Да, ако проблема е само датата.

А какво декларираш в тази колона 2 на Д6?
И Д6 и Д1 са редовни. Каква корекция, нали нищо не е прието?
Корекция се подава, когато се променят подадени и приети декларации.
А на основание на кой член от КТ напуснахте?

Освен това ми е интересно на какво основание работодателят Ви пусна в неплатен. Вие не подадохте ли молба за ползване на този отпуск?
След като се признава за трудов стаж...
7365
Бюджет » Re: ВСК
28.08.2014, 20:42
Аз - не. Нямаме ВСК.

По спомен: За да правите удръжки за ВСК първо трябва да има такава, съответния работник да членува в нея и да е дал съгласието си за доброволна удръжка в размер на определена сума.
Ако няма СОЛ, не подава ОКД5. Останалото - според дейността, назначаването на работници и т.н.
Делфин, извинявай  - не прочетох цитираната тема.
След изявлението на питащата :"Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ", реших че поне тя е прочела написаното.
Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ.
Не виждам нищо интересно или особено в темата. Чл. 54а от КСО е красноречив.
Ако има основание за самооситуряване  -няма право на обезщетение за безработица. Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД  - това ще даде възможност за ползване на обезщетение. Естествено, ако отговаря на другите изисквания за отпускане на обезщетението.
Само да подчертая - изискването на КСО е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Те  -не е достатъчно само да подаде деклаpация за спиpане на самоосигуpяването, важното е и  да няма дейност, изикваща самоосигуряване.
Да.
Вижте КСО, чл.54 с буквите
Подадох корекция на уведомлението с правилната дата на срока по ел.път - мина успешно. Благодаря на всички!
Какъв срок при ТД по чл.67/1/1?
Защо правите глупости?
Ами ако човекът се разболее или ползва отпуск, пак ли мислите да променате крайната дата на срока за изпитване?
Отбележете, че е постъпил днес и започнете да броите 6 действително отработени месеца.
На първо време трябва да имате дейност, която да поражда задължение за самоосигуряване. Туку така не става сама да се осигурявате за ОЗМ, ако нямате фирма или свободна професия.
Освен това  - дори и да имате такова основание /дейност/, за да се осигурявате на повече от 420 лв, ще трябва да докажете, че имате нужния доход за това.
Т.е. - ако искате да се самоосигурявате за майчинство върху 500 лв, то трябва да регистрирате фирма /ООД, ЕООД, ЕТ/ или свободна професия, да имате личен доход от тази си дейност в размер на 500 лв месечно, при започване на дейността да сте подала декларация в НАП, ежемесечно да подавате декларация обр.1, периодично да плащате данък върху получените 500 лв, в края на годината  - ГДД и Д6 и т.н.
По-лесно е да се разберете с работодателя да "вдигне" заплатата.
...Таня-ЛС, ако има изпратено уведомление до НАП и то е било прието - възникнало е. Приеми го за възникнало, защото някой ден bubeto_6 ще тръгне да освобождава лицето и съвсем ще се оплеска...  ;)
Как ще е възникнало, като работничката не се е явила на работа?
Дните в неплатен без стаж се повочват отзад в ТК само каго ПЕРИОД от... до... /вкл./, а не като работни или календарни дни
Не само може, но е задължително :)
В страницата на НАП е код 01, от друга страна стои срокът на договора, въобще, не зная какво да кажа

Ами подаваш с този код, който е в системата. Чакаш справката. Ако приеме - ОК. Ако не приеме - подаваш пак с другия код :)
Когато уведомлението бъде прието, добре е на следващия ден да провериш актуалните трудови договори.

И не чакай последния срок!
с код 02, с какъвто е  подаден първоначалния договор
Тогава го издавайте според изискванията на Закона за счетоводството и/или соред изискванията на програмата, доколкото тези изисквания не противоречат на ЗСЧ.

И пак прочетете ал. 3 от чл.7
Аз въобще не издавам РКО, когато имам фактура + касов бон. И не се затормозявам с подобни въпроси

Ето нещо за четене:

Закон за счетоводството
чл.7
(2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.
(3) Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват
Ако са минали 3 години от последната борса ще получавате 60% от среднодневния осиг. доход от последните 24 месеца,а а ко не са-4 месеца по 7,20 лв. на ден.

Уместна забележка :)