Не разбирам от ДДС, но на хляба не се ли начислява ДДС? С 0%, но все пак начисляване.

Пак казвам - не разбирам
И по двата начина може да го направите, но единствено правилния начин е по чл. 126 от ЗДДС
1272,15 е между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата
1/4 от 1272,15= 318,04
1272,15- 318,04 = 954,11 >780
Удържам 318,04

Ако не бъркам частта за удържане
В първоначалния въпрос лицето започва работа с по-ниско възнаграждение и за периода от започване на работа до края на месеца също се дължи обезщетение
Начална дата - 01.01., крайна - 31.01
Зависи от възнаграждението по този ТД. Ако по него има осигуровки,  ве внася по чл.40, ал.5
Д1 с код 12 през дружеството, чрез което е декларирал самоосигуряване. Д1 с код 90 в другото, дето има личен труд. Д6 с код 8 и от двете дружества, в които има възнаграждение за личния труд.
Ако е имал дейност в някое от дружества (или в двете), в 7-дневен срок след спиране на самоосигуряването по БУЛСТАТ е трябвало да подаде ОКД5 с начало на осигуряване

Върху какъв доход между минимума и максимума ще се самоосигурява, си е негов избор. Зависи от ритмичността на възнаграждението за ЛТ,  дали иска сега да внася повече или догодина да довнася. Обезщетенията от НОИ така или иначе ще бъдат преизчислени върху реалния доход
Единия родител подава ГДД без облекчението и довнася данък
Декларация за приходи и разходи под 500 лв в НСИ и ГДД по чл. 92 в НАП.

ПП Не е задължително едното ИЛИ другото. Съвсем възможно е едното И другото :)
Декларация за неактивност или по чл.92?
Едното не изключва другото
Заличете прекратяването, щом само прекъсва.
Никъде в питането не се споменава, че ЗП "само прекъсва" дейност. Никък не е изключено да прекратява . Е, надявам се да не е прекратен самия човечец , а само земеделската му дейност :)
.... като пусна Д6 по ЕГН, а месечните му декларации бяха по различен идентификатор.
Дайте съвет
:)
Ами то така си се прави - Д6-13 по ЕГН, Д1 по БУЛСТАТ. 
Така както е написано във въпроса, аз съм с впечатление, че разхода за стоката не е отчетен по никакъв начин в 2022-ра. Може и да греша в прочита, но "но този разход го губим" ме навежда на мисълта, че не греша .
Значи проблемът не е във фактурата, а в отчитане движението на стоките :)
Дано питащата е решила какво да прави :)
Реално погледнато имате време да подадете корекция и в НСИ и в НАП, а данъка ще остане надплатен до следващото задължение за някакъв данък, било то по ЗДДФЛ, било то по ЗКПО.
След като стоката е получена (заприходена) и продадена, логично би било вече да е отчетен разхода. Както и задължението за плащане (нали не е платена).  Не виждам какво трябва да се променя в ГДД и в ГФО. Единствено някакво салдо по 4531 или друга разчетна сметка за неползвания през периода ДК. Само че това не влияе върху печалбата, ГДД и данъка. Едва ли ще повлияе и на ГОД, тъй като там нещата са в хиляди.
Полага му се, ако е работил повече от месец (или беше че има 1 месец трудов стаж - вижте как е формулирано в наредбата).
3 р.д. годишно пропорционално на месеците през които е работил.
А как е осчетоводена при придобиването? Не е ли възникнало задължение към доставчик (30*/401)?
Сега би трябвало да осчетоводите само ползването на ДК.
А стоката получена ли е? Ползвана ли е за следващи сделки?
Да но така фирмата излиза на загуба.
Е и каква от това?
Като нама приходи, а само разходи, очевидно ще е на загуба
Не може да си заделя от печалбата. Първо трябва данък дивидент. Пък после може да прихваща вземания със задължения.
Може да плати от касата/банката без да намесва печалбата
Може като ДУ (ако има такъв), може като СОЛ. Може единия, може двамата, може нито един.
Зависи дали фирмата има дейност, кой управлява, кой изпълнява друга дейност, кой не упражнява дейност във фирмата...
Същото е састо при един собственик или при един управител. Само че тук са двама и за всеки поотделно се решава