Аз пратих писмото с подписан файл. Ето какво получих в отговор

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че Вашето писмо изпратено на официалния електронен адрес на деловодството на ЦУ на НАП не може да бъде регистрирано, поради факта, че писмото Ви не е подписано с електронен подпис издаден съгласно действащата нормативна уредба.
За да регистрираме Вашето писмо като официална кореспонденция е необходимо да ни изпратите e-mail  подписан с електронен подпис /не прикачения файл, а самия мейл/ , като използвате функционалността на електронната си поща.
Ако Вашето писмо няма за цел регистрация на официална кореспонденция в НАП, а желаете да получите актуална информация за данъци и осигуровки или друга информация свързана с дейността на НАП, моля обърнете се към Информационния център на НАП. Запитването си можете да направите на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 или на електронния адрес на центъра – infocenter@nra.bg
Повече информация за правомощията и услугите, които предоставя Информационния център на НАП можете да намерите на следния електронен адрес - http://www.nap.bg/page?id=178.
"всеки може да мами  и да взима обезщетение все едно, че не работи и в същото време да получава пари от фирмата си.."

Абе може, ама ако му стиска.
При първата проверка, при която се установи, че този фирмаджия е подписал накакъв документ или работи нещо друго без да е подал декларация за начало на самоосигуряването, хем ще внася осигуровки с лихвите, хем ще връща обезщетението.
До колкото си спомням - зелени са ГДД по чл. 92 от ЗКПО. ЕТ не е задължено по този закон.
Не зная дали точно за тези зелени декларации питате и дали има други зелени.
Може, щом има друг управител и собственика не работи в ЕООДто
Чл. 201  от ЗКПО не се отнася за местни физически лица.
Не, трудов договор за неопределено време не може да е в полза на работодателя :)
Сключвате ТД за неопределено време със срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя. Основание - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1
Стига до сега да не е реботил при Вас на същана длъжност.
Ако фирмата няма дейност през 2013, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Ако има дейност - подава пълния комплект документи по формулярите на НСИ. Ако подава ГОД по електронен път, празните справки се изтриват и се подават само тези с числа.
Съставянето на съкратен ГФО е право по Закона за счетоводството и можете да се възползвате при обема на отчета, който се съставя за ползване от фирмата и за подаване в ТР.
"Ако да кажем работя във фирмата си и от инспекцията дойдат и ме видят че работя заедно с персонала на фирмата ми ще има ли проблем..?"

Щом се собственик и се осигурявате като СОЛ - никакъв проблем.
Не виждам проблем възнаграждението на собственика да се огчита по 493 Разчети със собственици, вместо по 421 Разчети с персонала.
Т.е. статията 604/493 е равностойна на 604/421, само дето се отделя разчета на СОЛа от този с персонала.
По 493 си отчитате възнаграждение, удръжки/данък/ и задължения/осигуровки, които се внасят чрез фирмата/ и плащате каквото остане
Сметката 493 е разчетна, а не за разходи
Разходът за личния труд се отразява в 604
Точно възнаграждението за личен труд е разход за фирмата, осигуровките и данъка са разход на СОЛа
Длъжен е само когато основната заплата е останала под минималната. Оставалото е по преценка и според вътрешните правила за организация на РЗ.
Когато изпълнителят е СОЛ, възложителят праща сумата по ГД без всякакви осигуровки и данъци.
СОЛът изравнява данъка и осигуровките в ГДД.
И не се безпокойте - няма да е внесен повече данък - нали осиг.вноски да приспаднати там, където има личен труд и там е внесен по-малко данък.
Пък и за четвъртото тримесечие не се внася авансов данък по ГД.
Е, и да има нещо надвнесено  -ще си го поиска от НАП.
Трябва да се сключи договор за извършената услуга. Трябва да има и уговорено плащане. Това общо взето значи "облигационни правоотношения" /виж ЗЗД/.
За да съставите отчета, трябва да отговаряте на изискванията на ЗСч.
Ако фирмата няма дейност, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Там няма нужда от счетоводител.
ГФО, съставен и подписан от лице, имащо право да съставя ГФО, е нужно за самата фирма, както и за ТР.
Най-добре е да пишете писмо на ЧСИ и искайте становище. Самоволното изчакване може да Ви донесе проблеми.
Не, това е номерът вх.номер на приетия от НСИ ГОД. Ако подавате ГОД заедно с ГДД на място в НАП, не пишете вх.номер, а само отмятате че се подава и ГОД.
На страницете не НАП вече има указание  за попълване на справки от приложения на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО

http://www.nap.bg/news?id=1805
Запишете тези за м.01 на отделен файл и при подаването отбележете дали заедно с тях се подава или не Д6