А попълнихте ли данните за осигурител при стартиране на програмата?
Брутното възнаграждение през 2014 е формирано от 460 осн.заплата + % ТПО.
Това не променя отговора на marpan_64

Т.е. брутно възнаграждение 473,80лв,а осигуровки върху 508лв ?
Прринципно е вярно. Трябва да отчетете броя на работните дни
А какво е начислявано в ДАП? Какъв е максимума на ГАН според чл. 55 от ЗКПО за този актив?
Принципно - счетоводната печалба влияе на счетоводния финансов резултат, а за занъчни цели се признава амортизацията по ДАП? Не знаете ли тези неща?
Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.

ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи
Не се занимавайте с простотии. Оставете нещата както са.
Иначе като се почнат едни корекции....
Тони, разбираш ли какво питаш? Заемът разход ли е, та да се приспада от печалбата ? Или е приход, та да я увеличава?

Всъщност счетоводител ли си?
Щом сте мнаели, че срокът на ползване е по-дълъг, защо не вте го взели предвид при определяне на годишната амортизационна норма?

Няма начин отново да начислявате амортизации, освен ако не правите подобрения и модернизации и по този начин увеличите стойността на актива.
Нищо не Ви пречи да си го държите и ползвате с нулева балансова стойност.
Защо не погледнахте в КТ какво пише в чл.67, ал. 1? Все си мисля, че там са безсрочните ТД.
Колкото до вписването на срока за изпитване с крайна дата, това е лишено от всякаква логика. Ето този болничен, например, ще удължи изпитването.
Може и да има. Ако отговаря на останалите условия....
Не сте задължена.
Можете да се издържате само от дивидентите.
В конкретния случай питащия (питащата) кого представлява - наемателя или наемодателя?
Е, щом подават ГДД по чл. 50, сигурно представлява наемодателя :)
Какво разбирате под "да го освободя"?
Да си ходи в къщи още по обяд - това си е Ваш проблем
Да пуснете заповед за прекратяване на договора от днешна дата, считано от 31.01 - желателно е, ако не сте го направили по-рано
Да подадете уведомление в НАП? - то трябва да е с дата 31.01. и днес системата няма да го приеме
Ето въпросното указание. Вижте първия пример в т. V
Благодаря bobo, а може ли така частично - част да се отработи, а останалата част да се доплати.
Може. Обезщетява се неотработената част от предизвестието.

КТ
чл. 220
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
СОЛ- собственик на ЕООД , отдава личен имот под наем на фирма , пред която не декларира, че е СОЛ , Удържан му е данък и е издадена СИС.  За получения доход *-- попълваме ГДД  по чл 50 , но проблем ли е недекларирането на обстоятелството

До колкото имам спомен от едно указание на НАП, СИС се издава дори и в случая, когато наемодателя е СОЛ. И е логично - от една страна дохода от наем не е осигурителен доход и при плащането няма значение по какъв начин се осигурява наемодателя; от друга страна - относно доходите от наем в ЗДДФЛ се прави разлика дали наемодателя е ФЛ иил ЮЛ, а не дали е СОЛ или не, регистриран по ДДС или не.

Ще се опитам да намеря указанието
когато направя 6 месеца ще мога ли да излезна в болничен? - ако сте болна, можете да ползвате болничен и преди 6-те месеца, но ной няма да бъде платен,
И след раждането нали продължава да се трупа стаж? - да.
Значи до края на август като го направя от тогава ще започна да взимам майчинство - Ще започнете. Дали от август - не мога да кажа нищо. Вие си броите месеците :) Ако сте на пълно работно време, разбира се.
Имате само 5 месеца стаж и никакъв друг? При това положение нямате право и на обезщетение за "обикновен" болничен. За да Ви се плати болничния, трябва да имате поне 6 месеца осигурителен стаж с вноски за общо заболяване и майчинство /трудов договор и др./. За майчинство Ви е нужен 12 месеца осигурителен стаж. Стажът е общо от всичките Ви работни места.
Да, но това е само тълкуване според конкретната институция. ....