След последните изменения на закона от края на миналата година не съм убедена, че "ще мине" с много протоколи.
Потърсете във Форума. Темата е обсъждана, макар че няма еднозначен отговор
Може да отидете на борсата. Проблемът е, че за да Ви уволнят по "добрите" членове, освен трябва да има някакво реално основание, трябва да има и разрешение от Инспекцията по труда. Могат да се "ползват" и други "подходящи" членове, но те изискват известни договорки с шефа и поне няколко реално отработени дни. При такива прекратявания на ТД много често НОИ прави проверка на работодателя.
Е, еко напуснете по Ваше желание или по взаимно съгласие,  всичко ще е най-чисто, но обезщетението ще е само 4 месеца по около 200 лв месечно.
Обезщетението при "пълна борса" е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад. За месеците от първата година майчинство, включени в тези 24месеца,   се взема дохода, ОТ който е изчислено майчинството. За месеците от втората година - минималната работна заплата за периода. За месеците в платен отпуск- дохода, върху който са дължими осигуровките за безработица.
А ако декемврийските заплати са изплатени през декември?Няма ли да се получи разминаване в НАП?

Разминаване с какво?

Тъй като темата е за справката по чл.73, ал.1:
- в нея се декларират доходите платени ПРЕЗ 2019г, (изключение при дивидентите)
- декларират се доходи по извънтрудови правоотношения, т.е. - нямат нищо общо със заплатите.

Предполагам, че въпросът Ви е за справката по чл.73, ал.6. В нея се декларират доходите, платени ПРЕЗ 2019 г, независимо дали са заплати за 12.2018, 12.2019, 10.2005 или за 08.1995 г.
И за двете лица съм възложител по граждански договор. Майката е в майчинство при друг работодател. При мен е на граждански договор.
След като и двете лица са осигурени на друго основание, в НАП подавате:
- Д1
- Д6 с осигуровките
- Д55, но само ако е удържан данък
- справка по чл. 73, ал. 1
На лицата издавате СИС, и ако искат - сл.бележка
В двата случая начислявате и удържате осигуровки. Ако плащането е през 4-то тримесечие, удържате данък само при писмено изразено желание на получателя на дохода.
За съжаление няма такъв.
Евентуално чл.331, но и тогава трябва съгласие на работника.
Всичко друго е въпрос на фантазия, уговорки и конкретно стечение на обстоятелствата.

Опитайте да му предложите по-добра длъжност със срок на изпитване
Разработчикът беше писал, че за момента няма възможност за печат.

За справката по чл. 73, ал.1 ли става въпрос, или за тази по ал.6?
 :wink1:
В чл. 328, ал.1 не виждам основание "започнал неефективно да изпълнява служебните си задължения".
Виждам това:
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

и евентуално това:
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
И двете, обаче, трябва да са добре доказани.

неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила не е основание за прекратяване на ТД, а само за налагане на дисциплинарно наказание. При определени условия това наказание  може да бъде и дисциплинарно уволнение. е, тогава борсата ще е минимална.

А чл. 326 има значение само за определяне срока на предизвестието и наистина нито е добре, нито е правилно към основанието "чл. 328, ал.1, т...." да добавяте "във връзка с чл.326"
Първо: минималното обезщетение от няколко години насам не е 7,20, а 9,00 лв на ден
Второ: Защо намесвате чл. 326? На това основание се прекратява ТД, когато има подадено предизвестие от работника /т.е. - по негово желание/. Във Вашия случай ТД се прекратява на основание  чл. 328, ал.1 т.5.
Трето: Какво "виновно поведение" виждате ?

Според мен има право на "пълна борса"

ПП Само се молете някой да не подучи работника да Ви съди за незаконно уволнение. Съберете си достатъчно доказателства, че му липсват качества за ефективно изпълнение на работата. Както и достатъчно аргументиран отговор на въпроса: Защо толкова време е имал качества, а сега изведнъж се оказало че липсват
На първия въпрос сам/а сте си отговорил/а:  дори да е получил доход само в един месец, то следва той да се раздели прпорционално на месеците в които е бил осигурен здравно като безработен.
По втория въпрос: Ако не е подал декларация 7 в НАП, той не попада в обсега на лицата "самоосигуряващи се" по чл. 40, ал. 5 и не попълва таблица 2.

Няма да коментирам защо не е подадена Д7, какви са възможните последици и какво евентуално ще се наложи да се коригира
Ех хора,кажете, да включва се ,или не -не се включва
Благодаря !
Не стига, че си губих времето да прочета вместо Вас указанията към справката, а пак сте недоволна :(
Какво повече искате да кажа от това, което е написано че се декларира с код 101?
Моля!

Все по-често се питам има ли смисъл въобще да отговарям
От указанията към справка 73/6:

Вид на дохода:
код 01 Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица -........... правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето

След като попълвате Д1 като самоосигуряващо се лице, какво общо имат заплатата и данъка по трудов договор?
В т.31, 31а и 34 се попълва дохода, който имате от личния труд като самоосигуряващо се лице .
Т. 17 се попълва, когато ползвате болничен
т.27 е когато дължите само здравноосигурителни вноски.
Вие би трябвало да попълните т.21 с 0,00
Не съм убедена, че попълвате правилно т.16.

И един въпрос - като СОЛ за какви рискове се избрали да се осигурявате - само за пенсия или и за ОЗМ?
3. ЮЛ има ли право да не удържа ДОД през м. 12? - ако плащането е през четвъртото тримесечие - да. Вижте ЗДДФЛ
Не се подава Д6 с код 8, а Д55. Срокът за Д55е 31.01.2020
Другото е така
Ако напуснете утре няма да имате право на остатъка от предходното обезщетение, защото вече сте работили повече от 12 месеца (прекъсването на обезщетението е над 12 месеца).
Тъй като от 23.11.2017 не са минали 3 години, независимо на какво основание се прекрати трудовия договор, ще имате право само на минимално обезщетение- 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно)
Облекчението е до размера на дохода, т.е. 7098 лв
Промяната на длъжността е станала или с нов трудов дотовор или с допълнително споразумение. И в двата случая служителят е дал съгласието си както с промяната , така и с изпитателния срок. Ако е имал нещо против, трябвало е още тогава да не се подписва. Сега нещата са след дъжд качулка.
Не казвам, че не е възможно да оспорвате по съдебен път, но шансовете са минимални.

Когато сравнявате две длъжностни характеристики, обърнете внимание на първите точки - за извършваните дейности, задълженията и отговорностите. Останалите неща - за трудовата дисциплина, за личните качества, за безопасност на труда и т.н., за повечето длъжности са еднакви
За мен са разлини длъжности. Освен това са от различни квалификационни групи
Щом е на същата длъжност, би трябвало след 1 месец