изплатени 15,01,2020 включват ли се ? Според мен не.
Не се включват в справката за 2019г., а в тази за 2020 г.
Щом не му плащате за личния труд, не подавате 73/6. Някой друг ще подаде 73/1, а лицето само ще си попърни ГДД и таблиците. Ако имате желание, може да му помогнете при попълването
Защо само 19,8%, а здравните? И те се дължат съгл. чл.40, ал.1 т.2 от ЗЗО
Та процентите са 27,8.
 песмятането е така:
При доход 1000 лв се смятат осигуровките /278 лв/, те се приспадат /1000-278=722/ и върху остатъка се дължи данък /15% от 722=108,30/ или общо за държавата: 386,30
А този ЗП ФЛ ли е или е регистриран като ЗП-ЮЛ?
Платежните - според това, което се дължи. Преди за попълните платежните, проверявате в сайта на НАП какво точно дължите на конкретната дата и това превеждате.
 А ако притежава 1% от дяловете може ли да е СОЛ с личен труд във фирмата.
Защо да не може? Може, разбира се.  Само че отчитането ще е по друг начин, напр. като ГД /с НПР/.
И какъв докумемнт искате да Ви подпише СОЛа? Нали се самоосигурява през фирмата и Вие няма как да не знаете това.
За възнаграждението е нужно основание - например решение на Общото събрание или на ЕСК.
За плащането е достатъчен РКО или подпис във ведомостта.
При възнаграждение за личен труд не се подава Д55.

Направете си разграничението между СОЛ, полагащ труд по извънтрудово правоотношение и възнаграждение за труда на собственик, независимо от основанието.
Ще трябва да Ви вадя думите с ченгел :(
За кое възнаграждение става въпрос, кой го плаща и от чия страна питате?
1. СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което се самоосигурява?
2.  СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което  не се самоосигурява?
3. СОЛ получава възнаграждение по ГД или друго основание в дружество, в което не е собственик?

А СИС не се издава на СОЛ, освен в случаите, когато този СОЛ като ФЛ отдава под наем на ЮЛ свое лично имущество.


Същото обаче не е деклалирало това обстоятелството писмено.
Къде е трябвало да декларира?
 В такъв случай какъв документ трябва да му издам? 
А по какъв повод ще му издавате документ?

Може ли да обясните нещата така, че да се разбере за какво става въпрос
Правилното е да си включат в годината, през която са платени.
Ако ТРЗ софтуера дава решения, противоречащи на закона, потърсете обяснение от разработчиците. Лошият или некачествен софтуер не Ви оневинява за пропуските или грешките.
Зависи от човека и от ДУКа. Обикновено се подава справка по чл.73, ал.1 или по чл.73, ал.6. Ако не Ви се чете закона, прочетене поне указанията към справките и съдържанието на отделните кодове в тях.

Не се заяждам с Вас, но при така зададен въпрос няма как да получите точен отговор.
Мисля да е само по силата на учредителният акт???
Ако е така, регистрира се като СОЛ и се осигурява върху 610 лв. В края на годината прави изравняване на осиг.доход и евентуално довнася осигуровки.  Ако не си плаща за личния труд или си плаща до 610 лв, най-вероятно няма да довнася осигуровки.
И да не е СОЛ след като има доход от наем ще изравнява, ако не е осигурено лицето на друго основание. Това последното не е пояснено, но сигурно са го съобразили.
Ако не е здравноосигурено на друго основание, ще е СОЛ по смисъла на ЗЗО. В момента, в който му е отпусната пенсия, вече не подлежи на здравно осигуряване по чл.40, ал.5 /не е СОЛ по смисъла на ЗЗО/ За периода, когато получава пенсия, не прави изравняване на дохода от наем.

Когато във въпроса няма достатъчно информация, тогава и отговорът не може да е конкретен
Съгласявам се, че се отразява в Т2.
Да попитам: това лице има ли задължение да попълва тацлиците за осиг.доход? Не видях да пише че е СОЛ.
обаче преминава на код 3 на длъжността
Значи има промяна на длъжността. Тази промяна се декларира с уведомление по чл.62 от КТ в тридневен срок от датата на сключване на ДС /или новия ТД/
Пенсията осигурителен доход ли е?
Вие за 2015 ли питате или за 2019?
Ако е да 2019:
- приспадат се 25% НПР /или повече - според услугата/, освен ако ГД не е с фирмата, в която лицето е собственик или съдружник с над 5% дял.
- при попълване на таблици 1 и 2 към ГДД сумата се разпределя по равно на всичките месеци, през които лицето е било СОЛ и така се изчисляват осигуровките за довнасяне.
В момента нямам възможност да изтегля файла със справката от сайта на НАП. Ако можете: от услуги за ЮЛ от ляво по-ниско долу има "данъци - документи". Покле изтегляте "справка по чл.73 ал.1" и четете указанията.
Не съм пробвала, но предполагам, че и в програмата на НАП като стъпите на съответната клетка и натиснете "помощ" или F1, ще се изпише обхвата на всеки код