Това са си негови средства. Плащайте. Ако се притеснявате от размера - платете на 2-3 пъти за собствено успокоение.
Подавате Д1 с код корекция само за този служител. Попълвате всички данни както трябва да са.
Подавате редовна Д6 само с увеличението на ЗО /5,60 лв/
Според КСО "привилегията" да не изравняват осигурителния си доход на годишна база се дава на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция
Не виждам изискване регистрацията като ЗП да е на ФЛ.
Освен това: няма изискване тези доходи да са единствени - ако има други доходи, включва само тях в изравняването
в който е има точка, че води счет-во на клиентите?
Смятате ли че тази дейност е управленска, та да я включите в ДУ?
Може ли като СОЛ?
Сигурно може, но помислете какво точно означава "трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието". Все пак нали с това искате да си изкарвате хляба, колега
:(
За можене - може. Това със задната дата не е съвсем законосъобразно, но... Е, ще има едни лихви върху осигуровките и данъка... Евентуално глоби за непродадени в сток Д1 и Д6...
А не е ли по-удачно това да стане с възнаграждение за личния труд? Една малка корекция на Д1 и малко данък

Счетоводителят Ви какво предлага?
Може, защо да не може. Щом иска да си плаща възнаграждение по ДУ заедно с възникването за личния труд и осигуровки за двете, кой ще го спре?
1. Възнаграждението за личния труд не е задължително.  Когато има възнаграждение, то се определя с решение на ЕСК. Но вероятно има и други начини за определяне.
2. Може и така, и иначе.
3. Нищо не пречи всеки месец възнаграждението да е различно. Дори нулево.
4. Осигуровките на СОЛ са върху избран авансов осигурителен доход между минимума и максимума. Нищо не пречи да е върху реалната сума. Въпрос на сметки. В края на годината се изравняват осигуровките върху реалния годишен доход, но не по-малко от минимума и не повече от максимума
1. Може да се сключи, може и да не се сключи. Не е задължително, а в случая дори не е изгодно.
2. Заплащането на личния труд също не е задължително. Когато се определя, това обикновено става с Решение на едноличния собственик на капитала. Размерът на възнаграждението - от 1 ст. до колкото Ви душа иска (и можете да си позволите). Разход е за фирмата.
3. Това е най-икономичния вариант. Ако фирмата има дейност и всичко се върши от собственика - самоосигуряването е задължително.

За повече разяснения попитайте счетоводителя си.
Вече нищо не може да се направи
След като основния ТД е бил прекратен, то допълнителния е останал единствен. Трябвало да уведомите за това втория работодател , за да може да ТД от договор за допълнителен труд да се преоформи като основен.
Въпреки този Ваш пропуск, основанието за регистриране на борсата е последния прекратен ТД, а именно този, който е прекратен по взаимно съгласие. Когато е бил прекратен основния ТД въобще не сте имали право на обезщетение за безработица,  тъй като сте имали друг действащ ТД.
От НОИ са напълно прави и са спазили закона.

На 02.10. може да е имало време за реакция и корекция на нещата, но вече е късно.
 Пък и през следващите 3 години,  ако Ви се наложи да ползвате обезщетение за безработица,  пак ще е минималното. Независимо по кой член прекратят поредния ТД
А защо да не попълвате?
Или не казвате всичко за този ГД....
А Вие как мислите?
Не е забравено да направите прихващане. Дали с протокол или по друг начин, зависи от Правилника за документооборота на фирмата.
Лично аз като приспадам вземане от задължение, го правя в РКО за плащането.
Първо, обаче, се разберете със съдружниците.  Може някой от тях да си идка сега всичките пари от дивидента,  пък одигуровките за внесе по-късно. Все пак решението е именно на собствениците/управителите, а не на счетоводителя
Подайте ОКД5 за спиране на самоосигуряването със задна дата.
Опитайте по електронен път. Ако не стане - на място в деловодството на НАП заедно с една молба (заявление) свободен текст

Надявам се, че не е подавана Д1
За 2 м и 17 дни бих дала 4 дни
(20:12)*2,5=4.1 ~ 4 дни
Ако ползва отпуска, очевидно е, че няма да има обезщетение
Понеже казахте, че не знаете дали има предходен стаж - ако няма 4 месеца трудов стаж (няма значение кога е придобит), няма да има право на реално ползване на отпуск, но ще има право на обезщетение при прекратяване на ТД
Обезщетението се изчислява от среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца.
Когато в тези 24 месеца има време, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - за това време се взема среднодневната минимална работна заплата, която е била тогава в България.  (КСО, чл.54б, ал.7, т.3)
Точно както се те го написали: по чл. 111 от КТ,  във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4. Водещото е чл.111.
Прекратяването може да е на всякакво основание, но според мен най-добре е 325/1/8 с постъпване на избрания с конкурса
За да подадете Д1 само за определени дни, трябва да сте подали декларация ОКД5  за спиране и възобновяване на осигуряването колкото пъти е нужно.
Във Вашия случай няма нормативно признати разходи, а само доказани разходи при формирането на печалбата.