Погледнете чл.27 , ал. 1 - 4 от ЗДДФЛ. Обърнете внимание и на последствията (Ал. 5 и следващите).

А защо са Ви необходими разходи след като сте на патент? Пък и пенсионер с ТЕЛК...
В ЗДДС няма ли отговори на тези въпроси?
издаваме фактура с ДДС - 0% и подаваме ДДС на продажбите и ВИЕС, а фирмата в Полша си начислява ДДС-то. Правилно ли разсъждавам ? - не
издам х фактури на месец, след това какво да ги правя?

Отчитате си приходите, намалявате ги с НПР и дължимите осигуровки като СОЛ и върху остатъка дължите данък, като за целта подавате декларация по чл. 55. Това е на тримесечие.
Всеки месец - Д1.

Най-добре е да потърсите помощ от счетоводител.
мога ли да се осигорявам и да имам втора година майчесво  - може
как става - има няколко варианта. След изтичането на 410-те дни:
1. Ви назначават на трудов договор, отработвате поне един работен ден и подавате заявление за ползване на отпуск за гледане на дете до 2 години
или
2. регистрирате си фирма /ЕТ, ЕООД.../, свободна професия, като занаятчия или земеделски производител, декларирате започване на дейност и на самоосигуряване. Поне един ден след като вече сте в осигуряване, подавате документи в НОИ за да Ви плащат по 380 лв. За целта ще Ви е нужна консултация със счетоводител  и евентуално негова помощ за месечните декларации
А ще можете ли да разделите стойността по елементи? Когато е купувано скелето има ли цени на отделните части? Предполагам, че цената е била за 1 бр. скеле.
Ако стане по елементи  - добре. Ако не - намерете друг начин да отделите продаденото от цялото - на процент,  на площ... Поискайте писмено становище от техническо лице /или шефа/ каква част от цялото скеле ще се продава. Каквото Ви напишат, това осчетоводете. Не поемайте отговорност за неща, които не са от Вашата компетентност.
Сега  ще допълним и осъвременим оборудването по нея
Ами от старата машина правите нова :)
Не зная как сте заприходили старата, но от една стока + още материали, труд и т.н. получавате друга стока, различна (е, колко да е различна :)) от старата
колата ще се продаде на цената,  която ще плати купувача. Важното е в договора и фактурата цената да е същата. От  застрахователната  оценка се определят само нотариалните такси. И нищо друго
Това мисля, че не вярно! След като е осигурен за ОЗМ, то има право на болничен, а осигуровките се поемат още от първия ден от НОИ.
Нали е без ОЗМ :)
Може (ако има възможност) да декларира прекъсване на дейност и да внася само здравни като безработен.
Прекратява отпуска (доколкото може да де нарече отпуск) като СОЛ, прехвърля фирмата, прекратява самоосигуряването, назначават я на ТД, работи поне един ден и подава заявление за ползване на отпуска (ако желае, разбира се) със нужната декларация. После подавате приложението в НОИ.
ЗП осигурява съпругата си по чл.4, ал.9 и подава Д1. Д1 се подава с ПИК от данъчно задълженото лице ЗП (посочен като ЮЛ в стария сайт на НАП), осигурител - ЕГН на ЗП.
В новия сайт на НАП като вляза с ПИК имам две ДЗЛ - име, ЕГН, и същото ими, ЕГН. Кое е ФЛ, кое е ЗП.... Подадох Д1 и се оказа, че е подадена от ФЛ, а не от ЗП. Декларацията е приета, задължението се появи в справката за задължения на съпругата (проверено с нейния ПИК).
Според вас нужно ли е да заличавам тази Д1 и да я подам отново чрез ЗП (ако улуча кои ред какво значи) или да оставя нещата така. В края на краищата Д1 е приета, осигурител е същото ЕГН, вид осигурен е същия...
Щом смятате, че счетоводителят Ви е некомпетентен, сменете го. Как точно може да стане това сигупно е записано в Договора за счетоводно обслужване, раздел Прекратявяне на договора.
Наистина никой не изпитва счетоводителите и не оценява техните практически действия, но и никой не изпитва лекарите, инженерите, ... Вероятността да попаднете на некомпетентен лекар, инженер или строител е също толкова голяма. Само че в единия случай загубите воже да са само финансови , а в другия може да се простите и с живота си. Шанс .
издава фактура за приемане на отпадъчен материал
Не разбрах Вие предавате (продавате) материала или го приемате (получавате)?
Явно гледаме различни "картинки"!
В "Декларация Обр.1" има:
  • 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено
  • 15. Последен ден в осигуряване
  • 16. Дни в осигуряване - общо.
Какви клетки (пет) ~ сънувате???
Справка тук - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190533
Гледайте картинката на Д1 и бройте. В т.14 и т.15 има по 10 поленца - за по 5 дати, всяка в две позиции.
Друг въпрос е, че при повече от пет прекъсвания може (или можеше) да се подаде втора Д1.
Не виждам смисъл в този 1 ден, но нека и по-знаещите кажат
Нито в КСО, нито в НООСОЛ... има ограничения относно броя прекъсвания на осигуряването през годината и/или за продължителността на периода в осигуряване. Т.е. няма законова пречка да възобновявате и спирате самоосигуряването за по 3-5 дни 20-50 пъти в годината. Стига да Ви се занимава.
Имайте предвид, че при годишното изравняване на осигуровките общия годишен доход се разпределя на всички месеци, през които имате поне един ден в самоосигуряване
За самоосигуряващите нямаше ли условия за 18 месеца да е плащано
Не, няма такова условие.

Отказът тряба е мотивиран. Вижте какво са написали от НОИ