88 дни,. По Вашите сметки.
Тъй като МРЗ вече е 340 - смятате върху 340
Доколкото си спомням обезщетението по чл. 224 не се отразява в Д1
Не, не означава това.
Одначава че трябва да имате поне две решения за разпределяне на дивидент. Например първото за 3*4500=13500 и едно за 3*3500=10500
да.

Имайте предвид, че лицето трябва да уведоми основния си работодател, че е здравноосигурено на друго основание и да не се внасят ЗОВ за неплатения
данъчните идваха да описват имуществото и определиха пазарна цена на тази машина
1. Не зная с каква цел е описано имуществото, но най-често след подобен опис фирмата няма право да продава от това имущество. Дано при Вас не е така.
2. Имате пазарна цена. Какво Ви безпокои?
3. Защо смятате, че е нужна корекция на ДК? Може би цената на придобиване е по-висока от продажната/пазарна/ цена?
4. След като машината е закупена с цел продажба, тогава не се отчита като ДМА и не начислявате амортизации.

Ако искате да получите конкретен отговор, обяснете и подробностите.
Вледте в Гугъл. Напишете "ПН на КГП" и вижте какво излиза. Може нещо да Ви е от полза.
При бегъл поглед в гугъла - причината може да е в дните отпуск. Особено при неплатен

А може би това ПН на КГП значи "Пореден Номер на Квалификационна Група Професии на осигурения"? Точка 12.1
Да
"Възникна грешка в работата на системата." ?!?
че за посочените периоди са внесени осигурителните вноски и са спазени разпоредбите на чл. 6, ал. 2 КСО и чл. 46 НПОС. - това е достатъчно
ако една част от времето лицето е било на 8 часа, а през останалата на 4 часа - може  да се опише стажа в едно УП-3 но на отделни редове. Без да се сумира.
Да, осигуровките са най-много върху 2400 лв. Ако лицето има доход по трудов договор или  ДУ, ще трябва да приспаднете осиг.доход по тези договори
Добре де - лицето подава документи за пенсия на 01.06. Решението излиза на 28.07. и пише, че пенсия се отпуска от 01.06. Да, но това лице работи по ГД от 05.06. до 30.06. и сумата се плаща на 05.07. Трябва ли да отметне в СИСа, че е пенсионер, след като още няма решение? Или трябва да му се внесат осигуровки, които в последствие ще се окажат неправомерни?
Нали докато не се получи решението на НОИ,не е ясно дали ще му бъде отпусната пенсия или не .

ПП Темата не ме засяга пряко и за това може би не съм съвсем наясно...
а Справката по чл.73 от ЗДДФЛ се подава до 30.04.2015 г .

Какво значение има кога е натрупана неразпределената печалба?
Аз не отчитам по такъв начин доходите на СОЛовете, просто ги декларам където трябва в Д50, не прилагам и доказателства за това.

И това ако не е отчитане :) Макар и само пред държавата ;)

Доказателствата са само при ревизия.
Ох... хайде пак с годините... На коя дата е взето решение за плащане на дивидента? Кога трябва /е трябвало/ да се плати данък за този дивидент? Кога трябва /е трябвало/ да се подаде Д55?

Нещо нелогично ми се вижда дивидент, разпределен през м.02.2014 да се декларира със справката по чл. 73 за 2013 г...
Нали при плащането СОЛът издава документ с реквизитите на фактура? С този документ се "отчита"
предлагам с 503/452

Втори път :)
Дивидентит е и данъка са декларирани със Справка по чл.73 от ЗДДФЛ?
 За коя година? И кога я подадохте?
Няма такава възможност
При така зададен зъпрос, отговорът е: "Защо да не може?"

А ГД със собственото му ЕООД ли е или с друга фирма?
Аз също съм против ограничаването на правото на среднистите с голям стаж да съставят ГФО.
От друга страна това не е новост - някъде около 1999 г. в ЗСч имаше изискване ГФО да се заверява само от икономист с висше образование без изискване за стаж. И това продължи около две години. Съжалявам, че не мога да намеря текста, но като новоизлюпен магистър съставих първия си ГФО /този за 1999 г./ с пълното законно право.
През този период много колеги с дългогодишен стаж успяха да се сдобият с тапия за висше образование /специалист, бакалавър/.
Съгласна съм, и знам от опит, че изискването за стаж също е важно.
А трябва ли е при всяка промяна на длъжността на такъв служител да се иска някакво съгласуване с ТЕЛК? Мисля, че консултация със СТМ е необходима, но дали е достатъчна?
Първо си отговорате на въпроса: "Тези 11 месеца признават ри се за трудов стаж или не?" Ако смятате, че се признават - включвате ги в общия трудов стаж. Ако мислите, че не се включват  -не ги включвате ги в общия трудов стаж и вписвате периода отзад на ТК.
Не ми се търси в КТ, но залагам на първото.