Не отмениха ли изискването за регистрация на безработни по постоянен адрес?
Освен това нали има възможност за регистрация онлайн.
Подавани документите, ако се опитат да Ви откажат - искате писмен отказ (трябва да е написано на база на кой закон или наредба, член, алинея... Ви отказват) Ако смятате, че сте прав/а - обжалвате. Ако и жалбата не мине, значи наистина нямате право.
Вие питате - ние отговаряме :)
Ама като не сме запознати с подробностите, особеностите, ситуацията, как да да отговорим конкретно? Да Ви пратим в "трета глуха" и каго Ви глобят да кажете "Ама една жена някога някъде каза, че така може". Е, може, но кога точно, как точно, как да се оформи... Абе подробности, с които някои трябва да се съобрази. И за целта трябва да е запознат с фактите.

Успех в бизнеса!
ЗДДС няма общо с деклариране на разходите и/или плащането им. В ЗДДС се регламентира кога сте задължени да внасяте ДДС и кога имате възможност да ползвате данъчен кредит.
При закъсняла регистрация по ЗДДС освен глобата, дължите и ДДС със задна дата.


В другата Ви тема Bobo Ви е дал много добър съвет - вслушайте се. Затънали дте в л*ната и колкото повече де въртите,толкова по-зле. Потърсете компетентна помощ. Но не по форумите, а с по-високо ниво на отговорност. И вероятно срещу заплащане
Много от нещата, които казвате, са възможни. Как се процедира - зависи от конкретиката.
НАМЕРЕТЕ СИ СЧЕТОВОДИТЕЛ!!!! Не излизайте с номера, че е несловоохотлив. За "има-няма 10 дена" трудно бихте установили тозе факт.
Не става само с въпроси по форумите
Какви последствия може да има

Да закъснялата ригистрация по ДДС - отваряте ЗДДС  и четете от чл.178 нататък (глоби , задължение за внасяне на данък, лихви)
За регистрация като свободна професия със задна дата сигурно ще трябва и да се регистрирате като самоосигуряващо се лице със задна дата (осигуровки лихви, глоби за неподадени в срок декларации и т.н.)
А ругистрирани ли сте като потребител? До сега подавали ли сте болничен за тази фирма?
Ще се регистрирам, но има ли някакви последствия като не съм  се регистрирал до сега? За да се регистрирам като свободна професия ще ми трябва ли счетоводител?
Последствия може да има, може да няма. Зависи кога Ви проверят.
Счетоводител не е задължителен. Поне не се изисква по никакъв закон. Ако може да се оправяте сам, няма проблем.
Когато сте получател на услуга от фирма, базирана в ЕС, подлежите на задължителна регистрация по ДДС в 7-дневен срок ПРЕДИ датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). Т.е. преди издаването на фактурата.
Няма значение оборота, честотата на получаване/предоставяне ва услуги и т.н.
Няма никакъв "тестов" период
Срещу всяка постъпила сума в банковата сметка трябва да има издадена фактура, нали?
Не е задължително. Основание , обаче, трябва да има

Благодаря.
Истината е, че неговата счетоводителка е много пестелива на думи.
Нейна работа е да обясни. Ако такъв тип обяснения не са предвидени в договора - допълнете го. Или сменете счетоводителя
Збравих да попитам, ако превежда от личната си сметка, какво основание следва да пише на превода - достатъчно ли е "захранване"?

Попитайте счетоводителя си! Зависи от конкретната ситуация
Може да захранва сметката
Щом имате издадена към Вас фактура, трябва да я платите на доставчика. По касов или банков път. За плащането няма значение дали сте свързани лица или не.
За подробности, оформяне на документите и възможни ограничения се обърнете към счетоводителя на фирмата
от 1 до 7 - да. Ако правилно смятате
По т.8 мога да цитирам само това, което пише в указанието към прил.9
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.
Не мога да го тълкувам
Да,разбирам
Питам ,защото данните в оборотната доста ще се различават с ГДД например и се чудя колко е правилно да се води двустранно, пък да се приключва по НПР
А къде в ГДД на ЗП 60/40 отразявате данни от оборотната ведомост? Освен приходите

И не се "приключва по НПР", а се облага по НПР.
Новата сметка за данъци нали е без цифрите след тирето?!

От сайта на НАП:
Данъци (приходи на централния бюджет):    BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 
Дали ще се самоосигурява като свободна професия или като собственик на фирма, самоосигуряването е едно - по ЕГН, колега
Не,през годината не може да промени рисковете, за които си осигурява. Може да го направи догодина от 01.01. до 31.01.2024
Че защо не сега? Увеличението е за минали месеци, през които е работил.
Пък и нали всичко плащате по банков път, защо трябва да чакате човека "да се върне"?
Може да продадете колата на каквато цена се договорите с купувача.  Таксата, която ще платите на нотариуса ще е върху продажната цена , но не по- малко от застрахователната стойност (или някаква незнам каква си стойност, която нотариуса взема от някакви таблици)
Не разбирам от ДДС и нямам представа дали може да продадете без ДДС или не
 Нтаправихме го с второто (плащане по банков път), и сега всичко е ОК.
Надявам се да е изчерпателно.

След сато сте имали пари за захраните сметката, защо са Ви били разни упражнения с акции  :hmmm:
Или аз не съм разбрала кое е "второто".....
Г-н Трифонов, ще приемете ли първото изречение,  ако го напиша така: В месеца, в който работи по ГД с осигуровки, Е осигурен на някакво основание. Следователно се  дължат осигуровки и по останалите ГД. Щом по езиния ГД има осигуровки, то трябва да има и по всички останали ГД в месеца

ПП  За допълня - до 3400 лв максимум. За да не се хванете отново за буквата
Калиндарните дни, през които е в болничен .
Дните в застъпване се броят само веднъж (към единия болничен)
Надявам се,  че ме разбрахте.
Моля!