Колебая се , защото се замислям, че ако лицето има болничен например, би трябвало да вземе само един болничен лист и в приложение 9 ще се отбележи, че има 2 правоотношения при същия работодател.
И какво от това? При Вас е на ДУ /не е по КТ!!!/, някъде другаде си има основен работодател, при Вас сключва допълнителен ТД с "друг" работодател.

Не зная колко е издържано юридически това лице като управител да подписва трудовия договор от една страна като работник/служител, а от друга като представляващ работодателя.

ПП Пък за болничния - ще трябва да си вземе два - един за работодателя по основан ТД и един за Вас за двете правоотношения.
Ако договорите не приличат на трудови - нямат работно място и работно време, свързани са с конкретен измерим резултат, не са с постоянен /текущ/ характер, а имат определен срок, то едва ли ще се смятат за прикрит ТД.
Колкото до осигуряването - прочетете малко в законите.
След като основния ТД е в друга фирма, защо допълнителния при Вас да е по 110?
както е правило до сега?
И по какъв начин е попълвало в ОКД че ще се осигурява само здравно? Или това "до сега" е било преди десетина години?
Не, не се подава ОКД5. Отразява се само в Д1
чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., ......., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) ....
Според моето скромно мнение, този текст би трябвало да го прилагаме за доходите, платени след 01.01.2023. Т.е. в справката, който ще подаваме догодина по това време
Е, щом е без работно време, без работно място, без изисквания за трудова дисциплина, има срок, краен резултат и т.н., значи трудно ще се тълкува като скрит ТД.
Само че при описаната ситуация /предполагам има и основен ТД по който си работи/, върху тези 20 лв трябва да начислявате и удържате осигуровки и данък
 Смятат, че 90% от общия доход и сътветно от СОЛ само дохода за тези 4 месеца.
И аз мисля, че е така, но не съм съвсем сигурна.
Относно избора на осигурителните рискове при самоосигуряването - от значение е и какво смятате да правите с дейността, поради която сте СОЛ, през следващите две години - ще си гледате детето, ще работите, няма да работите и ще спрете осигуряването....
Ако се осигурява за ОЗМ, защо да няма?
Освен ако при проверка се установи, че като СОЛ не е имала дейност и не е подлежала на самоосигуряване.
Д6 за личния труд трябва да е само с данъка /с код 8/. Тази Д6 не се обвързва с Д1.
Провери какво съдържа Д6. Да няма колона с код 5 и нулеви стойности. Оправи си шестицата и я пусни без подаване на Д1
Същия въпрос, но за свободните професии: до миналата година в справката по чл.73 декларирахме платеното на лицата, упражняващи св.професия по ЕГН (което беше вписано във фактурите им)
Сега получавам фактура от св.професия с БУЛСТАТ.  Единствено по това, че "получател" е Име Фамилия без добавка ЕТ, ООД, ЕООД, мога да заключа, че това е ФЛ, а не ЮЛ. Ама не мога за знам. Освен ако питам. Устно.
Та: тези плащания към ФЛ , легимитирали се с деветцифрен код (ако сме сигурни, че са ФЛ), трябва ли да ги включа в справката по чл.73 за доходи по извънтрудови правоотношения? И как - по ЕГН, което не зная, или по БУЛСТАТ?
Предварително благодаря!
Не бих се хващала за 1 ден.
Нали е в същия месец
собственик и управител на ЕООД цяла година е теглил от сметката на дружеството пари, всичко е осчетоводявано в касата.
Значи - теглил и захранвал касата. Никакъв проблем.
Е, после бъркал в касата... само дето не е записано точно на коя дата е бъркал ;) Може да е през четвъртото тримесечие, кой знае. Важното е кога е документирано. Не че ще е някакъв проблем да е "бръкнал" и на 15.01.2023, на 15.03.2023 или друга подходяща дата, когато е приет ГФО на фирмата и печалбата е "явно" разпределена.
Дано ме разбрахте

ПП При голяма сума, нищо не пречи през ден-два или през месец да се взема решение за разпределяне на 9999 лв дивидент
Д6-13 се подава по ЕГН чрез "име - ФЛ".
Самата декларация трябва да е генерирана от осигурител "име-ЕГН"
Ако сте посочили периодите с трудов договор, то нямате право на обезщетение за безработица. Нямате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18 месеца. Само периода от 12.10.2021 до 24.05.2022 е повече от 7 месеца, освен това имате и още прекъсване. Не може да съберете 12 от 18, което е основно изискване
Правят.
Назависимо дали получават възнатграждение за личния труд или не. Независимо дали ГД е с тяхната си фирма или с друга.