Теоритично - поне един ден. На практика - поме 5-6.
Няма изискване ,а два месеца.
Здравейте, освен фактът че трябва да си съркратен по член 71. за получаване на 60% от брутното възнаграждение за последните 24 месеца, има ли нещо друго което трябва да се има предвид?

Например има ли особености при договора за наемане или вида фирма, която те наема?
Благодаря

Вида на договора и вида на фирмата нямат значение. Има значение дали през последните 3 години сте получавали обезщетение за безработица, дали сте пенсионер, дали полагате труд, подлежащ на задължително осигуряване но КСО /ЕТ, фирма.../
Изчисляваш стажа до последния ден НО, зачетен за стаж и сумираш със стажа от първия работен ден след неплатения нататък.
Начислява се и се плаща САМО ако работникът си го поиска и представи доказателства, че този един месец е бил без работа или на по-нископлатена такава.
Учудва ме това, което са Ви казали от НОИ. Обикновено те пращат човека да си търси обезщетението...
Срокът, през който работникът може да си потърси обезщетението е три години.
Възможно е. Никъде няма изискване за минимална сума на възнаграждението за личен труд. Няма и ограничение за максимума.
А обезщетението по чл.222, ал.1 чистата сума на основната заплата ли трябва да е? Т.е. в моя случай - 528лв? Мерси!
От обезщетението по чл.222, ал.1 се удържат осигуровки и данък. Чистото, което може да очаквате, е малко повече от "стандартната" Ви чиста заплата.
Кое изтича на 30.06.? Срока на изпитване или срока на договора? Ако е първото и човека Ви е харесал, оставете го да си работи до края на срока на договора. Ако е второто, какво значение има срока на изпитване?

ПП Прочетете целия член 68!
Да. Почти. Преди се изискваха 9 от последните 15, сега трябват 12 от последните 18. И в двата случая месеците са сумарно, може с прекъсвания.
Защо 535 в т.17? Не трябва ли да е 510?
Д7 се подава в НАП. Може по електронен път с ПИК от НАП (кодът е с повече от 4 цифри).
Д7 се подава не само от дългосрочно безработни, а всеки път, когато останете без здравно осигуряване на друго основание.
Възможно е. Няма ограничения.
За да получавате 60% от средния си осигурителен доход от последните 24 месеца, трябва договорът да бъде прекратен по инициатива на работодателя, а не по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение. Не мога да си представя как ще стане това, след като Вие самата сте си И работодател.
Колкото до майчинството, сигурно ще окаже влияние върху размера на обезщетението,   след като влиза в последните 24 месеца..
Мерси, и д.6 не трябва , така ли?
А какво ще впишеш в нея?
Аз пак да попитам: На какво основание (член, алинея) е неплатения по инициатива на работодателя?
Нужно ми е за лични цели.
Според мен периодът на обезщетението е 1 месец, значи размерът трябва да е една месечна заплата. Т.е. 1000 лв.

Искам да попитам на какво основание е неплатения отпуск по инициатива на работодателя?
Не съм юрист и може би юристите са на обратно мнение, но според мен е възможно да се назначи управител, различен от собственика, на ТД. Ако може на ТД, защо да не може по всеки един член на КТ?
Изникват обаче други проблеми, които трябва да бъдат решени:
- при сключването на ТД трябва да има друг управител, който да подпише договора от страната на работодателя. Значи в този момент (пък добре е и през цялото време) собственикът също да си е управител
- ако управителя е на ТД с работно време петък и събота от 18 до 24 часа, то кой ще управлява фирмата в останалите дни? А ако се наложи например да тегли пари от банката, как ще го направи в работното си време?
- ТД на длъжност управител включва управленските дейности, но не и приготвянето и сервирането на храната и напитките, почистването,...


