Според мен "напусна" означава последният ден /и евентуално час/, в който работника е бил на работа. Нищо не Ви пречи да попълните и тази дата. Важно е да има и останалите три.
По закон би трябвало да впишете ИЗПЛАТЕНИТЕ за конкретните месеци суми - напр. възнаграждение за личен труд, облагаем доход по ГДД от миналата година според месеците. Минималния осиг.доход, върху който се внасят осигуровките не е нито брутно, нито нетно възнаграждение, а някакво хипотетично число, оспоред което се пълни бюджета на ДОО.
На практика лелките на гише искат СОЛ да попълни сумата, върху която се самоосигурява. Като питаш защо и на какво основание, отговарят:"Защото така трябва!"
Аз процедирам така: 1. Брутен доход за периода от.. до.. . Изброявам по месеци ако има нещо платено или нули.
Забележка: Данните са взети от разплащателните документи. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ППЗСПД сумите са посочени за месеца, през който са изплатени
2. Осигурителен доход за периода от.. до.., върху който са внесени авансови вноски по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и изброявам по месеци.

Така хем пиша изисквания доход по закон, хем "слушам" лелките от гишетата.
Не зная какъв е смисълът на тази точка от заповедта, освен ако нямате някакъв контролилан достъп до обектите. Можете да напишете "напусна предприятието на 29.12. в 17:25 часа"
Обикновено в заповедите са достатъчни три дати - дата на заповедта, дата считано от коато заповедта влиза в сила и дата на връчване на работника.
Ако не се навие на чл.321/1/1, то трябва предизвестие по чл. 326 във връзка с чл.328/1/3
При срочен ТД предизвестието е 3 меесца, но не повече от срока на договора. Обезщетенията са по чл. 224, по всяка вероятност - по чл.222/1 и евентуално по 220.
Тъй като до м.02.2014 има по-малко от 3 месеца, по-добре изчакайте срока на договора. Тогава ще минете само с чл.224, ако отпуска не е ползван.
Искрено се надявам акупунктура и игло-терапия да е все пак медицинска процедура, а не към "Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти".
Прочети ЗМДТ и виж попада ли дейността ти сред изброените.
Скрит текст :
Ако и заплатата Ви е 460, то нетото е  360,60.
А колко е заплатата Ви не мога да кажа. Вижте трудовия си договор. Заплатата може да е и 310 лв, независимо че осигуровките са върху 460.
Праговете се променят всяка година, но не драстично.
Най-точна информация можете да получите от работодателя си или от счетоводителя му.
Стига да считате, че нещата няма да се променят - подавайте уведомление.
Но не оставяйте заповедта без подпис.
От борсата - никакви. Обезщетението не е облагаем доход по ЗДДФЛ. Освен това - изравняването е само за доходите по трудови правоотношения. Най-много да искате една декларация в свободен текст, че през пениода от... до... не е получавало доходи от ТД.
Относно този месец без здравно - кой е дължал ЗОВ - лицето като безработно  или работодателя? В първия случай мисля, че декларация 7 е достатъчна, а във втория  -Д1
Работникът е подал заявление за напускане на 30.11. Няма как заповедта да е връчена на 29.11.
Ама в събота работят ли? Тогава да са оформили нещата още на 30-ти.
Безумие, от колеги разбрах, че същият кръг от фирми подал жалбата към ВАС и в последствие отменила Наредбата Н 18, подготвя нова... но въпрос на време ...
Въпрос на време до какво? До включването на текста в трети закон? Или направо в някой кодекс? И пак - срокове за привеждане на апаратите в съответствие със закона, проверки, глоби, отменяне... нова разпоредба и пак отначало... Добре че поне не залагат нови изисквания към връзката с НАП, че иначе трябва и нови устройства да се купуват.... Но и това последното е въпрос на време. И на лоби....

Дано бъркам!
А може ли ТД да се счита прекратин на основание чл. 325/1/1, ако заповедта не е връчена на лицето? Щом ще напуска считано от 01.12., то заповедта би трябвало да е най-късно от 29.11 - преди два дни.
Освен това - имате още време за регистрацията в НАП.
С уговорката че не съм напълно в час по темата, но тъй от известно време следя дискусията, не можах да разбера защо беще нужна цялата тази истерия? Първо - промяна на Наредба Н 18 и задължителна връзка на автоматите за самообслужване с НАП, после отмяна на поправката, сега ново изменение на ЗДДС... А какво правим, ако отменят и тази поправка? И защо един текст, обявен вече за незаконосъобразин, влиза отново в законите? Дали текста, написан в един закон го прави "по-законен", отколкото същия, написан в наредба?...

ПП Сигурно в двата текста има някаква разлика. Не съм чела нито Н18, нито промяната на ЗДДС. Сигурно в двата текста има някаква разлика, но задълженията и разходите на собствениците на апаратите на самообслужване си остават същите.
реших и да го декларирам тази година - да нямам задължения към края на годината
С подаването на декларацията преди 31.01.2014 ще се освободите самоож ангажимента за подаването, а задължението ще остане да си "виси" до 31.01.2014
Извинавам се за тъпия въпрос, но какво означава Мърчандайзер?
Прочетете ЗДДФЛ, чл. 38, чл.55, чл.56 и налко по-нататък за сроковете.
Въпросът ми е точно за ал. 6, не намирам нищо повече от това, което е написано в закона! Служителите работят на ТД и се осигуряват на пълната работна заплата, може би трябва да отбележа, че предприятието е общинско! Трябва ли да подавам такава справка за нашето предприятие ??
В ал.6 от чл.73 не се говори за "справка", а за "предоставяне на информация".
Съжалявам, не отворих закона. Тези периодични справки не са ли данните за данъка в Д1 и Д6?


Чл. 73 (6) (Предишна ал. 4 изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна ал. 5, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Работодателите периодично предоставят информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните.
 Комбинацията от дати е съвсем реална.
В уведомлението се посочва датата на договора, а работникът постъпва по-късно. Това е съвсем нормално  -нали преди да постъпи трябва за има справка за приетото уведомление. Няма ограничение в срока, в който работникът трябва да се яви на работа. Може да се уговори в самия ТД или само да се посочи, че датата на постъпване се документира. Задължително е да има документ - протокол или ред в самия ТД, където да пище датата на постъпване с подписи на работника и работодателя.
Датата за начало на осигуряване в Д1, както и датата за начало на договора в трудовата книжка е фактическата дата на постъпване.