Може и 31.08. да напишете. Все  същото е.

ПП Съгласна съм, че правилното е 28.08., но и другото става.
А пътните осигурителен доход ли са?
Може и така, но и неплатеният също трябва да бъде разтешен от работодателя. Разберете най-после - това, че ще ползвате отпуска през м. 08, не означава, че Ви се полагат 5 дни!!! Ако договорът Ви е безсрочен или със срок след 31.12.2014 Ви се полагат още 11 дни отпуск! А дали работодателят ще разреши да ги ползвате или не е друг въпрос. Той има право и да откаже.
Тези графици правят ли се още? Аз ги правя на края на годината, за да са точни.
Абе правят се . И то в края на годината. Ама предходната ;)

 ПП Аз правя графика в срок, прикрепям към него отделен лист с подписи "запознат съм с графика за 20** година" и после периодично вкарвам графика в ред ;)
Може да ползва 11 дни платен. Стига това да е включено в графика на отпуските и/или работодателят да разреши.
Да има три работни дни. А това че преди е бил на борсата 11 месеца.

Няма проблем, освен в размера на обезщетението, тъй като по-голявата чакт от базовия период ще е дърху МРЗ.
Ако не е работил по първата длъжност - защо?
Много зависи това назначен от 10.06 като помощник кухня, от същата дата е сключено и допълнително споразумение за готвач как точно е протекло на практика. По-точно - има ли работен ден като помощник кухня или направо е започнал като готвач?
Вариант 1: На 10.6. постъпва на работа съгласно длъжността по ТД. В същия ден подписва ДС за длъжност готвач. Вие ретистрирате това ДС и от 11.06 човекът започва работа като готвач. Тогава наистина са нужни два записа в ТК.
Вариант 2: На 10.06. сутринта е подписан ТД за длъжност готвач. Регистриран е. Някъде по обяд на същия ден решавате, че лицето е достатъчно способно и подписвате ДС за готвач. Регистрирате ДС в края на работния ден. Работникът постъпва на работа на 11.06 или по-късно и започва направо като готвач. Тогава в ТК би трябвало да е само един запис  - този за длъжността готвач.
Обезщетението ще се определи от средния осигурителен доход 18 месеца преди болничния . При Вас ще има месеци с 250 лв, месеци с 1000 лв и/или други според осигурителния доход.  Сумира се и се изчислява средното. За месеците, през които нямате доход се взема минималната работна заплата за периода. Обезщетението не може да е под минималната заплата /за 2014 - 340 лв/

Виж КСО, чл. 49

Скрит текст :

В сайта има калкулатор за изчисляване на майчинството.
Това е прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това, че събитието е станало по време на неплатеуния отпуск с случая няма никакво значение. Единственото, което работодателят Ви дължи при прекратяването на договора е обезщетение за неползваните дни от платения отпуск, ако имате такива.
Е, трябва да Ви плати и заплата за отработените дни, ако вече не е платена.
Тъй като сте в неплатен по Ваше желание, то за този период дължите на работодателя здравни осигуровки по 16,80 на месец. При непълен месец в неплатен  - част от тази сума, пропорционално на работните дни. Разбира се, ако не са удържани предварително.
Данък от заплатите за м.8, но винаги до сега съм декларирала Д1 и Д6 на последния ден от месеца, заедно с изплащането на заплатите.
И чак сега ти върнаха Д6 с код 8? В наредбата ясно е записано:
чл. 3, ал.3 т.4
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ
Данъкът, удържан от заплатите ПРЕЗ м.07 или данъкът , удържан от заплатите ПРЕЗ м.08?
Защото в първия случай датата трябва да е 31.07, а във втория - Д6 се подава след 01.09.
Да, ако проблема е само датата.

А какво декларираш в тази колона 2 на Д6?
И Д6 и Д1 са редовни. Каква корекция, нали нищо не е прието?
Корекция се подава, когато се променят подадени и приети декларации.
А на основание на кой член от КТ напуснахте?

Освен това ми е интересно на какво основание работодателят Ви пусна в неплатен. Вие не подадохте ли молба за ползване на този отпуск?
След като се признава за трудов стаж...
7679
Бюджет » Re: ВСК
28.08.2014, 20:42
Аз - не. Нямаме ВСК.

По спомен: За да правите удръжки за ВСК първо трябва да има такава, съответния работник да членува в нея и да е дал съгласието си за доброволна удръжка в размер на определена сума.
Ако няма СОЛ, не подава ОКД5. Останалото - според дейността, назначаването на работници и т.н.