Можеш да си определиш каквито искаш периоди на плащане по ДУ, но си задължен да правиш месечни вноски върху минималния осиг.доход за управител.
Досега никой не ми е направил въпрос защо плащам веднъж , но до сега не си се осигурявал нито по ДУ, нито по ТД, нали :)
Никой не те ограничава да плащаш на веднъж - предварително или в последствие с лихвите, но имаш задължение за ежемесечно деклариране.
За да не бъда голословна - погледни КСО, чл. 4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3 и чл.7, ал.1. Може да погледнеш и наредбата за подаване на данни в персоналния регистър.

ПП Осигуряването по ДУ е скъпо удоволствие. Не съм сигурна, че доводът: "По-висока пенсия някога" си заслужава по-високите разходи днес.

Ако все пак мислиш за пенсия, по добре се ориентирай към някакъв вид доброволно пенсионно осигуряване. Или някаква застраховка.... Или си пази паричките за старини.
Не съм коментирала Д5 :) Няма да коментирам и осигуряването като СОЛ. Просто нещата, приложими за СОЛ не са приложими при ДУ.
Проблемът Ви е в тълкуването на ДУ. По ДУ се определя месечно възнаграждение. Обикновено това е твърда сума, но не пречи възнаграждението да е обвързано с резултатите. Осигуряването по ДУ е месечно и е аналогично /да не кажа същото/ като осигуряването по трудов договор - и като изисквания за минимален осигурителен праг, и като осигурителни рискове, и като проценти, и като разпределение на сумите между възложител и изпълнител, и като подаване на данни в персоналния регистър.
Най-добре седнете със счетоводителя си на по бира или нещо по-твърдо и бавно  с примери изяснете особеностите при различните начини на осигуряване.
Тъй като ме мързи да прочета цялата Ви тирада и не мога да разбера какво точно Ви интарасува:
1. Трудовата Ви книжка няма да бъде заверена нито за дейността Ви като СОЛ, нито за дейността Ви по ДУ. Ако сте СОЛ  - за дохода и стажа като СОЛ, ще Ви бъде заверена осигурителна книжка. Ако работите по ДУ - при нужда /болнични, пенсиониране и т.н./ се вземат данните от персоналния регистър.
2. Ако работите по ДУ, няма да мине само с в началото на годината Д5 върху минимума, после плащане по този договор и следващата година до 30 април - Д6 със СОЛ+ДУ, колкото там излезе, и доплащане на осигуровки. По ДУ дължите осигуровки върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител според вида дейност и ежемесечно се подават Д1 и Д6.

Не ми стана ясно за какво трудоустрояване говорите? В решението ан ТЕЛК има ли изискване за намаляване на работното време? Ако има  -трябва да го направите. Ако няма - намаляването на работното време може да стане с ДС, но трябва и работника да е съгласен.
Да, имате такава възможност. Това е прекратяване без предизвестие на сробен ТД по чл.68, ал.1, т.1 при преминаване на друга работа за неопределено време.
Не съм имала такъв случай, но явно трябва да подадете заявление за прекратяване на ТД на основание чл.327 т.7 поради започване на работа във фирма..., считано от... /посочвате първия работен ден в новата фирма/. Ще трябва да покажете новия ТД. Той би трябвало да е подписан от двете страни и да е безсрочен. Едва ли е нужно, но ако съм на мястото на настоящия работодател бих поискала и справка за регистрирането на новия ТД.

