Дали ще е работен ден или платен отпуск, няма значение. Важното е преди настъпването на временната нетрудоспособност да е с осигуровки за ОЗМ..
Между другото: по време на неплатения без стаж не се губят здравноосигурителните права (нали има здравни осигуровки), а само няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност (няма осигуровки за ОЗМ). ЗО и осигуровки за ОЗМ са различни неща и дават различни права. Освен това едното е по ЗЗО, а другото по КСО.
В закона за акцизите не пише ли нещо?
1. Не мога да коментирам дали при лице на ТД ще има право на майчинство. Наистина лицата, упражняващи свободна професия, могат да назначават работници по ТД, но се предполага, че основната дейност се извършва от СП, а наетите лица само подпомагат дейността. Според мен наличието на работник, може да се тълкува като упражняване на дейност от СП
2. Може да работи, но ще взема 1/2 от майчинството.
3. Няма как да стане. При лица, упражняващи свободна професия, няма управител, няма ДУК...

Нека кажат и по-знаещите, но аз виждам два варианта:
- прехвърля майчинството на бащата, бабата, дядото... и почва да си работи.
- регистрира си едно ООД със съдружник, който ще управлява и ще върши работата. Или поне ще се подписва под нея.
Благодаря! И аз така мислех.....в края на годината с Декл.по чл.50 предполагам.
И за какво, като няма доход, колега?
Върху какъв доход ще декларира и плаща авансово ДОД, колега?
Няма проблем, че е неделя.
Иначе - датата, на която реално я освобождавате.
Ако през последните 18 месеца имате сумарно 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор), не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание, ще имате право на обезщетение.
Каква ще е сумата, зависи от начина на прекратяване на договора - ако напуснете по свое желание или по взаимно съгласие, борсата ще е минимална. Ако срочния ТД се прекрати при изтичане на срока, завършване на работата или връщане на титуляра, обезщетението ще е 60 процента от средния осигурителен доход през последните 24 месеца.

Срочен е договор, сключен на основание чл.68 от КТ. Договор на основание чл.67 във връзка с чл.70 (срок на изпитване) не е срочен.
Прекратяване на договора в срока на изпитване по инициатива на работодателя също предполага "пълна" борса.
има издадено пенсионно решение на база ТЕЛК  .
Значи е пенсионер :)
Може да избира дали само здравно или И за пенсия . А може и за ОЗМ. Личен избор
Аз бих издала фактурата за 4999,99 или колкото се получи .
Е, малко е грубо закръглението :)
Пишете 15*66.667 поне да личи, че е закръглявано
А пенсионирал ли се е?
Какво Ви притеснява? Прекратяване като прекратяване. Основание: ако е с предизвестие "по чл.334 с предизвестие от работника/работодателя/"; ако е по взаимно съгласие "по чл. 325, ал.1, т.1"; ако е имало срок - по съответния член и т.н.
Документи: Предизвестие /ако има/, молба /ако е по взаимно съгласие/, заповед, УП
Самоосигурява се върху разликата между ТД и 3000 /до м.03. 2022/ По Ваши данни - върху 322,75 лв
Чл.333 от КТ.
Майките с деца до 3-годишна възраст имат закрила, но не при всяко основание за прекратяване на трудовия договор.
Може в определени хипотези едностранно да Ви изпрати в отпуск.

Ако не сте ползвали отпуск в пълен размер при предходния, то при този за 5 месеца Ви се полагат 8 дни.
Защо за 5 месеца? Само периода на болничния ли имате предвид?
Човека каза, че си е работил преди 05.03.
Преди време съм правила такъв експеримент, но дали сега става, не мога да кажа. Пращаш едно по едно, отсрещната страна си ги записва в отделна папка /няма значение името/ и после указва адреса до тази папка.
До 14-ти има време. Опитай и сподели резултата.
..... който ще приключи на 08 юли 2022 год. Смятам при завръщане на работа във фирмата да си подам предизвестие за напускане .....
Е, зависи колко е предизвестието и дали ще се отработва :) При 30-дневно предизвестие ТД ще приключи някъде около 10.08., та може да докараме до 12 дни отпуск

Нямате ли си счетоводител?

Пратих Ви лично съобщение
бащата работи на ТД (професия Специалист приложно програмиране)  на 8-часов работен ден предполагам, че заплатата му е висока. Или поне по-висока от едно майчинство.
Защо не помислите върху варианта да се върнете на работа след 6-ия месец и да продължите да вземате 50% от майчинството

Неясно ми е, как бащата може да продължи да взима възнаграждение от работодателя му, с който е в момента в отношения по ТД? Не зная как може да е в "майчинство" и да получава възнаграждение по ТД, но изчакайте да се включат и по-знаещите
тя е от приходите от дейността
То няма от какво друго да е :) Или поне в повечето случаи е от приходите от дейността
Колегата попита в какво е "материализирана" тази натрупана печалба, а не от какво или от къде е получена. Явно при Вас е сума по каса.  Като не Ви е налична тази сума, ще платите едни 5% данък и ще изплатите дивидент с тези "неналични" пари