Може ли някой дами обясни връзката на ДОД и решенията на ТЕЛК - явно има връзка. Обяснението е в ЗДДФЛ. Още повече, че ТЕЛКА е над50%
1. След като работите като личен състав, би трябвало добре да познавате Кодекса на труда.
2. След като работодателят е решил да Ви съкрати - ще го направи. Най-вероятно без Ваше съгласие и по начин, който не може да оспорвате. Например по чл. 328, ал.1, т. 2 или 3.
3. Имате шанс единствано ако Ви се предложи чл. 325/1/1 или 331. Тогава може  ида не се съгласите.
4. Знаете, че възрастта не Ви осигурява закрила. Всичко е въпрос на добри/човешки отношения със шефа.
Тъй като СОЛ в ЕООД може да бъде само едноличния собственик на капитала - не не може този собственик да сключи ТД сам със себе си. А защо може да сключи ДУ сам със себе си е друг въпрос /това е по ЗЗД/
Може да си плаща възнаграждение за личен труд - хем по ЗЗД, хем според ЗДДФЛ е приравнено към ТД. Само по КСО си е СОЛ.
 :hmmm:
Не следва. Особено само ЗОВ!!
Зависи този управител как се осигурява в ЕООД-то и зависи какъв е дохода по ТД. Достигнат ли е максималния осигурителен доход?
Не. Д6 е една - тя показва задължението Ви към бюджета за определен период и няма значение как е формирано това задължение
Не зная, но все си мисля че до определен брой редове може и на хартия.
А иначе чл. 73 е задължителен за всички фирми, вкл. и ЕТ.
принцип борсата изобщо не се води за трудов стаж. И платената и неплатената. Платената се води за ОСИГУРИТЕЛЕН стаж.
След като изтече платената борса вече няма да имате осиг.стаж, няма да Ви се внасят осигуровки и ще трябва сама да си внасяте здравните.
От мен съвет - тъй като ще почвате работа при съпруга си  -започнете веднага след борсата. Ако не Ви се работи  и не ви плащат осигуровки - ползвайте неплатен отпуск. Има някои добри страни: Първо - 30 работни дни /около месец и половина/ ще Ви се зачетат за трудов и осигурителен стаж без да има осигуровки; второ - няма да се разправяте с декларация 7 и лични вноски за здравно - това ще е задача на счетоводителката на съпруга Ви, а сумата е същата; трето - винаги може да се "добави" някой работен ден преди болничния .
При такава комбинация от дати може да си изкарате борсата до края. Трудов договор ще ви е нужен някъде към края на април
Трудовия договор трябва да е няколко дни преди първия болничен. Трябва да имате поне 1 работен ден, за да имате право на обезщетението.
Ако можете да изчакате да изтече срока на обезщетението - добре, но ако сте на зор във времето  -по-добре прекратете борсата и сключете трудов договор.
Имайте предвид следното  - 8-те месеца борса са от датата на отпускане на обезщетението, а не от датата на първото плащане. В решението не е ли посочен срокът на обезщетението като дата?
Залагам на акт 19 или както е правиллното - Приемо-предавателен протокол.
Добре е и фактурата да е от същата дата :)
А защо се назначихте като счетоводител?
Как защо - всяка фирма трябва да си има счетоводител  ;D
Пък и на заплата от 300 /триста/ лева. Дано само да не е на 8-часов работен ден :)
Предлагам да поразгледате ЗКПО-то и после да насочите служителката от НАП какво да прочете.
Що и ЗКПО-то? Не е ли достатъчно ЗДДФЛ-то?
 
Въпроса ми беше.Изплатени дивиденти през м. Ноември в какъв срок трябва да се подаде дек.по чл.55 и да се внесе данъка.Отговора и беше
- г-жо два пъти ви повтарям за 4-то тримесечие  декларация не се подава
Щом толкова искаш - повярвай им. Решението си е твое.  :blink:
Ами договорът се прекратява с изтичане на срока. Независимо дали сте в болнични или не.
Затова се обърках Разговарях с НАП на тел.посочен за информация дамата ми отговори  че, за 4-то тримесечие декларация  не се подава. Посочват се в ГДД .
 :(
Или ти не си обяснила за какви доходи става въпрос, или тези от НАП нещо не са доразбрали :)
МИСЛЕХ СИ ВМЕСТО КАСОВ БОН ДА ПУСНА ПКО.

Недей! Все пак има изисквания за отчитане на продажбите в търговските обекти.

Пък и това с тока... При търговия с куриер не сте ли длъжни да издавате бончето предварително, когато предадете стоката на куриера. Точно в този момент ли спря тока?
Виж Наредба Н8 и по-точно указанието към Д1

28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служители на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
Не мога да ви кажа как да постъпите с вече продадените /"раздадени"/ стоки, но не е зле при продажбите в брой да издавате касов бон.
За 20 лв /или 16.67?/ ДДС ли става въпрос?
И 10 /или 8,33/ лв данък?
Я ки коригирайте ДДС-то!
" Според мен ДЕС трябва да решат - дали ще са ДЕС или ще са счетоводители."

Ами решили са го - искат и двете ! :smile1:

То добре да са и двете, ама как хем ще съставят отчетите, хем ще одитират?