Приходна или разходна фактура?
Сторно на касовия бон?
работи в дружеството, извън управленските си функции
ето това е определящото за задължителното самоосигуряване. Наличието или липсата на нает персонал не е толкова важно.

ПП Защо не сключите ТД за длъжност Управител и в ДХ да набутате всичките му задължения в и извън управлението? Това е възможно, ако има и друг управител, който да представлява ООДто като работодател.
Тогава какви ЗО сте изравнявали? Доходи от наем? Други ГД?
Е, предполагам си знаете...
1. Щом през 2013 не е бил СОЛ, значи през 2015 се осигурява на 420.
2. Какъв е този ГД за 10000 през 2013, по който не е имало други осигуровки, а само ЗОВ чрез Д7? Както и да го смятам 10000/12=833 ...
Заем? Дарение?
Дано този родител има доказан произход на парите си.
За каква регистрация става въпрос?
Нали регистрацията в НАП става служебно след регистрация в АВ.
Иначе - това трябва да е ТД на НАП по седалище.
50 на 50
Има вероятност, но може и да се отървете

Така и така трябва да подадете Д6...

Вижте ако можете да коригирате нещо около плащането...
И какъв е проблема?
Отчитате си фактурата в м.12.2014, а плащането днес.
ако следващият месец сумата по гражданският договор след приспадане на НПР е под МРЗ реално осигуряването се прекъсва, затова всеки месец си го подновявам на първа дата и го приключвам на последна

Хм, явно нарушавате някои от принципите на ГД, които го отличават от ТД. Обикновено по ГД се плаща след извършване на работата и се подават Д1 и Д6 за целия период на договора. След приключването на работата всичко е минало и има яснота по много въпроси. Не се налагат тези прекъсвания и ново начало всеки месец.
Помислете си за по-точно отчитане на труда и декларирането му. В края на краищата - за платеното през м.01. декларация се подава едва през м.03. Не може да не знаете какво е станало през м.02. /МРЗ, под МРЗ, осигуряване на друго място и т.н./
Погледнете наредбата. Декларация 6 за ГД, платен през м.01. се подава с дата на плащане 31.01. Сама разбирате, че такава декларация може да се подаде от 01.02. нататък
Само на работодателя
Какво разбирате под "приключвания"?
Финансов отчет на ЕТто за 2014.
Сл.бележка за дохода и  удържания данък по ТД.
ГДД па физическото лице за всички доходи.
Изравняване на осигуровките на СОЛ с таблици 1 и 2 в ГДД
Декларация 6 с месец 13 за 2014
Данък за 2014
Евентуално - довнасяне на осигуровки.
Евентуално - заверяване на осиг.книжка
За сега - нямате право на връщане на данъка заради детските.
До края на данъчната кампания - не се знае. БСП искат да променят закона...
Нали се разбтахме, че управителя не е на ТД. Какво преназначаване? Какъв трудов стаж преди длъдността продавач?
Аз вдигам ръце
Няма значение дали са почивни дни или не.
Днес ще бъде прието с днешна дата.
Прочита си длъжностната характеристика и се запознава със задълженията и отговорностите. Фиктивният договор много често може да доведе до реални отговорности, така че нека обърне повече внимание на задълженията.
Пише се датата, посочена като "считано от..." в заповедта.
След като 30.01. е последния работен ден, тази дата може да е 31.01., 01.02. или 02.02.
ДУК не се обявява никъде. Само с Д1, която надявам се сте подавало с точния код. Нали и майчинство сте вземали.
Обявяването на ДУ в ТР не е задължително.
Не помня дали през 2009 все още трябваше да се издава осигурителна книжка от НОИ.
1. Как ще вписвате "управител" в ТК? Нали този управител не е по ТД?
2. За продавача се вписва стажа от датата на постъпване до напускането /дата "считано от"/. Ако отработените дни/ден по този договор е на 8 часа, то няма разлика между трудов и осиг.стаж.

3. Вземете та спретнете един ДУК със задна дата, че да не Ви увисне осигуряването.
Може, ако е пенсионер.
Минимум върху 300 лв.