Този апартамент по-скоро е обект на търговията /стока/, а не място на извършване на търговска дейност /търговски обект/.

ПП Можете да не ми вярвате - не съм съвсем наясно с нещата.
Работата може да бъде свършена по четири начина: 1. ТД за определена работа или за определен срок, 2. ГД за изработка, 3. Договор между Вашата фирма и фирмата на алпинистите, 4. Без документи.
Щом се занимавате със строителство, сигурно знаете, че ИТ е особено подозрителна към ГД, където има място на работа. Изразът "Работниците не си носят фасадата в къщи за да я боядисват в удобно за тях време" предполагам Ви е познат.
Т.4 няма да коментирам.

А тези господа да си помислят какво искат - да са военни или да работят на частно. Явно с две дини под мишницата няма да стане. Пък сега алпинисти дал бог...
1. Каква е разликата между "Декларация за самоосигуряващо се лице" и "ОКД5"?
2. Щом нямаш работници, но нямаш задължения по ЗЗБУТ - инструктажи за безопасност, СТМ и подобни
3. Щом работиш в заведение за хранене и място, където се събират хора, то предполагам че ти трябват разрешителни от РЗИ и от пожарната
4. Относно Д1 - по лесно ще е , ако имаш договор със счетоводител
Принципът е: Това което е по ЕГН на собственика /осигуровки на СОЛ, данък на собственика и т.н. / да е по адреса на собственика, а това, което е по ЕИК на фирмата /осигуровки и датнъци на работниците, корпоративен данък, ДДС и т.н./ по седалище на фирмата
С писмата и платежните  -в НАП.
Това с прехвърлянето ставаше до миналата година. Тази година май вече не става, но нищо не пречи да пробвате.
Само заради това не се назначава ревизия. Ще ви проверят когато ви дойде реда.
Съвет - най добре внесете осигуровките на СОЛа + лихвите по ЕГН и по сметката на НАП по лична карта на СОЛа, а внесеното по единната сметка чрез фирмата ползвайте за покриване на следващи задължения.
И следващия път внимавайте повече :)
Може ли някой дами обясни връзката на ДОД и решенията на ТЕЛК - явно има връзка. Обяснението е в ЗДДФЛ. Още повече, че ТЕЛКА е над50%
1. След като работите като личен състав, би трябвало добре да познавате Кодекса на труда.
2. След като работодателят е решил да Ви съкрати - ще го направи. Най-вероятно без Ваше съгласие и по начин, който не може да оспорвате. Например по чл. 328, ал.1, т. 2 или 3.
3. Имате шанс единствано ако Ви се предложи чл. 325/1/1 или 331. Тогава може  ида не се съгласите.
4. Знаете, че възрастта не Ви осигурява закрила. Всичко е въпрос на добри/човешки отношения със шефа.
Тъй като СОЛ в ЕООД може да бъде само едноличния собственик на капитала - не не може този собственик да сключи ТД сам със себе си. А защо може да сключи ДУ сам със себе си е друг въпрос /това е по ЗЗД/
Може да си плаща възнаграждение за личен труд - хем по ЗЗД, хем според ЗДДФЛ е приравнено към ТД. Само по КСО си е СОЛ.
 :hmmm:
Не следва. Особено само ЗОВ!!
Зависи този управител как се осигурява в ЕООД-то и зависи какъв е дохода по ТД. Достигнат ли е максималния осигурителен доход?
Не. Д6 е една - тя показва задължението Ви към бюджета за определен период и няма значение как е формирано това задължение
Не зная, но все си мисля че до определен брой редове може и на хартия.
А иначе чл. 73 е задължителен за всички фирми, вкл. и ЕТ.
принцип борсата изобщо не се води за трудов стаж. И платената и неплатената. Платената се води за ОСИГУРИТЕЛЕН стаж.
След като изтече платената борса вече няма да имате осиг.стаж, няма да Ви се внасят осигуровки и ще трябва сама да си внасяте здравните.
От мен съвет - тъй като ще почвате работа при съпруга си  -започнете веднага след борсата. Ако не Ви се работи  и не ви плащат осигуровки - ползвайте неплатен отпуск. Има някои добри страни: Първо - 30 работни дни /около месец и половина/ ще Ви се зачетат за трудов и осигурителен стаж без да има осигуровки; второ - няма да се разправяте с декларация 7 и лични вноски за здравно - това ще е задача на счетоводителката на съпруга Ви, а сумата е същата; трето - винаги може да се "добави" някой работен ден преди болничния .
При такава комбинация от дати може да си изкарате борсата до края. Трудов договор ще ви е нужен някъде към края на април
Трудовия договор трябва да е няколко дни преди първия болничен. Трябва да имате поне 1 работен ден, за да имате право на обезщетението.
Ако можете да изчакате да изтече срока на обезщетението - добре, но ако сте на зор във времето  -по-добре прекратете борсата и сключете трудов договор.
Имайте предвид следното  - 8-те месеца борса са от датата на отпускане на обезщетението, а не от датата на първото плащане. В решението не е ли посочен срокът на обезщетението като дата?
Залагам на акт 19 или както е правиллното - Приемо-предавателен протокол.
Добре е и фактурата да е от същата дата :)
А защо се назначихте като счетоводител?
Как защо - всяка фирма трябва да си има счетоводител  ;D
Пък и на заплата от 300 /триста/ лева. Дано само да не е на 8-часов работен ден :)
Предлагам да поразгледате ЗКПО-то и после да насочите служителката от НАП какво да прочете.
Що и ЗКПО-то? Не е ли достатъчно ЗДДФЛ-то?
 
Въпроса ми беше.Изплатени дивиденти през м. Ноември в какъв срок трябва да се подаде дек.по чл.55 и да се внесе данъка.Отговора и беше
- г-жо два пъти ви повтарям за 4-то тримесечие  декларация не се подава
Щом толкова искаш - повярвай им. Решението си е твое.  :blink:
Ами договорът се прекратява с изтичане на срока. Независимо дали сте в болнични или не.