Това "отдаване на стаи под наем като физическо лице" ми прилича на стопанска дейност "за която дейност заплаща патент". Не виждам причина доходът от тази стопанска дейност да не е осигурителен доход и да не влиза в годишното изравняване.

ПП Изчакайте и друго мнение, защото може и да бъркам

Какво имате предвид под "да отчета прихода по друг начин"?
Дали е издадена фактура или не не е толкова важно. Понякога дори не е необходимо. По-важното е какъв е смисъла на плащането, което сте получили - приход, аванс, паричен поток....
Наличието на касов апарат няма никакво отношение към въпроса
Другият управител е назначен през 2022г., като технически сътрудник.
В края на краищата този човек управлява ли или е само технически сътрудник?
А тук: Дружеството се управлява от съдружника, които не назначен, като управител, бизнес услуги НКПД 12196002 явно "Е назначен" и все пак има някакъв управител.
Не вярвам от НОИ за се разсърдят, че е внасял повече осигуровки (за безработица и ТЗ) вместо като СОЛ на същия доход. Пък дали е ДУК или ТД на пълно работно време, за осигуряването и пенсията няма значение.
Бихте ли задали въпроса си по-ясно.
Кой от съдружниците управлява дружеството? Или има друг управител?
Двамата са на ТД в тяхното ООД - кой ги е назначил от позицията на работодател?
няма назначен, като СОЛ - какво означава това? Че във фирмата работят само собствениците? Че никой от собствениците не е СОЛ? Че няма назначено трето лице като СОЛ? (?!?)
ДОО и ЗО се изравняват в отделни таблици.
В Т1 за м.02 в колоната за осиг.доход, върху който са внесени авансови осигуровки, вписвате дохода, върху който сте внесли ДОО. Колкото и да е той. Общия реален годишен  осиг.доход на лицето като СОЛ разделяте по равно за м.01 и м.02. Ако трябва - довнасяте. Ако не трябва - не довнасяте
За Т2 предполагам, че Ви е по-ясно. Само да не забравите да впишете и пенсията
Може от м.02.
Но САМО ако не я осигурявате Вие, а тя се самоосигурява.
Въпросът ми е след като получава решението през средата на месеца /15.02.2024/ това означава ли ,че за половината месец дължи всичко /ДОО,ДЗПО,здравно/, а за другата половина от месеца само здравно. Съответно ако е така как ще се попълни Д1.
Ще подаде две Д1

От значение е не кога е получено пенсионното решение, а от кога е в сила.


ПП Вярно, че 80-90лв са си пари, но и аз бих избрала вариАнт 2.
Мерси, ако посоча последен ден в осигуряване , няма ли да е неосигурена и здравно ?
С първата Д1, дето е "само здравно", посочвате начало на осигуряване.  И да пропуснете, не е фатално
Здравейте , управител на ЕООД получава ТЕЛК решение на 18.01.24. Нужно ли е да подаде Декл. за промяна на осигуряването ,че ще е само за здравно и в какъв срок ?
Това, че е получил ТЕЛК решенше още нищо не значи. За да избере "само здравно" трябва и да се е пенсионирал
Вписването със задна дата е възможно само чрез ИТ
При започване на работа по ТД не Ви ли е връчена справка от НАП? Проверете си в досието
Счетоводителят да провери какво е подавал в съответния тридневен период

Например КТ Разчети със собствениците, аналитично Собственик 1, собственик 2....
Погледнете на какво основание са съставени АУАН и дали в съответния член не е посочено, че санкцията е за всяко отделно нарушение
Ако вършат някаква работа в дружеството - да, ако само чакат дивидент - не
И преди Ви казах - при висок оборот помислете за друга форма на осъществяване на дейност.
Регистрацията по ДДС като ФЛ има и още негативи - ще трябна да начислявате ДДС не само върху извършваните от Вас услуги като свободна професия, но и върху много от сделките, които правите като ФЛ - отдаване на лично имущество под наем, продажба на лично имущество и т.н.
Не виждам какви принципи и/или семейно положение биха Ви попречили да изберете икономически по-изгоден вариант за осъществяване на дейност, но все пак решението си е Ваше.
Успех!
И защо ще бързане с регистрацията по ДДС? Освен ако не е онази по 97а.
Ако се очаква приходите Ви да са достатъчно големи за регистрация по оборот, защо Ви е СП, а не регистрирате ЕООД например....
Колкото до "гимнастиката" с каквато и да е самостоятелна дейност може и да не си заслужава, но може да е наложителна. Просто няма начин (законно) да се вземат едни пари хей така без данъци, без осигуровки, без декларации, регистрации и т.н.
Ами ако прекратя трудовият договор и си оставя само моето ЕТ, какво би следвало да плащам ?
Същото. Освен ако заплатата по ТД не е била 3750 лв и нагоре. Е, тъй като няма да имате друг доход, цялото данъчно облекчение заради ТЕЛКа ще ползвате изцяло за дохода като ЕТ.
Същото ще е, ако работите като свободна професия, занаятчия, собственик на ЕООД. Разликата е само в начина на определяне на данъчната основа и осигурителния доход.
Според мен  най-неудачната форма за осъществяване на стопанска дейност е ЕТ. Предпочитам свободна професия или ЕООД
С ТЕЛК 50и над 50 процента ще имате облекчение за дохода като физическо лице, в това число като ЕТ, свободна професия, занаятчия. Естествено до размера на остатъка от облекчението, което не е ползвано по ТД.
Ако сте пенсионер (вкл. с инвалидна пенсия) като самоосигуряващо се лице можете да изберете да се осигурявате само здравно и да икономисате 19.8% или 24,3% осигуровки

"Просто декларират дохода в края на годината" Може. Но би трябвало да се декларира като доход от търговска дейност без регистрация като ЕТ. Данъкът е 15% от печалбата, дължат се осигуровки, подава се отчет в статистиката.... По мое мнение не е много удачно.
За да бъдете самоосигуряващо се лице първо трябва да имате основание за това - съдружник или собственик на фирма, регистрация като свободна професия  или като занаятчия...
Нямам представа дали може да се регистрирате като занаятчия който прави манкюр, картички и декорации едновременно. Може би е по-добре да се регистрирате кано свободна професия с различни дейности. Или да си регистрирате фирма. Фирмата е по-изгодна ако разходите са над 25%от приходите, ако печалбата е над МРЗ месечно, ако дейността не е патентна, ако... абе вариатни всякакви.