Може еднократно Д1.
По принцип се внасят всеки месец,  но никой няма да Ви откаже да внесете сумата накуп
Ако сключване ТД, лицето почва работата, свършва я и прекратявате този ТД, след няколко дни - нов ТД, нова определена работа, ново прекратяване...  Всичко си е ОК.
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем
Не, няма да направят проблем, ако имате отработени общо 12 месеца от последните 18.
Командировките във връзка с изпълнението на задълженията му по ДУ ли са /дейности, свързани с управлението/? Или с друга дейност, която върши в това ООД /лекарска дейност/?

Няма да питам защо му хакнахте този ДУ, нито дали получава възнаграждение за дейността по лекуването на пациенти...
Зависи.
Ако имота е на ЕООДто и се отдава от ЕООДто, това си е... дейност на фирмата и осигуряването на собственика е като СОЛ, по ДУ или и двете.
Ако имота е на физическото лице и се отдава от ФЛ, пак зависи. Ако ФЛ се осигурява на друго основание /трудов договор, СОЛ, ДУ..... / не се осигурява допълнително върху дохода от наем и не включва този доход в годишното изравняване на осигуровките, ако прави такова. Ако ФЛ е без работно и само си внася ЗОВ, то при подаване на ГДД прави изравняване на здравните осигуровки като включва дохода от наем в осигурителния доход.
Здравейте!  Дали ще е на 580 или 560 лева, след приспадане на личните осигуровки лицето ще попадне в чл.446(1) т.2 от ГПК, а именно-от 300 до 600 лв.месечно-една трета част, ако е без деца.
Четете стара версия на ГПК.
И при 560, че и при 580, след приспадане на личните осигуровки нетната заплата ще е под МРЗ и ще е несеквестирема.

Към питащата: запорът е върху доходите по трудов договор, е които Ве плащате на лицето. Дали има пенсия, дали има друг ТД в друга фирма, дали има някакви други доходи, че не е Ваша работа. ЧСИто ако иска да си налага запори на другите доходи.
Ако наистина работи по толкова, защо не.
Това, че е пенсионер, няма значение в случая.
За първите три дни, които са за сметка на работодателя, всички осигуровки. За дните от НОИ - 4,8% от 560 лв, пропорционално на дните
Здравейте, ще напускам разбота по взаимно съгласие, понеже не желаят да ме съкратят, възможно ли е след това да ме назначи адвокат на срочен договор, да ме съкрати след известен период по чл. 71, ал.1 и така да получа пълното обещетение?

Адвокат не е фирма/юридическо лице и не знам дали има такава опция?

Адвокатът би трябвало да знае :)

Иначе: трудовият договор с адвокат /физическо лице, самоосигуряващо се лице/ не се различава от ТД, сключен с юридическо лице /фирма/.

И предупредете адвоката и счетоводителя му, /ако вече не знаят, разбира се/ че има голяма вероятност да им направят проверка преди да Ви отпуснат обезщетението за безработица.
А управителите на дружества съгласно чл.4, т.10? Всички ли подават?

Напомням за този въпрос.

Текстът е:
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

По най-елементарните правила на българския език "управляващите дружества" означава "дружества, които управляват", а не "управители на дружества". Мисля, че точката се отнася за дружества, които управляват  алтернативни инвестиционни фондове и за ФЛ, които управляват такива фондове.
Така ли е?
За периода 30.11.2018 -01.01.2019 - 0 г, 05 дни, 4 часа издаваш УП3 за осигурителен стаж и не вписваш в трудовата книжка
Какво не вписва в ТК? Само това, че ОС=ТС или целия период?
В ТК се записва:
- първи ред - от 30.11.2018 до 01.01.2019, като в грфата за заплатата пишете "2 часа" , основание  за прекратяване вероятно чл. 119
- втори ред - от  01.01.2019 до 08.02.2019, основание за прекратяване
- в "правоъгълния печат - от  30.11.2018 до 08.02.2019 ТС 1 месец и 12 дни
- не слагате надпис ОС=ТС

А цялата сума от 560 ли се признава за разход или сумата без осигуровките?
За разход се признава възнаграждението /дали е 560, повече или по-малко - няма значение/. Приспадането на осигуровките е само с цел определяне на данъка и нищо повече.
Дали собственик на ЕООД може да му се заплаща личен труд в дружеството.
Може. Взема си решение, определя си възнаграждение, плаща си
Аз пък си харесвам варианта: Възнаграждение за личен труд 175 лв /грубо/ - осигуровки грубо 175 лв (с ОЗМ) и ДОД 0,00 лв
:)
Ако имота е собственост на двете ФЛ, договора е с двете ФЛ. Издавате по една  СИС на двамата, независимо, че единия е СОЛ. При доход от наем на наемодателя ФЛ се издава СИС, дори когато това ФЛ е СОЛ.
По сложен е въпроса, ако ЕТ-то е регистрирано по ДДС.
Кои дейности могат да са на патент е определено в ЗМДТ. Изчерпателно. Без "и други".
Дали пенсионерът може да упражнява дейност като ФЛ, зависи от дейноста, зависи дали е заноятчия, дали е свободна професия...