Не зная за какъв срок е настоящия Ви ТД, но ако е за 1 година, става въпрос за неотработването на 1 ден и едва ли ще Ви правят проблем.
Срокът се брои от 01.04.2013, ако действително това е бил първият Ви работен ден. При изтичане срока на ТД можете да напуснете без предизвестие. Преди срока - с предизвестие.
ДС е нужно за преминаване на нова длъжност, ако това енужно според предписанието на ТЕЛК.
За самото обезщетение не се подписва ДС /нищо от ТД не се променя. Не зная и заповед дали е нужна, но все пак бих издала една.
имам няколко плащания за  съответния месец на различни дати правилно ли е да подавам декларациите 1 и 6 за всяко плащане поотделно
Помисли малко: 1. Кога възниква задължението за плащане на осигуровките при тези плащания? А кога възниква задължението за плащане на данъка?
2. Какви са сроковете за деклариране на данните - Д1, Д6 за осигуровките и Д6 за данъка? 
 Няма начин да не стигнеш до извода, че и трите вида декларации се подават веднъж месечно и то след изтичане на месеца, през който е положен труда /за Д1 и Д6 с осигуровките/ или е платено /за Д6 с данъка/.
Д6 с данъка така и така се подава с дата последното число на месеца, през който е платено, така че няма възможност за повече дати. В Д6 с осигуровките можете да посочите която искате от датите на частичните плащания. Най-добре  -последната.
Здравейте.Утре 18-02-14 изплащам заплати за м. януари и ще внеса само осигуровките .ДОД ще го внеса от01-03 до 25-03-14 и тогава ще подам декл.6 с осигуровките за м. 02.Правилно ли е ?Благодаря.
Бааавничко прочети какво си написал/а. Това за внасянето на осигуровките и данъка - добре. Ама от къде се пръкна тази Д6 с осигуровките за м.02? Вярно е, че трябва да се подаде до 25.3., но какво общо има с януарските заплати?
КСО Чл. 4 (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
6. лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;...

Следователно има право.
Не съм убедена, че сте прави. Аз удържам от първото плащане след получаване на запорното съобщение.
Все пак не съм юрист....
Твърдо - 1 брой Д6. Нищо че е с две колони.
Прочетете чл. 27 от ЗДДФЛ и ако въпросния автомобил отговаря на изискванията - осчетоводявайте разходите. И помислете как ще отделите използването на автомобила за лични нужди от използването му за "служебни". Ако това отделяне е възможно, разбира се.

Скрит текст :
Как от това "След като ЕООД се регистрира като ЗП, това е един субект за счетоводно обслужване", разбра това: "зп е отделен обект на осчетоводяване"?

И избягвай израза "двойно счетоводство". Наказуемо е ;)
Ако гледам правилните графи - продавач - 470 /търговия на дребно/,  барман 440 /ресторантьорство/

Предполагам, че тези 800 лв са платени, а не са само договорирани.
Щом има доход - подава ГДД, а щом е СОЛ само със ЗОВ - попълва таблица 2
ЕООД не може да бъде на патент.
1. Как е определен този праг от 800лв?
2. Този човек има ли облагаем доход/и, който/които трябва да декларира с ГДД?

Назначени по ГД??? Работят целогодишно? А работно място имат ли? А ИТ да са Ви посещавали? Или сте от бюджета?

По въпроса - ГД се сключва за извършването на определена  услуга, за изработката на конкретно нещо. Срокът на ГД може да е и 5 години, ако това е нужно за подтигане на крайния определим и/или измерим резултат. Не се включва ГД за всяка година поотделно, ако няма нов предмет на договора.
се случи че примерно плащам си осигуровките на 10-то число но после Д1 и Д6 си ги подавам след ден-два например на 12 и съответно имах начислени лихви за тези два дена разлика?

Това кога се случи? Миналата година или по-рано?
И за кои заплати става въпрос - за януари 2014 или за 12.2013?
Ако заплатите за м.01.2014 са платени на 31.01.2014, то Д1, д6 с осигуровките и Д6 с данъка са  в срок. Датата в т.18 и за двете Д6 е 31.01. /дано не бъркам/. До 25.02 е и срока, в който трябва да внесете осигуровките и данъка.
Дали ще подадете Д1 и Д6 на 10 и ще внесете осигуровките на 18-ти или ще внесете осигуровките на 10-ти, а Д1 и Д6 ще подадете на 15-ти  -няма значение. По-добре е първо декларациите, после плащането.