Зависи :-)
Ако строител е именно неговата фирма, то може да извършва техническото ръководство под формата на "личен труд".
От друга страна - при вписването на сртоителните фирми в ЦПРС се изисква да имат назначено на ТД технически правоспособно лице, но в декларацията за техн.ръководители има/ше/ текст: упражнявам дейността по ТД, като управител по ДУ, като самоосигуряващ се съдружник. За съжаление не мога да иркрия в архива си въпросната декларация.
Трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж /трудов договорна 8 часа/ преди рраждането. Вече имате 10, до юли ще съберете още два. Надявам се :-)
За тези два месеца, които липсват в трудовата книжка, можете да потърсите УП, може да занесете книжката си за вписване, а можете сама да си направите проверка с ПИК и да видите какви данни има в персиналния регистър.
Колкото до майчинството - едва ли ще е минимално. При изчисляването се взема средния доход от последните 18 месеца /или 24, ако променят закона/.
1. Щом ЕООДт о е действащо  - собственикът задължително се самоосигурява. Ако само управлява - може да се осигурява по договор за управление. Възможна е и комбинацията ДУ+СОЛ.
2. Ако собственикът на ЕООДто не извършва НИКАКВА дейност в работещо ЕООД, то не се самоосигурява. За целта трябва да има друг управител и работници, които да осъществяват дейността.
3. Не само може, но е задължително. Изключения - ако по трудов договор е осигурен на 2400 лв или ЕООДто няма дейност.
4. Има декларация, която се подава. И в началото , и всеки месец , и годишно. Попитайте счетоводителя си.
Чл. 331, ако работодателят има желание и пари.
Всяко основание за прекратяване на договора, което не е по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение, върши работа.
Има много теми по въпроса. Можеш да ги погледнеш.
Щом е пенсионер  и не желае да се осигурява за пенсия, да маркира "пенсионер съм и не желая..."
А лицето пенсионер ли е или само има ТЕЛК?

ПП. Колкото до "транспортната услуга" с ГД, няма да коментирам, защото не съм запозната със случая. По същата причина няма да коментирам дали лице с 88% нетрудоспособност може да върши такава услуга. Вие си знаете ситуацията....
Според мен трябва да смяташ обезщетението върху 340 лв /МРЗ/, а не върху 300 лв, но не съм сигурна

В заповедта - брутната сума на обезщетението
Май съчетавате два въпроса в един :-)
Ще оставя Марпан да отговаря за СОЛа, пък аз да Ви кажа за работника:
Ддоколкото разбрах - работил е м.10, платили сте му през м.11, подали сте Д1 за м.10 и Д6 с код 5. Сега подавате Д6 с код 8 и явно Ви е за първи път. Значи тази Д6 с данъка се подава от 01.12. До 25.12. Горе се посочва м.11 /тогава е платена заплатата/. Долу в дата на плащане/начислятане се пише 30.11.2014. Като подавате декларацията, пишете че се отнася за петиода 01.11.-30.11.2014.
Дано пиша това обяснение за последно :(
Не разбрах каква Д1. Нали няма работни дни през ноември, а за октомври сте подали Д1?
По добре използвайте някои други тривиални трикове за прекратяване на договора и "пълна" борса. Е, вярно е, че всичките са свързани с някой друг работен ден + осигуровки, ама е по-чисто
Не е проблем.
Не питахте ли вече за това?
След като ДУ не е сключен по КТ, то не съм убедена, че може да се ползва отпуск, регламентиран в КТ.
Нали няма да работят, защо е нужно да ги инструктирате? Когато се върнат на работа - тогава.
Не обърнах внимание, че става въпрос за "период на деклариране", а не срок за деклариране", т.е. за това, което изписвате в сайта на НАП при подаване на Д6

В м.ноември съм декларирала осигуровки за м.10 и данък за м.09 с период 01.10.2014-31.10.2014
Правилно е, ако заплатите за м.9 са платени през м.10.
Данъка за м.09 се декларира през ноември с период 01.10.2014-31.10.2014. Пробвай електронно да го подадеш през декември. Не би трябвало да ти го отхвърли, само че ще имаш лихви, тъй като падежа за плащане е минал.

И дали ще мине само с лихви?
Новата версия на наредбата действа вече 11 месеца. Не научихте ли кога се подава Д6 с код 8?
Хайде пак: Д6 с код 8 се подава от първо до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащането!
Може да подадете по ел.път. Може и да не Ви глобят, а може и да Ви глобят. Въпрос на късмет.
За да е сигурно, че няма да Ви глобят, "преосмислете" датата на плащане. Ако имате възможност, естествено.
Не може да освободите работник по време на болничен! Ако болничният е започнал по време на предизвестие и продължава и след датата на предизвестие, трябва да го освободите след края на болничния

Това не е вярно. Болничният не удължава предизвестието. ТД се прекратява веднага след изтичане на предизвестието, независимо дали лицето е в отпуск, болнични или на работа, независимо дали е делничен или празничен ден.