Друг квартал не е друга местност. Друг квартал е в същото населено място. Не разбрах какъв му е проблема на работника да се премести в друг квартал. Щом не иска да се мести, да напуска. Никой няма проблеми.
Не зная от къде сте и каква е представата Ви за "квартал", но за мен не е все едно дали работното място е в Младост, Люлин или в Кремиковци.
Не съм много наясно с даренията, на вижте пл.44 и следващите. Освен за имоти и МПС се говори и за "други имущества".
По лесно ще е да го продаде на прилично ниска цена.
Вижте какви данъци се дължат при дарение и кога се дължат.
 Има ли личен труд? Изравнява осигуровки на двете суми 20 000 + сумата на личния труд
И защо "20000 +.…."?
20000 са приходите, а не печалбата :(
Попълва само таблица 2 без таблица 1?
За напред в месеците, когато няма получено възнаграждение по трудов договор трябва ли да подава декл 7 за здравните осигуровки?
Първо: говоря за месеците, през които е полаган труд по ГД, а не са месеците, през които не е получено възнаграждение по ГД. Напр. когато ГД обхваща м.01-03 и възнаграждението от 1500 лв е платено през април, то през м.01, 02 и 05 средния доход (500 лв - НПР) е под МРЗ и няма осигуровки
2. Да, всеки път когато отпадне основанието за здравно осигуряване на друго основание трябва да се подава Д7. Действието на Д7 се прекратява от първата подадена след това  Д1 със ЗО
3. Да, лицата, които внасят за своя сметка ЗО на основание чл.40, ал .5 от ЗЗО, попълват само Т2 без Т1 и правят изравняване на осиг.доход за здравно осигуряване
А някой има ли идея защо законодателят е решил това с над и под МРЗ? На мен ми се губи.
Когато ГД е единствен доход и е над МРЗ, върху него се дължат осигуровки за пенсия и се зачита за осиг.стаж за пенсиониране. Когато сумата е под МРЗ явно осиг.вноски биха били много малки и е недостатъчна за признаване стаж за пенсия
Сигурно има значение.
Ако този/тези ГД да са единствения му доход, то за месеците, през които възнаграждението минус НПР е било под МРЗ, възложителят не би трябвало да е внасял осигуровки. През тези месеци лицето, за което питате, е трябвало само да си внася здравните осигуровки по чл.40, ал 5 от ЗЗО (самоосигуряващ се по смисъла на ЗЗО) и трябва да прави изравняване на здравните осигуровки (попълва таблица 2)
1. Може да приспаднете осиг.вноски от облагаемия доход. (Не "разход", а "приспадане", но ефекта е същия :) )
2. Самоосигуряването е по ЕГН (нищо, че е чрез ЕИК на ЕООД). При годишното изравняване на осигурителния доход включвате всички доходи като СОЛ - и от ЕТ , и от ЕООД, и от друго, ако има
Отговор от Счетоводителя: Има разходи за персонал външни услуги и други ,които надвишават НПП(получения аванс)
Кажете на Вашия счетоводител, че авансът не е НПП (нетни приходи от продажби, ако правилно чета съкращението).
Корекция:Подавани нулеви декларации по ДДС :smile1:
Дано в месеца на аванса сте имали достатъчно покупки, че не ми се мисли за ДДСто за внасяне :)
Както казах, това, че фактура за материали не е включена к дневника за покупките не означава, че материалът не може да бъде ползван.
Материалите, които се признават за разход за даден обект, трябва да отговарят по вид и количество на извършените по договора работи. Не може да изпишете тапети при договор за подови настилки, както и не може да изпишете 20 кв.м плочки, ако договорът Ви е за 10 кв.м.
Всички направени разходи до приемането на обекта са.... незавършено производство.
Въпросите да елементарни и Вашият счетоводител би Ви отговорил.
Е, не зная как въобще може да се случи при една фирма, регистрирана по ДДС да не са подавани декларации :)
Това, е не е ползван данъчен кредит по някоя фактура не е основание отразеното във фактурата да не може да се отчете като разход.

В конкретния случай: през 2022 имате само аванс. Нямате приход. Направените разходи може да се третират като разходи за незавършено производство. През 2023 имате приход, имате разходи, имате намаление на незавършеното производство
1. Няма пречка да подадете ОКД5 за спиране на дейност, но защо да го правите. Ако не спре дейност подава Д1 за болничния и внася само здравни. Говоря за случая когато е СОЛ с ОЗМ.
2. Ако има зададени задачи и не се нуждае от ежедневно ръководство, какво му пречи да работи.
3 и 4. Това не се ли върши от счетоводителя?
Този член дава право на "пълна" борса.
Дали в случая има обективна невъзможност,  не мога да кажа.
да
Само че най-вероятно /не задължително/ обезщетението ще бъде отпуснато  след проверка на фирмата от НОИ.
Ще внесе върху 3000-650 и това е. ...при описаната от Вас хипотеза, вариантът е само един.
Ужас!
Добре, че не всеки Ви се доверява.
Лека нощ!
1. да
2. да
3. не съм сигурна /никога не съм имала такъв случай/
Едва ли сте единствената пациентка  на Вашия лекар, която упражнява дейност като свободна професия. Кажете му и той ще си попълни каквото трябва.
На "Длъжност" бих посочила "свободна професия". Не че е от голямо значение
Господин Трифонов, интересно ми е по Вашите правила колко трябва да довнася СОЛ, който :
- е получил през годината възнаграждение за личен труд 8340 лв /3 месеца *650+9 м.*710/
- 11 месеца е работил на ТД и е осигуряван на максимума /3000 за м.02 и м.03 и 3400 за м.04-12/
- внесъл е осигуровки само през м. 01 върху 650 лв.
Та: Върху какъв осиг.доход ще трябва да довнася осигуровки?
а) Върху 7690 = 8340-650
б) върху 2350 = 3000-650 /годишния доход от 8340 се дели само на 1 месец, през който има осигуровки като СОЛ и тъй като е над максимума, се лимитира до 3000 лв/
в) върху 45 лв
г) друг отговор