Както до сега.
В крайна сметка "статутът" и на авансовите, и на изравнителните ЗОВ е един и същ.
6 месеца общо. От първия работен ден при първия работодател до сега.
За майчинство Ви трябват поне 12 месеца осигурителен стаж общо
Ако заплатата Ви през последната година и половина-две е била по-ниска от сегашната, болничният ще се отрази неблатоприятно на сумата на майчинството, но пък ще е добре за здравето Ви и здравето на бебето.
Кажи кода на длъжността и кода на дейността и ще получиш отговор.

Пък и сам можеш да си го намериш по тези данни. Виж по-горе: Справочник - МОД 2016
А примерно говорим за хранителен магазин с месечен оборот 39х и направени само стокови разходи за 31х  и магазина работи със средна надценка 22% как да сверим дали всичко е ок ?
Надценката увеличението на продажната цена над цената на придобиване, отнесена към цената на придобиване. Във Ващия случай (39-31)/31*100=25,8%
Ако работехте с 22% надценка за всички стоки, то при продадени стоки с покупна цена 31, трябваше да имате 31 + 31*22/100=37,82 приходи

Процентът на печалбата не е същото като процента на надценката. Все пак имате и други разходи, не само за покупка на стоки.
Обикновено процентът на печалбата се взема като част от приходите
Печалба 220 - 190 = 30
Процент на печалбата е 30/220 *100= 13,6%
Разходите за кафе, съответно и за кафе машина не се ли смятат за предствителни?
Хайде сега - представителни. Аз си ги водя като разходи за осигуряване на здравословни условия на труд - осигурявам на персонала топли и освежаващи напитки.

ПП Ако беше казал - социален разход, можеше и да се замисля, ама представителен...
Щом политиката е такава... значи чакате 45 дни
 
Редно е доставчикът предварително да е уведомен за тази политика и да се е съгласил на сделката, знаейки за късното плащане. Не е добра търговска практика да бъде уведомен за това след сделката.
Срокът е според условията на продажбата.
Правото на данъчен кредит зависи от това за какво ще се използва веща. Ако ще я ползваш за основната дейност на фирмата - да имаш право /кафене/.
E, и в офиса да си я ползваш, пак ще имаш право на ДК :-)
Дружество "А" продава дялове, а не ДМА, предмет на апорта. Пазарната оценка е за ДМА, а не за дяловете.
ДС не е със срок на изпитване, няма допълнителни изисквания, на които да не  отговаря лицето, професионалния стаж се зачита. Мотиви - освен че не му харесва името, друго не изтъква като причина
Значи няма проблем :)

Ако не е тайна за какви длъжности става въпрос?
Аз бих добавила и още въпроси:
- в новата ДХ има ли допълнителни изисквания, на които лицето не отговаря?
- какво става с професионалния стаж?
- какви са мотивите на работника?
Ами аз съм описала за цялата година има 4 месеца работени на МРЗ, защото е нискоквалифициран труда.

Облекчението е до размера на дохода /общия годишен облагаем доход/
Какъв е проблемът и при вас да си получи сумата в пълен размер ?

Проблем ще е , ако облагаемият му доход за годината е под 2000 или 2200 лв.

ПП Предполагам, без да съм сигурна, че в общия годишен доход трябва да се включи и дохода при предходния работодател
на 420
не зависи от часовете
Ако това е преди болничния, представете пред настоящия си работодател нужните документи /трудова книжка, УП.../ и той ще коригира приложение 15
173 работни дни трудов стаж При 8-часов работен ден? И преди болничния?
следва да си доплатте за ЗО  за периода 13,11.15-30.11,2015
Не трябва цялата осигурителна вноска  в размер на 16,80 лева, а само 9,60 за 12 работни дни
Да не забравите до 25.12 да подадете декларация обр.7. Подава се в НАП по лична карта
Хм, не може... попаднали сме на някоя лелка с недоволство от живота.
Пускате едно заявление в деловоството, че да видим как ще ви откажат - или ако ви откажат, на какво ще се обосноват.

Аз пък смятам, че наистина не може да се коригира подадена ОКД5 в частта за избор на осигурителните случаи.  За тази процедура си има срок в началото на годината.
Питах в данъчното, но казаха, че не може.

:hmmm: Хайде де

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Чл. 6а. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. ...
(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Значи Д1 за 2015 спокойно могат да се коригират до 30.04.2016 без проблем. То и след това може, но с предписание от НОИ. Ако не коригирате сега, при заверка на осигурителната книжка със сигурност ще се стигне до предписание.