Сигурно чисто технически би могло, но според мене по-коректно би било в договора да се посочи точно какво и кога ще бъде извършвано.
Като задълженията ще са различни, добре е да има и две отделни длъжности. Пък ако ще да е само допълнение към посочената в НКПД професия. Например единия "Общ работник строителство", другият "Общ работник към търговска сграда". Пък ако им сложите и различни кодове - още по-добре.
Освен това във допълнителния ТД, който най-вероятно ще е с непълно работно време, трябва да е посочено точно от колко до колко часа ще работи на второто работно място. Например от 8 до 17 работи навън, а от 17 до 21 - в залата. И недай си боже от ИТ да го заварят в залата към 15 часа....
Ако не целите удължаване на работното време, защо въобще искате да си усложнявате живота с допълнителен ТД? Подпишете едно ДС за промяна обхвата на задълженията, връчете нова ДХ с по-широк кръг задължения и толкоз. Логично е да му увеличите и заплатата.
Неплатен без стаж и веднага след него болничен???

Има право на платен отпуск
да. Нали е самоосигуряващо се лице
Коя година е било от 1-ви март, та се притеснявате? Някъде от 10-ти - 15-ти...
От НАП още не са се похвалили, че е пусната
 Дали в чл.50 е трябвало да пиша целия данък като платен, без сума за довнасяне?
Най-вероятно да.
Правилното е било да не подавате Д55 за четвъртото тримесечие, но.... стореното - сторено
Само че трябва да внесете авансовИ сумИ по няколко различни сметки - за данъци, за ДОО, за ДЗПО, за НЗОК....
Никой няма да Ви спре :)
В електронните услуги на НАП има справка за направените плащания и погасените с тях задължения.
получавам нова длъжност, която вероятно ще отговаря на текущите ми задължения, но фактически ще бъде едно ниво по-ниско като длъжност - това само по себе си не е основание за прекратяване на трудовия договор. Ако има някаква вероятност ТД да бъде прекратен на основание чл. 327,ал.1, т.3 , това ще е предпоставка за "пълна борса"
Скрит текст :

възможно ли при не подписване на новия договор да се ползва пълното право на борса ? - неподписването на новия договор само по себе си нищо не значи. Важното е как е прекратен стария /последен/ трудов договор.

право на борса за 12 месеца? - за да имате право на 12 месеца обезщетение, трябва да имате минимум 15 години осигурителния стаж с осигуровки за безработица за времето след 31 декември 2001 г.

Въпроса ми е свързан с  (чл. 54а, ал. 1 от (КСО). - по тази алинея или отговаряте на условията, или не. Те нямат нищо общо с начина на прекратяване на ТД . По-скоро въпросът Ви е свързан с чл.54б, ал.3
8 март.
Защо 08.03., след като ще е освободен "считано от 09.03." Поне това става ясно от първоначалния въпрос: Последен работен ден 8.март

Цитат
 При изчисляване на трудовия му стаж 8.март или 9.март е последен работен ден? Това ме обърква при изчисляване на трудовия му стаж...Кога дата се посочва?
При попълване на ТК в колоната "дата на прекратяване на трудовото правоотношение" се посочва 09.03. (датата "считано от..." или първия неработен ден)
В "правоъгълния печат се посочва "Прослужено време (или признат трудов стаж) от... до 09.03." Пак датата "считано от..."
Ако смятате трудовия стаж с някой калкулатор, тогава прочетете в указанието коя дата трябва да посочите - последния работен ден или първия неработен. Всеки калкулатор си е със собствени правила.
В трудовата му книжка последен работен ден 7 или 8 март трябва да се попълни? - 9 март. В ТК се попълва "От първи действително отработен ден до датата, считано от която е прекратен ТД /първия неработен ден/
Кога трябва да са му готови документите за напускане най-късно - при напускането. Освен ако се разберете с работника. За да започне другаде от 11,03, то би трябвало да сключи новия ТД поне на 10.03 и сигурно бъдещия работодател ще иска да види трудовата книжка.
И кога се подава уведомлението за прекратяване на договора? - според КТ, чл.62, ал.3 уведомлението се подава в седемдневен срок от  прекратяването на ТД. Във Вашия случай прекратяването е на 09.03
Много се извинявам, но колко точно е оборота за задължителна регистрация по ДДС към днешна дата?
Преди 10 месеца борса - значи миналата година. Пък и болничния не е непрекъснат. Не смятам, че ще имате проблем, но все пак изчакайте и друго мнение
Веднага след борсата не може. Трябва да е почнал работа. Нужен е поне един ден с осигуровки за ОЗМ (трудов договор) преди болничния.
Колкото до размера на болничния - смята се върху средния доход 18 месеца на зад. За 10-те месеца борса ще се вземе МРЗ за съответния месец
Лихвите ще се появят с подаването на декларациите. Покриването на старите задължения по Д7 започва от датата на подаването. Преди това е нямало начин да се обвържат плащанията с конкретните задължения.
Това, че сте внесли някога някакви пари в НАП (НЗОК), нещо не значи. Имали сте бол пари, кредитирали сте бюджета. Ама защо и за какво сте плащали - никой не знае. Или поне не е разбрал

Цитат
 от 10.2022г. до ден днешен, работя на граждански договор.
Във тая връзка - не сте ли подавали ГДД за 2022? Не сте ли правили изравняване на здравните осигуровки?
Изчакай малко. Един ден остана :)
Попълват се след 01.03.
Няма изискване първо работнис т да ди внесе ЗО във фирмата. Няма изискване и в кой момент да бъдат възстановени - след месец,  два, година.... Всичко е въпрос на договорка между работник и работодател, на доверие и на... разчети
Ако ползвате програмния продукт на НАП, изтеглете обновлението https://nra.bg/wps/portal/nra/Programni-produkti/Programni-produkti-za-obhvashtane0-na-danni-ot-deklaracii-ob1-ob3-ob6
Ако ползвате друг програмен продукт, попитайте за актуализация
да. Щом  неплатения е по инициатива на работника