Има две възможности: въобще да не е подавано уведомление за прекратяване, или да е подадено уведомление, но то да не съответства на уведомлението за ТД. Направете си проверка.

Не мисля, че ще имате проблем. Щом няма доказателство, че лицата са работили при Вас /инструктажи, графици, присъствия, заплати и т.н. Най-много да Ви дръпнат едно конско, че сте немарливи и толкоз.
По принцип - сключили сте договора, подали сте уведомление в съответния срок и сега чакате лицето да дойде на работа. И чакате, чакате... Какво да се прави - много сте търпеливи ;)
Ами тогава първо покажете документите и обяснете. После заличавайте.
Дано в тези ТД няма дата на постъпване...
Къде да излиза?
Относно трудовите договори има две справки - актуални ТД към днешна дата и за всички ТД, за които някога е подавано някакво уведомление. На следващия ден, след като подадете заличаване, ТД ще изчезне от първата справка. Във втората ще си остане и ще пише, че е заличен
Според мен  - заличете ги
Уведомление за заличаване или уведомление за прекратяване?
В първия случай няма срок, а във втория е изтекла давността на административното нарушение.
Според брутното възнаграждение по ТД, но не по-малко от МРЗ
Наистина не е добре бъдеща майка да остава без ТД, но при закриване на предприятието няма избор :(
Всъщност за закриване ли говорим или само за временно спиране на дейност?
Ако е само временно спиране /намаляване обема на работа, закриване на част от предприятието.../, ще трябва да се съобразите с чл. 333, ал.5 от КТ.
Относно борсата - върху обезщетението за безработица не се внася ОЗМ и за това при определяне размера на майчинството за този период ще се вземе МРЗ.
И повтарям това, което е казала marpan_64 - ако в деня преди датата на 45-дневния болничен жената не е осигурена по трудов договор или като СОЛ, няма да ишма право на майчинство, а само на социална помощ.
1. По ГД няма заплата, а възнаграждение за извършената работа.
2. Не е задължително лице, което сключва ГД да е регистрирано като в регистър БУЛСТАТ. Освен ако не става въпрос за застрахователни агенти. Там има изискване за задължителна регистрация като свободна професия.
3. Осигуровките са според вида на регистрацията.
4. Данъкът е 10% от сумата след приспадане на НПР и личните осигуровки, ама не винаги.
5.С зависимост от комбинацията на горните, данъка може да не се дължи чак в края на годината, а на тримесечие. Освен това може да се дължат ежемесечни осигуровки и декларации при започване на работа, месечни и т.н.

Намерете някой познат сметоводител. Покажете му договора и поискайте конкретен съвет. Тук може да получите само отговори "по принцип".
Прочетете внимателно чл.3 и чл.4

ал.1 Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима
икономическа дейност
, без значение от целите и резултатите от нея
.

ал. 5 Не са данъчно задължени лица ... /изброени/

Т.е. - всички лица, извършващи независима икономическа дейност, които не са посочени в ал.5 или в чл.4, са данъчно задължени по ЗДДС.

Регистрираните имат права и задължения, произтичащи от закона. Нерегистрираните имат право или задължение за регистрация при определени условия.
Да.
а остатъка - 15200 .. когато има пари , може и с данъка, може и преди данъка... :)
При тази сума плащането трябва да е по банков път
Ако Ви кажа, че се внасят само здравни, ще повярвате ли? Или ще питате в какъв размер?
Не  е ли по-лесно да прочетете какво пише в КСО и ЗЗО кога какви осигуровки се внасят.
Няма такава възможност. Освен при срочен договор и при договор със срок на изпитване в полза на работодателя.

А защо го търсите по телефона? Адрес нямате ли? Препоръчана поща не ползвате ли?
Няма такава възможност. Освен при срочен договори при договор със срок на изпитване в полза на работодателя.

А защо го търсите по телефона? Адрес нямате ли? Препоръчана поща не ползвате ли?
18-те месеца, от които се изчислява обезщетението не е засължително да са със осигуровки. Когато няма осигуровки и/или доход се взема МРЗ.
За да получава обезщетение за майчинство е нужно да има 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ. Може и разпокъсано
Болничните също се зачитат за осиг.стаж
И защо във втората фирма да трябва отново да натрупва 6 месеца стаж, след като вече има 12 месеца?
Никой не казва да го уволнявате, а само да започнете процедура по дисциплинарното уволнение. На първо време - поискайте писмени обяснения за отсъствията.

А какви осигуровки внасяте при Водим го в непреставен болничен който ,го взима като неплатен тр.стаж, след като е възможно да е почнал работа другаде и там за е здравноосигурен? Поне една декларация за здравното осигуряване поискайте....
Дали ще искате молба от работника или не, зависи он вътрешните Ви правила и практики. Добре е по някакъв начин да се документира датата на представяне на документите за трудов стаж и професионален опит. Не е задължително да съставяте ДС, но аз бих направила такова. ДС може да е с датата на представяне на документите или с по-късна и влиза в сила от началото на месеца, през който са представени документите.
Не начислявате/не плащате  "клас" за периода от постъпване на работа до представяне на документите.