А на какво основание е сключен договора?
Е, при Вас може да не се променя, но при други може и да се промени :)
Преди години счетоводния резултат се променяше за данъчни цели с разликата между счетоводните и данъчно признатите амортизации. Това в същност е смисъла
И в двете, и в двете :)
Едното е по САП, другото по ДАП. Много ясно е написано в приложението. Пък и в ЗКПО си го пише
Върху 710 (минималния осигурителен доход за СОЛ към момента)
Само IBAN-а е достатъчен
Продават се дялове от капитала на ООДто, а не ДМА.
Разграничете нещата.
Не виждам в чл.222, нито в ал.3, нито в ал.4 да се казва нещо за инвалидна пенсия. И на двете места става въпрос за  на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и за такава в  намален размер по чл. 68а от КСО.
Не твърдя, че съм 100 % права
какви са негативите на по-ниския клас?
По-ниска брутна заплата, по-нисък осигурителен доход....
Ако при новата длъжност основната заплата е по-висока, може брутната да не е по-ниска от предходната длъжност... А основната заплата се договаря

Цитат
ако същия човек си смени работата на нова позиция, която е клас 3, то тогава трудовия му стаж ще се трупа пропорционално на отработеното време, започвайки от 0.6%.
Да, това е така, но само ако смените фирмата, в която сте работили и ако новата длъжност не е "сходна" със старата.
При смяна да длъжността в същата фирма не трябва да Ви намаляват "класа"
Освен % за прослужено време, този по-нисък клас какво реално отражение има
Това с по-ниския процент за професионален опит и трудов стаж при по-ниска квалификационна група във Вашите Вътрешни правила за организация на работната заплата ли е записано? Принципно не би трябвало да има разлика.
За пенсиониране също няма разлика. Разлика може да има само в минималния осигурителен доход /ако заплатата Ви не е по-висока/
В класификатора клас 2 са "Специалисти" , клас 3 "Техници и приложни специалисти"
Не се притеснявайте. Обезщетението за бременност и раждане е 410 дни. Накрая всичко се изравнява.
Няма проблем, че 45-дневния болничен (ще) е издаден по-късно или вероятно въобще няма за бъде издаден.
Изтегляте си програмата на НАП за ДДС. Вкарвате данните от месеца (чрез обединяване на файлове). Влизате в съответния дневник и добавяте записите.  Записвате файла и подавате.
Зададох Вашия въпрос "собственик по ДУ К, за да си спре дейността на фирмата как се процедира. Подадена е декларация 1 за спиране на ДУК, това достатъчно ли е" на KiK AIСhat и получих следния отговор: "Не, подаването на декларация 1 за спиране на ДУК не е достатъчно за спиране на дейността на фирмата. След подаване на декларацията, собственикът на фирмата трябва да изчака да бъдат извършени всички необходими процедури, като например плащане на всички задължения към държавата и други кредитори, прекратяване на договорите за наем на имоти и оборудване, отписване от регистъра на данъчната служба и други. След като всички процедури са извършени успешно, фирмата може да бъде спряна"
Въпрос: "дали се подават и други документи за спиране на дейността в НАП"
Отговор: "Да, освен декларация 1 за спиране на ДУК, собственикът на фирмата трябва да подаде и други документи за спиране на дейността в НАП (Националната агенция за приходите). Тези документи включват:
1. Заявление за прекратяване на дейността на фирмата - това заявление се подава на НАП и съдържа информация за името на фирмата, ЕИК (Единен идентификационен код), адреса на фирмата и други релевантни данни.
2. Документи за прекратяване на дейността на фирмата - това включва документи като решение на собственика за прекратяване на дейността, договори за продажба на активи, документи за прекратяване на наемни договори и други.
3. Документи за отписване от регистъра на данъчната служба - това включва документи като заявление за отписване от регистъра на данъчната служба, копие на декларацията по ДДС за последния месец на дейността на фирмата и други.
   След като се подадат всички необходими документи и се изпълнят всички задължения към държавата и други кредитори, НАП ще извърши проверка и ще издаде удостоверение за прекратяване на дейността на фирмата.


Колко е вярно и колко се отнася за Вашия случай, няма да коментирам, но щом ще го карате без счетоводител....
Благодаря за отговора! Най -вече ме интересуваше дали се подават и други документи за спиране на дейността в НАП
А за начало на дейността какви документи сте подали в НАП?
Обикновено /но не винаги/ когато се подава документ за начало на нещо, аналогичен се подава и за край. Вашият счетоводител не може ли да Ви обясни?
чл.49, ал.1 от КСО
Скрит текст :

чл. 41, ал.2
Скрит текст :

През 5-те месеца, през които е била на борсата не е осигуряване за общо заболяване и майчинство. При пресмятане на майчинството за този период или частта от него която влиза в 24-месечния период преди месеца в който започва 45-дневния болничен, ще се вземе минималната работна заплата /650 лв до 31.03.2022, 710 лв от 01.04.2022 до 31-12.2022 и 780 от 01.01.2023/
.Подадена е декларация 1 за спиране на ДУК, това достатъчно ли е.- не
във  мейла който е използван от фирмата докато имаше дейност  продължават да идват връчвания от НАП за административни производства, а фирмата вече няма  дейност
Фирмата няма дейност, но има отговорности. Собственикът също има отговорности. Добре е да отговори на тези имейли.
фирмата вече няма  дейност, съответно и активен Ел. Подпис,
Като няма Ел подпис, управителят, вписан в ТР, да отиде на място или да упълномощи някого с ел. подпис.

Може да не Ви давам най-правилните съвети, но не съм запозната с всички факти. Най-добре се консултирайте със счетоводителя си, който би трябвало да е в течение.
Ако нямате счетоводител, бързо си намерете, за да избегнете (вероятно)  търсенето на адвокат
Е, в български сайтове може  :)
Ама щом сте държавен служител,  при това полицай, първо проверете дали имате право на такава дейност въобще.
В КСО погледнахте ли? Чл.6
Стоката получена ли е от Вас? Заприходена ли е? Продадена или налична в склада?
Ако "да" - едва ли ще имате (сериозни) проблеми.
В противен случай проверяващите могат да решат, че сте укрили оборот (печалба и ДДС) и да Ви накарат да платите за това
 трябва да се уточнят с тях как да подадат болничния без сметка и да не им го връщат като некоректен .
Някой получавал ли е такова "уточнение" с въдможност за приемане на болничен без сметка?
Преди време се допитах до тях за един тридневен болничен и... човекът си откри сметка :(
Аз бих поискала декларация от работника, че няма банкова сметка и във връзка с болничен номер... не желае да открива такава. Със задължителен текст "уведомен съм, че без декларирана банкова сметка обезщетението от НОИ няма за бъде изплатено"
Е, ако болничния е за три дни, не бих се формализирала толкова