казва ДДФЛ).
Дали можете сам/а да си водите счетоводството само Вие си знаете.  Или можете, или не. Или четете и се учите. Препоръчвам Ви последното.
А данък върху доходите плащате само когато имате доход. Ако нямате облагаем доход, не плащате данък.
Освен това много важно е да проумеете, че целия 7оход на фирмата не е облагаем дохо и че дохода/печалбата на фирмата не са соход/печалвба на физическото лице - собственик. Ако не може да го схванете, по-добре не се се опитвайте да се самообслужвате.
Прави са от НОИ. Вижте чл.54м от КСО.
Това, че АВАНСОВО сте внасяли осигуровки върху по-висок осигурителен доход  все още нищо не значи. В годишната данъчна декларация е трябвало да направите изравняване на осиг.доход на базата на реалния и да поискате възстановяване или прихващане на недължимо внесените суми. Между другото: и пенсията (някога) ще бъде изчислена върху минималния праг, а не според недължимо направените вноски.
Добре би било да смените и счетоводителя си, щом не е Ви е обяснил тези (елементарни) неща.
В Наредба Н8 изрично е записано, че НЕ се подава Д1 на СОЛ без ОЗМ, ако другаде е осигурен на максимума.
Ако има взаимно съгласие - "късат" предизвестието и прилагат 325/1/1.
Ако работникът желае да си отработи предизвестието, а работодателят иска да прекрати договора по-рано - трябва да плати обезщетение за остатъка от предизвестието. Тогава основанието е чл.326
Докторът още не е подал справката. Вие си подавайте спокойно.
  :good:
Възнаграждението за личен труд не се лимитира нито отдолу, нито отгоре.
Може да е и 5 лв месечно. Осигуровките, обаче, трябва да са поне въгху 560 (610 след 01.012020)

Между другото : и заплатите на работниците не се лимитира от МОД, а от МРЗ. Съвсем законно е при длъжност с МОД 1000, заплатата да е 560, а осигуровките върху 1000. В случая осиг. доход за пенсия, болничен, безработица и т.н. ще е 1000, а обезщетенията по КТ ще са върху 560.
Виж това:
https://www.tita.bg/page/314
Малко е старичко, но не помня да е променяно
Сл.бележка включва всичко, което е платено при този работодател през 2019 г. Това значи, че включва и заплатата /вкл.бонуси и др/, която се отнася за м.12.2018 щом е платена през м.01.2019. Включва и заплатите, бонусите и обезщетенията, отнасящи се за м.10, платени след това
А за м.12.2018 каква е заплатата Ви? Кога е платена - през м.12.2018 или през 01.2019? Нещо друго от минали години да Ви е плащано през 2019?

Тук само може да гадаем. За точна информация попитайте бившия работодател.
Обикновено решенията на ОС се записват в протокола от събранието. :)
Няма значение как ще го наречете, важно е да има съгласието на съдружниците, да е  описан труда, който ще се плаща и възнаграждението. Може и договор да е, може и ГД - все тая. Аз лично предпочитам 'решение'
Е, и?
Първо: предполагам, че става дума за управител, че който е съдружник/собственик и се самоосигурява именно като съдружник, а не като управител по ДУ.
Второ: предполагам, че става въпрос за дужеството, чрез което е избрал да се самоосигурява, независимо че в определен момент реално не внася осигуровки, защото е достигнал месечния максимум.
Трето: в наредба Н8 ясно е посочено, че в подобни случаи не се посава Д1 само ако самоосигуряването е без ОЗМ.
До тук не виждам никакво противоречие.
Аз пък имам такъв въпрос:
Имам три фирми с /почти/ еднакъв предмет на дейност. ООД1 е със съдружници Иван и Стоян. ЕООД2 е със собственик Петър. ООД2 е със съдружници  Иван и Петър. ЕООД1 и ООД2 са с едно и също седалище. ООД1 и ЕООД1 имат един и същ офис. Трите фирми работят едновременно. ООД1 е регистрирана по ЗДДС.  ООД 2 и ЕООД 1 са с годишни обороти по около 30-40 хил.лв. всяка. Та: тия две фирми попадат ли в новите постановки за задължителна регистрация?
Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Евентуално КСО.