Въпросът беше за неплатен отпуск над  30 работни дни в годината, а не за платените или неползваните платени :)
Ако нямате дълги неплатени отпуски, то имате нужния стаж за обезщетение за безработица.
От работодателя искате само попълнена трудова книжка и заповед за прекратяване на трудовия договор.
Моля ви за отговор как се процедира в такъв случай!
Вземате болничния, вписвате го в дневника, попълвате прил.9 към НОИ, като пишете, че човекът е в осигуряване, че Д1 се подава с вид осигурен 01 и подавате приложението. Ако трябва -- декларирате банкова сметка. Плащате първите 3 дни от работодател. И така
Няма значение. Избира си къде да се самоосигурява. На другото място декларира само започване на дейност. Накрая изравнява осигуровките за всичките си доходи като СОЛ
Благодаря!

Колежката ми твърди, че преди време от НОИ са отказали плащане по болничен след неплатен отпуск, защото нямало един ден в осигуряване между отпуска и болничния. Затова се чудех.
Възможно е, но не на 26.01. :)
Това нали означава, че неплатеният отпуск през 2023-та са със стаж?

Изплаща ли се обезщетение по болничния в такъв случай?

Да
Да
Не съм много сигурна и не зная доколко е юридически обосновано, но не може ли да се направи някакъв писмен договор за дарението, в който да се запише "майката дарява на сина си сумата от... лв. Със съгласието на дарителя и получателя  /да не казвам "на надарения"/ сумата се превежда по банкова сметка Айбан.. с титуляр..."
Съгласно чл.44, ал.6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи
Явно е смятано с накакъв осреднен месец с 20.66 р.д.
Като знам по колко р.д. са май, септември, а често и април и декември, май тази минимална часова ставка ще трябва да я позавишим :)
Не виждам проблем да си договаряте заплатата така. Важното е в месец с 19 р.д. да не плащате 19*40=760, а поне 780, колкото е МРЗ.
Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
А ако бяхте издали фактура през м.12.2022 и през 01.2023 я анулирате, правомерно ли ще намалите ДДС за м.01.? Не виждам разлика
Нали няма продажба? За какво ДДС става въпрос?
Взели сте едни пари - върнали сте ги. И тук не виждам ДДС.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди  А как отразявате сторнирането на касови бележки когато са в различни периоди?
Щом има булстат, най-вероятно е регистриран като свободна професия (код 306)
Намерих го:

Указания за попълване на справката:
2. В колона 1, Част ІІ се вписва „0“ за основни данни; „1“ – за коригиращи данни и „8“ – за заличаващи данни. При заличаване на данни се попълват само колони 1, 2, 3, 4 или 5, 6, 7, 8 и 10 в Част І
При подаване на справката по чл. 73 ал.1 съм разменила ЕГН и булстата на две ФЛ /вместо ААА с ЕГН  и БББ с булстат, съм подала БББ с ЕГН-то на ААА и ААА с булстата на БББ/
Сега как да коригирам - с код корекция, със заличаване и нова справка...?
И ако някой може да ми каже какво значат кодовете в т.1 "код корекция" на програмата на НАП - 1 редовна, 2 корекция?, 8 - заличаване или..? Не можах да намеря инструкция :(
Ако ТД е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и преминете на друга работа за неопределено време /по чл.67 от КТ/, може да прекратите ТД без предизвестие по чл. 327, ал-1, т. 7
Другият вариант за "леко" напускане е по взаимно съгласие. Ако работодателят е съгласен.
Вариантът "чл.71 по инициатива на работодателя" е бръз, но не Ви го препоръчвам, ако мислите да си търсите работа по същата професия.
Във всички останали случаи дължите предизвестие. Срокът на предизвестието трябва да е вписан в ТД.
За мене това е неправомерно направен превод - имате разчет и вземане .

Подкрепям.
Освен това не е спазен ЗДДФЛ, чл. 45, ал.4 /не е издадена СИС/. А може би е трябвало и осигуровки да се платят....

Въпросът е може ли да се третира като скрито разпределение на печалба, лицето не е свързано
Може да се третира и като подкуп
Защо да не може, след като е с ОЗМ?
чл.45 от КСО?
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Информационен център
0700 18 700
+359 2 9859 6801
infocenter@nra.bg
при попълване на гдд се посочва ЕИК- новото
За коя ГДД питате?

 какво се вписва името на рабатника или на работодотеля понеже автоматично се генерира името му
Какъв работник и/или работодател в ГДД? Къде в ГДД? В чие ГДД?
И не разбрах чие име автоматично се генерира от системата...

/дифакто трябва да си пише името на
рабатника -понеже той/тя съставя гдд/
Щом смятате че дЕфакто е така, защо питате?

"Счет на СП със НОВ -еик ( вместо егн)"
- това Вие ли сте?  И ако трябва да се чете "счетоводител на свободна практика ", не очаквайте отговор на въпрос, който дори не можете да формулирате!
 За правописа не говоря въобще.