В този ред на размисли, смятам, че са по-разумни следните варианти:
- собственикът да си остане управител на фирмата (осигуряване като СОЛ) и да назначи жена си за управител на заведението на какъвто иска ТД.
- да включи жена си за съдружник, да се впишат двамата като управители заедно и поотделно, всеки да може върши всичко (управление, сервиране, чистене...) като СОЛ, като ако някой не упражнява дейност може да не се осигурява.

Не мога да Ви препоръчам конкретно решение, защото не мога да схвана целта Ви.
На какви условия трябва да отговаря ГД ,за да се случи това?
По ГД не трябва да има осигуровки. Това е възможно когато сумата по този договор за 1 месец след приспадане на НПР е под МРЗ. Т.е. ако сумата по всички ГД за месеца е 679 лв и се приспадат 25% НПР /169,75 лв, остатъкът е 509,25 и няма осигуровки.
Благодаря за отговора!

Имате ли представа как точно изчисляват обезщетението? Дали дните в които не  се водиш на работа се взимат под внимание или само дни/месеци в които си работил? /Предварително се извинявам за глупавите въпроси/.
Естествено, че имам представа :)
Взема се дохода 24 месеца назад, считано от месеца, преди този, през който е прекратен договора. Т.е., ако договора е прекратен от 15.05.2018, ще се вземе сумарния доход от 01.05.2016 до 30.04.2018 г., це се раздели на броя раотни дни в периода и полученото среднодневно възнаграждение ще се умножи по 60%.  Така ще се получи по колко ще Ви плащат на ден.
Ако в този период има дни без осигуровки - за тях ще се вземе минималната работна заплата. Ако има дни с болнични - дохода, от който е изчислен болничния
Трябва да се осигурява И за дейността си в ЕООД-то. Най-икономичното е да се осигурява като СОЛ /и за управлението и за всичко останало/. Другият вариант е по договор за управление, когато има такъв /за управлението/ + като СОЛ за останалата си трудова дейност във фирмата.
Върху какъв доход трябва да се осигурява като СОЛ - според мен минимум върху 510 като собственик на ЕООД /казвате, че фирмата е регистрирана като ЗП, а не самото физическо лице/. Следите достигането на максималния доход, като първо са трудовите договори, после самоосигуряването.
За какви осигурителни рискове - задължително здравно, по желание за пенсия или за пенсия+общо заболяване и майчинство.
Кога е началотона дейност - няма точен отговор. Според случая. Ако сключва договори за наем на земя, започне да я обработва и след три месеца продаде продукция, то издаването на първа фактура явно не е начало на дейността. Сключването на договори, доpи пpоцедуpата по регистрацията като ЗП може да се тълкува като дейност. Зависи от проверяващия, от защитата Ви и т.н. Според мен - началото е още с договорите.
Трябва ли да назначи управител - ако иска, ако ма нужда, ако самият той не си управлява, ако... Негова си работа.
Какви са действията от тук нататък - като ЗП: обработва си земята, продава, плаща наем или рента и т.н.; като собственик на фирма - декларация за начало на дейност, осигуровки, месечни декларации, годишни декларации, документиране на приходи и разходи, плащане на данъци и  т.н.  И сключва договор със счетоводител. Не, че е задължително, но е необходимо.
Здравейте, имам един малко по-различен въпрос, чийто отговор не видях до момента. Аз също ще бъда съкратена по член 71 и ще се запиша на борса за въпросните 60% осигуряване.

Същевременно фирма регистрирана в Англия ми предлага работа на граждански довогор със заплащане над минималната заплата в България.

Едното пречи ли на другото или ако сама не си подавам данъчни няма как да си повлияят?

Мерси
Може и да пречи.
Нямам представа какви са осигурителните закони в Англия, но ако подлежите на задължително осигуряване по законодателството на друга държава нямате право на обезщетение за безработица. Справка - КСО, чл.54а, ал.1, т.3.
Дали от НОИ ще разберат, че Ви осигуряват в Англия (ако този ГД води до осигуряване), не мога да кажа.