А личните данни :)

Не, Д1 с код К / с правилната нетна сума / и чекване, че не следва да се подава Д6 може да направите винаги.
Е, вярно, че може винаги, но до 30.4. на следващата година става и по електронен път :)
И аз като колегите се учудвам, че е приета декларация за възобновяване на дейност, след като няма спиране, както и че след 31.01. е прието промяна на осигурителните случаи...
Освен това "вчера" да е било преди повече от три месеца....
Какво да правите: щом няма спиране на осигуряването, значи за пропуснатите месеци дължи осигуровки и Д1. Не Ви (му) остава друго, освен да си подаде Д1 и да си внесе дължимото
Три дни само по първия, защото няма работен ден между двата болнични.
Това, че и двата са първични, въобке да не Ви притеснява
За него правилно ли е да контирам:...

Защо трябва да контирате /осчетоводявате/ каквото и да е за ФЛ и неговата банкова сметка?

ПП Не твърдя, че съм абсолютно права. Споделям мнение.
Тази 1 ст бих я отчела като други разходи /609/ и въобще не бих си играла да коригирам финансовия резултат.
В интерес на истината бих записала 401/422 10.99 и 422/501 10.99. Нали не е плащано от фирмената сметка, а е отчетен ползван аванс от подотчетно лице. То колко е платило и как - негов проблем. Отчита се с фактурата
Ако сега е на 45, значи ще може да се пенсионира най-рано на 65 години при 37 години осигурителен стаж за пенсия. Или евентуално с по-ниска пенсия при 15 години действителен трудов/осигурителен стаж.
Здравните осигуровки нямат нищо общо с пенсионирането.
Вижте Наредба Н13, чл.4, ал.3, т.2
За стар период само на място в НАП. Придружено с молба, обяснения ...
Ами да :)
Дължите 118 лв по ГДД за 2020. Приспаднати са онези 110,80 надвнесени от миналата година и сега са удържани още 7,20. 110,80+7,20=118
Тези 120,80 можете да си ги поискате от НАП или  при подаване  ГДД 2021 да внесете по-малко пари.
Издадоха ми служебна бележка от фирмата наемодател за тази сума. Миналата година беше същата сума и сега виждам, че стои надвнесен и за 2019г.
За коя сума? Съдейки по ГДД, прил.4, част II, т.1, фирмата наемател е внесла данък  277.20 при данъчна основа 3960.
Сега разгледах една декларация и видях кой шифър какво означава. Значи по ГДД дължите 118 лв.  Прегледайте историята на плащанията и вижте дали тази сума не е прихваната след подаването на ГДД от вече направените вноски.
Да сте подавали друга декларация за дължим данък в периода до 07.04?
Най-вероятно данъкът от 7.20 не е бил деклариран като задължение с Д55 и независимо, че сумата е внесена, едва сега се обвързва с декларация.
Сумата от 118 сигурно вече декларирана и внесена от наемателя. Сега Вие не е трябвало да я внасяте.
Един въпрос - лице, което през 2020 г. е престанало да бъде самоосигуряващо се подава ли годишна Д6?
Ако има поне един ден в самоосигуряване през 2020 - подава
1. Внасяте върху избран доход между 650 и 3000. Ако през някой месец минете максимума /сумарно от ТД, ГД и СОЛ/ и научите това в по-късен етап, правите корекция на Д1.
2. Декларирате, каква част от сумата по този ГД попада в диапазона от 0 до (3000 - осиг.доход по ТД). Нали през времето, когато е положен труда по ГД сте прекъснали дейност като СОЛ. За ГД, които са през период, в който упражнявате дейност като СОЛ, декларирате това обстоятелство и не Ви удържат нито осигуровки,  нито данък.
3. Прекъсванено/възобновяването на дейност като СОЛ зависи от това, дали имате или не такава дейност. ГД е възможен и в периодите с  спряна дейност, и в периодите с дейност. Ако сте СОЛ в качеството на упражняващ свободна професия и ГД е с предмет, сходен на свободната Ви професия,  добре е по времето на изпълнение на ГД да сте с "действащо" самоосигуряване.
Не е нужно да имат регистрация по БУЛСТАТ. Трябва за подадат декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП. Подава де в 7-дневен срок от започване на дейността, а не пре годишното изравняване
Така си е.
Върху пенсията нали вече са внесени ЗО от бюджета. Ще се отрази само ако достигнете максимума
Здравейте! Регистриран ЗП с Булстат/ЕГН - подава ли Справка  за предприятието в НСИ. Какъв е срока - 30.04 ли?
Ако е избрал данъчно облагане по чл... (както ЕТ) - подава ГОД. Срокът е сато за ЕТ.
Ако се облага с НПР - не подава нищо в НСИ