за плащания по чл. 3, незавършени към деня на влизането му в сила.
Аз разбирам, че се отнася за всяко плащане след 01.09,  Включително и за заплатата, за която питате
Предполагам, че в края на месеца /или в началото на следващия/ ще платите та всичките над 100 човека, които са работили през месеца
Благодаря за изчерпателният отговор, ако сумата е под 50 хил. лева не се декларира нали така?  Само на този въпрос сте пропуснали да ми отбележете огговор.

Благодаря отново и лек ден.
Да Ви отговоря и на това, колега:
Декларира се когато към 30.09.  общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв.,
Ако фирмата е предоставила заем на физическото лице / собственика на фирмата /, отново ли се декларират ?
И говорим само за месеците август, септември и октомври, т.е ако през тези 3 месеца има сума до 50 хил. лв трябва ли и да се декларира до 15 ноември?
Предоставения заем на собственика е вземане на фирмата, колега, и подлежи на деклариране.
Декларира се салдото към 30.09.2023, колега,  и няма значение какво е било на 28.09 или е станало на 02.10.
Да бяхте прочели тези 3-4 члена от законите и да чекнете това, за което ще подавате
Регистрация за търсене на работа - без проблем.
Регистрация за получаване на обезщетение - ако през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовия договор имате поне 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор). Ако имате тези 12 от 18 ще имате право на обезщетение 4 месеца по 18 лв за работен ден, а ако нямате 12 от 18 - нищо
Ако не сте взели докрай предходното обезщетение и сте работили по -малко от 12 месеца, сега ще имате право на остатъка от обезщетението

19.10.2022.... днес е 19.10.2023 - много гранична ситуация. И един ден може да е от значение
Не меслете колко и как - гледайте си здравето  и здравено на бъдещето бебче.
Ако болничните станат много - ще Ви пратят на ТЕЛК.
Желая Ви щастливо раждане
Но за нас те са продължение, защото няма прекъсване в календарните дни.
Отдавна не съм подавала болничен, но доколкото помня в приложението отдавна няма отметка " първичен/продължение ".
за нас те са продължение - доколкото няма 3 дни от работодател
Първото условие да получавате майчинство /обезщетение за бременност и раждане/ е в деня преди първия болничен да сте осигурена за общо заболяване и  майчинство. Т.е. да работите на трудов договор, по договор за управление или да сте самоосигуряващо се лице с осигуряване за ОЗМ.
Плащането на задължителните здравноосигурителни вноскиима значение само до толкова, доколкото да не плащате за прегледите при лекаря.
Самото обезщетение се изчислява от средния осигурителен доход с вноски за ОЗМ 24 месеца назад. За времето, през което сте без работа /без осигуровки за ОЗМ/ се взема минималната работна заплата.
Извод - трябва Ви осигуряване /за обезщетение изобщо/ и с висок доход.
Това са си негови средства. Плащайте. Ако се притеснявате от размера - платете на 2-3 пъти за собствено успокоение.
Подавате Д1 с код корекция само за този служител. Попълвате всички данни както трябва да са.
Подавате редовна Д6 само с увеличението на ЗО /5,60 лв/
Според КСО "привилегията" да не изравняват осигурителния си доход на годишна база се дава на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция
Не виждам изискване регистрацията като ЗП да е на ФЛ.
Освен това: няма изискване тези доходи да са единствени - ако има други доходи, включва само тях в изравняването
в който е има точка, че води счет-во на клиентите?
Смятате ли че тази дейност е управленска, та да я включите в ДУ?
Може ли като СОЛ?
Сигурно може, но помислете какво точно означава "трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието". Все пак нали с това искате да си изкарвате хляба, колега
:(
За можене - може. Това със задната дата не е съвсем законосъобразно, но... Е, ще има едни лихви върху осигуровките и данъка... Евентуално глоби за непродадени в сток Д1 и Д6...
А не е ли по-удачно това да стане с възнаграждение за личния труд? Една малка корекция на Д1 и малко данък

Счетоводителят Ви какво предлага?
Може, защо да не може. Щом иска да си плаща възнаграждение по ДУ заедно с възникването за личния труд и осигуровки за двете, кой ще го спре?
1. Възнаграждението за личния труд не е задължително.  Когато има възнаграждение, то се определя с решение на ЕСК. Но вероятно има и други начини за определяне.
2. Може и така, и иначе.
3. Нищо не пречи всеки месец възнаграждението да е различно. Дори нулево.
4. Осигуровките на СОЛ са върху избран авансов осигурителен доход между минимума и максимума. Нищо не пречи да е върху реалната сума. Въпрос на сметки. В края на годината се изравняват осигуровките върху реалния годишен доход, но не по-малко от минимума и не повече от максимума
1. Може да се сключи, може и да не се сключи. Не е задължително, а в случая дори не е изгодно.
2. Заплащането на личния труд също не е задължително. Когато се определя, това обикновено става с Решение на едноличния собственик на капитала. Размерът на възнаграждението - от 1 ст. до колкото Ви душа иска (и можете да си позволите). Разход е за фирмата.
3. Това е най-икономичния вариант. Ако фирмата има дейност и всичко се върши от собственика - самоосигуряването е задължително.

За повече разяснения попитайте счетоводителя си.
Вече нищо не може да се направи
След като основния ТД е бил прекратен, то допълнителния е останал единствен. Трябвало да уведомите за това втория работодател , за да може да ТД от договор за допълнителен труд да се преоформи като основен.
Въпреки този Ваш пропуск, основанието за регистриране на борсата е последния прекратен ТД, а именно този, който е прекратен по взаимно съгласие. Когато е бил прекратен основния ТД въобще не сте имали право на обезщетение за безработица,  тъй като сте имали друг действащ ТД.
От НОИ са напълно прави и са спазили закона.

На 02.10. може да е имало време за реакция и корекция на нещата, но вече е късно.
 Пък и през следващите 3 години,  ако Ви се наложи да ползвате обезщетение за безработица,  пак ще е минималното. Независимо по кой член прекратят поредния ТД