Е, щом очаквате такива изработки, може и да стане. Само дето осигуровки +данъци са над 25%

Няма никакъв проблем всеки месец да се подава различен доход пред НАП. Има изискване в ТД да е вписана основната заплата. Има и някои други изисквания относно съдържанието на ТД, огносно минималната заплата,  относно минималния осигурителен доход и т.н.
Здравейте! Договорът не е граждански; трудов на осем часа е
При горепосочените условия бих казала само: Ужас! Бягайте! Съгласяйте се само ако сте много на зор, но вероятността да не Ви платят уговореното е доста голяма.

А към горния коментар относно цветовете на икономиката, ще кажа следното : при сивата икономика има нещо скрито, но и нещо наяве. Казах " черна" (при това в кавички), защото неплащането на осигуровки и данъци в този случай  е много по- далеч от "бялото" отколкото е сивото.

ПП Чак сега видях,  че щяло да има осигуровки и данъци, но нърху хипотетична сума. Много ми е интересно колко ще Ви платят , ако "изкараният процент" е 500 лв, а МОД за длъжността е 700?

ПП 2  Явно наистина става въпрос за "сива" икономика
Няма проблем да подадете дневниците с нефатална грешка
Предполагам, че договорът е граждански, ако е така, то следва, че ако заработеното възнаграждение след приспадане нормативно признатите раходите е по-ниско от МРЗ, то осигуровки не се дължат, но пък получателят ще трябва да си ги декларира на тримесечие и годишно.
Дори да става въпрос за граждански договор, пак може да трябват и осигуровки.  Например, ако човекът работи другаде на трудов договор. Или ако възнаграждението, след приспадане на НПР,  е над МРЗ.

Та: без осигуровки нещата стават рядко, а без данък - почти никога. Другото е "черна" икономика
Джавата действа бавно. И иска рестартиране

ПП Не зная къде е проблема. Само предлагам рестартиране. По някога помага.
Ако детето Ви още няма 3 години,  "хубавите членове" стават само с разрешение от Инспекцията по труда.

За сроковеге и размера на обезщетението погледнете чл. 54а, 54б и 54в от КСО.
Едва ли има някакво значение, но щом е да дохода на СОЛ, би трябвало да е като ЮЛ
Тази ситуация е съвсем различна от първоначалното питане :)
Вие продавате стар автомобил на някого си - в движение, с номера... В такъв случай и изповядяне на сделката пред нотариус и нужно.
Ако продавате скрап, автомобилът трябва да е бракуван и фирмата-купувач да е лицинзирана за изкупуване на отпадъци.
Аз също съм за 709. Продавате отпадък, а не автомобил. Предполага се, че е бракуван и снет от отчет
Зависи от счетоводителя Ви :) Може да "признае" касовите бележки за разход. Дали от НАП ще ги признаят при проверка - също зависи от проверяващия ;)
Това по същото вземане ли е?
Запорът нали не е за издръжка?

Задължени сте (или Ви вменяват това задължение) да предадете призовката на лицето. По някога искат обратно съобщение, че призовката е връчена.
След като му плащате под МРЗ месечно, не би трябвало да търсят нещо от Вас
 Какво би казал адвокатът?

Какво да каже? Ако е наясно с материята, би казал, че освен 15% данък се дължат и осигуравки. Не зная дали за питащия е справедливо, но за мен е.
Тара13, плащате всеки месец на счетоводител /не коментирам сумата, защото не зная какъв е обема на работа/. След като плащате, изисквайте този счетоводител да Ви запознава със сроковете за подаване на всякаквите декларации и справки. Ако нещо не е подадено навреме - да Ви обясни как може да се нагласи, че да не сте в нарушение.
трябва ли да прави регистрация по ЗДДС или си плаща данъка с приспадане на признатите разходи и 10-те процента ставка?

Едното не изключва другото
Едното е неплатен отпуск по чл 167а, ал.4 за отглеждане на дете до 8 години и е до 12 месеца, както правилно е посочила колежката. Тя е написала и условията, при които може да се ползва. Този отпуск не може да се откаже от работодателя.
Другото е "обикновен" неплатен по чл.160, който може да се ползва от всеки работник. Този неплатен се ползва само със съгласието на работодателя.  Може да е в неограничен размер, но от него само 30 работни дни в годината се зачитат за стаж.
Може да работите на две места общо на 12 часа.
Ако на първото работно място сте в неплатен, а на второто работите, осигуровки се внасят на второто. През времето, през което непратения е зачетен за стаж, за осигурителен стаж се зачита целия период. Когато неплатения стане без стаж, за осиг.стаж се зачита само времето по втория договор, като два отработени месеца се броят за един.
Имате право на 6 месеца неплатен за гледане на дете до 8 години. Тези 6 месеца могат да се ползват на части или накуп  до 8-годишната възраст на детето и се признават за осигурителен стаж. 
Ако работодателят разреши може да ползвате  и повече неплатен (година, две, пет...). "Обикновения" неплатен се зачита за осигурителен стаж по 30 работни дни (около месец и половина) за всяка календарна година

ПП Трудовият стаж Ви не е толкова интересен. Осигурителния е по-важен - за пенсия, за болнични, за майчинство,  за безработица....
т.1
Ако човека е болен - става.
Ако е само за смяната на длъжността, минете го по взаимно съгласие. Или само с ДС без прекратяване на ТД.

Имайте предвид, че при прекратяване на ТД, независимо че сключвате нов, дължите обезщетение по чл.224, ако има неползван отпуск
Защо да не може.
След като е за определена работа, защо не го назначите  по чл.68, ал.1, т.2?
Дали ще е протокол или фактура от коман без ДДС,  все си е първичен счетоводен документ.  При това разходооправдателен и в повечето случаи се ппизнава за данъчни цели.  Непризнаването на разхода не е заради формата на документа, а заради същността на сделката - ако не е свързана с дейността на фирмата Ви, няма да се признае.
Осчетоводяването е според сделката - посупка на стоки, на материали..., разчети с доставчици,  плащания...
ЗП подава.Д55. Пише си го в ЗДДФЛ.
Може ли да уточните:
- кой е наемателя - ФЛ, фирма, СОЛ, който наема имота за дейността си, друго
- кой е наемодателя - ФЛ, ЮЛ, друго
- чия собственост е имота

Дали лицето /наемател или наемодател/ е пенсионер или не, няма значение по отношение на данъка