Предполагам 4000, а не 40000 :)
Да
Нямам спомен в училище или в университета да са ни преподавали, че заплатите и осигуровките се начисляват със счетоводна справка, затова ми прави впечатление, иначе в моята практика не ползвам в случая този документ и реших да не би да пропускам нещо.
Всеки съставител на ГФО организира счетоводството на предприятието по свой начин, стига да отговаря на закона и стандартите. Дали ще го наречеш справка или МО, мисля че няма разлика. Има принцип за предимство на съдържанието пред формата.
Лично аз правя ведомост за заплати с достатъчно широки редове, та да може при подписване от един работник да се скрият данните за останалите. На гърба на последната страница на ведомостта отпечатвам справка за вноските по пера и параграфи, табличка с процентите осигуровки от работник и работодател по осигурителни рискове  и МО с контировките.
Много благодаря на Делфинчето и Николай че ни запознават с ежедневните промени в изискванията на ТР за оповестяването на ГФО.
Аз платих таксата преди месец. Подготвих протокол от ОС, но нещо се замотах и не подадох ГФО. Преди Гергьовден попълних декларацията по чл.62, сканирах всичко и се канех тези дни да подавам. Сега трябва всичко отново.....
Е, поне не си изгърмях патроните благодарение на вас.
Аданъка за април кога трябва да се плати?
Возиси какво разбирате под "данък за април". Аз го разбирам като данък, удържан по всички плащания през м април и деклариран в Д6 с код 8 за м 04. За този данък срокът е до 25.05.
Ако имате предвид "данък върху възнаграждението за м.04, платено през м.05", то това е данък, който ще се декларира с Д6-8 за м.05 и срокът за плащането му е до 25.06.
За сега още нищо не е прието по този въпрос
Да. В този случай за дните в отпуск възнаграждението е според заплатата от предходния месец и е логично да е по-ниско от възнаграждението за отработените дни
Д6 с код 8 за м.май включва данъка върху всичко, което е платено през м.май. Ако през м.май сте платили възнагражденията за м.04 и за м.05, то включвате  данъка и върху двете възнаграждения
Следователно заплатата би била по-ниска заради платения отпуск и ако го нямаше лицето щеше да получи по - голяма сума.
Да
Д1 за възнаграждението за м. 04 - до 25.05. Независимо дали е платено на 30.04, 04.05 или 20.06.
Д6 с код 8 - от 01.06 до 25.06.
Съюзът И в дадения преди Вас отговор означава точно това
Да.Така е. Само наблегнах на това. И допълних със случая "има Д1, няма ЗО"
И по двата члена обезщетението ще е едно и също и над минималното

 
Да, ако лицето е в неплатен отпуск над 30 работни дни за годината и освен това е здравноосигурено на друго основание /например друг трудов договор/.
Само ако едновременно са изпълнени и двете условия - осигурен на друго основание и след 30-ия р.д. неплатен за годината.
Когато е осигурен на друго основание и са дните до 30 р.д. не се знасят здравни, но се подава Д1 само с дните в осигуряване.
Може с този ПИК.
Ако скоро сте се регистрирали като св.професия, изчакайте 3-4 дни за да се активират нещата. Ако и тогава не стане, проверете обхвата на ползвания ПИК.
Е искам да се води като постъпвания в касата. И да редовно искам да ги тегля, нали трябва и брой за купуване на стока. А елементарното е, че искам да си тегля парите като печалба, да си купувам лични неща.

Скрито разпределение на печалбата означава точно това - да си тегля парите като печалба, да си купувам лични неща.
За да си "теглите парите като печалба" преди това трябва да сте платили данък върху печалбата и 5% данък върху дивидентите.

искам да се води като постъпвания в касата. ... нали трябва и брой за купуване на стока - ето това може да се оформи като служебен аванс. И всеки път трябва да правите отчет на този служебен аванс.
Ако го правите редовно е малко подозрително.
В единични случаи може да се заведе като служебен аванс и после отчитате какво сте купили с този аванс.
Ами не е вярно написаното!
През 2018г ми изплатиха остатък по първоначално определен период от 2015г след прекъсване на периода 1г 1м 27дни.

Чувала съм и за други такива случаи. Нямам обяснение защо е направено. В Кодекса за социално осигуряване много ясно е записано, че имате право на остатъка от предходното обезщетение  когато прекъсването е под 12 месеца.
Точният текст от ЗДДФЛ е:
чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път

След като не сте били СОЛ по смисъла на КСО, не виждам основание за задължително подаване на ГДД по електронен път
Всичките дължими за годината осигуровки
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП?

Служителката е и права и неправа.
Ако през 2019 сте били СОЛ дари за кратък период, е трябвало да подадете ГДД по електронен път (с ПИК или КЕП). Ако не сте били СОЛ, може и на хартиен носител.
След като не сте ЕТ или ЗП, избрал облагане като ЕТ, то срокът за подаване на ГДД е 30.04.2020, а не 30.06.2020.